Πτηνά

Με τα πτηνά η κατάσταση διαφέρει και τούτο γιατί αυτά φαίνεται να συνδυάζονται με την απαρχή του Πλανήτη.

Αυτό το συμπεραίνουμε από ομιλία που έδωσε η Αμαρυλλίδα, Πνεύμα της ΄Ανοιξης, όπου εκτός των άλλων, έδωσε λεπτομέρειες για το πώς επί 900 συνεχείς «Ανοίξεις» κατά τη δημιουργία της Γης, πειραματίζονταν με την ανάπτυξη του ωραιότερου δυνατού φυλλώματος, του χόρτου, του άνθους και των πτηνών μέχρι που η Γη να ήταν έτοιμη για να κατοικηθεί.

Τελικά όταν αυτό έγινε, ήταν όλα τόσο ωραία που ήταν δύσκολο για τους πρώτους κατοίκους να διακρίνουν τη διαφορά μεταξύ του Ουράνιου Βασιλείου και της Γης.