Ο τρόπος λήψης των ουράνιων μηνυμάτων

Τα μηνύματα που δίνονται σε αυτό το βιβλίο και οποιοδήποτε βιβλίο με την υπογραφή της Μαρίας κυκλοφορεί, προέρχονται από τα Ενεργειακά Κέντρα της Πνευματικής Πλανητικής Ιεραρχίας και δόθηκαν σε μαθητές, που ΜΕΣΑ ΣΕ ΟΜΑΔΙΚΟ ΑΓΩΓΟ ΛΗΨΗΣ, μέσα σε ομαδική ηλεκτρομαγνητική γέφυρα επικοινωνίας ΜΠΟΡΕΣΑΝ ΝΑ ΑΓΓΙΞΟΥΝ ΤΑ ΑΦΗΡΗΜΕΝΑ ΝΟΗΤΙΚΑ ΕΠΙΠΕΔΑ και να μεταφέρουν ΧΑΡΗ ΣΤΟ ΟΜΑΔΙΚΟ ΜΑΓΝΗΤΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑ ΝΟΗΤΙΚΗΣ ΟΥΣΙΑΣ τις ανώτατες εντυπώσεις σε λόγο.

Οι μαθητές αυτοί, κατ’ ουδένα τρόπο δεν είναι αυθεντίες, ούτε έχουν ολοκληρώσει την ατομική τους εξέλιξη. Διαθέτουν απλά, έναν μηχανισμό καταγραφής εντυπώσεων, που όταν ενισχυθεί από τον ομαδικό αγωγό, την ομαδική πνευματική επικλητική δύναμη και την αντίστοιχη εφελκυστική δύναμη, κατορθώνουν «να σταθούν μέσα στο Φως» και αυτό το Φως να το μετασχηματίσουν σε λόγο υψηλής κραδασμικότητας.

Ο μαθητής που μεταφέρει το μήνυμα, σπάνια έχει και τη δύναμη και την δικαιοδοσία να το ερμηνεύσει, πέρα από το πρώτο υποχρεωτικό στάδιο της καταγραφής. Και τούτο γιατί η ερμηνεία που μπορεί να δώσει το άτομο σε αυτό που καταγράφηκε εξαρτάται από πολλούς παράγοντες όπως τον χαρακτήρα του, την ουσιαστική του ταπεινότητα, τον βαθμό αποκέντρωσης της προσωπικότητάς του, την απαλλαγή του από τον κατώτερο ψυχισμό, το είδος της προσέγγισης της ουσίας της αλήθειας που έχει επιλέξει, την παιδεία του, το στάδιο εξέλιξής του, τη γνώση των συμβόλων. Για αυτό οι δικές του προσωπικές ερμηνείες, παρεμβολές και επεξηγήσεις κατά τη διάρκεια της λήψης απαγορεύονται. Μετά τη λήψη ο καθένας μπορεί να προβεί σε εικασίες, σε ερμηνευτικές πιθανότητες, τις οποίες όμως κατ’ ουδένα τρόπο επιτρέπεται να θεωρήσει μέρος του ληφθέντος κειμένου.

Το περιεχόμενο αυτών των κειμένων δεν είναι ατομική ιδιοκτησία αυτού που εκφωνεί ή γράφει αλλά είναι ομαδικό έργο και ανήκει στον πραγματικό παραλήπτη, την ανθρωπότητα.