Ριζική εκκαθάριση σε κάθε έθνος προπαρασκευαστική για την επερχόμενη εποχή της έβδομης ακτίνας

Είναι ενδιαφέρον να σημειώσουμε το τρόπο που η Έκτη Ακτίνα, που προκάλεσε στα ανθρώπινα όντα την αίσθηση της χωριστικότητας και του έκδηλου ατομικισμού, προετοίμασε το δρόμο για την οργανωτική δύναμη της Έβδομης Ακτίνας. Είναι σχεδόν σαν, για να μιλήσουμε συμβολικά, οι εκτελεστικοί που επρόκειτο ν’ αναλάβουν την αναδιοργάνωση του κόσμου σε προετοιμασία για τη Νέα Εποχή, να είχαν εκγυμνασθεί και προετοιμασθεί για το έργο τους από την επίδραση που τώρα φεύγει.

Σήμερα συντελείται μια διεργασία ριζικής εκκαθάρισης ουσιαστικά σε κάθε μεγάλο έθνος, προπαρασκευαστική για την επερχόμενη μεγάλη αποκάλυψη. Οι δε εκτελεστικοί και οι δικτάτορες που προωθούν αυτή την επανευθυγράμμιση και αναπροσαρμογή είναι οι ειδικοί τους οποίους η ιδιοφυία κάθε έθνους έχει γεννήσει για να αντιμετωπίσουν τα μοναδικά προβλήματα που το πολιορκούν. Είναι κατεξοχήν εκτελεστικοί της Έβδομης Ακτίνας, των οποίων το έργο είναι ν’ αναδιοργανώσουν τον κόσμο σαν σύνολο πάνω σε νέες γραμμές.

Αυτοί έχουν τη φύση ειδικών στην υλική αποδοτικότητα, που εστάλησαν για να χειριστούν τις εσωτερικές υποθέσεις και να θεσπίσουν τη δραστηριότητα που θα εξαλείψει εκείνους τους παράγοντες που εμποδίζουν το ενεχόμενο έθνος να λειτουργεί σαν σύνολο, σαν μονάδα, ολοκληρωμένη και συνεκτική. Λόγω ακριβώς της έλλειψης εσωτερικής αρμονίας και σύνθεσης οι ενδότερες αυτές δυσχέρειες και αταξίες προβάλλουν και όταν συνεχίζονται επί πολύ, εμποδίζουν ένα έθνος να προσφέρει κάτι στον κόσμο των εθνών και φέρουν τέτοια αναρχία μέσα στο έθνος, ώστε παίρνουν την εξουσία ακατάλληλοι άνθρωποι και τονίζονται ακατάλληλες όψεις της αλήθειας.

Μια εθνική μονάδα σε άναρχη δυσαρμονία είναι απειλή για τη διεθνή αβρότητα και συνεπώς οι χωριστικές εκκαθαρίσεις του κάθε οίκου και οι αναπροσαρμογές πρέπει να πραγματοποιηθούν προτού η Ομοσπονδία των Εθνών γίνει τετελεσμένο γεγονός. Η νέα περίοδος ωστόσο βρίσκεται στο δρόμο, και τίποτε δεν μπορεί να εμποδίσει αυτό που ορίζουν τα άστρα και που κατά συνέπεια προβλέπει η Ιεραρχία των καθοδηγητριών Διανοιών.