Τί είναι το Ιόχρουν Δίκτυο

Το ΙΟΧΡΟΥΝ ΔΙΚΤΥΟ είναι ένας ΑΓΩΓΟΣ μέσα από τον οποίο ρέει ελεύθερα η Συμπαντική, Πνευματική Ιόχρους Ενέργεια.

Η Ενέργεια αυτή που ονομάζεται και Μωβ Φλόγα είναι Ιερό Πυρ που εκπορεύεται από την Καρδιά Αυτής της Ίδιας της Θεότητας για να εξαγνίσει δυσαρμονίες που ο άνθρωπος δημιούργησε.

Ο απελευθερωτικός ΑΓΩΓΟΣ του Ιόχρου Δικτύου δημιουργείται από το σύνολο των ανθρώπων που επικαλούνται το Ιόχρου Πυρ ρυθμικά, ένθερμα και επιβεβαιωτικά από το κέντρο της καρδιάς τους.

Η ρυθμική αυτή επίκληση εφελκύει δραστηριότητα και απόκριση που έχει σαν αποτέλεσμα τη διάλυση της συσσωρευμένης προβληματικής ενέργειας όχι μόνο του ατόμου ή της ομάδας που την επικαλείται αλλά ολόκληρης της ανθρωπότητας, ολόκληρου του πλανήτη. Πρόκειται για μια Πράξη Υπηρεσίας που συνδράμει στην εξάλειψη της ιδιοτέλειας, της χωριστικότητας, της δεινοπάθειας και του περιορισμού της ανθρωπότητας.