Ο Μάχα Τσόχαν Μας Δίνει Πληροφορίες

healing-angelΓια Τους Δέβας

«… Οι Δέβας και Κτίστες των Μορφών που εξυπηρετούν υπό την κατεύθυνση των Ελωίμ, είναι Υπάρξεις τέτοιων δυναμικών διαστάσεων, ώστε να μπορούν να καλύψουν ολόκληρη τοποθεσία με την Προσωπική Τους Παρουσία, ιδίως όταν καθοδηγούνται από τους Ελωίμ προς ορισμένο έργο. Δημιουργούν έργα πέρα από την ανθρώπινη κατανόηση και με την πραγματοποίησή τους, μπορούν να δώσουν απάντηση στα ερωτήματα, όπως στο πώς κτίστηκαν οι Πυραμίδες της Αιγύπτου, καθώς και άλλα φυσικά κτίρια του παρελθόντος που προκαλούν τόσο θαυμασμό στη σύγχρονη επιστήμη.

Ακόμη και αυτή η δημιουργία ενός όρους είναι για τους Δέβας έργο διάρκειας λίγων δευτερολέπτων της ώρας. Η εκδήλωση μιας λίμνης δεν είναι παρά ψυχαγωγία δέκα δευτερολέπτων της ώρας για έναν από τους Δέβας του Ποσειδώνα.

Οι Μεγάλοι Αυτοί Δέβας είναι πραγματικοί. ΄Εχουν ζωή, μορφή και ουσία.Η νοημοσύνη Τους είναι ανώτερη και από αυτούς που είναι οι πιο εξελιγμένοι της ανθρωπότητας. Η εξυπηρέτησή Τους προς τη Ζωή είναι έργο αγάπης προς το Θεό, γύρω από το Θρόνο του Οποίου κατοικούν. Όταν οι Επτά Ελωίμ συγκεντρώνονται γύρω από την Κοσμική Τους Τράπεζα και με πλήρη συναίνεση, αποφασίζουν την εκδήλωση ορισμένης τελειότητας, (όπως τη δημιουργία ενός Πλανητικού Συστήματος) καλούν αναρίθμητες λεγεώνες των Μεγάλων Αυτών Δέβας προς βοήθειά Τους…»

 

transformation_pyramidΓια τις Πυραμίδες

«… Οι Μεγάλες Πυραμίδες της Αιγύπτου μπορούν να παρομοιασθούν με βιβλία στα οποία οι σοφοί μπορούσαν να αναγνώσουν την Αλήθεια της Ζωής. Διαιωνίσθηκαν για να έχει η ανθρωπότητα ζωντανά σύμβολα της εξέλιξης της ψυχής η οποία προσπαθεί να πορευτεί προς τα άνω. Τα κωδωνοστάσια των Εκκλησιών είχαν σαν πρότυπο τον κώνο των Πυραμίδων ο οποίος δείχνει προς τα άνω.

Οι πρώτες Πυραμίδες κτίστηκαν από τους Αναληφθέντες Διδασκάλους με τη μέθοδο της «αιώρησης» και χωρίς να χρησιμοποιηθεί καμία φυσική ενέργεια. Οι ογκώδεις λίθοι τοποθετήθηκαν στη θέση τους δια μέσου νοητικής δύναμης η οποία κατευθύνονταν από τις Θείες Αυτές Υπάρξεις.

Οι μεταγενέστερες Πυραμίδες που έκτισαν οι Φαραώ της Αιγύπτου, ήταν αντίγραφα των αρχικών μνημείων και κτίστηκαν με τη φυσική ενέργεια χιλιάδων δούλων που εξαναγκάζονταν από την ανθρώπινη θέληση να τοποθετούν τους ογκώδεις λίθους τον έναν επάνω στον άλλο…»