Το Ανώτερο Αστρικό Σώμα

YouTube Playlist (περιλαμβάνει 6 βίντεο)

 

 

Εσωτερική Αυτογνωσία, Αναλυτικά Περιεχόμενα και Κείμενα |10o DVD

Αναλυτικά Περιεχόμενα του 10ου DVD Εσωτερικής Αυτογνωσίας

Το Ανώτερο Αστρικό Σώμα
10ο DVD μια σειρά 6 μαθημάτων
10ο DVD μια σειρά 6 διαλογισμών

ΤΟ ΑΣΤΡΙΚΟ ΠΕΔΙΟ - ΑΣΤΡΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ
ΟΙ ΑΚΤΙΝΕΣ ΣΤΑ ΣΩΜΑΤΑ ΜΑΣ (Μ. Πετρίτση)
OI ΜΟΝΕΣ ΑΚΤΙΝΕΣ (Μ. Πετρίτση)
Παράδειγμα ενός μαθητή ακτινικής τάσης μονής γραμμής, από το βιβλίο "Μαθητεία στη Νέα Εποχή"
(Aνάγνωση – Σχολιασμός κειμένου)
OI ΖΥΓΕΣ ΑΚΤΙΝΕΣ (Μ. Πετρίτση)
Παράδειγμα ενός μαθητή που έχει στα σώματά του μηχανισμούς ζυγής γραμμής, από το βιβλίο "Μαθητεία στη Νέα Εποχή"
(Aνάγνωση – Σχολιασμός κειμένου)

ΑΝΩΤΕΡΟ ΑΣΤΡΙΚΟ
ΚΑΡΔΙA
ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ ΣΠΙΝΘΗΡΑΣ
Η μεγάλη Οντότητα που αναφέρεται ως “Ο ΕΝΑΣ ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΟΠΟΙΟΥ ΤΙΠΟΤΕ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΔΥΝΑΤΟΝ ΝΑ ΛΕΧΘΕΙ” περιλαμβάνει επτά ηλιακά συστήματα. Ένα από αυτά, το δικό μας, είναι η ενσωματωμένη δύναμη του κέντρου καρδιάς μέσα σε αυτή τη μεγάλη Οντότητα.
Υποβιβάζοντας την κλίμακα στον άνθρωπο, που είναι η μικροσκοπική αντανάκλαση του Μεγάλου Όντος, ενός ηλιακού συστήματος όπως επίσης και ενός πλανήτη, βλέπουμε πως έχει και αυτός τα επτά του κέντρα ή “τσάκρας”. Αυτά τα επτά κέντρα του των αιθερικών ενεργειών, σαν περιστρεφόμενες δίνες δύναμης, όταν είναι αναπτυγμένα, εδρεύουν κατά διαστήματα στη σπονδυλική στήλη. Αυτά είναι: τα δύο κέντρα της κεφαλής, του λαιμού, της καρδιάς, του ηλιακού πλέγματος, του ιερού και της βάσης της σπονδυλικής στήλης. Καθένα από αυτά συνδέεται με έναν ενδοκρινή αδένα του πυκνού φυσικού σώματος.
Καθώς τα αιθερικά αυτά κέντρα είναι είσοδοι και έξοδοι για διάφορα επίπεδα ενέργειας, σύμφωνα με το στάδιο της ψυχικής ανάπτυξης του ατόμου, έχουν σπουδαιότητα στη φυσική, συναισθηματική και νοητική υγεία όπως επίσης και πνευματική σημασία όταν γίνονται δίαυλοι υψηλών ενεργειών. Τα κέντρα αυτά διαχύνουν ακτινοβόλες εκκενώσεις, που διαφέρουν σημαντικά σε καθαρότητα, στην αύρα και από εκεί, στο περιβάλλον.
Το κέντρο της καρδιάς στην εποχή μας είναι εκείνο που έχει μεγάλη σπουδαιότητα, διότι η καρδιακή ποιότητα της αγάπης στο ανώτερο επίπεδό της μπορεί να οδηγήσει τον άνθρωπο στον Ύψιστο.
Μέσα σε αυτό το κέντρο ο άνθρωπος που επιθυμεί να εξελιχθεί πρέπει να εργάζεται γιατί το μαγνητικό του πεδίο είναι ένας χώρος ζωοποιός (φέρει ζωή) και παράγει θεραπευτική μετουσίωση των κατώτερων ενεργειών-ποιοτήτων.
Η καρδιά ανήκει στον ανώτερο αστρικό κόσμο, τον κόσμο των ανώτερων συναισθημάτων. Εδράζει στο Βουδικό Ενορατικό πεδίο, που είναι η ανώτερη αντιστοιχία του αστρικού πεδίου.
Εδώ, δρουν οι ανώτεροι αστρικοί αιθέρες (ύδωρ): υποδέχονται-αναμειγνύονται-αφομοιώνουν τους αντίστοιχους Ιερούς Πνευματικούς Αιθέρες (λόγω αντανάκλασης ή πολικότητας).
Σημείωση: οι αιθέρες είναι κραδασμοί και οι κραδασμοί (είναι ωθήσεις)=παράγουν κίνητρα.
Οι αιθέρες είναι και αυτοί ύλη-επειδή είμαστε στο γήινο πεδίο- αλλά είναι πιο λεπτοφυείς.
Η καρδιά, το 4ο chacra, είναι επομένως το κέντρο των ανώτερων αισθημάτων. Εκεί εδρεύει και η χαρά. Το Θείο εκεί εκδηλώνει την ανταπόκρισή Του ως χαρά μέσα στην καρδιά μας,γιατί η υπόστασή Του είναι αγάπη, δύναμη και χαρά.
Η καρδιά είναι ένα πεδίο από μόνη της. Και προσπαθεί τώρα να εδραιωθεί, όχι αστρικά αλλά πλέον ως νοητική εμποτισμένη με το Πνεύμα.
Το νοητικό όπως και το αστρικό πρέπει να εμποτίζονται από την καρδιά μας. Έτσι έχουμε την καρδιακή νοημοσύνη, που είναι η Χριστική καρδιά. Αυτή η νοημοσύνη πρέπει πλέον να μας χαρακτηρίζει. Η σύνθεση καρδιάς και νου είναι σύνθεση αρμονίας.
Η καρδιά είναι ο πυρήνας της ύπαρξής μας. Γιατί εκεί βρίσκεται ο Πνευματικός μας σπινθήρας=Το Θεϊκό πρωτότυπο άτομο σε ενεργή ή λανθάνουσα κατάσταση.
* Ο Θεϊκός Σπινθήρας επικαλείται και ταυτόχρονα εφελκύει
* Η ψυχή ανταποκρίνεται στο κάλεσμακαι το μεταδίδει στη συνείδησηπου ανταποκρίνεται. Αυτή η ανταπόκριση είναι προς τις σκέψεις, τα συναισθήματα, τις πράξεις.
* Όταν ανάβει ο Πνευματικός Σπινθήρας η καρδιά λειτουργεί ως γεννήτρια σπινθήρων, ως μετασχηματιστής, ως ενισχυτής ροής Φωτός.

ΚΑΡΔΙΑΣ (ΣΥΝΕΧΕΙΑ)
Αποσπάσματα κειμένων από το βιβλίο
“Μαθητεία στη Νέα Εποχή” Τόμος ΙΙ

ΚΑΡΔΙΑΣ ΕΠΙΛΟΓΟΣ
Καρδιά=Αγάπη=Κατανόηση=Δικαιοσύνη
Η ύψιστη μορφή δικαιοσύνης είναι η βαθιά κατανόηση. Γιατί μόνο η κατανόηση ξέρει να συγχωρεί και μόνο η καρδιά μπορεί να κατανοεί γιατί πρώτα απ όλα αγαπά!
Το νόμο της καρδιάς χρειάζεται να τον προσεγγίσουμε με αφοσίωση, με θέρμη ψυχής, με ά-νοιγμα καρδιάς που είναι Αγάπη και να τον κάνουμε πράξη.
Η καρδιά που είναι το κέντρο του αισθήματος και ο νους που είναι το κέντρο της λογικής, πρέπει να είναι εναρμονισμένα για να υπάρξει ο ορθός τρόπος επικοινωνίας με τον Ανώτερο Κόσμο. Όταν αυτό επιτευχθεί, τότε μας στέλνουν Φως. Τότε ακτινοβολούν οι Πνευματικοί Σπινθήρες και “βλέπουμε” τη δύναμή μας, τη γνώση, τον Πνευματικό μας πλούτο, τη χαρά, την Αγάπη, τη δημιουργία.
Ο δρόμος της καρδιάς, όταν αυτή ανοίξει στο πραγματικό της μέγεθος, δεν είναι δρόμος πλανεμένος. Γιατί το Φως και η Δύναμη της Ψυχής με τα οποία τροφοδοτεί τα σώματά μας, είναι πιο ισχυρά από την πλάνη.
Και ο μοναδικός τρόπος για να αναγνωρίσει η καρδιά τη δύναμή της είναι μέσα από την ανάληψη ευθύνης απέναντι στον εαυτό μας και στους άλλους. Ευθύνη με την έννοια της Υπηρεσίας. Γιατί η φύση της καρδιάς είναι να υπηρετεί, θέτοντας μία προϋπόθεση: να υπερβούμε πρώτα την εγωϊκή μας φύση. Γιατί για την καρδιά υπάρχει μόνο το “εμείς”. Μόνο το σύνολο.
“Ανοίξτε την καρδιά σας” μας λέει ο Διδάσκαλος Μορύα στο “Υπεργήινο”. “Πάνω και πέρα από τη δράση όλων των κέντρων, η σημασία της καρδιάς είναι φανερή.
Θεωρείται το εστιακό σημείο της φυσικής ζωής, αλλά αυτή η άποψη είναι ανεπαρκής. Η καρδιά είναι η γέφυρα μεταξύ των κόσμων. Όπου το σημείο συνάντησης των τριών κόσμων εκδηλώνεται ιδιαίτερα, η σημασία της καρδιάς γίνεται βαθιά αισθητή. Η ποιότητα της καρδιάς απαιτείται για όλες τις λεπτοφυείς πράξεις”.

Έξι καθοδηγούμενοι Οραματικοί Διαλογισμοί για την οργάνωση του εαυτού σύμφωνα με τη θεματολογία του 10ου dvd μαθημάτων.
Στους διαλογισμούς χρησιμοποιούνται οι ενέργειες της Καλής Θέλησης και της Αγάπης