Ο Ποσειδώνας μιλά για το στοιχείο του ύδατος

descending_sea_deva«… Aγαπητοί Μου, σας χαιρετώ εξ ονόματος της Παγκόσμιας «Εγώ Ειμί» Παρουσίας και των αγαπητών Ήλιου και Εστίας, Θεών του Συστήματός μας που αντιπροσωπεύουν τις Θείες Ποιότητες της Φώτισης και της Αλήθειας. Στην πρόσκληση Αυτών αμέσως ανταποκρίθηκα για να προσφέρω την πλήρη Κοσμική Μου Δύναμη με εκείνη της αγαπητής Μου Σελήνης που είναι το Θείο Μου Συμπλήρωμα και με τη βοήθεια των Νηρηίδων που βρίσκονται υπό την εξουσία Μας. Η προσφορά Μας στον Πλανήτη της Γης ήταν να δημιουργήσουμε και να διατηρήσουμε την ουσία του Στοιχείου του Ύδατος.

Μέσα στους αιώνες, καθένας από τους Ηγέτες των Δυνάμεων των Στοιχείων είχε την ευκαιρία να αναπτύξει τη δύναμη της καταστάλλαξης σε ορισμένες ουσίες που όφειλε να ελέγχει καθώς και στις Υπάρξεις που προσφέρθηκαν να εξυπηρετήσουν μαζί Του…

Εκτός από Εμάς, ανταποκρίθηκαν και άλλες Μεγάλες Νοημότητες στην κλήση του ΄Ηλιου και της Εστίας για να εξυπηρετήσουν στη δημιουργία του Στοιχείου του ΄Υδατος. Όμως, λόγω ορισμένων δυνάμεων που βρίσκονταν στις ζωές Μας, εκλεγήκαμε η Αγαπητή Σελήνη και Εγώ για να δημιουργήσουμε και κυβερνήσουμε το Στοιχείο του ΄Υδατος που σχηματίζει ένα είδος «λίκνου» για τη χερσαία επιφάνεια του Πλανήτη. Επίσης συγκροτεί το μεγαλύτερο μέρος του στερεού και αισθητικού σας σώματος.

Η κυριαρχία απαιτεί συνειδητό έλεγχο της ταχύτητας της κραδασμικής ενέργειας του κάθε ήλεκτρου που θα χρησιμοποιηθεί για ορισμένο σκοπό. ΄Ετσι, για να δημιουργηθεί η ουσία που γνωρίζετε σαν Ύδωρ, ήταν αναγκαίο για Μας να έχουμε μάθει πώς να χρησιμοποιούμε συνειδητά τις δημιουργικές δυνάμεις της σκέψης Μας και τις αισθητικές Μας δυνάμεις για να διατηρούμε την αρμονική ποιότητα αυτής της ουσίας καθώς επίσης και τις υπάρξεις που εργάζονται για το Στοιχείο αυτό.

Η κραδασμική ενέργεια της ουσίας που απαιτούνταν για το Στοιχείο του ύδατος της Γης κατά την εποχή της δημιουργίας του, ήταν κατά πολύ ταχύτερη απ ό,τι είναι σήμερα. Τα ύδατα των ωραίων ωκεανών, λιμνών και ποταμών ήταν τότε κρυστάλλινα και ιριδίζοντα. Το ύδωρ στην πραγματικότητα «τραγουδούσε» και πρόσθετε στη μουσική των Σφαιρών. Οι Νηρηίδες εξυπηρετούσαν ευτυχισμένες αυτό το ωραίο Στοιχείο και όλα βρίσκονταν μέσα σε Ειρήνη. Κατά την εποχή εκείνη η ανθρωπότητα αγαπούσε το Ύδωρ και απολάμβανε την καθαρκτική του υπηρεσία. Αντίστοιχα, οι Νηρηίδες και τα ήλεκτρα από τα οποία αποτελείται το Στοιχείο του Ύδατος, αγαπούσαν τον άνθρωπο και χαίρονταν να τον εξυπηρετούν.

Τα αισθητικά σώματα της ανθρωπότητας ήταν τότε ευτυχισμένα, ευλαβικά, αγνά και ελεύθερα από κάθε δυσαρμονία. Ο κόσμος κινούνταν χωρίς προσπάθεια επί της Γης γιατί τα σώματά τους δεν είχαν βάρος από κακοδιαμορφωμένη ενέργεια που τώρα βρίσκεται γύρω από τα ήλεκτρα των τεσσάρων κατώτερων σωμάτων σας, ιδίως του αισθητικού. Τότε ήταν η Εποχή της ευδαιμονίας και της ειρήνης με την αγαθή συναναστροφή των Αγγέλων, των Αναληφθέντων Διδασκάλων, της ανθρωπότητας και του Βασιλείου των Στοιχειωδών. Αυτή την Εποχή Έχουμε σκοπό να επαναφέρουμε όλα αυτά μόνιμα πάνω στη Γη και γι αυτό προσπαθούμε να εξαγνίσουμε όλα τα Στοιχεία που βρίσκονται στην επιφάνεια και στην ατμόσφαιρά Της.

Μετά την επισκίαση της ανθρώπινης συνείδησης από τους «οπισθοδρομικούς» που ήρθαν από άλλους Αστέρες, ήταν ανάγκη για τους Ηγέτες του κάθε Στοιχείου να ελαττώσουν τη δύναμη της ενέργειας του Στοιχείου Τους για να είναι αποτελεσματικότερη στον κραδασμό των ανθρώπων που τότε ήταν πολύ βραδύτερος. Αυτό απαιτούσε την «κυριαρχία», που σημαίνει αλλαγή της ταχύτητας της κραδασμικής ενέργειας των ηλέκτρων και ατόμων που βρίσκονται στο Στοιχείο του Ύδατος. Εντός Του φύλαγαν αυτά σε τέτοια αρμονία, που συγκρίνεται με το χορό των μεγάλων Σαλαμανδρών και Συλφίδων, οι κινήσεις των Οποίων είναι σαν ένας μεγαλοπρεπής παιάνας ύμνου προς τη Θεότητα για τη δωρεά και χρήση της ζωής. Έτσι λοιπόν, η ουσία των διαφόρων Στοιχείων, προσαρμόστηκε συνειδητά για να τη χρησιμοποιήσουν τα διαρκώς συμπυκνωμένα σώματα των ανθρώπων.

Να θυμάστε ότι η αρχική και πραγματική μόλυνση των Στοιχείων του Αέρα, του ΄Υδατος και της Γης έγινε από αυτούς τους ανθρώπους που ήταν οι φιλοξενούμενοι στον Πλανήτη σας.
Εκείνη ακριβώς την εποχή, η φυσική υπακοή του Στοιχείου του ΄Υδατος, όπως για παράδειγμα κατά την αρχή και τέλος των παλιρροιών, ελαττώθηκε και ο έλεγχός Μας στις Νηρηίδες είχε αυξηθεί. Αυτό έγινε γιατί Αυτές επαναστάτησαν για την απερίσκεπτη μόλυνση του Στοιχείου του ΄Υδατος και μόνο η μεγάλη υπομονή εκ μέρους Μας και ο Θείος έλεγχος, εμπόδισαν τα ύδατα της Γης από το να καταπνίξουν τις αχάριστες μάζες. Σε ορισμένες όμως περιπτώσεις, όταν ο Κοσμικός Νόμος όριζε την ανάγκη κατακλυσμικής ενέργειας με την οποία έπρεπε στερεές επιφάνειες να καταποντιστούν για εξάγνιση, επιτρέψαμε στο Στοιχείο του ΄Υδατος να εξαπλώσει ελεύθερα την εκκαθαριστική του ουσία στη μολυσμένη Γη.

Όπως όλες οι υπάρξεις έτσι κι Εμείς είμαστε πιστοί στον Κοσμικό Νόμο και πράττουμε σύμφωνα με τη Θεία παραγγελία. Επίσης έλκουμε από τη Μία Πηγή οποιεσδήποτε δυνάμεις απαιτούνται για να εξυπηρετήσουμε το Στοιχείο στο οποίο αφιερωθήκαμε. Το Ύδωρ ορίστηκε από τη Θεότητα να είναι φίλος του ανθρώπου. Ο άνθρωπος είναι φίλος του Ύδατος; «Όπως είπαν οι αγαπητοί Αστρέα και Ελωίμ της Αγνότητας, η χρήση των διαφόρων Στοιχείων από την ανθρωπότητα για καταστρεπτικούς σκοπούς, πάντοτε συγκλονίζει την προσωπικότητα.

Ο Νόμος του Αιτίου και Αποτελέσματος είναι ανένδοτος. Αυτό αλλάζει μόνο σε περιπτώσεις που γίνεται εξιλέωση του Αιτίου και Αποτελέσματος από εκείνους που αγαπούν τους συνανθρώπους τους τόσο ώστε συνειδητά να επικληθούν την εξιλέωση.

Αγαπητοί Μου, πολλές θηριωδίες διαπράχθηκαν από την ανθρωπότητα επειδή μεταχειρίστηκε το Στοιχείο του ΄Υδατος για το θάνατο της ζωής όχι μόνο ανθρώπων αλλά και ζώων. Πολλές ζωές έλαβαν μέρος σε πολέμους όπου πλοία καταποντίστηκαν και μεγάλοι αριθμοί ανθρώπων πέθαναν μέσα σε τρομερό φόβο και οδύνη. Σ αυτά τα μέρη, οι αιθέρες είναι κατάμεστοι από θρήνους και οδυρμούς εκείνων που προ πολλού βρίσκονται σε ευτυχέστερες διαβιώσεις και έχουν πια ξεχάσει την τραγωδία εκείνη. Τα αρχεία αυτά βρίσκονται σε ενσάρκωση σήμερα καθώς και στα εσωτερικά σώματα πολλών που δεν έχουν ακόμα ενσαρκωθεί.

Τα καταστρεπτικά αυτά αιθερικά αρχεία διαμορφώνουν στρόβιλους ταλαιπωρίας μέσα στους οποίους γεννιούνται τρομακτικές καταιγίδες και τυφώνες. Ο φόβος για το Στοιχείο του ΄Υδατος οφείλεται κυρίως ή γιατί στο παρελθόν ο άνθρωπος είχε χάσει τη ζωή του από πνιγμό ή γιατί συνέβαλε στην αφαίρεση της ζωής άλλων. Τι νομίζετε ότι βρίσκεται στην αιθερική ουσία που δονείται στην ατμόσφαιρα γύρω από την περιφέρεια ενός καταποντισμένου πλοίου; Η χρήση των τορπιλλών, των ναρκών και γενικά του υποβρύχιου πολέμου της σημερινής εποχής, έχει επίσης επιβαρύνει την αιθερική ουσία γύρω από τον Πλανήτη χωρίς να λαμβάνουμε υπόψη μας τις άλλες τραγωδίες που συνέβησαν στη θάλασσα κατά το παρελθόν.

Σε κατακλυσμιαίες ενέργειες που ορίστηκαν από το Θείο Νόμο, ορισμένοι από το Ιερατείο προσφέρθηκαν με τη θέλησή τους να βοηθήσουν διαλύοντας πολύ από το γενικό φόβο του λαού, με τις γνώσεις τους και τη χρήση του Ιόχρου Πυρός.

Εν τούτοις, εκεί όπου διαπράχθηκαν εσκεμμένες πράξεις σκληρότητας και απανθρωπιάς, αναμένεται εξάγνιση από τους ανθρώπους εκείνους που θέλουν να πράξουν αυτό με τη γνώση και χρήση της Ιόχρου Φλόγας... Πολλές από τις Νηρηίδες επικλήθηκαν και χρησιμοποιήθηκαν για καταστρεπτικούς σκοπούς και με τον καιρό αυτές προσκολλήθηκαν στη ζωή του ανθρώπου ο οποίος τις επικαλέστηκε. Στην περίπτωση αυτή το Στοιχειώδες έγινε ο Kύριος αντί ο υποτακτικός του ανθρώπου ωθώντας αυτόν να εξακολουθήσει το καταστροφικό του έργο με τη χρήση του Στοιχείου του Ύδατος…  Τι νομίζετε πως ήταν οι Λαιστρυγόνες που αναφέρει ο Όμηρος; Ήταν Νηρηίδες κακοήθεις, διατεθειμένες για την καταστροφή και αυτό επειδή συνηχούσαν με τις καταστρεπτικές ροπές της ανθρωπότητας…

Σκόπιμα και συνειδητά συμφιλιωθείτε με το Στοιχείο του Ύδατος στο περιβάλλον που βρίσκεστε. Θα δείτε τότε ότι οι Νηρηίδες και τα ήλεκτρα που βρίσκονται μέσα στην ουσία του ύδατος, ανταποκρίνονται στην αγάπη σας.

Ο Ιησούς κατάφερε να κυριαρχήσει το Στοιχείο του Ύδατος και οι Νηρηίδες Τον υπάκουσαν με αγάπη γιατί Αυτός είχε πρώτα κυριαρχήσει το Στοιχείο του Ύδατος μέσα Του. Οι μεγάλες ξηρασίες, οι ξαφνικές πλημμύρες, η άνιση διανομή της βροχής στα διάφορα μέρη της Γης, οφείλονται στην απερίσκεπτη παράλειψη αναγνώρισης και στην έλλειψη εκτίμησης προς το Στοιχείο του Ύδατος τόσο στο παρελθόν όσο και στο παρόν.

Αυτά όμως μπορούν να διορθωθούν από τώρα και στο εξής με την αγαθή σας συνεργασία. Μέχρι τώρα η Αγαπητή Σελήνη και Εγώ εργαστήκαμε σχεδόν μόνοι Μας στην προσπάθεια αυτή. Τώρα, όπως σας έχει αναφέρει στο παρελθόν ο Αγαπητός Ιησούς, σας λέω και Εγώ: «Μέχρι σήμερα εργάστηκε ο Πατέρας. Τώρα, ο Πατέρας και Εγώ εργαζόμαστε». Τα δημιουργήματα της θάλασσας, όπως το χταπόδι, ο καρχαρίας, η φάλαινα και πολλά άλλα, ανέπτυξαν τον αμυντικό τους εξοπλισμό και το ένστικτο του «κυνηγού» από το αποτέλεσμα του «διδάγματος» που παραδειγματικά έλαβαν από τον άνθρωπο.

Αν αρχίσετε τώρα να επικαλείστε για την εξάγνιση του Στοιχείου του ΄Υδατος και την εξιλέωση των δημιουργημάτων αυτών, θα τα δείτε να εξαφανίζονται από το βυθό των ωκεανών. Είναι περίεργο για Μένα τόσα ανυπεράσπιστα δημιουργήματα της γης και της θάλασσας που κυνηγιούνται διαρκώς από τον άνθρωπο, πώς δεν έχουν ακόμα αναπτύξει πολλή μεγάλη εχθρότητα εναντίον του και υποκύπτουν στην ανελέητη σφαγή που τους κάνει απλώς για το «κυνήγι».

Στην πραγματικότητα, αυτά τα τόσο κυνηγημένα δημιουργήματα, οπισθοδρομούν και σε κάθε επαναγέννηση φέρουν μαζί τους περισσότερη καταστροφικότητα και μεγαλύτερο εκδικητικό ένστικτο. Αν δεν υπήρχαν οι προσπάθειές Μας και η ανεκτίμητη βοήθεια που είχαμε από τον Ελωίμ της Αγνότητας Αστρέα και τις Υπάρξεις του Ιερού Πυρός, πολλά από τα προϊστορικά τέρατα της θάλασσας θα υπήρχαν ακόμα σήμερα και θα απειλούσαν τους θαλασσοπόρους…

 Σε μέρη που ήταν άλλοτε κέντρα θήρευσης φαλαινών καθώς και σε μικρότερα αλιευτικά κέντρα, η εσωτερική τους ατμόσφαιρα είναι γεμάτη από καταστρεπτικά αιθερικά αρχεία φόβου και λύπης των συζύγων, μητέρων και παιδιών που ζούσαν στα μέρη αυτά και είχαν την ατυχία να χάσουν τους αγαπημένους τους στη θάλασσα. Η εξάλειψη όλων αυτών των αιθερικών αρχείων και η εξάγνιση όλων αυτών των τοποθεσιών, είναι απολύτως αναγκαία στην προετοιμασία για την άφιξη της Νέας Φυλής η οποία πρέπει να βρει καθαρότερη τη γήινη επιφάνεια και ατμόσφαιρα για να μην έχει την ανάγκη να προσαρμοστεί στα αρχεία αυτά του πόνου και της οδύνης…»

------------------------------------------

5. Μιλώντας για τους τυφώνες και τις καταιγίδες, ο Μάχα Τσόχαν ανέφερε τα ακόλουθα:  H κοιτίδα που γεννιούνται αυτοί οι τυφώνες μπορεί να συγκριθεί με μία δίνη που δημιουργήθηκε στο παρελθόν σαν αποτέλεσμα κάποιας πολύ μεγάλης καταστρεπτικής χρήσης της ενέργειας της Ζωής.»
6.  Όπως οι Σαλαμάνδρες έτσι και οι Νηρηίδες είναι σε μέγεθος μερικές από αυτές ελάχιστες ενώ άλλες φτάνουν σε ύψος 80 ποδιών και ακόμα περισσότερο όπως τα γιγαντιαία κύματα της θάλασσας