Ο Κοσμικός ρόλος της 7ης ιόχρου ακτίνας

refraction3Ο πρωταρχικός Κοσμικός ρόλος της Έβδομης Ακτίνας είναι να εκτελέσει το δημιουργικό έργο της συγχώνευσης πνεύματος και ύλης για να παραγάγει την εκδηλωμένη μορφή μέσω της οποίας η ζωή θα αποκαλύψει τη δόξα του Θεού.

Είναι χρήσιμο να μελετήσουμε τον Έβδομο Ακτινικό Κύριο τα ονόματά Του και το σκοπό Του. Γιατί έτσι θα προβάλλει το γεγονός ότι ένα από τα αποτελέσματα της ενταθείσας νέας επίδρασης θα είναι η αναγνώριση, από μέρους της επιστήμης, ορισμένων συνεπειών και χαρακτηριστικών του έργου που επιτελείται. Αυτό ήδη παρατηρείται στο έργο που γίνεται από τους επιστήμονες σε σχέση με τον ορυκτό κόσμο.