Ο Νέος Ερχόμενος Άνθρωπος, Μέρος I

περιλαμβάνει
15 Video

Ο ΝΕΟΣ ΕΡΧΟΜΕΝΟΣ ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΕΚΔΗΛΩΝΕΙ ΤΙΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΥ ΣΠΙΝΘΗΡΑ
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ | ΑΠΟ ΚΑΘΕ VIDEO

Θεραπευτής εσωτέρων ικανοτήτων, α΄μέρος
  ΕΣΩΤΕΡΑ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ: Θεραπευτής εσώτερων ικανοτήτων - χαρίσματα- ιδιότητες – δυνατότητες
  ΒΑΘΜΙΔΕΣ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ: Η βαθμίδα της θεραπευτικής ικανότητας του κάθε θεραπευτή εξαρτάται από το βαθμό της προσωπικής του μεταμόρφωσης
  ΤΡΙΑ ΔΙΑΚΡΙΤΑ ΕΠΙΠΕΔΑ ΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ: ΣΥΜΠΑΝΤΙΚΟΣ- ΗΛΙΑΚΟΣ – ΔΙΤΤΟΣ

Θεραπευτής εσωτέρων ικανοτήτων, β΄μέρος
  ΕΠΙΠΕΔΑ ΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ
   Θεραπευτές Αβατάρ-Διδάσκαλοι
   Θεραπευτές Διδάσκαλοι
   Μαθητές Διδάσκαλοι
   Αναζητητές Μαθητές
  Η ΑΤΡΑΠΟΣ ΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΕΙΝΑΙ Η ΑΤΡΑΠΟΣ ΤΗΣ ΑΓΑΠΗΣ-ΣΟΦΙΑΣ
  ΤΙ ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΘΕΡΑΠΕΥΕΣΑΙ;
   Σημαίνει αλλάζεις το ηλεκτρομαγνητικό σύστημα σε ολόκληρη την προσωπικότητα σου
   Αντικατάσταση - Θεραπεία - Απελευθέρωση
  ΑΛΛΑΓΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΤΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΤΟΥ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗ ΚΑΙ ΑΡΑ ΤΗΣ ΑΥΡΑΣ ΤΟΥ
  ΜΕΘΟΔΟΙ ΡΕΥΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ - ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ- ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΤΗΣ ΑΓΑΠΗΣ ΣΟΦΙΑΣ
  ΕΠΙΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΙΟΧΡΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ- ΥΠΕΡΤΑΤΟ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΕΡΓΑΛΕΙΟ
   Η επίκληση ως διαδικασία αλλαγής του προβληματικού μηχανισμού σε σύστημα ορθού κραδασμού

Εκφώνηση επίκλησης Ιόχρου Ενέργειας – Συντονισμός 

Η Ηλιακή-Πνευματική Θεραπεία, α΄μέρος
  Η Ηλιακή θεραπεία απαιτεί Ηλιακούς θεραπευτές
  Ο Ηλιακός θεραπευτής για να είναι πραγματικός- αληθινός πρέπει να είναι συμβατός με την εικόνα του Θείου προτύπου
  Πως η εικόνα του Θείου προτύπου φθάνει στο 7οchakra, καταγράφεται και καταλήγει στο 1οchakra
  Εισαγωγή του Θείου προτύπου ως γνώση στο 7οchakra, εμφάνιση αυτού ως ισορροπημένο στο 6οchakra και διοχέτευση στο υπόλοιπο σώμα
  Με τη μέθοδο της ανύψωσης της συνείδησης στο 6ο ενεργειακό κέντρο πετυχαίνεις θέαση, αποκτάς ευστροφία
  Τα τρία στάδια της Ηλιακής Διέγερσης
  Το θείο πρότυπο εντυπώνεται στη φαιά ουσία του εγκεφάλου και καθοδηγεί-διεγείρει τους αδένες
  Η εγγραφή του Θείου προτύπου μέσα στο 7οchakra  προϋποθέτει κατάλληλο περιβάλλον

Η Ηλιακή-Πνευματική Θεραπεία, β΄μέρος
  Η 10η Πύλη του Πνεύματος: ο κενός χώρος μεταξύ των δυο ημισφαιρίων του εγκεφάλου μας
  Οι Δότες της Αθανασίας» αναφλεγόμενοι φωτίζουν το περιβάλλον
  Πίνακας: Ανταπόκριση και μεταμόρφωση μερών του εγκεφάλου στην ακτινοβολία του Ήλιου
  Πίνακας: Τα τμήματα του εγκεφάλου
  Ροή Ηλιακής ακτινοβολίας προς τα κάτω ως  ΝΕΚΤΑΡ ΤΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΥΛΗΣ
  Πίνακας: Η Ηλιακή ενέργεια περνάει μέσα από το κεντρικότερο κανάλι του σώματος μας – ΣΟΥΣΟΥΜΝΑ
  Τα τσάκρα επιδρούν στα στοιχεία των σωμάτων μας και μετασχηματίζουν τη νοητική ενέργεια σε πνευματική
  Κουνταλίνι – Η Μητέρα του Κόσμου
  Υπέρτατη επίτευξη:  Η ένωση Κουνταλίνι και Πνεύματος
  Η ΝΕΑ ΓΕΝΝΗΣΗ του ανθρώπου συμβαίνει όταν η ροή της Κουνταλίνι φθάσει στα ανώτερα κέντρα

Ο Νέος Ηλιακός Άνθρωπος
  ΤΑ ΧΑΡΙΣΜΑΤΑ και ΟΙ ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ του Νέου Ηλιακού Ανθρώπου
  Σύνδεση με ΑΝΩΤΕΡΟΥΣ-ΜΕΣΑΙΟΥΣ-ΚΑΤΩΤΕΡΟΥΣ αιθέρες
  Η Μορφή της Συνείδησης στα τρία επίπεδα αιθέρων
  Τα ΤΣΑΚΡΑ ως μηχανισμοί των αιθέρων
  Τα 5 ΣΤΟΙΧΕΙΑ συνιστούν ένα υλικό συνεχές
  Στοιχεία: Η σύνδεση στοιχείων, αιθέρων, τσάκρα και συλλειτουργία τους, καθορίζει την ψυχοσύνθεση και τις ικανότητες του Ηλιακού Ανθρώπου

Η έννοια της Πίστης - η έννοια της Αρετής
  Πού οφείλεται οι ΙΔΙΕΣ ΛΕΞΕΙΣ να έχουν ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ;
  Η έννοια της ΠΙΣΤΗΣ
  Η έννοια της ΑΡΕΤΗΣ

Πρώτη βαθμίδα της ηλιακής ατραπού: Αρετή, α΄μέρος
  Οι Νοητικοί, Αστρικοί και Φυσικοί Αιθέρες της προσωπικότητας υποδέχονται, αναμειγνύονται και αφομοιώνουν  τους  πνευματικούς αιθέρες
  Η χρήση των Αιθέρων από τη συνείδηση μέσω ανάλογων μηχανισμών.
  Ο Ένσαρκος Άνθρωπος:
   Αφομοιώνει τους ιερούς ή ανίερους αιθέρες
   Ωθείται σε δράση από τους αιθέρες
   Συντονίζει τη δράση του
   Η φύση των αιθέρων εντυπώνεται στο αίμα του: «Αν το αίμα δεν αλλάζει, δεν αλλάζουμε»
  0ι φάσεις ανάπτυξης του ένσαρκου ανθρώπου και η κυριαρχία των αιθέρων στο παιδί, τον έφηβο και τον ενήλικα
  Εισαγωγή πνευματικών αιθέρων μέσω των αδένων και των οργάνων
  Το Πυρ του πνεύματος ενεργοποιεί το Θύμο αδένα και παράγει  «νέα» ορμόνη
  Αποτέλεσμα: προκαλεί ανάπτυξη:
   Ευ-δαιμονίας παιδικής-αρετής
   Ανοσοποιητικού
   Καθαρού Αίματος
  Το Αίμα είναι Ζωή, είναι 1η Όψη Ενέργειας
  Η άνοδος της Κουνταλίνι καθιστά το Θύμο αδένα Χρυσοφόρο και Ζωοδότη

Πρώτη βαθμίδα της ηλιακής ατραπού: Αρετή, β΄μέρος
  ΚΟΥΝΤΑΛΙΝΙ: η θηλυκή δημιουργική ενέργεια του σύμπαντος. Όταν κατέρχεται, ενσαρκώνεται και
   γεμίζει με δημιουργική γονιμοποιό ενέργεια την ατομική στήλη
   καθιστά ενεργά τα όργανα και από εκεί οργανώνεται άρδευση
   μετατοπίζει την επικέντρωσή της αναλόγως το έργο άρδευσης
  Χρυσός Άξονας –Sushumna-Ida - Pingala και το Εξάκτινο Αστέρι
  Η κάθοδος των αιθέρων από το 7ο έως το 1ο τσάκρα
  Η Κουνταλίνι και η Γονιμοποίηση των Αιθέρων
  Η Οργανικά Λειτουργική Προσωπικότητα
  Τι περιλαμβάνει το Πνευματικό μας Αυτεξούσιο;
   τη δυνατότητα  επίκλησης και εφέλκυσης της ποιότητας των αιθέρων που θέλουμε να δρουν μέσα μας
   τη δυνατότητά μας να είμαστε μαζί με την ποιότητα των αιθέρων που εφελκύσαμε    
   τη δυνατότητα μας δι'αυτής να επιβληθούμε στις αρχικές παραμέτρους κληρονομικότητας, κάρμα, σκοπούς διαλεκτικότητας
   τη δυνατότητα επιβολής στην επιλογή του πνευματικού σκοπού και της κατεύθυνσης
  Κυτταρικό Δίκτυο Καρδιών –Δίκτυο Κυτταρικών Ήλιων. Πώς ενεργοποιείται ο πυρήνας των κυττάρων.
  Θύμος Αδήν –Προτάσεις νοητικών αιτίων

Δεύτερη βαθμίδα της ηλιακής ατραπού: Γνώση, α΄μέρος
  Η Γνώση: Ηλιακά - Διαλεκτικά
  Στη διαλεκτική γνώση οι συμπαντικές και ηλιακές πύλες είναι κλειστές
  Όψεις νοητικότητας: Σκέψη - Μνήμη - Επιθυμία – Φαντασία
  Από την Αρετή στη Γνώση - Προϋπόθεση: Οι συμπαντικοί αιθέρες εισέρχονται και αναμειγνύονται με τους νοητικούς αιθέρες
  Το φυσικό και το συμπαντικό τμήμα του εγκεφάλου

Δεύτερη βαθμίδα της ηλιακής ατραπού: Γνώση, β΄μέρος
  Η κάθετη -επιμήκης διάσταση της κεφαλής
  Ενεργός συμπαντική εγκεφαλική / Κάθετη - επιμήκης δομή
  Εφέλκυση Αθανασίας -Εγκεφαλική διαδικασία
  Η κάθετη δομή του εγκεφάλου και η συνείδηση

Από την Αρετή στη Γνώση, α΄μέρος
  Πώς από την ΑΡΕΤΗ προκύπτει η ΓΝΩΣΗ, μέσα στο κεφάλι και κατόπιν διανέμεται παντού;
  Διαδικασία μέσα στο ιερό της κεφαλής
  Τρείς οπτικές: μέσα από τον εσωτερισμό, μέσα από την επιστήμη, μέσα από τα σύμβολα και την ερμηνεία τους
  4 κατηγορίες: όψεων της ΥΛΗΣ που αντιστοιχούν στο κεφάλι – λαιμό – νωτιαίο μυελό
  Ανατομία κεφαλής

Από την Αρετή στη Γνώση, β΄μέρος
  ΕΠΙΦΥΣΗ ο επιφανής ρυθμιστής των κύκλων
  Ο ΠΥΡΣΟΣ  ΤΗΣ ΕΠΙΦΥΣΗΣ
  ΤΟ ΦΩΣ ΣΤΟ ΚΕΦΑΛΙ: Το φώς του Αγίου Πνεύματος φωτίζει το περιεχόμενο της κεφαλής και η επίφυση ενεργοποιείται
  Όταν η ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΤΡΙΑΔΑ ΚΑΤΕΡΧΕΤΑΙ…
  ΚΟΣΜΟΓΟΝΙΑ
  7ο ΤΣΑΚΡΑ
  Κουνταλινικά ανοδικά τρίγωνα συναντούν καθοδικά τρίγωνα του Αγίου Πνεύματος.
  Οι φυσικοί κατώτατοι Αιθέρες συναντούν τους ανώτερους μέσω της Κουνταλίνι  Μητέρας. Ανοδική πορεία της Κουνταλίνι μέσω των τσάκρα

Ανατομία κεφαλής - Ανταχκάρανα, α΄μέρος
  Ανατομία κεφαλής
  Σύνδεση μνήμης και συνείδησης με την Ανταχκάρανα
  Γεφύρωση υπερσυνειδητού, συνειδητού, υποσυνείδητου
  Οι 4 καταστάσεις της ύλης και η σύνδεσή τους
  Η Ανατομία της Ανταχκάρανα
  Χαρτογράφηση εσωτερικού κεφαλής
  Δομή του Μεταιχμιακού συστήματος
  Η παρεγκεφαλίδα δέχεται συνεχώς πληροφορίες από το νωτιαίο μυελό και είναι Τράπεζα δεδομένων =Μνήμης
  Τομή μέσα στον Εγκέφαλο

Ανατομία κεφαλής - Ανταχκάρανα, β΄μέρος
  Τομή μέσα στον εγκέφαλο (συν)
  Το εγκεφαλικό στέλεχος, το πιο αρχέγονο τμήμα του εγκεφάλου