Τι είναι η Ιόχρους Ενέργεια

Παρουσίαση της Ιόχρου Ενέργειας και της Ιόχρου Επίκλησης από την Έλλη και τη Ρέα.
Διοργανώθηκε το 2013 από την Ιοχροοχόο Ακαδημία - Ιόχρουν Δίκτυο.

Στο α' μέρος η Ρέα μας μιλά για την Ιόχρου Ενέργεια, τις ιδιότητες και τη χρήση της.
Στο β' μέρος η Έλλη εκφωνεί και εξηγεί την Ιόχρου Επίκληση.
Στο γ' μέρος η Έλλη και η Ρέα συζητούν με το ακροατήριο για την Ιόχρου Ενέργεια
     και τις δράσεις της Ιοχροοχόου Ακαδημίας - Ιόχρου Δικτύου. 

1ο Μέρος

 

2ο Μέρος

 

  3ο Μέρος