Προσευχή

Σε άλλη περίπτωση ο Ιησούς, μιλώντας στη Νέα Υόρκη, την 24η Οκτωβρίου 1937, προς τους μαθητές της "Ι ΑΜ" μεταξύ άλλων αναφέρθηκε και στην Προσευχή:

"Η ανθρωπότητα έθεσε τη Διακονία Μου σε βάθρο με αποτέλεσμα να την ακυρώσει, ενώ ολόκληρο το έργο δεν είναι παρά φυσικό και πρακτικό. Αυτός είναι ο λόγος που η ανθρωπότητα δεν είχε αποτελέσματα. Αν και η προσευχή είναι θαυμάσια και ωραία, εν τούτοις σήμερα η επίδοσή σας και η επίκλησή σας προς την Παρουσία σας, μαζί με τα "decrees" σας… είναι χίλιες φορές ισχυρότερα από τις κοινές προσευχές σας. Αναγνωρίζετε και παραδέχεστε την "Εγώ Ειμί" Παρουσία… Δύναμη που είναι Εξουσία και Επικράτεια, ενώ στην προσευχή ζητάτε και αποβλέπετε σε μια "πανταχού παρούσα" δύναμη να σας βοηθήσει. Πολλές φορές προσευχηθήκατε σ Εμένα και όσο ήταν δυνατόν προσπάθησα να απαντήσω, αλλά πολλές φορές, η δυσαρμονία του ιδιώτη έκανε αδύνατο να σας πλησιάσει η βοήθειά μου…

Το Βασίλειο στο οποίο αναφέρθηκα, ήταν η Παρουσία ("Εγώ Ειμί"), γιατί ήμουν γνώστης Αυτής. Κατά τις ημέρες εκείνες, ο Κοσμικός Νόμος δεν επέτρεπε… να δοθούν ορισμένες πληροφορίες προς τα έξω, λόγω της κατάστασης του εξωτερικού κόσμου…  Σήμερα, ο Κοσμικός Νόμος είπε: "Τώρα ας δοθεί τούτο σ αυτούς και η ανθρωπότητα είναι ελεύθερη να το αποδεχτεί ή να το απορρίψει…"