Ο Μάχα Τσόχαν Απαντά Στην Ερώτηση: Τι Συμβαίνει Μεταξύ Των Ενσωματώσεων;

«… Μεταξύ των ενσωματώσεων ο μαθητής και το Στοιχειώδες Σώμα, χωρίζονται.

   Στον μεν πρώτο δίνεται ενεργή διδασκαλία ως προς την εξέλιξή του,
   στο δε Στοιχειώδες που είναι θύμα της προσωπικότητας, δίνεται ιδιαίτερη βοήθεια προς εξάγνιση της φύσης του.

Για τον ανταγωνισμό και το μίσος που ανέπτυξε προς τον άνθρωπο που εξυπηρετεί και με τη συμπαράσταση των Αγγελικών Κτιστών των Μορφών, εμφυσείται με δύναμη και θάρρος η εξάγνιση που αλλιώς θα είχε χαθεί προ πολλού στο σκληρό αγώνα της διαδρομής του πάνω στη Γη…»