Παρουσία του βασιλείου των στοιχειωδών στο ερημητήριο της Αναστάσεως

Κατά την τελετή της «Μεταβίβασης της Φλόγας» στο Ερημητήριο της Αναστάσεως, παρουσιάστηκε και μίλησε το Πνεύμα της Ανάστασης.΄Ηταν η πρώτη φορά που συνέβαινε κάτι τέτοιο και επειδή έγινε αυτόβουλα και χωρίς επίκληση, έλκυσε μεγάλη προσοχή.

Πολλές και Μεγάλες ήταν οι Κοσμικές Υπάρξεις που έλαβαν μέρος στην πομπή και ακολούθησαν την τελετουργία στο Ερημητήριο της Ανάστασης. Καμία όμως από Αυτές δεν έλκυσε την προσοχή και τον οίκτο της Συνόδου τόσο όσο εκείνη η Ύπαρξη του Βασιλείου των Στοιχειωδών.

Ο Κουτ Χούμι αναφέρει στην περιγραφή Του τα εξής:
«...Κατόπιν αυτών των Κοσμικών Υπάρξεων ακολουθούσε μία Ύπαρξη που για πολλούς αιώνες, προφύλαξε το Στοιχειώδες Βασίλειο. Αυτή συνοδεύονταν από τους αντιπροσώπους των τεσσάρων Βασιλείων των Στοιχειωδών οι Οποίοι είχαν περάσει μέσα από τις εκρήξεις της ατομικής βόμβας.Καθόλου δεν επιθυμώ να σας περιγράψω την εξωτερική εμφάνιση Αυτών. Η διεστραμμένη και φρικώδης παρουσία των ωραίων αυτών λεπτοφυών και ευγενών μικρών υπάρξεων, είναι ντροπή για όλη την ανθρωπότητα και θα σας ζητήσω να επικληθείτε για να σταματήσουν οι φρικώδεις αυτές ενέργειες…»