Περι Μορφής, Μέρος II

περιλαμβάνει
8 Video

ΠΕΡΙ ΜΟΡΦΗΣ
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ | ΑΠΟ ΚΑΘΕ VIDEO 

Οι Κύριοι της Μορφής, α΄μέρος
  Οι Κύριοι της Μορφής: Κύριοι κατά τη διάρκεια του πειράματος της κατασκευής των μορφών
  Βασιλείς: Κοσμικός, Ηλιακός, Πλανητικός Λόγος, Αντιβασιλείς, εκπρόσωποι, βοηθοί και συνεργάτες
  Ο αριθμός της ακτίνας του Λόγου δίνει στη μορφή που δομείτε το νήμα και το σκοπό  της ζωής
  Η ακτίνα της ζωής φέρει κραδασμό - παλμό.
  Ένα μεγάλο ερώτημα: Γιατί λένε πως ότι υπάρχει γύρω μας και ότι αντιλαμβανόμαστε ως τον εαυτό μας δεν είναι αληθινό;

Οι Κύριοι της Μορφής, β΄μέρος
  Παράδειγμα ηλιακού συστήματος
  Πίνακας: Στη γη, παράγεται ένα μεγάλο πείραμα μορφών
  Πίνακας: Στη γη, η επιρροή για το μεγάλο πείραμα των μορφών
  Η μορφή έχει το κέντρο, την περιφέρεια και τον αξεπέραστο δακτύλιο
  Γιατί χρησιμοποιούμε την έννοια των στοιχείων;
  Οι κύριοι της μορφής ονομάζονται διαφορετικά στις διάφορες τάξεις τους

Οι Κύριοι της Μορφής, γ΄μέρος
  Ονόματα των Κυρίων των μορφών
  ΟΡΑΜΑΤΙΣΜΟΣ για τη δόμηση γιγαντιαίων μορφών
  ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΟΜΗΣΗΣ ΤΗΣ ΜΟΡΦΗΣ ΤΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΤΗΤΑΣ: Οι τρείς όψεις του Ηλιακού λόγου Δύναμη-Αγάπη-Νοημοσύνη

Οι Κύριοι της Μορφής, δ΄μέρος
  1η ΟΨΗ. Η ΓΡΑΜΜΗ ΤΟΥ ΜΑΝΟΥ
  Μανού: Μια διάνοια που διοικεί
  Μανού- Σπορέας
  Μανού -Ρίζα
  Μανού της γήινης αλύσου
  Μεταφορά Ρευμάτων Ζωής.  Έξοδος και είσοδος ομάδων ζωών. Παράδειγμα
  Η γήινη διάταξη μέσα στο Ηλιακό Σύστημα

Η Μορφή της Ανθρωπότητας, α΄μέρος
  Ορισμός της μορφής της ανθρωπότητας, ο σκοπός και τα στάδιά της
  Η Τρισυπόστατη μορφή της ανθρωπότητας
  Η νέα φύση εμφανίζεται με τη συγχώνευση
  Πίνακας παραδειγμάτων εκφράσεων της τρισυπόστατης φύσης της ανθρωπότητας
  Μυστικά της εξελικτικής διαδρομής της ανθρώπινης υπόστασης κρυμμένα στις αρχαίες Ελληνικές τραγωδίες
  Παραγωγή της ατομικής ύλης
  Οι 7 φυλές της ανθρωπότητας όπως παρουσιάζονται στη «Μυστική Δοξασία»

Η Μορφή της Ανθρωπότητας, β΄μέρος
  Οι 7 ρίζες φυλές όπως παρουσιάζονται στην «Εσωτέρα Ψυχολογία»
  Απόσπασμα από βιβλίο Παπασταύρου «Επιστολές προς Ανώνυμο» για το Μανού της 6ης  ρίζας φυλής
  Ο Μανού της 7ης  ρίζας φυλής από βιβλίο Παπασταύρου «Επιστολές προς Ανώνυμο»

Οι νόμοι της μορφικής δόμησης, Οι 7 φυλές της Ανθρωπότητας, α΄μέρος
  Οι Νόμοι της Μορφικής Δόμησης
  Πίνακας: Η τριπλότητα του ρεύματος δημιουργικής ενέργειας της Ανθρώπινης μορφής
  Πίνακας: Οι 3 πρώτες Ανθρώπινες Φυλές
  Οι 4 πρώτες Ανθρώπινες Φυλές/ Η Δόμηση των ενεργειακών κέντρων της Ανθρωπότητας
  Μέθοδοι Αναπαραγωγής (Η Μυστική Δοξασία - Ε.Π. Μπλαβάτσκυ)
  5η Ρίζα Φυλή/ Η Δόμηση των ενεργειακών κέντρων της Ανθρωπότητας
  Τα εδάφη της 4ης Φυλής - Η Ατλαντίδα (Το Ηλιακό Σύστημα - A.Powell)

Οι νόμοι της μορφικής δόμησης, Οι 7 φυλές της Ανθρωπότητας, β΄μέρος
  Η Άρια Φυλή και οι Υποφυλές της
  6η και 7η Ρίζες Φυλές/ Η Δόμηση των ενεργειακών κέντρων της Ανθρωπότητας
  Πίνακας: Η εξέλιξη των Μητρικών Φυλών από τις Υποφυλές
  Η 6η Υποφυλή της 5ης Ρίζας Φυλής - Η μετάβαση στην 6η Φυλή (Η Μυστική Δοξασία - Ε.Π. Μπλαβάτσκυ)
  Σήμερα: Φυλές και Υποφυλές
  Σήμερα: Η κατάσταση της Ανθρωπότητας
  Σήμερα: η είσοδος/ εισροή της 4ης ακτίνας βοηθά την εκδήλωση της 4ης Δημιουργικής Ιεραρχίας του Πνεύματος μέσα στη μάζα της Μορφής της Ανθρωπότητας
  Οι 7 Φυλές της Ανθρωπότητας εκφράζουν τα 7 κέντρα  της 4ης Δημιουργικής Ιεραρχίας