Το αιθερικό σώμα

Το αιθερικό σώμα κάθε μορφής στη φύση είναι ενέργεια, μέρος της μορφοποιούς ουσίας της Μίας, Ενιαίας και Αδιαιρέτου Ζωής. Η λειτουργία του αιθερικού σώματος γενικά, άρα και του ανθρώπου, είναι να δέχεται ώσεις ή ρεύματα ενέργειας και εξ αιτίας τους να παρασύρεται σε δράση. Αποτελείται από δισεκατομμύρια απειροελάχιστα ενεργειακά νήματα-ρεύματα, που αφ΄ενός δέχονται τις ώσεις από το περιβάλλον, πνευματικό, ψυχικό, νοητικό, συγκινησιακό, αιθερικοφυσικό, και αναλόγως την δεσπόζουσα ενέργεια παρασύρεται σε ανάλογη δράση και αφ΄ετέρου σαν αποτέλεσμα της δραστηριότητας στην οποία μπαίνει, προκαλεί αποτελέσματα μορφικά, πάνω στο φυσικό πεδίο.

Η διαδικασία αυτή είναι μια διαδικασία μετασχηματισμών, από τη μεγαλύτερη προς τη μικρότερη τάση βαθμών κραδασμού, μέχρι ο βαθμός του κραδασμού να γίνει ικανοποιητικά βαρύς ώστε να επηρεάσει την ύλη του φυσικού πεδίου, που είναι το πιο βαρυκραδασμικό.

Ο κάθε άνθρωπος, ανάλογα με την κραδασμική ποιότητα του αιθερικού του σώματος, μπορεί, μέσα από αιθερικό διαδίκτυο, να επικοινωνεί με έμψυχα όντα αναλόγου συχνότητας. Τεχνικά, υπάρχει μία κεντρική ηλεκτροφόρα γεννήτρια, ο Παγκόσμιος Νους. Οι ώσεις που στέλνονται από τον κεντρικό κόμβο είναι οι Ιδέες του παγκόσμιου Νου. Μικρότεροι ηλεκτροφόροι κόμβοι ανάλογα με τη νοητική ροπή και το εξοπλισμό που διαθέτουν, καταγράφουν τις ώσεις σαν ιδανικά, ιδεώδη, σκεπτομορφές ή παραμένουν αδρανείς σε αυτές. Η διαδικασία επαναλαμβάνεται συνεχώς υποβιβαζόμενη σε ορμή και διαύγεια.

Τελικά, όταν ένας άνθρωπος πάνω στο φυσικό πεδίο μπορέσει να καταγράψει και να συγκεντρώσει ένα ρεύμα δύναμης ειδικού τύπου, γίνεται ένα ελκτικό κέντρο δύναμης. Προσελκύει τότε προς τον εαυτό του, παρόμοιους τύπους ιδεών και ρευμάτων σκέψης που από μόνα τους θα ατονούσαν και θα έσβηναν, αλλά όλα μαζί επιβιώνουν.