Ο Μάχα Τσόχαν μας διαφωτίζει για τα στοιχειώδη

33785_105177232879759_4098788_n«…. Το Μεγάλο Στοιχειώδες Βασίλειο που είναι οι κτίστες των ποταμών, των κοιλάδων, των λόφων σας και όλης της δόξας της Φύσεως, είναι εντοπισμένο και κρατείται εντός ενός φυσικού ορίου.

Μερικά από αυτά τα Στοιχειώδη, τα μικρότερα και τα κομψότερα, ποτέ δεν προχωρούν πέρα από τη σφαίρα λίγων μέτρων και δαπανούν τη ζωή τους αναπτύσσοντας τα χόρτα και τα άνθη ενός ωραίου κήπου. Άλλα, μεγαλύτερα, διέρχονται τη ζωή τους στην περιφέρεια ενός όρους ή μιας λίμνης αλλά όλα είναι εντοπισμένα και δεν ταξιδεύουν. Ιδιαίτερα, αφ ότου η ανθρωπότητα δημιούργησε με τη δυσαρμονία της ανταγωνισμό μεταξύ του ανθρώπινου και Στοιχειώδους βασιλείου, ο Κοσμικός Νόμος περιόρισε τις Υπάρξεις Αυτές εντός των σφαιρών τους και αυτό γιατί αγανακτώντας προς τον άνθρωπο, υπήρχε κίνδυνος να εξορμήσουν Αυτές ομαδικά από τις μεγάλες πόλεις όπου συσσωρεύονται στα ωραία Τους σώματα δυσαρμονία, ακαθαρσία και ατέλεια. Η ανθρώπινη Ζωή τότε, στερημένη από την εξυπηρέτηση του Στοιχειώδους Βασιλείου, δε θα μπορούσε πλέον να διατηρηθεί…

«Η ανθρωπότητα δεν έχει καν συναίσθηση της ύπαρξης των Στοιχειωδών και δε γνωρίζει ότι η δική της ύπαρξη εξαρτάται από τη θυσία του μεγάλου αυτού αόρατου Βασιλείου του οποίου τα μέλη εργάζονται νυχθημερόν και ακατάπαυστα για να εξουδετερώσουν την εκπορευόμενη από αυτή μόλυνση.

Πόσο ευχάριστο θα ήταν αν ιδιώτες ή όμιλος αυτών ενδιαφέρονταν για να ευλογούν το Βασίλειο αυτό της Φύσης. Μη ξεχνάτε ότι η συνείδηση των μελών αυτού του Βασιλείου είναι τόσο αθώα όσο και των μικρών παιδιών και πάντοτε επιθυμούν να δίνουν αντάλλαγμα της αγάπης που λαμβάνουν.

Εύχομαι εσείς οι μαθητές να επικαλείστε τη βοήθεια του Στοιχειώδους Βασιλείου για να ισοσταθμίσει τα δύο αντίθετα άκρα που τώρα εκδηλώνονται με τις καιρικές μεταβολές. Εάν ιδρύονταν έστω και ένας τέτοιος όμιλος σε κάθε ήπειρο με πρόθεση να δώσει αγάπη προς αυτό το Βασίλειο, Εγώ ο Μάχα Τσόχαν, θα μπορούσα να ισοζυγίσω τις ενέργειές Τους με τέτοιο τρόπο ώστε αυτές να μην εκδηλώνονται με κατακλυσμούς και άλλες καταστροφές….»