Πως επιτελείται το αγαθοεργό έργο του στοιχειώδους βασιλείου

New-Browsing-Collage-Threefold-FlameΠρέπει να ξέρουμε πως η «Εγώ Ειμί» Παρουσία ποτέ δε λαμβάνει πλήρη ενσωμάτωση και μόνο ο σπινθήρας Αυτής απονέμεται στον άνθρωπο κατά την επαναγέννησή του. Ο σπινθήρας αυτός είναι το «Χριστικό Στοιχείο» , «ο Χριστός εν ημίν, η Ελπίδα της Δόξας». Και όμως, η προετοιμασία για τη διαμόρφωση του φυσικού φορέα, μέσω του οποίου θα λειτουργήσει αυτός ο σπινθήρας, γίνεται πάντα με την άμεση επιτήρηση της «Εγώ Ειμί» Παρουσίας η οποία επισκιάζει τους γονείς κατά την περίοδο της κυοφορίας.

Αμέσως μετά τη σύλληψη και καθώς προχωρά η κύηση, το Φυσικό Στοιχειώδες αρχίζει το έργο του: να φέρει τη μικρή αυτή μορφή σε ορισμένο στάδιο ωριμότητας, έτσι ώστε με τον καιρό, να μπορεί να αναλάβει τον έλεγχο η ίδια η προσωπικότητα του ατόμου. Αυτό το στάδιο της ωριμότητας μας δίνει την εξήγηση στο μυστήριο, γιατί η ψυχή που ενσωματώνεται, μερικές φορές δε μπορεί να λάβει πλήρη κατοχή του φυσικού φορέα παρά μόνο όταν φτάσει το άτομο σε ηλικία 14, 18 και σπανιότερα 21 ετών.

Από την άλλη πλευρά, βλέπουμε περιπτώσεις κατά τις οποίες η ψυχή ενσωματώνεται αμέσως καθώς οι κριτικές δυνάμεις του ατόμου αναπτύχθηκαν σε τέτοιο σημείο ώστε να μπορεί το σώμα να τις χρησιμοποιήσει για εποικοδομητικούς σκοπούς.΄Ετσι λοιπόν, με την προβολή της Αθάνατης Τριπλής Φλόγας στην καρδιά του ατόμου από την «Εγώ Ειμί» Παρουσία, το Φυσικό Στοιχειώδες αρχίζει το έργο του, αντλεί τα αναγκαία στοιχεία από το Σύμπαν και διαπλάθει το φυσικό φορέα του ατόμου (λαμβάνοντας σαν πρότυπο το αιθερικό του σώμα).
Αυτό γίνεται γιατί το αιθερικό σώμα αντανακλά, σχεδόν με κάθε λεπτομέρεια, την τελειότητα και μεγαλοπρέπεια του Χριστικού Στοιχείου, βάσει του οποίου διαπλάθεται το φυσικό σώμα.