Προστάτες ‘Αγγελοι

προστατες αγγελοιΩς Υπάρξεις οι Προστάτες Άγγελοι ανήκουν στην Έκτη Ακτίνα, εξυπηρετούν με την καθοδήγηση του Αρχάγγελου Ουριήλ και του Θείου Συμπληρώματός Του της Θείας Γκρέις και συγκρατούν τις Αγγελικές Λεγεώνες της Διακονίας του Αρχάγγελου Ουριήλ. Η ενέργεια και εξυπηρέτηση των Προστατών Αγγέλων περιλαμβάνει όχι μόνο το τέταρτο βασίλειο της φύσεως τον άνθρωπο αλλά όλες τις υπάρξεις που βρίσκονται στον Πλανήτη. Όπως ο άνθρωπος έτσι και αυτοί είναι προικισμένοι με την Ελευθερία της Θελήσεως.  

Δεν εξυπηρετούν μία ψυχή τυχαία αλλά πριν αυτό συμβεί, δίνουν ιερή υπόσχεση για την εκπλήρωση του έργου τους προ της Θείας Παρουσίας του Ηλιακού Λόγου (Ήλιου και Εστίας). Ακολουθούν τον άνθρωπο από τη στιγμή της πρώτης ενσωμάτωσής του στον κόσμο της ύλης και δεν τον εγκαταλείπουν μέχρι αυτός να Αναληφθεί και να μη χρειάζεται πια τη βοήθειά τους. Παρακολουθούν την ψυχή και μετά το θάνατο με αμείωτο ενδιαφέρον εκτός και αν αυτή βρίσκεται στη «Σφαίρα των Κοιμωμένων» όπου και εκεί θέτουν αντικαταστάτες τους.

Οι Διακονούντες Άγγελοι όταν εξυπηρετούν τον άνθρωπο διευρύνουν τη συνείδησή τους όπως ακριβώς διευρύνει τη συνείδηση και το αιτιατό του σώμα ο άνθρωπος όταν εξυπηρετεί τη Ζωή. Κάνοντας όμως αυτό, πρέπει να αναπτύξουν «σοφία και σύνεση» γιατί αν και έχουν έμφυτη διαίσθηση ώστε να γνωρίζουν τις ανάγκες της ψυχής που έχουν στην επίβλεψή Τους, εν τούτοις η Ελευθερία της Θελήσεως του ανθρώπου μπορεί να ανατρέψει τα σχέδιά Τους γι αυτόν. ΄Ετσι οι δυνάμεις Τους αναπτύσσονται σε συνδυασμό με τη θέληση του ανθρώπου που πολλές φορές αποκρούει κάθε επέμβα-σή Τους. Σ αυτές τις περιπτώσεις οι Προστάτες Άγγελοι αλλάζουν πορεία και ενεργούν τις ώρες του ύπνου. Τότε που ο συνειδητό νους δεν αισθάνεται τα ρεύματα της ενέργειάς Τους. Αντίθετα εκεί που υπάρχει πλήρης συνεννόηση και νοήμων συνεργασία, η βοήθεια παρέχεται όλες τις ώρες όπως έγινε στην περίπτωση της Θεοτόκου Μαρίας και του Ιωσήφ (νυν Αγίου Γερμανού) καθώς και άλλων που όχι μόνον αναγνώριζαν και λάτρευαν τις Αγγελικές Δυνάμεις αλλά τις επικαλούνταν και ζητούσαν την προσέγγισή Τους.

Στις Εσωτερικές Σφαίρες όπου οι Προστάτες Άγγελοι εκγυμνάζονται στο έργο της εξυπηρέτησης που ενδεχομένως θα δώσουν, το κύριο δίδαγμα περιστρέφεται γύρω από την έλξη και τη συγκράτηση των αισθημάτων της υπομονής, του ελέους, του οικτιρμού και της κατανόησης. Εκεί εκπαιδεύονται πως πρέπει να γνωρίζουν ότι κατήφεια, πόνος, λύπη και άλλες ατέλειες είναι συνήθη αισθήματα στη ζωή του ανθρώπου και γι αυτό πρέπει να ραδιοβολούν τις ακτίνες που θα διαθέτουν όχι μόνο για να ανακουφίσουν τον άνθρωπο αλλά κυρίως για να αντιστρέψουν τις ατέλειες αυτές σε ποιότητες ελπίδας, πίστης και αγάπης.

Ιδιαίτερη έμφαση στην εκπαίδευσή Τους δίνεται στις αρετές της Έκτης Ακτίνας και ιδίως σ εκείνες της Ειρήνης και της Ηρεμίας του πνεύματος, γιατί αν το άτομο που χρειάζεται βοήθεια δεν κατέχει τις αρετές αυτές, ο Προστάτης Άγγελος θα πρέπει οπωσδήποτε να φροντίσει να τις εμφυτεύσει. Διαφορετικά είναι αδύνατο για τον Άγγελο να επηρεάσει με τη ραδιοβολία των ακτίνων Του και να ανατρέψει τις δυσάρμονες τάσεις που στην παρούσα περίπτωση, έφεραν την ατέλεια. Με την ηρεμία του πνεύματος οι ακτίνες θα επιδράσουν στη συνείδηση και ο εξωτερικός άνθρωπος θα αισθανθεί την ανάγκη να βελτιώσει την κατάστασή του.

Σε όλη τη διάρκεια της εξυπηρέτησης ενός ανθρώπου, ο Προστάτης Άγγελος δε μπορεί να τον εγκαταλείψει και να προσκολληθεί σε άλλον που είναι περισσότερο εξελιγμένος και επομένως δεν κατέχει τις ατέλειες αυτού που τώρα φροντίζει. Στις Εσωτερικές Σφαίρες παρουσιάζονται προ της Καρμικής Επιτροπής και Πνεύματα ανώτερης εξέλιξης που ζητούν να ενσωματωθούν στη Γη και να προσφέρουν τις υπηρεσίες Τους για να βελτιώσουν την κατάσταση του ανθρώπου. Για κάθε ψυχή που ενσωματώνεται για πρώτη φορά στον Πλανήτη, η Καρμική Επιτροπή οφείλει να διαθέσει έναν Προστάτη Άγγελο που αυτόβουλα και με την Ελευθερία της Θέλησής Του, θα ζητήσει να αναλάβει τη φροντίδα αυτής της ψυχής. Ο Προστάτης Άγγελος οφείλει να διατηρεί τον ενθουσιασμό της Διακονίας Του ασάλευτο, ανεξάρτητα αν αυτή είναι διάρκειας χιλιάδων ή εκατομμυρίων ετών. Η Διακονία του Προστάτη Αγγέλου είναι μία τέλεια δέσμευση προς τον άνθρωπο που ανέλαβε να εξυπηρετήσει.

Αν ο άνθρωπος ζητήσει από τον Προστάτη Άγγελό του να τον οδηγήσει σε ένα από τα Ερημητήρια των Διδασκάλων την ώρα που κοιμάται, ο Προστάτης  Άγγελος με χαρά θα το πράξει γιατί εξυπηρέτηση και Διακονία είναι ο λόγος της ύπαρξής Του. Όπως γνωρίζουμε η Θεραπεία είναι μία από τις ιδιότητες της Έκτης Ακτίνας. Ο Προστάτης Άγγελος είναι σε θέση να πράξει αυτό αν βοηθηθεί από τον άνθρωπο. Στις περισσότερες όμως περιπτώσεις αυτό δε γίνεται γιατί ο άνθρωπος δε θέλει να ηρεμήσει τη φύση των αισθημάτων του ώστε να επιτρέψει στις θεραπευτικές ακτίνες να συντελέσουν στη θεραπεία του.

Η δύναμη της επίκλησης έμφυτη σε κάθε ύπαρξη, είναι πολύ αναπτυγμένη στους Προστάτες Αγγέλους. Επομένως οι Άγγελοι αυτοί επικαλούνται ανώτερη βοήθεια από τις Αναληφθείσες Υπάρξεις και τις Δυνάμεις του Φωτός για την ψυχή που έχουν αναλάβει να προστατεύουν και να καθοδηγούν.Οι Άγγελοι αυτοί διαρκώς προσπαθούν να ελκύσουν τη συνείδηση του ανθρώπου προς κάθε τι το εποικοδομητικό και να τη συγκρατήσουν εκεί. Αυτό είναι μέρος της δύναμης της Συγκεντρώσεως που εξασκούν καθώς επίσης και της επιθυμίας Τους να φέρουν την Ειρήνη και την Ηρεμία πάνω στη Γη. Ο άνθρωπος πολύ θα ωφελούνταν αν γνώριζε και συνειδητά επικαλούνταν τον Προστάτη Άγγελο που με χαρά και ευγνωμοσύνη θα βοηθούσε στέλνοντας το Θείο Φως και τη Θεία Χάρη.

αγγελακι