Σύνοψη των μαθημάτων του κάθε ζωδίου

 zodiac2
Η ακόλουθη σύνοψη για τα ζωδιακά σημεία προσφέρεται σαν βάση για περαιτέρω μελέτη και γρήγορη αναφορά:

  ΚΡΙΟΣ
Στοιχείο: Σημείο του Πυρός (όπως ο Λέων κι ο Τοξότης).
Ποιότητα: Απαρχή. Έναρξη. Θέληση ή Δύναμη που εκφράζεται δια των μεγάλων δημιουργικών διαδικασιών. Στα αρχικά στάδια οι δραστηριότητες  κατευθύνονται στην υλική πλευρά της ζωής. Αργότερα στην πνευματική.
Πολικό Αντίθετο: Ζυγός, σημείο του Αέρα (ισορροπία).
Κυβερνήτες: Εξωτερικός, ο Άρης. Εσωτερικός, ο Ερμής.
Βασικοί Τόνοι: Από τη σκοπιά της μορφής: “Ας αναζητηθεί πάλι η μορφή”,  από τη σκοπιά της ψυχής: “Προχωρώ και από το πεδίο του νου κυβερνώ”.

  ΤΑΥΡΟΣ
Στοιχείο: Σημείο της Γης (όπως η Παρθένος κι ο Αιγόκερως).
Ποιότητα: Επιθυμία για τη μάζα των ανθρώπων. Θέληση ή κατευθυνόμενος σκοπός για το μαθητή.
Πολικό Αντίθετο: Σκορπιός, σημείο του Ύδατος (σύγκρουση της δυαδικότητας. Υπερνίκηση της επιθυμίας. Θριαμβευτική μαθητεία).
Κυβερνήτες: Εξωτερικός, η Αφροδίτη. Εσωτερικός, ο Ήφαιστος.
Βασικοί Τόνοι: Από τη σκοπιά της μορφής: “Ο αγώνας ας είναι απτόητος”, από τη σκοπιά της ψυχής: “Βλέπω κι όταν ο Οφθαλμός είναι ανοιχτός, όλα φωτίζονται”.

  ΔΙΔΥΜΟΙ
Στοιχείο: Σημείο του Αέρα (όπως ο Ζυγός κι ο Υδροχόος).
Ποιότητα: Δυαδικότητα. Αγάπη-Σοφία. Ρευστότητα. Έλεγχος κάθε ζεύγους των αντιθέτων. Η υποκείμενη αγάπη της Θεότητας φθάνει στο ηλιακό μας σύστημα μέσω των Διδύμων.
Πολικό Αντίθετο: Τοξότης, σημείο του Πυρός (προσήλωση, προετοιμασία για μύηση).
Κυβερνήτες: Εξωτερικός, ο Ερμής. Εσωτερικός, η Αφροδίτη.
Βασικοί Τόνοι: Από τη σκοπιά της μορφής: “Η αστάθεια ας κάνει το έργο της”, από τη σκοπιά της ψυχής: “Αναγνωρίζω τον άλλο μου εαυτό και στο σβήσιμο αυτού του εαυτού αναπτύσσομαι και λάμπω”.

  ΚΑΡΚΙΝΟΣ
Στοιχείο: Σημείο του Ύδατος (όπως ο Σκορπιός και οι Ιχθείς).
Ποιότητα: Μαζική ευαισθησία. Για το μέσο άνθρωπο μαζική ταύτιση με τη μορφή. Για το μαθητή υπηρεσία στις μάζες.
Πολικό Αντίθετο: Αιγόκερως, σημείο της Γης (πνευματική επίγνωση μετά από αγώνα. Τόπος γέννησης του Χριστού).
Κυβερνήτες: Εξωτερικός, η Σελήνη. Εσωτερικός, ο Ποσειδώνας.
Βασικοί Τόνοι: Από τη σκοπιά της μορφής: “Η μόνωση ας κυριαρχεί και όμως το πλήθος ας υπάρχει”, από τη σκοπιά της ψυχής: “Κτίζω ένα φωτισμένο σπίτι και σ’ αυτό κατοικώ”.
 
  ΛΕΩΝ
Στοιχείο: Σημείο του Πυρός (όπως είναι ο Κριός κι ο Τοξότης).
Ποιότητα: Ευαισθησία, που οδηγεί στην ατομική επίγνωση. Προβολή από την αγέλη. Αυτοσυνείδηση. Αυτοβεβαίωση.
Πολικό Αντίθετο: Υδροχόος, σημείο του αέρα (ομαδική επίγνωση, παγκόσμια υπηρεσία).
Κυβερνήτες: Εξωτερικός και εσωτερικός, ο Ήλιος.
Βασικοί Τόνοι: Από τη σκοπιά της μορφής: “Ας υπάρχουν κι άλλες μορφές, Είμαι διότι είμαι”, από τη σκοπιά της ψυχής: “Είμαι Εκείνο και Εκείνο είμαι Εγώ”.

  ΠΑΡΘΕΝΟΣ
Στοιχείο: Σημείο της Γης (όπως ο Ταύρος και ο Αιγόκερως).
Ποιότητα: Η μοναδική υπηρεσία στην Παρθένο είναι ότι και η μορφή και το πνεύμα γαλουχούνται, προασπίζοντας τον “Χριστόν εν υμίν, την ελπίδα της δόξης”.
Πολικό Αντίθετο: Ιχθείς, σημείο του Ύδατος (η Χριστική συνείδηση αποκαλύπτεται σαν Σωτήρας του Κόσμου).
Κυβερνήτες: Εξωτερικός, ο Ερμής. Εσωτερικός, η Σελήνη.
Βασικοί Τόνοι: Από τη σκοπιά της μορφής: “Ας βασιλεύει η ύλη”, Από τη σκοπιά της ψυχής: “Είμαι η Μητέρα και το Παιδί, είμαι Θεός, είμαι ύλη”.

  ΖΥΓΟΣ
Στοιχείο: Σημείο του Αέρα (όπως οι Δίδυμοι και ο Υδροχόος).
Ποιότητα: Ισορροπία. Ένα διάλειμμα όπου η δυαδικότητα γίνεται γνωστή και η ζωή της ψυχής και της μορφής ισορροπούν (Νόμος, Σεξ, Χρήμα).
Πολικό Αντίθετο: Κριός, σημείο του Πυρός (υποκειμενικό, λανθάνουσα συνείδηση, θέληση για ενσάρκωση).
Κυβερνήτες: Εξωτερικός, η Αφροδίτη. Εσωτερικός, ο Ουρανός.
Βασικοί Τόνοι: Από τη σκοπιά της μορφής: “Ας γίνει εκλογή”, από τη σκοπιά της ψυχής: “Εκλέγω το Δρόμο που οδηγεί μεταξύ των δύο μεγάλων γραμμών δύναμης”.

  ΣΚΟΡΠΙΟΣ
Στοιχείο: Σημείο του Ύδατος (όπως ο Καρκίνος και οι Ιχθείς).
Ποιότητα: Σύγκρουση. Δοκιμασία. Δοκιμή. Σημεία κρίσης. Στιγμές αναπροσανατολισμού. Σημείο στροφής στη ζωή της ανθρωπότητας και του ατόμου. Ο Ηρακλής έγινε ο θριαμβευτής μαθητής στο Σκορπιό.
Πολικό Αντίθετο: Ταύρος, σημείο της Γης (επιθυμία και ανάπτυξη του ψυχικού φωτός).
Κυβερνήτες: Εξωτερικός και εσωτερικός, ο Άρης.
Βασικοί Τόνοι: Από τη σκοπιά της μορφής: “Ας ανθίσει η Μάγια και ο δόλος ας κυβερνά”, από τη σκοπιά της ψυχής: “Είμαι πολεμιστής και από τη μάχη προβάλλω θριαμβευτής”.

  ΤΟΞΟΤΗΣ
Στοιχείο: Σημείο του Πυρός (όπως ο Κριός και ο Λέων).
Ποιότητα: Εστιασμένη κατεύθυνση. Προσηλωμένη δραστηριότητα. Στα πρώτα στάδια ικανοποίηση της επιθυμίας, στα επόμενα στάδια, έφεση για το στόχο της μύησης.
Πολικό Αντίθετο: Δίδυμοι, σημείο του Αέρα (τελικός έλεγχος της ρευστότητας και των ζευγών των αντιθέτων, συγχώνευση, σύνθεση, ενοποίηση).
Κυβερνήτες: Εξωτερικός, ο Δίας. Εσωτερικός, η Γη.
Βασικοί Τόνοι: Από τη σκοπιά της μορφής: “Ας αναζητηθεί τροφή”, από τη σκοπιά της ψυχής: “Βλέπω το σκοπό. Φτάνω στο σκοπό και βλέπω έναν άλλο”.

  ΑΙΓΟΚΕΡΩΣ
Στοιχείο: Σημείο της Γης (όπως ο Ταύρος και η Παρθένος).
Ποιότητα: Ακραία χαρακτηριστικά των χειρότερων και των καλύτερων τύπων. Φιλοδοξία. Αποκρυστάλλωση. Αγώνας για κυριαρχία. Μεταμόρφωση. Μυημένη συνείδηση. “Ο μονόκερως του Θεού”.
Πολικό Αντίθετο: Καρκίνος, σημείο του Ύδατος (πρώτη θύρα στην ενσάρκωση). Κυβερνήτες: Εξωτερικός και εσωτερικός, ο Κρόνος.
Βασικοί Τόνοι: Από τη σκοπιά της μορφής: “Η φιλοδοξία ας κυβερνά και η θύρα ας μένει ανοικτή”, από τη σκοπιά της ψυχής: “Είμαι χαμένος μέσα στο Υπερκόσμιο Φως και σ’ αυτό το Φως στρέφω τα νώτα μου”.

  ΥΔΡΟΧΟΟΣ
Στοιχείο: Σημείο του Αέρα (όπως οι Δίδυμοι και ο Ζυγός).
Ποιότητα: Θέληση για υπηρεσία, πρώτα του κατώτερου εαυτού, έπειτα του ανώτερου Εαυτού. Παγκόσμια υπηρεσία. Ατομική συνείδηση μετουσιωμένη σε ομαδική συνείδηση.
Πολικό Αντίθετο: Λέων, σημείο του Πυρός (ατομική επίγνωση, ώθηση για αυτογνωσία, τελική αυτοκυριαρχία προπαρασκευαστική για ανιδιοτελή υπηρεσία).
Κυβερνήτες: Εξωτερικός, ο Ουρανός. Εσωτερικός, ο Δίας.
Βασικοί Τόνοι: Από τη σκοπιά της μορφής: “Η επιθυμία τη μορφής ας κυβερνά”, από τη σκοπιά της ψυχής: “Είμαι το Ύδωρ της Ζωής, που χύνεται στους διψασμένους”.

  ΙΧΘΕΙΣ
Στοιχείο: Σημείο του Ύδατος (όπως ο Καρκίνος και ο Σκορπιός).
Ποιότητα: Δυαδικότητα. Ρευστότητα προικισμένη με ενστικτώδη συνειδητότητα. Διαμεσότητα. Μη αφυπνισμένος πολωμένος νους. Υπνώττουσα ενόραση. Θάνατος της προσωπικότητας.  Απελευθέρωση της ψυχής από την αιχμαλωσία. Χριστός, ο Σωτήρας του Κόσμου.
Πολικό Αντίθετο: Παρθένος, σημείο της Γης (ύλη, ο Χριστός μέσα στο σπήλαιο της καρδιάς).
Κυβερνήτες: Εξωτερικός, ο Δίας. Εσωτερικός, ο Πλούτων.
Βασικοί Τόνοι: Από τη σκοπιά της μορφής: “Προχώρει προς την ύλη”, από τη σκοπιά της ψυχής: “Αφήνω τον οίκο του Πατρός μου και γυρίζοντας πίσω, σώζω”.

* * *
“Η βοήθεια πρέπει να έρθει από μια πηγή άλλη από αυτή της περιορισμένης ύπαρξης, αλλά η πηγή αυτή δεν πρέπει να είναι κάτι ολοκληρωτικά έξω από μας, με την έννοια ότι δε θα έχει κατανόηση των περιορισμών μας και επομένως δε θα είναι κατά κανένα τρόπο συμπαθητική για μας.
Η πηγή της βοήθειας πρέπει να έχει την ίδια καρδιά με τη δική μας, έτσι ώστε να γίνει ένα ρεύμα συμπόνιας, που διατρέχει τις δύο. Η πηγή-δύναμη πρέπει να είναι μέσα μας και επίσης έξω. Αν δεν είναι μέσα μας, δε θα μπορεί να μας καταλάβει αν δεν είναι από έξω, θα υποταχθεί στις ίδιες συνθήκες. Είναι ένα αιώνιο πρόβλημα, να είναι ή να μην Είναι, να είναι μέσα αλλά να είναι και έξω, να είναι πεπερασμένος και όμως έτοιμος να υπηρετήσει το άπειρο.”
D. T. Suzuki