Τι είναι το Φυσικό στοιχειώδες;

Πρέπει να γνωρίζουμε πως υπάρχει μεγάλη διαφορά μεταξύ των τεσσάρων κατώτερων σωμάτων της ανθρώπινης ύπαρξης και του Φυσικού Στοιχειώδους. Το έργο και οι υπηρεσίες αυτού έχουν σαν αποτέλεσμα κυρίως, τη διάπλαση, λειτουργία και συντήρηση του φυσικού φορέα και σαν τέτοιο αποτελεί μία τελείως ανεξάρτητη ιδιότητα.

Τι είναι το «Φυσικό Στοιχειώδες»
Μπορεί να οριστεί σαν η ολοκληρωμένη και συντονισμένη ζωή του στερεού σώματος, με αρχή της εκδήλωσής του τη δημιουργία και κάθοδο του ανθρώπου στον κόσμο της ύλης. Μπορεί επίσης να οριστεί σαν το Πνεύμα της Σάρκας με την ενέργεια του οποίου εκδηλώνεται ο φυσικός φορέας. Σαν «Πνεύμα», είναι η παραγωγική δύναμη που βρίσκεται πίσω από την εκδήλωση του φυσικού σώματος και μπορεί να συγκριθεί με το ηλεκτρικό ρεύμα που τροφοδοτεί ένα λαμπτήρα. Όπως ο λαμπτήρας δίνει φως και παρουσιάζεται στα μάτια του παρατηρητή σαν ο αληθινός δότης ενώ στην πραγματικότητα είναι το ηλεκτρικό ρεύμα που προμηθεύει την ενέργεια, έτσι και το φυσικό σώμα εξαρτάται από το Φυσικό Στοιχειώδες. Το Φυσικό Στοιχειώδες δεν αντλεί την ενέργειά του από το αιθερικό σώμα ούτε σχετίζεται με αυτό.

Ποια η διαφορά μεταξύ του Φυσικού Στοιχειώδους και του αιθερικού σώματος.
Στην πραγματικότητα υπάρχει διαφορά μεταξύ των δύο και αυτή έγκειται στο γεγονός ότι ενώ το αιθερικό σώμα κατά κάποιο τρόπο παραμένει το ίδιο και αναζωογονείται με κάθε μετενσάρκωση, το Φυσικό Στοιχειώδες διαπλάθει εκ νέου, σε κάθε επαναγέννηση. Πόση εργασία και προσπάθεια καταβάλλεται από αυτό και τους βοηθούς του προς επίτευξη της διάπλασης αυτής, είναι πέρα από κάθε ανθρώπινη αντίληψη. Πάντως, αναγνωρίζοντας ότι το θέμα είναι αφηρημένο και με σκοπό να κατανοηθεί όσο καλλίτερα γίνεται, θα παραθέσουμε μερικά βασικά της δημιουργίας. Στον Πλανήτη μας, υπάρχουν τρεις εξελίξεις, των Στοιχειωδών, των Αγγέλων και του Ανθρώπου. Οι ενέργειές τους είναι:
  των Στοιχειωδών, η δύναμη που δημιουργεί μορφές και στην ανώτερη εξέλιξή τους, διάνοιες.
  των Αγγέλων, η δύναμη που ζωογονεί αυτές τις μορφές με αισθήματα
  της Ανθρωπότητας, η δύναμη που μαγνητίζει τις σκέψεις και τα αισθήματα και έτσι γίνεται η γέφυρα δια της οποίας εξωτερικεύεται ο Θείος σκοπός επί της Γης.