Ο σκοπός, η μέθοδος και το πείραμα της Πνευματικής Πλανητικής Ιεραρχίας

Η ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΟΜΑΔΙΚΗΣ ΤΗΛΕΠΑΘΕΙΑΣ

Ολόκληρη η εξελικτική διαδικασία ορίζεται και κατευθύνεται από την ανώτατη πηγή του αιθερικού διαδίκτυου. Από τον 20ο αιώνα ξεκίνησε από την Πλανητική Ιεραρχία το πείραμα της επιστήμης της ομαδικής τηλεπάθειας στην ανώτερή της μορφή. Σκοπός του πειράματος είναι να προσεγγιστεί κραδασμικά περισσότερο η ανθρωπότητα στο σύνολό της και να ανυψωθεί, ώστε να ανταποκρίνεται με μεγαλύτερη ευκολία στην ανώτερη εξελικτική της διεύρυνση. Η ενόραση είναι η άμεση γνώση, ένας αλάνθαστα ευαίσθητος παράγοντας. Βρίσκεται σε λανθάνουσα κατάσταση μέσα σε κάθε άνθρωπο και ενεργοποιείται καθώς η συνείδησή του διευρύνεται σε στάδια ανάπτυξης ολοένα και πιο περιεκτικά. Η ανώτερη ομαδική τηλεπάθεια είναι ενορατική. Είναι μια κατάσταση συνείδησης, χαρακτηριστικό της ανθρώπινης ψυχής. Πρόκειται για επικοινωνία μεταξύ ατόμων, μεταξύ ομίλων, μεταξύ ατόμων και ομίλων, υποκειμενικών και αντικειμενικών.

Ολόκληρη η ανθρωπότητα σταδιακά θα αναγνωρίσει την τηλεπάθεια σαν μια μελλοντική της δύναμη. Η καλλιέργεια της ευαισθησίας στην τηλεπαθητική εντύπωση είναι από τους ισχυρότερους παράγοντες για την ανάπτυξη της ενορατικής ιδιότητας. Στο πείραμα συμμετέχουν άνθρωποι και ομάδες που μαθαίνουν να εργάζονται πάνω στις ενορατικές γραμμές με αγάπη, απροσωπία και αφιλαυτία. Άνθρωποι που μαθαίνουν να αυτοελέγχονται ως προς το κίνητρό τους, το ελατήριό τους, την ποιότητα των αρχών που εφαρμόζουν εσωτερικά και εξωτερικά. Άνθρωποι αδογμάτιστοι, με συναίσθηση ευθύνης και καθαρότητα δράσης.

ΠΩΣ ΑΝΑΠΤΥΣΣΕΤΑΙ Η ΑΝΩΤΕΡΗ ΟΜΑΔΙΚΗ ΤΗΛΕΠΑΘΕΙΑ
Η ανώτερη ομαδική τηλεπάθεια αναπτύσσεται με,

τη μαγνητική δύναμη της αγάπης. Είναι ο ελκτικός, συνεκτικός, μαγνητικός παράγοντας. Προσελκύει τη προσοχή, επιφέρει ευθυγράμμιση, γεννά την επικοινωνία και την κατανόηση.

τη κινητική δύναμη του νου. Είναι ο φωτιστικός και κινητικός παράγοντας. Φωτίζει την ιδέα ή τη μορφή, που πρέπει να μεταβιβαστεί και μεταφέρει την εικονική πραγματικότητα, προβάλλοντάς την πάνω σε μια ακτίνα της.

τη ζωτική δύναμη του αιθερικού σώματος. Είναι η πράνα. Τα πρανικά ρευστά, που είναι ακατάπαυστης κινητικότητας, όταν συνειδητά καθυποτάσσονται στη δύναμη του νου και στη δύναμη της αγάπης, καθοδηγούνται σε ελεγχόμενη δράση. Ανοίγεται έτσι ο δρόμος και η ακτίνα του φωτός, εναποθέτει την δομημένη σκεπτομορφή στην παθητική επιφάνεια του φυσικού εγκέφαλου.

τη παθητική δύναμη του φυσικού σώματος. Ο φυσικός εγκέφαλος πρέπει να είναι σε πλήρη, παθητική ηρεμία, χωρίς εξερχόμενες σκέψεις, επιθυμίες και συναισθήματα. Η εγκεφαλική ακτινοβολία του δέκτη μπορεί να ματαιώσει την αποτύπωση της αντανάκλασης του περιεχομένου του νου. Ο πομπός πρέπει να είναι πολύ εκγυμνασμένος για να υπερνικήσει την εξερχόμενη δύναμη.

Η ΜΕΘΟΔΟΣ ΤΗΣ ΕΝΤΥΠΩΣΗΣ
Η μέθοδος με την οποία εργάζεται η Πνευματική Πλανητική Ιεραρχία είναι η μέθοδος της εντύπωσης των διανοιών των μαθητών Της. Ο Διδάσκαλος είναι ο πομπός και ο μαθητής ή οι μαθητές είναι ο δέκτης. Η λήψη της ενέργειας που εντυπώνεται έχει πάνω στο δέκτη, δύο αποτελέσματα: Ενεργοποιεί το καλό και το κακό που βρίσκεται σε λανθάνουσα κατάσταση, εξαγνίζοντας &  Ζωογονεί και ηλεκτρίζει την ολοκληρωμένη προσωπικότητα συντονίζοντάς την με τη ψυχή. Γι αυτό ο μαθητής πρέπει να αυτοελέγχεται και να αυτοπειθαρχεί διατηρώντας με τη δύναμη της θέλησής του, αγνότητα νοητικής, συναισθηματικής και φυσικής ζωής, ορθό κίνητρο, ορθή κατεύθυνση σκέψης, ορθή δράση, ανιδιοτελή αγάπη για το καλό του συνόλου. Το υποκείμενο που «εντυπώνει» πρέπει να εκτιμά τη δύναμη που αποδεσμεύει, να μπορεί να ελέγξει το δυναμικό αποτέλεσμα που επιφέρει, να μην επηρεάζεται έστω και αθέμιτα, να σέβεται την πνευματική ελευθερία, το δικαίωμα εκλογής, την ακεραιότητα όσων βοηθά. Η δύναμη της ισχύος μιας συνδυασμένης ομαδικής δραστηριότητας είναι απείρως μεγαλύτερη.

ΤΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΤΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ
Το υποκείμενο που «εντυπώνεται» πρέπει να εμφανίζει ενδυναμωμένη θέληση για ορθή δράση, τονωμένο εσωτερικό φως, καλύτερα αυτοελεγχόμενη νοητική δραστηριότητα, καθαρότερα συναισθήματα, ζωτικότερο και αγνότερο φυσικό σώμα. Οι εντυπωτικές δυνάμεις του πλανήτη είναι πάρα πολλές. Η ανθρωπότητα φράζει την αμοιβαία δραστηριότητα εξ αιτίας του εγωισμού της. Η «κυκλοφοριακή ροή» ανακόπτεται.Η ανώτερη «εντύπωση» δεν περνά. Ακυρώνεται, δεν εισακούγεται ή διαστρεβλώνεται η ανώτερη Θέληση.  Λειτουργεί ανεξάρτητη η θέληση των κατώτερων ανθρώπινων σωμάτων. Χάνονται πνευματικές ιδιότητες, όπως η αγνότητα, η κατανόηση και η διαύγεια.

Η ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΕΝΤΥΠΩΣΗΣ
Η «εντύπωση» από τις ανώτερες πνευματικές πηγές, όπως είναι τα ενεργειακά κέντρα των Διδασκάλων της Πνευματικής Πλανητικής Ιεραρχίας, είναι λειτουργική σε ανθρώπους, που είναι πνευματικά προσανατολισμένοι και σε επαφή με την ψυχή τους. Τα άτομα αυτά πρέπει επιπλέον να διακρίνουν την πηγή της εντύπωσης, να συσχετίζουν την πηγή με κάποιο τομέα πληροφοριών ή ενεργειακής διανομής, να γνωρίζουν σε όποια όψη του μηχανισμού καταγραφής τους έχει γίνει κρούση. Ο ασφαλέστερος και διαυγέστερος τρόπος καταγραφής, αλλά και ο δυσκολότερος είναι η αναγραφή των ανώτερων πνευματικών εντυπώσεων, απ’ ευθείας στον εγκέφαλο. Αυτό είναι δυνατόν μόνο αν έχει συνειδητά και ισχυρά δομηθεί η ηλεκτρομαγνητική γέφυρα επικοινωνίας μεταξύ της συντονισμένης προσωπικότητας με την ψυχή και τον συμπαντικό Νου.

Τότε η εντύπωση δεν μαγνητίζεται και άρα δεν παραποιείται ούτε από την προσωπική ή τη μαζική νοητική αντίληψη, ούτε από τα προσωπικά ή δημόσια συναισθήματα και επιθυμίες, ούτε από την κατάσταση της φυσικής υγείας του ατόμου. Οι ανώτερες εντυπώσεις στις οποίες αναφερόμαστε περνούν από τρία στάδια:
το στάδιο της νοητικής καταγραφής
το στάδιο της εγκεφαλικής λήψης
το στάδιο της αναγνωρισμένης ερμηνείας.

Η διαύγεια και η ακρίβεια της καταγραφής εξαρτάται, στο πρώτο στάδιο από την κατάσταση του ατομικού ή ομαδικού αγωγού λήψης, που είναι η προαναφερθείσα ηλεκτρομαγνητική γέφυρα επικοινωνίας, στο δεύτερο στάδιο από την ποιότητα των εγκεφαλικών κυττάρων, την απουσία συναισθηματικών αντιδράσεων και τη δύναμη της νοητικής πόλωσης του ατόμου. Ο αληθινός μαθητής αναγνωρίζει τη δυνατότητα του λάθους, της επέμβασης ψυχικών παρεμβολών, των διαστρεβλώσεων. Ο μαθητής γνωρίζει ότι μπορεί να αγγίξει αυτά τα ύψη αλλά για να σταθεροποιηθεί είναι εξαιρετικά δύσκολο. Για αυτό, ουσιαστικά, συνειδητά και με ευθύνη εργάζεται για την τελειοποίηση του πνευματικού του προσανατολισμού, του συντονισμού του με τα αφηρημένα νοητικά πεδία, της ευθυγράμμισής του με τις πνευματικές όψεις της Ενεργούς Νοημοσύνης, της Σοφίας, της Αγάπης και της Θέλησης, την σταθερότητα και τη διάρκεια της εστίασής του.