Ο Νέος Ερχόμενος Άνθρωπος, Μέρος II

περιλαμβάνει
21 Video

Ο ΝΕΟΣ ΕΡΧΟΜΕΝΟΣ ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΕΚΔΗΛΩΝΕΙ ΤΙΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΥ ΣΠΙΝΘΗΡΑ
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ | ΑΠΟ ΚΑΘΕ VIDEO

Τρίτη βαθμίδα της ηλιακής ατραπού: Εγκράτεια, α΄μέρος
  Τρίτο σκαλοπάτι των ποιοτήτων του νέου Ανθρώπου - ΕΓΚΡΑΤΕΙΑ
  Ο Κραδασμός της Γνώσης του Θεού γίνεται Δύναμη μέσα στον Άνθρωπο και εκφράζεται μέσω του Κάθετου Άξονα
  Η παραγωγή δημιουργικού Έργου μέσω του Οριζόντιου Άξονα
  ΕΓΚΡΑΤΕΙΑ: Η Κραταιά Δύναμη από το Πνεύμα, στην ασώματη Ψυχή, στην ενσώματη Ψυχή, στην υλοποιημένη Ψυχή που δημιουργεί μέσα στην ύλη το έργο του Πνεύματος
  Ατομικό Κανάλι
  Ομαδικό Κανάλι
  Υπερομαδικό Κανάλι
  Το ΚΡΑΤΑΙΟ εκφράζεται: ΜΕΣΟΛΟΒΙΟ – ΠΡΟΜΗΚΗΣ – ΔΙΑΜΕΣΟΣ ΕΓΚΕΦΑΛΟΣ - ΠΑΡΕΓΚΕΦΑΛΙΔΑ
  ΚΕΝΤΡΙΚΟ και ΠΕΡΙΦΕΡΙΚΟ νευρικό σύστημα

Τρίτη βαθμίδα της ηλιακής ατραπού: Εγκράτεια, β΄μέρος
  ΚΕΝΤΡΙΚΟ και ΠΕΡΙΦΕΡΙΚΟ νευρικό σύστημα (συν)
  Πίνακας: ΤΡΟΠΟΙ ΕΓΚΡΑΤΕΙΑΣ –ΑΥΤΟΚΥΡΙΑΡΧΙΑΣΗΛΙΑΚΑ/ ΔΙΑΛΕΚΤΙΚΑ

Εγκράτεια - Αβλάβεια, α΄μέρος
  «εν δε τη γνώση η αβλάβεια»
  Αβλάβεια: Ο ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΑΣ ΚΑΘΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΥ
   είναι ΓΡΑΜΜΗ ΠΕΙΘΑΡΧΙΑΣ
   επιφέρει ΔΡΑΣΤΙΚΗ ΚΑΘΑΡΣΗ
   ΑΦΟΡΑ το ΜΑΓΝΗΤΙΣΜΟ και τη ΔΡΑΣΗ ΕΞ ΕΠΑΓΩΓΗΣ
  Η εγκράτεια-αβλάβεια είναι η κατ'επιλογήν ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΔΥΝΑΜΕΩΝ που ΕΠΙΦΕΡΕΙ ΟΡΘΗ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΗ στην «ανάγκη»
  Παράδειγμα: ανάγκης εγκράτειας - αβλάβειας
  Τα ζεύγη των αντιθέτων :
   α ΄ βήμα Η ΕΞΙΣΟΡΡΟΠΗΣΗ των ζευγών των αντιθέτων
   β΄ βήμα Η ΕΝΟΠΟΙΗΣΗ των ζευγών των αντιθέτων ΠΑΡΑΓΕΙ ΦΩΣ
   γ΄ βήμα είναι Η ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΜΕ ΥΠΕΡΒΑΣΗ ΠΕΡΙΒΛΗΜΑΤΩΝ ΜΕΣΑ ΣΤΗΝ ΕΝΑΔΙΚΗ ΣΥΝΕΙΔΗΣΗ

Εγκράτεια - Αβλάβεια, β΄μέρος
  Η ΕΓΚΡΑΤΕΙΑ-ΑΒΛΑΒΕΙΑ-ΑΥΤΟΚΥΡΙΑΡΧΙΑ εμπεριέχει ΣΚΟΠΟ για την επίτευξη ΤΑΥΤΙΣΗΣ με το ΑΝΩΤΕΡΟ
  Πειθαρχίες της δοκιμαστικής ατραπούς: Αβλάβεια στη σκέψη, στη συναισθηματική αντίδραση, στη δράση
  Θεραπευτής και αβλάβεια
  Ορισμός Αβλάβειας: Να μην προκαλούμε βλάβη με ΛΑΘΟΣ ΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ

Η Εγκράτεια δομεί, α΄μέρος 
  Πως η εγκράτεια δομεί; Με την εγκράτεια ο θεραπευτής επικαλείται, εφελκύει και προβάλει δυνάμεις που επιφέρουν αποτελέσματα
  Το τρίτο μάτι ως μηχανισμός προβολής των συγκεντρωμένων δυνάμεων της εγκράτειας κατά τη θεραπεία
  Αυτοέλεγχος η ανάγκη των ενεργειακών θεραπευτών για να διατηρήσουν και επαυξήσουν το δυναμικό τους.
  Ομαδική ηλιακή ανταχκάρανα και θεραπευτής - Άσκηση
  Χρυσός Άξονας – 7 ενεργειακά κέντρα και εγκράτεια. Υπακοή των στοιχειακών στις ανωδιαφραγματικές ποιότητες και στον Ηλιακό Νόμο
  Στοιχειακή – ντεβαϊκή ανταπόκριση στο κάλεσμα που ηχεί. Το τρίτο μάτι και ο μαγνητικός ψυχικός νόμος της ακτινοβολίας. Προβολή των στοιχειακών δυνάμεων

Η Εγκράτεια δομεί, β΄μέρος
  Παραγωγή μαγνητικών αποτελεσμάτων από επίπεδο σιωπηλών παρατηρητών
  Οι τρεις τύποι του μαγνητικού έργου (Κοσμικό Πυρ)
  Α΄τύπος μαγνητικού έργου: Τέλειοι διαβιβαστές ενέργειας μέσω της εξαγνισμένης κατώτερης φύσης
  Ερώτηση: Οι αιχμάλωτοι του πλανήτη
  Β΄ τύπος μαγνητικού έργου: Ομαδική συνοχή από το επίπεδο της ψυχής ή από το επίπεδο του πνεύματος
  Κατώτερο και ανώτερο νοητικό, τα επίπεδά τους, η ατομική ψυχή και Ηλιακός Άγγελος
  Γ΄ τύπος μαγνητικού έργου: Λειτουργία στον εναδικό φορέα. Ενάδα η θάλασσα των αρχετύπων
  Η εγκράτεια αφορά χειρισμό δύναμης ηλεκτρικού μαγνητισμού επί της ύλης μέσω ελκτικής δύναμης που παράγεται μέσα μας.
  Χειριζόμαστε τη στοιχειακή ύλη διαπλάθοντας την και μυώντας την

Η Εγκράτεια δομεί, γ΄μέρος
  Εξελικτικά επίπεδα συνείδησης :ΗΛΙΑΚΗ ΣΥΝΕΙΔΗΣΗ - ΝΤΕΒΑ-ΧΑΝ - ΑΤΟΜΙΚΗ ΣΥΝΕΙΔΗΣΗ
  ΝΤΕΒΑ-ΧΑΝ: Τράπεζα κερδών των ντεβαϊκών στοιχειακών ΖΩΙΚΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ
  Η διαλεκτική εγκράτεια και τα αποτελέσματά της στην ανθρωπότητα

Η Εγκράτεια δομεί, δ΄μέρος
  ΚΟΛΑΣΗ: Το βίωμα των ρύπων
  Ψυχή είναι η ηλιακή ποιότητα στη μάζα της ύλης
  ΛΥΣΗ: Ιόχρους Ενέργεια
  Η ηλιακή Παρουσία καθιστά το ΝΤΕΒΑ-ΧΑΝ ΠΑΡΑΔΕΙΣΟ
  4ο αιθερικό υποπεδίο του ΝΟΗΤΙΚΟΥ - ΑΣΤΡΙΚΟΥ – ΦΥΣΙΚΟΥ
  Πεδία και υποπεδία
  Μέσα στη γνώση της Ψυχής και του Πνεύματος αναβλύζει αυθόρμητα Η ΕΓΚΡΑΤΕΙΑ

Τέταρτη βαθμίδα της ηλιακής ατραπού: Υπομονή, α΄μέρος
  Η υπομονή δηλώνει επάρκεια που οδηγεί σε σταθερότητα και καταλήγει σε μονιμότητα η οποία είναι εδραίωση. Εδραιώνομαι σημαίνει βρίσκομαι πλήρως μέσα σε κάτι και το διαχειρίζομαι κατά βούληση. Είμαι αμετακίνητος.
  Τι εδραιώνει η υπομονή; Θεραπεία!
  Τι κρύβεται πίσω από την έννοια υπομονή; Με διαλεκτική έννοια αλλά και ηλιακή
  Διαλεκτική έννοια: Απαθής μοιρολατρία, θυματοποιημένη στάση ζωής, εμμονή, επιμονή, ισχυρογνωμοσύνη που γίνεται μέγγενη των καταπιεσμένων ψευδαισθήσεων
  Ηλιακή έννοια: Η επίγνωση του Νόμου των Κύκλων που αφορά το κοσμικό, συστημικό, πλανητικό σύμπαν, τα ανθρώπινα και υπανθρώπινα όντα
  Διαλεκτική έννοια: Η υπομονή σημαίνει υποταγή στην ανίερη φύση, εμποδίζει κάθε πνευματική σύνδεση-κάθε ανανέωση. Ισχυροποιεί τις καταπιεσμένες ψευδαισθήσεις καθώς μαζεύει, συμπυκνώνει την επιβάρυνση
  Ηλιακή έννοια: Η υπομονή σημαίνει υποταγή στην ιερή φύση πριμοδοτώντας κάθε πνευματική σύνδεση

Τέταρτη βαθμίδα της ηλιακής ατραπού: Υπομονή, β΄μέρος
  Διαλεκτική έννοια: Η υπομονή της εγωκεντρικότητας παράγει επίμονο πείσμα, άκαμπτη θέληση, σκλήρυνση στις αισθήσεις και περιορισμό συνείδησης.
  Ηλιακή έννοια: Η ψυχή παράγει φως που επιτρέπει διάκριση και ορθή αναγνώριση. Άρα έχουμε δύναμη επιλογής και κατεύθυνση που μπορεί να διατηρήσουμε με αποτέλεσμα διεύρυνση συνείδησης.
  Κακοποίηση: παράδειγμα διάκρισης ΥΠΟΜΟΝΗΣ
  Η προσευχή των οστών είναι η ένδειξη ότι η υπομονή που διαθέτουμε είναι πράξη απελευθερωτική. Αυτό σημαίνει ότι έχεις θεραπευθεί, ότι έχεις κατακτήσει τον απαραίτητο βαθμό ΑΓΝΟΤΗΤΑΣ και δεν ανταποκρίνεσαι στα μαγνητικά καλέσματα του ανίερου
Η ΥΠΟΜΟΝΗ ΚΑΙ Η ΑΝΑΤΟΜΙΑ
  Ανταλλαγές ώσεων αιθέρων μεταξύ εγκεφάλου που είναι το κεντρικό νευρικό σύστημα και νωτιαίου μυελού που είναι το περιφερικό νευρικό σύστημα. Ο μυελός είναι μέσον μεταφοράς των ωθήσεων των ζωτικών αιθέρων
  Ο μυελός ασκεί την επίδραση του σαν ένας σπασμός από την συνείδηση προς ολόκληρο το σύστημα του όντος

Πέμπτη βαθμίδα της ηλιακής ατραπού: Ευσέβεια, α΄μέρος
  Ευσέβεια: Η 5η ιδιότητα του Νέου Ανθρώπου
  Ο Μικρόκοσμος ανταποκρίνεται μακροκοσμικά όταν το ευ-σέβας, βρίσκεται μέσα στο ΝΕΥΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ
  Ο Μακρόκοσμος εισάγεται μέσα στον Μικρόκοσμο και κυκλοφορεί: Το Πνεύμα κατακτά την ύλη
  Καθώς ο μικρόκοσμος αφομοιώνει μακροκοσμική αιθερική τροφή γίνεται ΟΜΟΟΥΣΙΟΣ

Πέμπτη βαθμίδα της ηλιακής ατραπού: Ευσέβεια, β΄μέρος
  Η σχέση της Ευσέβειας με την Πίστη και την Αρετή
  Η Ευσέβεια είναι ΣΩΜΑΤΙΚΗ αλλαγή, είναι ΑΝΕΡΧΟΜΕΝΗ ΠΥΡΙΝΗ ΔΥΝΑΜΗ
  Η Ευσέβεια έχει ως προϋπόθεση την ΕΥ-ΣΠΛΑΧΝΙΑ (=καλά σπλάχνα).
  Η Ευσέβεια είναι η βάση όλης της νέας Ανθρώπινης Γένεσης

Έκτη βαθμίδα της ηλιακής ατραπού: Η Αγάπη, α΄μέρος
  Η ανάδυση της αγάπης μέσα από τη ζωή της ευσέβειας
  Η αγάπη ως ιδιότητα του Νέου Ανθρώπου
  Ο Νέος Άνθρωπος ως πραγματική αντανάκλαση του συμπαντικού πρωτότυπου μέσα στο μικρόκοσμο της προσωπικότητας
  Η Αγάπη είναι χώρος. Είναι η αρμονία και ευταξία της ίδιας της ζωής που αναδύεται και ανθοφορεί σε χώρο που προηγουμένως ήταν πεδίο μάχης δυο αντιθέτων δυνάμεων
  Η Αγάπη είναι το γενεσιουργό πεδίο του λειτουργούντος Πνευματικού Σπινθήρα

Έκτη βαθμίδα της ηλιακής ατραπού: Η Αγάπη, β΄μέρος
  Η Γενεσιουργός Συμπαντική Δύναμη εισχωρεί στη κεφαλή στο στέρνο και στη λεκάνη και μετουσιώνει θεραπευτικά αλλάζοντας τη ροπή και τη δομή τους
  Το Τρίτο Μάτι
  Το ηλεκτρομαγνητικό πεδίο της Αγάπης θεραπεύει ό,τι εμπεριέχει
  Πίνακας: Η ηλιακή και η διαλεκτική Αγάπη
  Μέσα στο χώρο της Αγάπης υφίσταται συνεχής μεταλλαγή

Έβδομη βαθμίδα της ηλιακής ατραπού: Η Φιλαδέλφεια, α΄μέρος 
  Φιλαδέλφεια και Αγάπη. Μία θαυμαστή αιχμαλωσία μέσα στη δύναμη της συμπαντικής Αγάπης
  Η Φιλαδέλφεια είναι οριζόντια εκδήλωση της δράσης των πνευματικών σπινθήρων

Έβδομη βαθμίδα της ηλιακής ατραπού: Η Φιλαδέλφεια, β΄μέρος 
  Η δράση της 2ης ακτίνας της Αγάπης –Σοφίας στα στοιχειακά και στοιχειώδη
  Φιλαδέλφεια: ο Σκοπός της Ανθρωπότητας
  Η Φιλαδέλφεια των στοιχειακών δυνάμεων αποτελεί το υπόβαθρο για την εμφάνιση του Νέου Ανθρώπου
  Η Διαλεκτική Φιλαδέλφεια είναι ανίερης φύσης

Η ικανότητα της Φιλαδέλφειας και η ικανότητα της Αγάπης
  Οι εξ αίματος και εκ πνεύματος αδελφοί
  Αποτελέσματα  ανάμειξης ύλης και πνεύματος
  Διαφορά μεταξύ αδελφότητας και αδελφοποίησης
  7η ικανότητα του Νέου Ανθρώπου: Η μαγνητική Ζώσα δύναμη, η ΑΓΑΠΗ
  Προς Κορινθίους επιστολή Αποστόλου Παύλου
  Χαρίσματα/καθήκοντα /ρεύματα του Αγίου Πνεύματος
  Οι τρεις Ιεροί Νόμοι της Αποστολικότητας
  Η αγάπη είναι λυτρωτική απελευθερωτική πράξη με συνέπεια την Αδελφότητα και τη Φιλαδέλφεια

Η Αγάπη ως πηγή υγείας, α΄μέρος
  "Η Αγάπη είναι πηγή της υγείας", Θεραπευτικός κώδικας
  12 πνευματικά ζητήματα της καρδιάς
  Άσκηση (Θεραπευτικός κώδικας)

Η Αγάπη ως πηγή υγείας, β΄μέρος
  Άσκηση (Θεραπευτικός κώδικας) (συν)
  Σχολιασμοί

Πνευματική και Αιθερική αναπνοή
  Η αναπνοή – Η πηγή, η διαδρομή, η κατάληξή της
  Η αναπνοή του πνευματικού σπινθήρα και του γονεϊκού σπινθήρα
  Η αναπνοή της πνευματικής σύλληψης ( πηγή που μας απελευθερώνει ) – Η αναπνοή της υλικής σύλληψης ( πηγή που μας περιορίζει ) – Ιδιότητες.
  Μέθοδος αναπνοής – Η πνευματική αναπνοή
  Άσκηση θεραπευτικού κώδικα
  Η αγωγή της αναπνοής : Δια του πνευματικού σπινθήρα – Δια των δυνάμεων μας και των στοιχειακών
  Η υγεία μας είναι  πολυδιάστατη γιατί η ύπαρξη μας εμπεριέχει πολλές διαστάσεις, πολλά σύμπαντα. Εμπεριέχει μακρόκοσμο και μικρόκοσμο
  Στόχος της πνευματικής μας αναπνοής: Η αφύπνιση και ορθή χρήση των δυνάμεων μας και αισθήσεων

Ο τρόπος δράσης της εσωτέρας θεραπευτικής
  Οι αιθερικές δυνάμεις εισέρχονται μέσα από τα ενεργειακά κέντρα και εξαπλώνονται σε όλο το σώμα
  Καταστροφικές μνήμες – Εικόνες αντιστέκονται στη θεραπευτική συχνότητα της αγάπης εμποδίζοντας τη διέλευση τους
  Ερωτήσεις – Απαντήσεις
  Το συσσωρευμένο στρες παράγει ενεργοποίηση στο νευρικό σύστημα για να ελέγξει το κυκλοφορικό σύστημα του αίματος
  Πρακτική άσκηση (5 σημεία)
  Η εσωτερική θεραπευτική αναγνωρίζει, οργανώνει χάρτες, εξάγει συμπεράσματα και παράγει πρακτικές εφαρμογές
  Ασθένειες που συνδέονται με τα 12 πνευματικά ζητήματα (Θεραπευτικός κώδικας)
  Ερώτημα: Το πρόβλημα κάνει την αντίδραση ή η αντίδραση κάνει το πρόβλημα;
  Η εσωτέρα θεραπευτική βασίζεται και εργάζεται στην ενοποιό ενοχή
  Πίστη σε μια ανώτερη αντίληψη των πραγμάτων
  Η φαινομενική αντίφαση των πραγμάτων είναι η βάση κάθε νευρωτικής αποσύνδεσης