“Πέντε” Ειδικευμένες Ενέργειες Διέγερσης

1237161751Το περιεχόμενο του παρόντος αναφέρεται στην ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΕΝΤΥΠΩΣΗΣ.

Στον πλανήτη Γη σήμερα επικρατούν πέντε ειδικευμένοι τύποι ενέργειας που προβάλλονται από τη ΣΑΜΠΑΛΛΑ. Πρόκειται για ΑΚΤΙΝΕΣ ΕΝΤΥΠΩΣΗΣ, είναι ΕΝΤΥΠΩΤΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ. Έχουν ως στόχο τη ΔΙΕΓΕΡΣΗ ΤΟΥ ΕΝΤΥΠΟΥΜΕΝΟΥ και αφορά το έργο του Χριστού σε σχέση με τη ΣΥΝΕΙΔΗΣΗ ΤΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΤΗΤΑΣ. Παραλαμβάνονται μέσω του διπόλου Βούδα-Χριστού και διανέμονται από τα αντίστοιχα Ενεργειακά Κέντρα - Ασραμ της Πνευματικής Πλανητικής Ιεραρχίας.

 

 

ΑΠΟ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ "Η ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΥΣΗ ΤΗΣ ΙΕΡΑΡΧΙΑΣ" ΔΙΑΜΕΣΟΤΗΤΑ ΑΛΙΚΗ ΜΠΕΪΛΗ , ΣΕΛ. 749-756, 758, ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΚΕΔΡΟΣ