Ο Νέος Όμιλος Εξυπηρετητών του Κόσμου

Υφίσταται ήδη ένας τέτοιος όμιλος, όπως έχει ήδη περιγραφεί. Δύο πράγματα πρέπει να κάνουμε: Πρώτο, να μάθουμε ν’ αναγνωρίζουμε τη νέα νότα όπως έρχεται από τους μαθητές όπου κι αν βρίσκονται και δεύτερο, να προσαρμοστούμε για να αποτελέσουμε τμήμα αυτού του ομίλου. Το χαρακτηριστικό γνώρισμα αυτών των ανθρώπων δεν είναι η αυτο-επιβεβαίωση. Οι άνθρωποι αυτοί είναι πολύ απασχολημένοι με σωτήριο έργο, για να έχουν χρόνο να μιλούν για τον εαυτό τους. Εργάζονται μέσω διαλογισμού που τους κρατά σε επαφή με την πνευματικότητα που είναι μέσα τους και συνεπώς είναι σε επαφή με την Μεγάλη Ζωή, τον Κοσμοσωτήρα, που διαχύνει την δύναμη και ενέργειά Του μέσω αυτών και προς τον κόσμο.
Προσανατολίζουν επίσης το νου τους προς αυτή την κατεύθυνση, να υπηρετούν με νοημοσύνη και να μην βιάζονται. Το μήνυμα που τους έρχεται από την εσώτερη πλευρά εκφράζεται με τα συμβολικά λόγια, “ό, τι σας λέγω στο σκότος, το ίδιο σας μιλώ στο Φως”. Στον καθένα θα ειπωθεί κάτι διαφορετικό, ανάλογα με την ανάγκη των ανθρώπων που τους περιβάλλουν και εσκεμμένα θα πάει μέσα στο σκοτάδι για να μεταδώσει ένα μήνυμα στο Φως. Δεν δεσμεύονται συνεπώς από δόγματα ή δοξασίες, γιατί έχουν το λόγο που ήρθε σ’ αυτούς στο σκοτάδι, που έχει υποστεί κατεργασία γι’ αυτούς τους ίδιους στον αγώνα και στην ένταση των δικών τους ψυχών. Αντιμετωπίζουν την ανάγκη των συνανθρώπων τους και είναι δικό τους το μήνυμα του Χριστού, “ Εντολήν καινήν δίδωμι υμίν ίνα αγαπάτε αλλήλους”.
Αυτό δεν είναι συναίσθημα. Ας είμαστε στοργικοί και ευγενικοί. Αυτό είναι ακριβώς ευπρεπής διαγωγή. Η αγάπη όμως όπως ο Χριστός την επαγγέλθηκε είναι νοήμων κατανόηση και  εκτίμηση της ανάγκης του ατόμου, όπως ακριβώς το συναντάτε. Όταν αντιμετωπίζετε την απελπιστική ανάγκη των ανθρώπων δεν έχετε χρόνο να σκεφτείτε “για το πώς να είστε αγαπητός” με τη συνηθισμένη έννοια. Μπορείτε ίσως να δημιουργήσετε γύρω σας μια ατμόσφαιρα ώστε να σκέφτονται μόνοι τους τη δική τους λύση. Αυτός είναι ο πραγματικός τρόπος να εργάζεστε. Όσο ασχολείστε με το να είστε αγαπητός, ασχολείστε με την δική σας προσωπικότητά σας. Το “καινήν εντολήν δίδωμι υμίν” μπορεί να συνοψιστεί στην λέξη “Περιεκτικότητα” το σημάδι της Νέας Εποχής, το παγκόσμιο πνεύμα, ταύτιση – ενοποίηση με όλους τους συνανθρώπους σας.
Νεος Ομιλος Εξυπηρετητων
Αυτό είναι αγάπη και αυτό θα σας απασχολεί. Δεν θα έχετε καιρό να μιλάτε για αγάπη, θα είσθε απασχολημένος κάνοντας έργα μεγάλα και μικρά, ασήμαντα και σημαντικά. Πώς θα προσαρμοστούμε για να ανταποκριθούμε στο αίτημα αυτό, για να κατέχουμε αυτά τα χαρακτηριστικά τα οποία αυτόματα μας τοποθετούν στον όμιλο των εξυπηρετητών του κόσμου; Ποτέ δε θα μπείτε εκεί επειδή το θέλετε ή μιλώντας γι’ αυτό, ή έχοντας θεωρητική εκτίμηση αυτού.
Θα μπείτε εκεί προφυλασσόμενοι και προετοιμαζόμενοι σωστά για το επόμενο πράγμα. Αυτό φαίνεται χωρίς ενδιαφέρον, αλλά όποια κι αν είναι η ασχολία σας, κάνετέ το. Καλλιεργήστε την ορθή εσώτερη στάση, να είστε ανοιχτόκαρδοι προς όλους τους συνανθρώπους σας. Μάθετε να διαλογίζεστε, αλλά να διαλογίζεστε πραγματικά. Δε μιλώ για είσοδο σας στη σιωπή, ή να κάθεστε και να έχετε ένα μακάριο και ειρηνικό αίσθημα, ελπίζοντας ότι θα σηκωθείτε νιώθοντας καλύτερα. Ο διαλογισμός όταν διεξάγεται σωστά, είναι μια δύσκολη νοητική εργασία, γιατί σημαίνει προσανατολισμό του νου στην ψυχή και αυτό δεν μπορείτε να το κάνετε.
Σημαίνει ότι όταν μάθετε να εστιάζετε το νου σας στην ψυχή, πρέπει να τον κρατάτε σταθερό, κάτι που δεν μπορείτε να κάνετε και όταν μάθετε να το κάνετε, πρέπει να μάθετε ν’ ακούτε τι ο νου σας ή η ψυχή σας λέει και αυτό δε μπορείτε να το κάνετε. Έπειτα πρέπει να μάθετε να προσλαμβάνετε αυτό που η ψυχή σας είπε και το διαμορφώνετε σε λέξεις και φράσεις και το ρίχνετε στον αναμένοντα εγκέφαλό σας. Αυτό είναι διαλογισμός και αν ακολουθείτε αυτή τη διαδικασία, θα γίνετε ένας εξυπηρετητής του κόσμου, γιατί σε σας θα ανήκει η δύναμη όσων επιτελέσατε.
Αυτόματα θα επισκιαστείτε από εκείνο το Μεγάλο Ον η αποστολή του οποίου είναι να ανυψώσει την ανθρωπότητα από το σκοτάδι στο Φως, από το απατηλό στο πραγματικό.
(Διάλεξη της Α.Α.Μπ., 1936. Διασκευασμένη και συντομευμένη.)