Ποσοστιαία παρουσίαση του είδους των μηνυμάτων

  Το 85% των διαδεδομένων παγκοσμίως, τηλεπαθητικών συγγραμμάτων, είναι ακίνδυνα επί το πλείστον, όμορφα μηνύματα, που οι δέκτες τους τα παραλαμβάνουν από το υπόστρωμα της υποσυνείδητης ανάμνησης, θεωρώντας ότι έχουν πνευματική βάση. Είναι ένα μίγμα από ακούσματα μυστικιστικά, ηθικολογικά, θρησκευτικά.

Το 8% των σημερινών συγγραμμάτων που προσφέρονται στο ευρύ κοινό από αφυπνιζόμενους μαθητές, είναι εντυπώσεις από τη ψυχή τους, που θεωρούνται από την προσωπικότητα και τις μεταφράζει σε έννοιες. Είναι το αποτέλεσμα αφ’ ενός καταγραφών της προσωπικότητας από διεισδύσεις της ψυχής μέσα της και αφ’ ετέρου προγενέστερων καταγραφών της ψυχής από επιτεύξεις της προσωπικότητας. Έχουν ένα σχετικά υψηλό κραδασμό αλλά συνήθως δεν διαθέτουν τίποτε το νέο ή το εξαίρετο.

Το 5% της διδασκαλίας που δίδεται σε ολόκληρο τον κόσμο, από ανώτερους μαθητές προς τους μαθητές που εκπαιδεύονται άσχετα από φυλή, έθνος ή δοξασία, έχουν τη σφραγίδα του ανώτερου μαθητή και είναι συχνά αξιόλογα. Είναι πλήρως αποσπασμένα από οτιδήποτε προσωπικό αφορά το δέκτη και περιέχουν άγνωστες πληροφορίες.

 Το 2% του συνόλου της τηλεπαθητικής δεκτικότητας στον κόσμο, είναι ανακοινώσεις ενός Διδασκάλου στο μαθητή του.