Περι Μορφής, Μέρος I

περιλαμβάνει
8 Video

ΠΕΡΙ ΜΟΡΦΗΣ
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ | ΑΠΟ ΚΑΘΕ VIDEO

Η έννοια της Μορφής, α΄μέρος
  ΜΕΣΑ ΣΤΗ ΜΟΡΦΗ
  Η έννοια της Μορφής: ΕΚΦΡΑΣΕΙΣ
  ΜΟΡΦΗ είναι ΔΥΝΑΜΕΙΣ σε σύζευξη περιορισμένες σε ένα χώρο
  Μια ΜΟΡΦΗ οργανώνεται και διευθετείται ως ΔΥΝΑΜΗ με την 7η ΑΚΤΙΝΑ

Η έννοια της Μορφής, β΄μέρος
  ΟΙ ΔΥΝΑΜΕΙΣ παράγου νένα σύστημα ΤΑΣΕΩΝ / Όλο το ΑΙΘΕΡΙΚΟ είναι ένα σύστημα ΤΑΣΕΩΝ
  Η ΜΟΡΦΗ ΩΣ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΑΣΕΩΝ. ΤΑΣΗ είναι ΙΧΝΗ με φορτία
  Πίνακας (Σχηματικό Παράδειγμα)
  Η ΜΟΡΦΗ ΩΣ ΣΥΣΤΗΜΑ ΡΕΥΜΑΤΩΝ ΠΟΙΚΙΛΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΩΝ Κ΄ΑΛΛΗΛΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
  ΟΙ ΜΟΡΦΕΣ ΥΠΟΚΕΙΝΤΑΙ ΣΕ ΝΟΜΟΥΣ. ΝΟΜΟΣ: Κλιμακωτή διατύπωση συνθηκών, διαδικασιών, αποτελεσμάτων
  ΟΙ ΜΟΡΦΕΣ και οι όψεις τους αλληλοσχετίζονται
  3 Αξιώματα
  ΤΡΙΑ ΕΙΔΗ  ΜΟΡΦΩΝ ΣΤΗ ΓΗ ως ΟΨΕΙΣ
  Όλες οι μορφές λειτουργούν με πυρ
  Όλα τα πυρά αλληλενεργούν μεταξύ τους έλκονται και απωθούνται

Ζωή - Μορφή - Ύλη, α΄μέρος
  Τα  κοινά χαρακτηριστικά των μορφών
  Παραδείγματα
  Κάθε μορφή συνδέει μέσα της τις δυνάμεις του Πνεύματος και τις δυνάμεις της Ύλης
  Πίνακας:  Οι τρεις κυρίαρχες όψεις παρελθόν παρόν και μέλλον σε σχέση με το Ηλιακό σύστημα.

Ζωή - Μορφή - Ύλη, β΄μέρος
  Στη γη πραγματοποιείται η συμπαντική κοσμική εργασία της κατασκευής  του πυρήνα του επόμενου Ηλιακού Συστήματος της Θέλησης
  Η σημασία των τριγωνισμών
  Πίνακας: Ζωή - Μορφή – Ύλη

Ηλιακές & Σεληνιακές Μορφές
  Οι Μορφές είναι Εξωτερικά Περιβλήματα που στεγάζουν έναν "ΕΣΩΤΕΡΟ ΘΟΛΟ"
  Οι κρυμμένες Δυνάμεις της Μορφής
  Διάκριση Μορφών: Ηλιακές και Σεληνιακές Μορφές
  Πίνακας: Η Ηλιακή Μορφή εμπεριέχει πολύ ατομική ουσία, Ανελικτική Ύλη
   Η Σεληνιακή Μορφή εμπεριέχει περισσότερη σεληνιακή ουσία,  Ύλη κατώτερη - Ενελικτική
  Πίνακας Συσχετισμών Ενάδας - Ψυχής - Προσωπικότητας
  Κοσμικός Οφθαλμός
  Σύνδεση Κοσμικού Βουδικού - Κοσμικού Αστρικού με τα κατώτερα επίπεδα

Η μορφή της ενσάρκωσής μας
  Σύνδεση Κοσμικού Ατμικού - Κοσμικού Μανασικού με τα κατώτερα επίπεδα
  Κρόνιες επιρροές στην Ανθρώπινη Ψυχή - Προσωπικότητα
  Παρουσίαση της Μορφής της ενσάρκωσής μας
  Η πορεία της ενσάρκωσής μας
   Πρόβλημα; Ο αυτοεγκλωβισμός έξω από τον Πυρήνα της Ενσάρκωσης
   Λύση: Ο πυρήνας μας, μας προστατεύει
  Βιωματική εμπειρία αυτοεγκλωβισμού
  Διασχίζω τα ανασταλτικά τείχη γύρω από τον Πυρήνα της Ενσάρκωσης με τη βοήθεια του ΠΥΡΗΝΑ και της ΚΑΡΔΙΑΣ

Το θεραπευτικό έργο μέσα στον κόσμο των μορφών, α΄μέρος
  ΤΟ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟ ΕΡΓΟ συνίσταται στη συνεργασία θεραπευτή – θεραπευόμενου μέσα στον κόσμο των μορφών
α) Το πρώτο μέρος του θεραπευτικού έργου είναι Η ΨΥΧΗ στο κέντρο των μορφών:
    ΝΑ ΓΑΛΟΥ ΧΗΘΕΙ
    ΝΑ ΕΚΤΡΑΦΕΙ
    ΝΑ ΑΝΘΙΣΕΙ
    ΝΑ ΡΑΔΙΟΒΟΛΗΣΕΙ
β) Το δεύτερο μέρος του θεραπευτικού έργου αφορά την ΟΥΣΙΑ στο σώμα (προσωπικότητα) των μορφών ώστε:
    ΝΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΧΘΕΙ
    ΝΑ ΜΕΤΟΥΣΙΩΘΕΙ
    ΝΑ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΘΕΙ
    ΝΑ ΡΑΔΙΟΒΟΛΗΣΕΙ
  Σκοπός ΤΟΥ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ είναι ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ:
    ΤΟ ΡΕΥΜΑ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ και
    ΤΟ ΡΕΥΜΑ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ
  Το ΠΝΕΥΜΑ – ΑΤΜΑΝ  (ΥΨΗΛΗ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗ) διεκδικεί τις Μορφές και τις μορφές των Μορφών
  ΣΟΥΤΡΑΤΜΑ: ΤΟ ΧΡΥΣΟ ΝΗΜΑ ΤΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ γίνεται ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΙΚΟ και ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΟ
  ΤΟ ΕΝΑ ΠΝΕΥΜΑ – ΠΥΡ εμφανίζεται ως ΨΥΧΗ, ΖΩΗ, ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΑ
  ΠΡΟΣΕΞΕ ΤΗΝ ΑΥΡΑ ΣΟΥ Ω ΘΕΡΑΠΕΥΤΗ, ΝΑ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣ ΤΗ ΔΙΑΝΟΗΣΗ ΣΟΥ
  ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΘΡΩΠΟΤΗΤΑ ΤΟ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟ ΕΡΓΟ βρίσκεται στα χέρια 3ωνΟμάδων  Ζωών: ΓΗΙΝΗ  ΑΝΘΡΩΠΟΤΗΤΑ –ΕΞΩΠΛΑΝΗΤΙΚΩΝ ΥΠΑΡΞΕΩΝ – ΝΤΕΒΑ ΑΓΓΕΛΩΝ

Το θεραπευτικό έργο μέσα στον κόσμο των μορφών, β΄μέρος
  ΤΟ ΜΥΣΤΙΚΟ ΤΗ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗΣ
  ΚΑΤΑΝΟΗΣΤΕ ΠΩΣ ΘΑ ΑΠΟΚΤΗΣΕΤΕ ΤΣΑΚΡΑ και ΑΓΩΓΟΥΣΚΑΘΑΡΟΥΣ, ΑΝΕΜΠΟΔΙΣΤΟΥΣ και ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΤΙΚΟΥΣ
  ΟΙ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ οφείλουν και μπορούν ΝΑ ΥΠΕΡΝΙΚΗΣΟΥΝ ΤΗ ΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΔΙΑΦΘΟΡΑ
  ΚΑΝΟΝΑΣ:ΜΗ ΠΡΟΣΚΟΛΛΑΣΘΕ ΣΤΗ ΜΟΡΦΗ ΑΔΙΑΦΟΡΟ ΤΙ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ
  ΑΡΧΑΙΟ ΚΕΙΜΕΝΟ
  ΟΙ ΔΥΟ ΜΕΓΑΛΕΣ ΠΛΑΝΗΤΙΚΕΣ ΜΟΡΦΕΣ:
    Ο ΠΛΑΝΗΤΙΚΟΣ ΘΕΙΟΣ ΛΟΓΟΣ ή ΘΕΙΟ ΠΝΕΥΜΑ
    Η ΠΛΑΝΗΤΙΚΗ ΣΤΟΙΧΕΙΑΚΗ ΟΝΤΟΤΗΤΑ ή ΣΤΟΙΧΕΙΑΚΟ ΠΝΕΥΜΑ
  Ο ΘΕΙΟΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΟΣ: Η ΕΚΔΗΛΩΜΕΝΗ ΑΓΑΠΗ