Σεμινάρια Αυτογνωσίας

Όλα τα γεγονότα που εξελίσσονται σήμερα στην ανθρωπότητα και μέσα στον καθένα μας, δείχνουν ότι βρισκόμαστε σ’ ένα μεταβατικό στάδιο εξέλιξης.
Σκοπός είναι να μεταβούμε σ’ ένα νέο επίπεδο συνειδητότητας, υψηλότερο, ατομικά και συλλογικά, όπου η νέα ανθρωπότητα θα είναι πιο ορατή και πραγματική.
Για το μέλλον αυτό, θα πρέπει να συμβάλλουμε και να εργαζόμαστε όλοι μας !!!

Το παρόν σεμινάριο «Εσωτερικής Αυτογνωσίας και Υπαρξιακής Αναγέννησης», που διατίθεται δωρεάν, συμβάλλει στην αληθινή γνώση του εαυτού μας, στην αλλαγή του επιπέδου συνειδητότητάς μας και ανοίγει μέσα μας τον άγνωστο κόσμο των δυνατοτήτων μας.
Η Ιοχροοχόος Ακαδημία στηρίζει τη μελέτη και την εργασία πάνω στον εαυτό μας προσφέροντας θεωρία, ασκήσεις και διαλογισμούς.
Χρησιμοποιείστε τα εργαλεία αυτά…
Δοκιμάστε τα ατομικά...

Προτείνετε στο περιβάλλον σας τη δημιουργία ομάδων που θα εργάζονται προς αυτή την κατεύθυνση.
Στηρίξτε τις πρωτοβουλίες αυτές.
Εμψυχώστε τες.

World map Social networking service Vector

Η πρόθεση όλων μας είναι η επαφή με τη ψυχή μας να φωτίσει το παρόν και το μέλλον μας.
Χαιρόμαστε να μαθαίνουμε τα νέα σας.
Με Θέληση για το Καλό...
Παιδεία Αγάπης...

 

ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΥΤΟΓΝΩΣΙΑΣ
Βιωματική 4ετής κατάθεση μέσω της Λευκής Ομάδας "Ομάδα Αυτογνωσίας"

Η εργασία αυτή είναι ζωντανή, βιωματική.
Πρόκειται για μια σειρά μαθημάτων και διαλογισμών.
Προέρχεται από ομάδα που εργάζεται με στόχο την υπαρξιακή αναγέννηση, γι αυτό και μεταφέρει την ανάλογη ατμόσφαιρα.

Η εκπαίδευση έγινε στα πλαίσια της Ιοχροοχόου Ακαδημίας – Ιόχρουν Δίκτυο.

 Είναι μία πρωτοπόρα εργασία για τις νέες ψυχές που αναζητούν οδηγίες και κανόνες για να πορευθούν με ασφάλεια στο δρόμο της ενσάρκωσης θέλοντας να ανταποκριθούν στις ανάγκες της ψυχής τους.

Παρουσίαση - Διαλογισμοί:  Έλλη Αγγελακοπούλου
Υπεύθυνη Προγράμματος  Σπουδών: Μαρία Χ. Πετρίτση

ΔΟΜΗ ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ
DVD ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΥΤΟΓΝΩΣΙΑΣ

Α΄ Κύκλος Αυτογνωσίας – Προσωπικές Διεργασίες & Καθημερινότητα  

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΚΑΝΑΛΙ (1ο DVD)      
1ο  DVD μια σειρά 8 μαθημάτων
1ο  DVD μια σειρά 7 διαλογισμών

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΤΗΤΑ (2ο DVD)   
2ο DVD μια σειρά 11 μαθημάτων
2ο DVD μια σειρά 10 διαλογισμών

ΙΟΧΡΟΥΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑ (3ο DVD)       
3ο DVD μια σειρά 4 μαθημάτων
3ο DVD μια σειρά 4 διαλογισμών

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΜΙΑ ΟΡΘΟΤΕΡΗ ΣΤΑΣΗ (4ο DVD)      
4ο DVD μια σειρά 12 μαθημάτων
4ο DVD μια σειρά 12 διαλογισμών

Ο ΔΡΟΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ (5ο DVD)    
5ο DVD μια σειρά 4 μαθημάτων
5ο DVD μια σειρά 4 διαλογισμών

Β΄ Κύκλος Αυτογνωσίας – Η σύσταση του ανθρώπου και η συνείδησή του  

Η ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ (6ο DVD)    
6ο DVD μια σειρά 5 μαθημάτων
6ο DVD μια σειρά 5 διαλογισμών

Ο ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΣ (7ο DVD)    
7ο DVD μια σειρά 10 μαθημάτων
7ο DVD μια σειρά 10 διαλογισμών

ΤΟ ΦΥΣΙΚΟ – ΑΙΘΕΡΙΚΟ ΣΩΜΑ (8ο DVD)    
8ο DVD μια σειρά 8 μαθημάτων
8ο DVD μια σειρά 5 διαλογισμών

ΤΟ ΑΣΤΡΙΚΟ – ΑΙΣΘΑΝΤΙΚΟ ΣΩΜΑ (9Α και 9Β DVD)    
9Α DVD μια σειρά 8 μαθημάτων
9Α DVD μια σειρά 7 διαλογισμών
9Β DVD μια σειρά 8 μαθημάτων
9Β  DVD μια σειρά 7 διαλογισμών

ΤΟ ΑΝΩΤΕΡΟ ΑΣΤΡΙΚΟ ΣΩΜΑ (10ο DVD)    
10ο DVD μια σειρά 6 μαθημάτων
10ο DVD μια σειρά 6 διαλογισμών

ΤΟ ΝΟΗΤΙΚΟ ΣΩΜΑ (11ο DVD)    
11ο DVD μια σειρά 11 μαθημάτων
11ο DVD μια σειρά 11 διαλογισμών