Πνευματικός Σπινθήρας

περιλαμβάνει
15 Video

Ο ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ ΣΠΙΝΘΗΡΑΣΚΑΙ Η ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ ΤΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ ΘΕΛΗΣΗΣ
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ | ΑΠΟ ΚΑΘΕ VIDEO

Ο Πνευματικός Σπινθήρας, α΄μέρος
  Επεξεργαζόμαστε τον ανθρώπινο μικρόκοσμό μας
  Ο ιερός μικρόκοσμος και ο ανίερος μικρόκοσμος
  Μετουσίωση ανίερου μικρόκοσμου σε ιερού
  Ο Πνευματικός Σπινθήρας είναι το θεϊκό πρωτότυπο άτομο σε ενεργό κατάσταση
  Ο Πνευματικός Σπινθήρας-Αρχετυπικό άτομο. Το σύμβολο του ο ΗΛΙΟΣ

Ο Πνευματικός Σπινθήρας, β΄μέρος
  Ο Πνευματικός Σπινθήρας-Αρχετυπικό άτομο. Το σύμβολο του ο ΗΛΙΟΣ (συν)
  Τρεις μέθοδοι για την αναζωογόνηση του θεϊκού πνευματικού σπινθήρα
  Η αναζωογόνηση του θείου πνευματικού σπινθήρα ανατρέπει τη σύνθεση των υφισταμένων δυνάμεων
  Μεσολαβητική επιρροή του ηλεκτρομαγνητικού πεδίου για την αναζωογόνηση του πνευματικού σπινθήρα
  Κεντρική ακινησία και η μεταφορά των πνευματικών σπινθήρων μέσω Θείας πνοής

Τα 4 επίπεδα Ζωής μας, α΄μέρος
  O Μεσολαβητής μεταξύ του υπερσυνειδητού και του υποσυνείδητου
  Αιθερικό Αστροφυσικό πεδίο  – Ανάλυση
  Πυκνό Φυσικό Στοιχειακό πεδίο - Ανάλυση
  1η Μύηση: Γέννηση του Χριστού στην καρδιά
  2η Μύηση : O αγιασμός των υδάτων του Αστροφυσικού – Διαχείριση συναισθήματος
  3η Μύηση: Διαχείριση πυκνού Φυσικού στοιχειακού
  Θεραπεία = Καθαγιασμός

Τα 4 επίπεδα Ζωής μας, β΄μέρος
  ΤΑΟ- Ανάλυση, Ιερός και ανίερος μικρόκοσμος
  Ατλαντίδα, η ανίερη έκρηξη
  Μετά-Ατλάντεια περίοδος. Τωρινή περίοδος αποκατάστασης του ατλάντειου προβλήματος
  Ο Βουδικός-Μανασικός μεσάζων. Αστρικός - Φυσικός μεσάζων
  Τα 4 επίπεδα :Βουδικό - Μανασικό / Νοητικό / Αστρικό – Αιθεροφυσικό / Φυσικό-Στοιχειακό
  Και τα 4 αλχημικά στοιχεία: υδρογόνο, οξυγόνο, άζωτο, άνθρακας

Απελευθέρωση της συνείδησης από το ψευδές αστρικό-φυσικό μαγνητικό πεδίο, α΄μέρος
  Εισαγωγή
  Πίνακας: Η σχέση της φυσικής, αισθαντικής, νοητικής και έμψυχης προσωπικότητας σε σχέση με τα επίπεδα συνείδησης.
  Η διαμόρφωση της προσωπικότητας γύρω από ένα πυρήνα ψεύδους
  Η διαμόρφωση της προσωπικότητας γύρω από ένα πυρήνα πνεύματος. Σώμα Ναός της Ψυχής
  Η έννοια του κυκλώματος
  Άπιστο-ανίερο κύκλωμα με ψευδο-εωσφορικό πυρήνα
  Μια εμπειρία από το βιβλίο "Διάλογοι με τον Άγγελο"
  Ιερό Κύκλωμα . Η Μεγάλη Επίκληση ως παράδειγμα Ιερού Κυκλώματος

Απελευθέρωση της συνείδησης από το ψευδές αστρικό-φυσικό μαγνητικό πεδίο, β΄μέρος
  Εκφώνηση της Μεγάλης Επίκλησης στην επιβεβαιωτική της μορφή.
  Πως το νοητικό (η σκεπτομορφή) επαναστατεί.
  Απόσπασμα από το βιβλίο: ''ΤΟ ΣΙΛΜΑΡΙΛΛΙΟΝ''

Κάθοδος του Λόγου από την Αρχέγονη Πηγή στα πεδία του σύμπαντος, α΄μέρος
  Τύπος παραγόμενης δραστηριότητας της αληθούς ύπαρξης ή της “ως εάν” ύπαρξης
  Τύπος Αποτελέσματος του Ιερού και ανίερου.
  Το ορθό έργο της πρώτης αντανάκλασης του πνεύματος. Υγεία , θεραπεία.
  Τα δυο ηλεκτρομαγνητικά πεδία των πνευματικών και φυσικών δυνάμεων.
   α) Το αρχέγονο Ιερό, οι 7 βόρειοι πόλοι της κοσμικής επτάδας
   β) Η γήινη σφαίρα των φυσικών δυνάμεων
  Η εισαγωγή των Ιερών δυνάμεων κλείνει τη πόρτα του κακού
  Τι συμβαίνει όταν κλείνει η πόρτα του κακού;

Κάθοδος του Λόγου από την Αρχέγονη Πηγή στα πεδία του σύμπαντος, β΄μέρος
  Κατάσταση του αρχέγονου Ιερού στον υψηλό Του τόπο και στο φυσικό γήινο πεδίο.
  Παραλαβή των Ιερών Ζώντων Υδάτων μέσα στο πεδίο αιχμαλωσίας.
  Κάθοδος του Λόγου από την Αρχέγονη Πηγή στα πεδία του σύμπαντος.
  Η οργάνωση της επταπλής δομής στο ανθρώπινο σώμα.
  Αποκατάστασης υγείας.
  Το σώμα – Λίθος λαξεύεται σε σώμα Ρόδο.

Αποκατάσταση Υγείας: από το λίθο στο ρόδο, α΄μέρος
  Το σώμα-λίθος λαξεύεται σε Σώμα-Ρόδο
  Χαρακτηριστικά του σώματος λίθου (σώμα της φυσικής ανθρωπότητας)
  Πώς από το σώμα του λίθου φτάνουμε στο σώμα του Ρόδου, η διαδικασία λάξευσης του σώματος της μετάβασης
   Α. Στο ιερό της καρδιάς ανάβει ο πνευματικός σπινθήρας = ο Ήλιος της καρδιάς
   Η καρδιά λειτουργεί ως γεννήτρια σπινθήρων, ως μετασχηματιστής, ως ενισχυτής ροής φωτός.
   Β. Η καρδιά φλέγεται παραδομένη στην ΠΙΣΤΗ = ΣΤΟΝ ΗΛΙΟ

Αποκατάσταση Υγείας: από το λίθο στο ρόδο, β΄μέρος
  Πώς από το σώμα του λίθου φτάνουμε στο σώμα του Ρόδου, η διαδικασία λάξευσης του σώματος της μετάβασης (συν)
   Γ. Το συμπαντικό ηλεκτρομαγνητικό πεδίο φέρνει το πυρ της ζωής και του πνεύματος το οποίο κατέρχεται ως γλώσσες φωτιάς
   Αληθινή Γνώση = Εισάγεται μέσα στο φως της ψυχής
   Ο λαιμός λαλεί γλώσσα πνεύματος
   Η καρδιά στηρίζει
   Δ. Δεύτερη εμφάνιση του νέου ηλεκτρομαγνητικού πεδίου
   Η καρδιά της κεφαλής ΑΝΑΦΛΕΓΕΙ την καρδιά του κορμού
   Συνέπεια: ΠΥΡΟΔΟΤΕΙ ΤΟ ΟΜΟΟΥΣΙΟ ΓΗΙΝΟ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΟ ΠΕΔΙΟ
   Ανώτερο και κατώτερο τρίγωνο
  Η ατραπός της θεραπείας
  Εσωτερικά και εξωτερικά ξέρουμε να θεραπεύουμε
   Δρα ο πνευματικός σπινθήρας μας
   Επικαλούμαστε και εφελκύουμε το πνευματικό πυρ δια του Αγίου Πνεύματος
   Υποδεχόμαστε ευγνώμονα τη μετουσίωση του μικρόκοσμου μας
   Δρούμε με συνέπεια υλικά και πνευματικά
  Μεταμορφωτική Προσευχή: «Βασιλεύ Ουράνιε Παράκλητε»

Η αναζωογόνηση του πνευματικού σπινθήρα στον άνθρωπο, α΄μέρος
  Το Ιερό Συμπαντικό Στερέωμα- Δακτύλιος είναι ζωοποιό
  Στάδια μεταμόρφωσης των Αυρικών Όντων από τις συμπαντικές ενέργειες
  Ερωτήσεις
  Η γέννηση του νέου Ανθρώπου επιτυγχάνεται με την αναπνοή του Συμπαντικού Πυρήνα της Μορφής
  Ερωτήσεις
  Το Ανίερο Διαλεκτικό Στερέωμα- Δακτύλιος είναι στείρο

Η αναζωογόνηση του πνευματικού σπινθήρα στον άνθρωπο, β΄μέρος
  Το Ανίερο Διαλεκτικό Στερέωμα- Δακτύλιος είναι στείρο (συν)
  Στάδια διαστρέβλωσης των Αυρικών Όντων από τις στείρες εστίες πυρός
  Ο θάνατος της Ψυχής επέρχεται με την απομόνωση του Συμπαντικού Πυρήνα της Μορφής
  Ερωτήσεις
  Πίνακας: Αναπνοή – Εγκλωβισμός

Διαλογισμός – Άσκηση: Εκφώνηση Θείας Δρώσας Πραγματικότητας

Το Συμπαντικό Στερέωμα / Το Διαλεκτικό Στερέωμα, α΄μέρος
  Διάκριση: Αγάπη ή Απάτη
   Αγάπη - γραμμή αναστάσιμης περιοχής
   Ψευδαπάτη - γραμμή εκφυλιστικής παρακμής
  Συμπαντικό στερέωμα - Αρχέτυπα και αντανακλαστικό στερέωμα
  Χαρακτηριστικά της Συμπαντικής αγάπης
  Το αποτέλεσμα της συμπαντικής αγάπης - Δίκτυο καρδιών - Οικουμενικότητα - Ενότητα
  Η έννοια της ψευδαπάτης
  Προσωπικότητα - Ανώτερη (Αιθερική) - Κατώτερη (Πυκνή)
  Άσκηση : Διάκριση ζωής. Η προσωπικότητα μας, ποιο στερέωμα αντανακλά;
  Διαλεκτικό στερέωμα: Το σημερινό πεδίο της ζωής
  Επιλογή ζωής: Ανταπόκριση στο συμπαντικό ή διαλεκτικό στερέωμα;
  Συμπαντική ανώτερη προσωπικότητα: Οι Άγγελοι διακονούν και διακονούνται
  Διαλεκτική ανώτερη προσωπικότητα: Οι Άγγελοι διακονούν και εγκλωβίζονται

Το Συμπαντικό Στερέωμα / Το Διαλεκτικό Στερέωμα, β΄μέρος
  Καρμικό αυρικό ον: Η έννοια του κάρμα εμπεριέχεται στη διαλεκτική ανώτερη προσωπικότητά μας
  Σαμπάλλα - Άγγελος της παρουσίας - Ανθρωπότητα ή ο ένοικος της μορφής
  Παρουσία- Άγγελος - Ένοικος: Τα 3 στάδια στην εξελικτική ατραπό