Ο Μάχα Τσόχαν μας μιλά για το Αγγελικό Βασίλειο

αγγελος εγχρωμος«Kάθε μεγαλοπρεπές σχέδιο που είχε σκοπό την εξέλιξη, εφαρμόσθηκε με οδηγό την Αγάπη των Αγγελικών Δυνάμεων και των Δέβας, των Κτιστών των Μορφών. Οι εξελίξεις Αυτές είναι η αόρατη έκφραση του Πυρός της Δημιουργίας που διαμορφώνει Ουσία και Φως σύμφωνα με το Σχέδιο Θεϊκών Υπάρξεων. Η Μεγάλη Αγγελική Ιεραρχία εξυπηρέτησε την ανθρωπότητα και το Θεό με την ανιδιοτελή Της υπηρεσία και τη φιλόστοργη διακονία. Εξυπηρετούν με όλη τη δύναμη της ύπαρξής Τους γιατί κύριος Σκοπός Τους είναι η υπακοή στην Αγάπη. Η μεγαλύτερη χαρά και ευτυχία της καρδιάς Τους είναι η διακονία κάθε προοδευτικής και εποικοδομητικής προσπάθειας, δίνοντας τον Εαυτό Τους για την επιτυχία της.

Οι Διδάσκαλοι της Σοφίας που καθοδήγησαν την πρόοδο των Πλανητών, είναι πλήρως ενήμεροι για την ένδοξη συμμετοχή, τη φιλία και την ανεκτίμητη εξυπηρέτηση των Αγγελικών Δυνάμεων γιατί δε θα υπήρχε επιτυχία χωρίς την Παρουσία Τους. Είναι οι Προάγγελοι του Καλού και πάντοτε προπορεύονται της Θείας Εκδήλωσης όπως πριν τη Γέννηση του Ιησού. Οι Αγγελικές Δυνάμεις ζουν για την Αγάπη. Ζουν για να υπακούν την ελάχιστη επιθυμία της καρδιάς Μας και κάνουν την εξυπηρέτησή Μας προς την ανθρωπότητα ευκολότερη με τη διαρκή παρουσία Τους. Εμείς τιμούμε τις Αγγελικές Δυνάμεις από τη μικρότερη μέχρι και τα Δέβας. Αν Εμείς κάνουμε αυτό πώς εσείς μπορείτε να κάνετε κάτι λιγότερο;

Αν διαπαιδαγωγήσετε τη συνείδησή σας να παραδεχτεί την Παρουσία των Αγγέλων στις οικίες σας, τις αύρες σας και στη ζωή εκείνων που αγαπάτε, τότε η Αδελφότητα των Αγγέλων και των ανθρώπων θα βρουν έκφραση στο πεδίο της Γης. Γι αυτό ζητώ από σας να εκδηλώνετε πίστη στο Αγγελικό Βασίλειο και να αναγνωρίζετε τις Υπάρξεις αυτές σαν ισχυρές και δημιουργικές όπως ολόκληρη η Πνευματική Ιεραρχία αναγνωρίζει τη φιλία και αγάπη Τους με ευγνώμονα ταπεινοφροσύνη. Πράττοντας αυτό, σας διαβεβαιώνω ότι οι Αγγελικές Δυνάμεις θα αποβούν συνειδητή πλευρά της ανθρώπινης λατρείας και εξέλιξης με αποτέλεσμα να έχετε ισχυρή βοήθεια για να φέρετε σε εκδήλωση τις Θείες επιθυμίες του Χριστικού σας Στοιχείου και να βαδίσετε προς την τελειότητα».

αγγελακι