Παρουσιάσεις Σεμιναρίου

περιλαμβάνει
13 Video

Θεματολογία (Παρουσιάσεων)
   1η Παρουσίαση| Στόχος Παρουσίασης του Σεμιναρίου Σεξ
   2η Παρουσίαση| Πως δημιουργήθηκαν οι σημερινές ιδιάζουσες συνθήκες στο θέμα του σεξ
   3η Παρουσίαση| Σήμερα ζούμε τη μεγάλη μετάβαση
   4η Παρουσίαση| Ορισμοί για το σεξ
   5η Παρουσίαση| Δεδομένα λύσης στο πρόβλημα του σεξ
   6η Παρουσίαση| Η αιθερική όραση αποτελεί βασικό μέρος της λύσης στο πρόβλημα του σεξ
   7η Παρουσίαση| Είμαστε σεξουαλικά υπερ-ενεργοί εκ φύσεως
   8η Παρουσίαση| Σχέσεις – Σεξ, αναγνώριση νέων τύπων σεξ
   9η Παρουσίαση| Το σεξ στα Βασίλεια της Φύσης
   10η Παρουσίαση| Το ένστικτο του σεξ, πως εκδηλώνεται
   11η Παρουσίαση| Σεξ – Ο νόμος της αγάπης
   12η Παρουσίαση| Διαιώνιση του είδους, ο πολλαπλασιασμός των μορφών
   13η Παρουσίαση| Σεξ και Ζώδια