Το Αστρικό – Αισθαντικό Σώμα

YouTube Playlist (περιλαμβάνει 8 βίντεο),
α' Μέρος

 

Εσωτερική Αυτογνωσία, Αναλυτικά Περιεχόμενα και Κείμενα |9a DVD

YouTube Playlist (περιλαμβάνει 8 βίντεο)
β' Μέρος

 

Εσωτερική Αυτογνωσία, Αναλυτικά Περιεχόμενα και Κείμενα |9b DVD

Αναλυτικά Περιεχόμενα του 9ου DVD Εσωτερικής Αυτογνωσίας

Το Αστρικό – Αισθαντικό Σώμα
 9Α DVD μια σειρά 8 μαθημάτων
  9Α DVD μια σειρά 7 διαλογισμών
  9Β DVD μια σειρά 8 μαθημάτων
  9Β  DVD μια σειρά 7 διαλογισμών

ΑΣΤΡΙΚΟ - ΑΙΣΘΑΝΤΙΚΟ ΣΩΜΑ"
1. Εισαγωγή
2. Σύνθεση και Δομή
Οι δυνάμεις και η γνώση που εκφράζει ο άνθρωπος αποτελούν εκδήλωση της συνείδησής του σε κάθε ιδιαίτερη περιοχή του σύμπαντος:
Αυτά που εκδηλώνει στο γήινο πεδίο περιορίζονται από το φυσικό του σώμα.
Αυτά που εκδηλώνει στο αστρικό πεδίο περιορίζονται από το αστρικό τουσώμα.
Στους ανώτερους κόσμους, όσο περισσότερο εξελίσσεται ο άνθρωπος τόσο καλύτερα εκφράζεται και τελειοποιεί τους ανώτερους φορείς της συνείδησης.
Το αστρικό σώμα του ανθρώπου αποτελείται από ένα είδος ύλης πολύ πιο λεπτής από εκείνη του φυσικού επιπέδου.
Μέσα από το αστρικό σώμα βρίσκουν έκφραση οι συγκινήσεις, τα πάθη, οι επιθυμίες και τα συναισθήματα. Το σώμα αυτό δρα σα γέφυρα ή σαν συνδετικός κρίκος ανάμεσα στο φυσικό εγκέφαλο και στο νου ο οποίος δρα μέσα από ένα φορέα ακόμα ανώτερο, το νοητικό σώμα. Η εντύπωση γίνεται αίσθηση στο αστρικό σώμα και στη συνέχεια συλλαμβάνεται από το νου. Όλοι διαθέτουν και χρησιμοποιούν το αστρικό σώμα, αλλά είναι λίγοι εκείνοι που έχουν συναίσθηση της ύπαρξής του ή που καταφέρνουν να κυριαρχήσουν επάνω του και να το χρησιμοποιήσουν εντελώς συνειδητά.
Το αστρικό πεδίο είναι μία ορισμένη συμπαντική περιοχή που περιβάλλει και διαπερνά το φυσικό κόσμο.
Οι αισθήσεις μας δεν το αντιλαμβάνονται επειδή αποτελείται από ύλη διαφορετικού χαρακτήρα, την αστρική ύλη. Αυτή η ύλη διαθέτει επτά βαθμούς ή τάξεις λεπτότητας που αντιστοιχούν στις επτά καταστάσεις της φυσικής ύλης που είναι: στερεή, υγρή, αέρια αστρική ύλη και τέσσερις αιθερικές: αιθερική αστρική ύλη, υπερ-αιθερική,υποατομική και ατομική.
Έτσι, η αστρική ύλη, επειδή είναι πιο λεπτή από τη φυσική, τη διαπερνά. Η αρχή της αλληλοδιαπερατότητας επικρατεί στα βασίλεια της φύσης. Τα αιθερικά τους αλληλοδιαπερώνται αλλά επειδή οι καταστάσεις της ύλης είναι διαφορετικές, συνυπάρχουν χωρίς να το γνωρίζουν τα νοήμονα όντα.

ΑΣΤΡΙΚΟ ΠΕΔΙΟ
1. Ορισμός
2. Πεδία και υποπεδία
3. Υποδιαιρέσεις του αστρικού πεδίου

ΤΟ ΑΣΤΡΙΚΟ ΣΩΜΑ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ
α΄) Στον μη αναπτυγμένο ή λίγο αναπτυγμένο άνθρωπο
Το σύστημά μας είναι ένα σύστημα αιθέρων που κυκλοφορούν, μας εμποτίζουν και διαμορφώνουμε ανάλογες ικανότητες.
Κατώτεροι αιθέρες: προσωπικότητας - φυσικό, αστρικό, νοητικό
Μεσαίοι αιθέρες: ψυχής - μανασικό, βουδικό, ατμικό
Ανώτεροι αιθέρες: πνεύματος - νιρβανικό, εναδικό, λογοϊκό
Το αστρικό πεδίο είναι αυτό που αποτελεί το πλησιέστερο πεδίο υπεράνω και εντός του φυσικού κόσμου που μας είναι τόσο οικείος.
Αποτελείται από επτά υποδιαιρέσεις με διαφορετικό βαθμό υλικότητας και μια ιδιάζουσα κατάσταση της ύλης η οποία αντιστοιχεί στο υγρό στοιχείο, στο νερό. Είναι το πεδίο της αισθαντικότητας (επειδή οι κραδασμοί του χαρίζουν την αίσθηση στο φυσικό) - το ενεργειακό εκείνο φάσμα συχνοτήτων με το οποίο συναρμολογείται ο μηχανισμός των αισθήσεων.
Τα φάσματα συχνοτήτων- κραδασμών είναι τα υποπεδία του κάθε πεδίου.
Το αστρικό σώμα του ανθρώπου είναι ο φορέας του ΕΓΩ - το όργανο της ψυχής με το οποίο δρα στο αστρικό πεδίο. Για να μελετήσουμε τη φύση και την ουσία του, πρέπει να εξετάσουμε τα αστρικά σώματα:
α) του μη αναπτυγμένου ανθρώπου,
β) του κοινά αναπτυγμένου ανθρώπου και
γ) του πνευματικά αναπτυγμένου.
Στον μη αναπτυγμένο ή λίγο αναπτυγμένο άνθρωπο το σώμα αυτό είναι πυκνό και τραχύ στην υφή και έχει την τάση να ανταποκρίνεται σε ερεθίσματα, να μεταβάλλει διαρκώς τα υλικά και τα χρώματά του κάτω απότην επίδραση παθών, ορέξεων, χαμηλών επιθυμιών και συγκινήσεων. Οι ηθικές και διανοητικές δυνάμεις σε αυτή την περίπτωση είναι τόσο εμβρυακές ώστε η κατασκευή ή οι μεταβολές του αστρικού σώματος εξαρτώνται από τις εξωτερικές περιστάσεις παρά από την ίδια του τη θέληση ή επιθυμία.
Όταν ο άνθρωπος αρχίζει να κινείται όλο και περισσότερο από τη θέλησή του, από την ίδια του την ενέργεια, από δική του πρωτοβουλία και όχι παρακινούμενος από εγκάθετες επιθυμίες, δηλαδή ανταπόκριση σε εξωτερική έλξη ή ώθηση, τότε αυτό είναι δείγμα σημαντικής προόδου. Τότε ο άνθρωπος αρχίζει να διαμορφώνει προσωπικότητα.

Α) ΤΟ ΑΣΤΡΙΚΟ ΣΩΜΑ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ(ΣΥΝΕΧΕΙΑ)
β΄) Στον κοινά αναπτυγμένο άνθρωπο
γ΄) Στον αναπτυγμένο πνευματικά άνθρωπο

Β) ΕΠΙΛΟΓΟΣ
Στον άνθρωπο με μέτρια ηθική και διανοητική ανάπτυξη, το αστρικό σώμα παρουσιάζει πολύ μεγάλη πρόοδο. Τα υλικά ή στοιχεία που περιέχει βρίσκονται, σε φυσιολογικές συνθήκες σε ισορροπία και είναι λεπτότερης υφής. Έτσι, υπάρχει η παρουσία ανώτερων ουσιών και η έκφραση ανώτερων συγκινήσεων και ποιοτήτων.
Γίνεται ο φορέας του ενδότερου ανθρώπου - του Εγώ, γιατί αρχίζει πλέον να λειτουργεί η συνείδηση. Ανταποκρίνεται γρήγορα σε κάθε επαφή που διαβιβάζεται προς αυτό δια μέσου του φυσικού σώματος αφενός αλλά και διεγείρεται από τις εσωτερικές επιρροές της ενσυνείδητης οντότητας. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα, η μνήμη και η φαντασία να το παρακινούν να ενεργήσει και να το ωθούν σε δράση. Καθώς δε αυξάνει η ηθική και διανοητική ανάπτυξη του ανθρώπου, δεν παρασύρεται πλέ-ον από διεγέρσεις εξωτερικής φύσης αλλά σκέφτεται, κρίνει, αντιστέκεται ή υποχωρεί εφόσον θεωρεί κάτι τέτοιο ορθό.
Τώρα, ο άνθρωπος αυτού του επιπέδου, έχει αποκτήσει οργανωμένη σκέψημε την άσκηση της οποίας μπορεί γρήγορα να επηρεάσει το αστρικό του σώμα. Ας μην ξεχνάμε πως, πάντα δουλεύουμε το κατώτερο, από το ανώτερο πεδίο-επίπεδο.
Το αστρικό σώμα του πνευματικά αναπτυγμένου ανθρώπου αποτελείται από λεπτότατα μόρια κάθε υποδιαίρεσης της αστρικής ύλης, με κυριαρχία των ανώτερων βαθμίδων των υποπεδίων.
Ένα τέτοιο σώμα είναι ακριβώς αυτό που λέμε "φορέας συνείδησης" αφού εξελίχθηκε τόσο ώστε να υπάγεται στον πλήρη έλεγχο του κτήτορα. Ανταποκρίνεται στη θέλησή του και αντανακλά τη σκέψη του, στην οποία και υπακούει. Επειδή δεν υπάρχουν εδώ χονδροειδή μόρια, είναι ανίκανο να ανταποκρίνεται στις κατώτερες επιθυμίες και έτσι πάλλεται στις υψηλότερες συγκινήσεις. Όλες οι δυνάμεις του κατευθύνονται από αρετή και αγάπη με πίστη και αφοσίωση στην εξυπηρέτηση της ανθρωπότητας.

ΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΤΟΥ ΑΣΤΡΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ
1. Ταξινόμηση αστρικού σώματος
2. Τα τέσσερα κατώτερα συστατικά του ανθρώπου
3. Το κάμα ή επιθυμία
4. Πώς λειτουργεί ο μηχανισμός του αστρικού σώματος
5. Η ανάπτυξη του αστρικού σώματος
6. Το Κάμα-Μάνας
Το αστρικό σώμα (σύμφωνα με τον Α.Πάουελ) ταξινομείται, ανάλογα με τη λειτουργία του σε κάθε εξελικτικό επίπεδο, ως εξής:
καθιστά δυνατή την αίσθηση
χρησιμεύει σαν ανδιάμεσος ανάμεσα στο νου και στη φυσική ύλη
χρησιμεύει σαν ανεξάρτητος φορέας συνειδητότητας και δράσης
Ο άνθρωπος εκδηλώνει τη ζωή στον φυσικό κόσμο μέσα από τα τέσσερα κατώτερα συστα-τικά του που είναι:
το φυσικό σώμα
το αιθερικό σώμα
το πράνα ή ζωτικότητα
το κάμα ή επιθυμία
Το Κάμα είναι η ζωή που εκδηλώνεται μέσω του αστρικού σώματος.
Το αστρικό σώμα εξαρτάται από το κάμα. Δε μπορεί αλλιώς να εκδηλωθεί. Το χαρακτηριστικό του είναι η ικανότητά του να αισθάνεται, η οποία ξεκινά από την υποτυπώδη μορφή του - την αίσθηση και φθάνει μέχρι την πιο πολύπλοκη μορφή - το συναίσθημα. (όταν αισθάνομαι, το μυαλό παράγει σκέψη. Σκέψη+αίσθηση=συναίσθημα)
Επομένως, το κάμα περικλείει όλους τους τρόπους της λέξης "αισθάνομαι" που είναι η φύση όλων των παθών και των συναισθημάτων. Το κάμα είναι η δύναμη που περισσότερο από κάθε τι άλλο μπορεί να μας δέσει στη γη με τις ψευδαισθήσεις των αισθήσεων και να μην αφήσει τις ανώτερες εφέσεις μας να εκδηλωθούν. Αυτό αποτελεί το λιγότερο εξελιγμένο μέρος της ανθρώπινης φύσης που τη δένει με τη ζωή στη γη και αφορά το κατώτερο αστρικό.
Η πρώτη λειτουργία αυτού του αστρικού σώματος βασίζεται στις εξωτερικές εντυπώσεις οι οποίες προσκρούουν στο φυσικό σώμα και μεταδίδονται σε αυτό με τη μορφή δονήσεων μέσα από τη ζωτική ενέργεια, το “πράνα”. Αυτές τις δονήσεις τις μετατρέπει το “κάμα”, το στοιχείο της αίσθησης, σε αισθήσεις. Έτσι, η ευχαρίστηση ή ο πόνος αναδύονται μόνο όταν φθάσουν το αστρικό κέντρο.
Η δεύτερη λειτουργία του αστρικού σώματος είναι εκείνη του ενδιάμεσουανάμεσα στο νου και στη φυσική ύλη.
1.    Μία κρούση πάνω στις φυσικές αισθήσεις μεταδίδεται μέσω του “πράνα” προς τα μέσα, γίνεται αίσθηση μέσα από τα κέντρα που υπάρχουν στο “κάμα” και στη συνέχεια γίνεται αντιλη-πτή από το “Μάνας” ή νου.
2.    Και αντίθετα: κάθε φορά που σκεφτόμαστε, θέτουμε σε κίνηση τη νοητική ύλη που βρίσκεται μέσα μας.
Οι δονήσεις που παράγονται, μεταδίδονται στην ύλη του αστρικού μας σώματος η οποία τις α-ντανακλά στην αιθερική ύλη και αυτή δρα κατόπιν στην πυκνή φυσική ύλη, στη φαιά ουσία του εγκεφάλου. Επομένως χωρίς το αστρικό σώμα δε θα υπήρχε καμιά επαφή ανάμεσα φυσικές, εξωτερικές εντυ-πώσεις και στην αντίληψή τους από το νου του ανθρώπου.

Το σώμα αυτό είναι μια πραγματική “γέφυρα” ανάμεσα στη νοητική και φυσική ζωή μας, χρησιμεύοντας σαν μέσο μετάδοσης με το οποίο η συνείδηση συλλαμβάνει εντυπώσεις από το φυσικό επίπεδο και αποστέλλει αντίστροφα δονήσεις από το νοητικό πεδίο προς το φυσικό.
Κυρίως με το συνεχές αυτό πέρασμα δονήσεων-παλμών προς τις δύο κατευθύνσεις αναπτύσσεται το αστρικό σώμα.
Το ρεύμα των δονήσεων επιδρά πάνω του, αυξάνει την οργάνωσή του, το κάνει λεπτοφυέστερο, με οργανωμένο περίγραμμα. Καθώς εξασκείται με αυτό τον τρόπο, ανταποκρίνεται όλο και περισσότερο στη συνείδηση και γίνεται βαθμιαία ικανό να δρα σαν ξεχωριστός φορέας της, μεταβιβάζοντας σε αυτή τους παλμούς που συλλαμβάνει απευθείας από τον αστρικό κόσμο. (πχ εντυπώσεις που εμφανίζονται σαν προβλέψεις) Επομένως υπάρχουν δύο διακριτά στάδια κατά τη διάρκεια της εξέλιξης του αστρικού σώματος του ανθρώπου:
πρώτα σαν “μέσο μετάδοσης” και
μετά πρέπει να αναπτυχθεί σαν “ανεξάρτητο όχημα” μέσα στο οποίο ο άνθρωπος πρέπει να μπορεί να λειτουργεί απευθείας στο αστρικό επίπεδο.
Αν όμως, αυτή η εξέλιξη δε γίνει ορθά, θα υπάρξουν προβλήματα γιατί ο άνθρωπος δεν θα είναι κατάλληλα οργανωμένος γι αυτό.
Πρώτα πρέπει να αναπτυχθεί και να δράσει το “κάμα-επιθυμία” ενωμένο με το “Μάνας ή νου”, το “κάμα-Μάνας” όπως λέγεται, το οποίο λειτουργεί μέσα στον ανθρώπινο εγκέφαλο και δια μέσου αυτού, ως “λογική διάνοια” και μετά να δράσει ο άνθρωπος στην ανώτερη σπείρα εξέλιξης.
Το “κάμα-Μάνας” ανήκει στην ανθρώπινη προσωπικότητα λειτουργώντας σαν σύνδεσμος μεταξύ της κατώτερης και ανώτερης φύσης του ανθρώπου. Είναι ακριβώς το πεδίο μάχης της φυσικής ζωής. Το “κάμα” προμηθεύει τα ζωικά και τα στοιχεία του πάθους και το “Μάνας” τους προσθέτει τις διανοητικές ιδιότητες και τα ολοκληρώνει. Έτσι δρουν συνδεδεμένες οι δύο αρχές μεταξύ τους στη διάρκεια της ζωής μας τις οποίες καλούμαστε να εξελίξουμε και να εισάγουμε σε αυτές ανώτερα στοιχεία.

ΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΤΟΥ ΑΣΤΡΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ (ΣΥΝΕΧΕΙΑ)
1. Πώς το Κατώτερο Μάνας βυθίζεται στην κατώτερη τετράδα
2. Το αστρικό σώμα ως ανεξάρτητος φορέας
Τα συστατικά του ανθρώπου
Παράγοντες που καθορίζουν τη φύση και τηνποιότητα του αστρικού σώματος κατά τη διάρκεια της φυσικής ζωής
1ος παράγοντας: “Η Φυσική ζωή”
Το κατώτερο Μάνας είναι η ύλη των τεσσάρων κατώτερων υποδιαιρέσεων του νοητικού επιπέ-δου που συνδέεται με το “κάμα”.
Αυτή η ύλη προέρχεται από το “Μάνας” ή “Αθάνατο Νου” ο οποίος μη όντας ικανός να δράσει στα χονδροειδή σωματίδια του εγκεφάλου, προβάλλει ένα μέρος του εαυτού του, το “κατώτερο Μάνας”, που περιτυλίγεται με αιθερική ύλη και με τη βοήθειά της διαποτίζει όλο το νευρικό σύστημα του παιδιού πριν από τη γέννησή του.
Το κατώτερο Μάνας παραμένει έτσι βυθισμένο στην κατώτερη τετράδα ως μία ακτίνα που προέρχεται από τον αθάνατο νου για να φωτίζει την προσωπικότητα δίνοντας έτσι τη δύναμη στις αισθήσεις και στη ζωική φύση να εκφρασθούν. Θα παρασυρθεί από το “κάμα” και θα αποκολληθεί από την τριάδα (Άτμα-Βούδι-Μάνας) στην οποία από τη φύση του ανήκει ή θα επαναφέρει θριαμβευτικά στην πηγή του τις καθαρμένες εμπειρίες της γήινης ζωής; Αυτό είναι το πρόβλημα που τίθεται και λύνεται σε κάθε διαδοχική ενσάρκωση.
Υπάρχουν τέσσερις κύριοι τρόποι με τους οποίους το αστρικό σώμα μπορεί να χρησιμοποι-ηθεί σαν ανεξάρτητος φορέας- όχημα της συνειδητότητας:
1. Κατά τη συνειδητότητα της κανονικής εγρήγορσης
2. Κατά τη διάρκεια του ύπνου ή σε κατάσταση έκστασης
3. Η ανάπτυξη των δυνάμεων του αστρικού σώματος επιτρέπει το πέρασμα από το φυσικό στο αστρικό σώμα κατά βούληση, χωρίς διακοπή της συνείδησης.
4. Μετά το φυσικό θάνατο η συνείδηση αποσύρεται στο αστρικό σώμα.
Οι παράγοντες που καθορίζουν τη φύση και την ποιότητα του αστρικού σώματος κατά τη διάρκεια της φυσικής ζωής είναι:
1. Η φυσική ζωή
Κάθε μόριο του φυσικού σώματος έχει ένα αστρικό αντίτυπο. Κατά συνέπεια, όπως τα στερεά, υγρά, αέρια και οι αιθέρες από τα οποία αποτελείται το φυσικό σώμα, μπορούν να είναι περισσότερο ή λιγότερο λεπτά, το ίδιο ισχύει και για τα στοιχεία του αντίστοιχου αστρικού σώματος. Επομένως, είναι αδύνατο να έχουμε ένα χονδροειδές φυσικό σώμα και ταυτόχρονα το αστρικό και το νοητικό σώμα οργανωμένα για ανώτερους σκοπούς και επίσης δεν είναι δυνατόν να έχουμε ένα αγνό φυσικό σώμα με ακάθαρτο αστρικό και νοητικό.
ΑΥΤΑ ΤΑ ΤΡΙΑ ΣΩΜΑΤΑ ΕΙΝΑΙ ΣΕ ΣΤΕΝΗ ΑΛΛΗΛΕΞΑΡΤΗΣΗ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥΣ

ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΠΟΥ ΚΑΘΟΡΙΖΟΥΝ ΤΗ ΦΥΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΑΣΤΡΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑΤΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΖΩΗΣ (ΣΥΝΕΧΕΙΑ)
Δεύτερος παράγοντας: Η συγκινησιακή ζωή
Το είδος των συναισθημάτων και των συγκινήσεων που συνεχώς εκφράζονται μέσα από το αστρικό σώμα, καθορίζουν και την ποιότητά του. Το σώμα αυτό είναι το πεδίο εκδήλωσης της επιθυμίας, ο καθρέφτης στον οποίο ανακλάται κάθε συναίσθημα και όπου πρέπει να εκφρασθείκάθε σκέψη που περιέχει κάτι το προσωπικό.
Τρίτος παράγοντας: Η νοητική ζωή
Οι νοητικές δραστηριότητες ασκούν σημαντικά αποτελέσματα στο αστρικό σώμα για δύο λόγους:
1. Η κατώτερη νοητική ύλη-Μάνας είναι τόσο στενά συνδεδεμένη με την αστρική ύλη- Κάμα, που είναι σχεδόν αδύνατο για το μεγαλύτερο μέρος των ανθρώπων να χρησιμοποιήσουν τη μία χωρίς την άλλη.
2. Ο νους οργανώνει και ελέγχει το αστρικό σώμα.Αυτό είναι η απόδειξη της γενικής αρχής κατά την οποία κάθε σώμα διαμορφώνεται από τη συνείδηση του αμέσως ανώτερου επιπέδου. Έτσι, όταν ο νους είναι οργανωμένος, πειθαρχημένος και δυνατός, μπορεί να πειθαρχήσει το αστρικό σώμα και να το αναπτύξει. Όλο το αστρικό πεδίο βρίσκεται σε διαρκή μεταβολή εξ αιτίας της επίδρασης των κραδασμών της σκέψης.
Ας θυμόμαστε πως η βελτίωση του αστρικού σώματος εξαρτάται από την καθαρότητα του φυσικού σώματος και τον εξαγνισμό και την ανάπτυξη του νου.

ΕΝΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΤΑΞΙΔΙ
ΑΣΤΡΙΚΟ – ΑΙΣΘΑΝΤΙΚΟ ΠΕΔΙΟ” (Χαρά – Φόβος)
ΕΡΓΑΣΙΑ:
Στοχασμός επί του φόβου και κατάθεση εμπειριών
Καταγράψτε το κυρίαρχο συναίσθημα του φόβου σας. Αναλύστε το. Βάλτε το μπροστά σας και περιγράψτε το. Δώστε του μορφή.
Ποια είναι τα συναισθήματα που κατευθύνουν τη ζωή σας, θετικά ή αρνητικά.
Περιγράψτε μια σκηνή από τη ζωή σας, όπου νιώσατε να συντελείται μια έκρηξη στον κόσμο των συναισθημάτων σας. Δείτε ένα-ένα τα συντρίμμια που άφησε στη ζωή σας.
Ποια είναι τα συναισθήματα που κυριαρχούν τώρα στο ηλιακό σας πλέγμα. Έχετε μάθει να χειρίζεστε τα μηχανήματα του εργοστασίου σας; Χειρίζεστε κάποιες τεχνικές και ποιες είναι αυτές;
Το κέντρο αυτού του πεδίου, το σημείο από το οποίο αντλεί ενέργεια, είναι το σημείο μεταξύ αφαλού και στομάχου που αναφέρεται ως “ηλιακό πλέγμα”.
Θεωρείται το σημείο-κλειδί για την προσωπική εξέλιξη του ανθρώπου, το πλέον κομβικό σημείο. Εκεί βιώνουμε, κατά κύριο λόγο, τα αρνητικά συναισθήματά μας, τις επιθυμίες, τα πάθη μας. Εκεί καλούμαστε να τα διυλίσουμε, να τα εξαγνίσουμε, να τα μετουσιώσουμε σε μία ενέργεια ανώτερης ποιότητας και ισχύος. Εκεί ακριβώς καλούμαστε να αντιμετωπίσουμε και το πιο δυνατό, το πιο επικίνδυνο συναίσθη-μα που είναι ο φόβος.
Γιατί ο φόβος είναι ο κυρίαρχος που αποσυντονίζει όλο το σύστημα του ανθρώπου και περισ-σότερο από όλα αποδυναμώνει το συναίσθημα της χαράς. Τον τρέμει η χαρά το φόβο. Γι αυτό και ίσως δεν κρατά πολύ. Μπορούμε να εθιστούμε στη συνήθεια του πόνου, της δυστυχίας, της απογοήτευσης, στη χαρά όμως δυσκολευόμαστε. Ίσως γιατί η πραγματική χαρά δεν είναι εξάρτηση. Είναι ανάγκη. Κι όπως κάθε ανάγκη, πρέπει να γίνει μία σταθερή κατάσταση. Η χαρά είναι ένα κομμάτι της προσωπικής μας αλήθειας. Και η αλήθεια δεν κατοικεί στο ηλιακό μας πλέγμα, κατοικεί στην καρδιά. Αν όμως δεν παλέψουμε με κάθε συναίσθημα που δηλητηριάζει εμάς αλλά και τους γύρω μας, δεν πρόκειται ποτέ να βρούμε την αληθινή χαρά.

ΦΟΒΟΣ(ΣΥΝΕΧΕΙΑ)
Υπάρχουν διαφόρων τύπων φόβοι: της μοναξιάς, της απόρριψης, της αποτυχίας, φοβόμαστε να αναλάβουμε την ευθύνη της επιτυχίας κλπ. Έχουμε επίσης και φοβίες όπως, κλειστοφοβία, υψοφοβία, αγοραφοβία, ευθυνοφοβία και τόσες άλλες.
Οι φόβοι μας δε μας ανήκουν ολοκληρωτικά. Εμείς έχουμε ένα ποσοστό. Το άλλο ποσοστό ανήκει σε εκείνους που δημιούργησαν τη ρίζα των φόβων μας που κατοικούν στο υποσυνείδητο. Και πρέπει τώρα εμείς να τους ξεριζώσουμε. Είναι επώδυνη διαδικασία, χρειάζεται μέθοδος, υπομονή, επιμονή, γιατί δε μας αφήνει εύκολα ο,τι έχει προσκολληθεί.  Όμως είναι και μίααπελευθερωτική διαδικασία.
Ο φόβος είναι σαν ένα θηρίο. Όμως, αν το κοιτάξουμε στα μάτια, θα φοβηθεί και θα φύγει. Επομένως, δεν έχουμε παρά να μπούμε στον κόσμο του ασυνείδητου, του υποσυνείδητου και με το συνειδητό να αναλύσουμε, να εκλογικεύσουμε και να απομυθοποιήσουμε τα “θηρία”...
Έχουμε τα όπλα. Κατέχουμε μεθόδους. Αρκεί να το θέλουμε πραγματικά

...συνέχεια της εργασίας περί φόβου με ερωτήσεις - απαντήσεις και βιωματικές καταθέσεις
1. Ό,τι συμβαίνει μέσα μας καθορίζει αυτό που συμβαίνει έξω από εμάς.
2. Ο φόβος είναι μία από τις καρποφόρες πηγές της θυμαπάτης που επικρατεί. Μπορούμε, δικαιο-λογημένα ίσως, να τον θεωρήσουμε σαν το σπόρο όλης της θυμαπάτης πάνω στον πλανήτη μας. Ο φόβος υπήρξε το αίτιο των συνθηκών εκείνων που προκάλεσαν τη θυμαπάτη του αστρικού πεδίου.

...συνέχεια της εργασίας περί φόβου με ερωτήσεις - απαντήσεις και βιωματικές καταθέσεις
3. Μελετάμε το αστρικό για να δούμε:
το αποτέλεσμα μέσα μας και γύρω μας των αισθήσεών μας όπως το αστρικό τις καταγράφει.
το αποτέλεσμα του νου μας επί αυτών που αισθανόμαστε μέσω των αισθήσεών μας, που είναι τα συναισθήματα.
όλο αυτό παράγει τη θυμαπάτη που διαλύεται μέσω του φωτός της ψυχής, επειδή μέσω αυ-τού “βλέπουμε” και έτσι μπορούμε να λάβουμε διαφορετική στάση-δράση-αντίδραση.

ΘΥΜΑΠΑΤΗ – ΦΩΤΙΣΗ
1. Βλέπω το Φως της Ψυχής, το έλκω και το ενσωματώνω.
2. Όταν το έχω, μαθαίνω να το προβάλλω στο δρόμο μου για να ΒΛΕΠΩ!

ΕΠΙΘΥΜΙΕΣ
1. Τύποι επιθυμίας, ταύτιση με τις επιθυμίες του Ανώτερου Εαυτού μας
2. Κείμενο: “Απαλλαγή από τις επιθυμίες”  από το βιβλίο: “Στα πόδια του Διδασκάλου” του Κρισναμούρτι
3. Κείμενο από το βιβλίο “Το υπεργήινο” της Agni yoga
(Από: “Σύγχρονες Επιστολές των Διδασκάλων της Σοφίας”)
Όσο πιο πολύ ψάχνει ένας άνθρωπος βαθιά μέσα του, τόσο περισσότερο ικανοποιεί τις πραγματικές του επιθυμίες. Αυτές οι επιθυμίες -είτε είναι υλικές, συναισθηματικές, νοητικές είτε πνευματικές- αν προέρχονται από βαθιά εσωτερική έρευνα του εαυτού μας, ταυτίζονται συνήθως με τις επιθυμίες του Ανώτερου Εαυτού μας. Τότε μας πλημμυρίζει ένα αίσθημα ευεξίας και χαράς που διαρκεί όσο χρόνο χρειάζεται ο Ανώτερος Εαυτός μας-η ψυχή μας για να αφομοιώσει την εμπειρία.
Από τη στιγμή που ο Θείος μας Εαυτός πάρει, μέσω του κατώτερου εαυτού μας, τις υλικές εμπειρίες που έχει ανάγκη, αρχίζει να μας προσανατολίζει προς άλλες ανώτερες, πνευματικές κατευθύνσεις. Τότε ο άνθρωπος αρχίζει να αλλάζει πορεία κατευθύνοντας τη συνείδησή του προς το εσωτερικό του ή το Πνεύμα. Γίνεται περαιτέρω αναλυτική παρουσίαση των εννοιών που σχετίζονται με το θέμα αυτό.

ΚΑΤΩΤΕΡΟ ΑΣΤΡΙΚΟ (ΣΥΝΕΧΕΙΑ 1)
Σε αυτό το πεδίο βρίσκονται φόβοι, πάθη, επιθυμίες, συναισθήματα, όλες οι θυμαπάτες μας. Για να μεταμορφώσουμε, μετατρέψουμε τις θυμαπάτες μας σε καθαρή ενέργεια, πρέπει πρώτα να έχουμε αυτοπαραδοχή. Να δεχόμαστε δηλαδή τον εαυτό μας όπως είναι σε αυτό το στάδιο της πνευματικής ανάπτυξης. Ας δούμε τα ελαττώματά μας και ας τα αποδεχτούμε, επειδή αυτά αποτελούν τα μαθήματά μας γνωρίζοντας πως μόνο μέσα από την προσπάθεια να τα μεταμορφώσουμε σε αρετές, μπορούμε να εξελιχθούμε.
Αυτό είναι το πρώτο και κυριότερο βήμα που πρέπει να κάνουμε. Να δεχτούμε τις σκοτεινές πλευρές του εαυτού μας.
Επιτυχημένος θεωρείται από τους Διδασκάλους εκείνος που γνωρίζει πραγματικά τον εαυτό του -”Γνώθι σ αυτόν”- και συνεπώς γνωρίζει τι θέλει από τη ζωή του. Αυτός που πραγματικά ψάχνει κάτι, αλλά ξέρει τι, στο τέλος είναι και σε θέση να το αναγνωρίσει. Και όταν το αναγνωρίσει, τότε πρέπει να ξεκινήσει τη διαδικασία να το αντιμετωπίσει. Να μη δειλιάσει. Να μη φοβηθεί. Αυτό είναι το δεύτερο βήμα.

ΚΑΤΩΤΕΡΟ ΑΣΤΡΙΚΟ (ΣΥΝΕΧΕΙΑ 2)
Συναισθήματα με πρώτο αυτό του φόβου.
Η ψυχανάλυση μας λέει: όταν έρχεται η ώρα να βγουν οι φόβοι από το ασυνείδητο και να μείνουν για λίγο στο υποσυνείδητο, μετά πολύ μεθοδικά, το συνειδητό τους παρουσιάζει μπροστά μας. Είναι μηχανισμός. Στο βιβλίο: “ΟΡΑΜΑ ΖΩΗΣ” του Νατζέμυ, διαβάζουμε πως “Ο θαρραλέος άνθρωπος δεν είναι χωρίς φόβο, απλά τον παραμερίζει και προχωράει”.
Ο φόβος είναι μία πόρτα που μπορούμε να της επιτρέψουμε να μας σταματήσει ή απλά να την ανοίξουμε και να περάσουμε.
Ο φόβος είναι πηγή πολλών προβλημάτων. Ένα από αυτά είναι η κατάθλιψη η οποία εισχωρεί ύπουλα, χωρίς να το καταλάβουμε.
Κανείς δεν κερδίζει με το φόβο. Με την Αγάπη όμως κερδίζει. Και εκτός από την Αγάπη και η Χαρά είναι ο αντίποδας του φόβου. Εκείνη η χαρά που πηγάζει περισσότερο από τη στάση μας προς τη ζωή παρά από τις εξωτερικές συνθήκες.
Η υπέρβαση του φόβου, μας χαρίζει την ελευθερία, τη δυνατότητα να είμαστε ο αληθινός εαυτός μας. Και ένα εργαλείο για να πετύχουμε αυτή την υπέρβαση είναι η ΠΡΟΣΕΥΧΗ. Είναι η μεγάλη ευκαιρία για να ξεπεράσουμε το φόβο μας.
Εν κατακλείδι: ο κάθε άνθρωπος πρέπει να είναι αυστηρά ειλικρινής σε ο,τι αφορά τις αδυναμίες του, να τις αναγνωρίζει γενναία και να προγραμματίζει ανάλογα το μέλλον του. ΜΟΝΟ ΤΟΤΕ θα είναι ΧΡΗΣΙΜΟΣ -στον εαυτό του και στους άλλους- και θα εκπληρώνει το ΣΚΟΠΟ της ΥΠΑΡΞΗΣ του.
Κάθε αδυναμία την οποία ξεπερνάμε, μετατρέπεται σε μια ευκαιρία επάνω στο μονοπάτι της ζωής μας.

Κείμενο από: “ΓΟΗΤΕΙΑ ΕΝΑ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ”

Κείμενο από: “ΓΟΗΤΕΙΑ ΕΝΑ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ”
“Η Γοητεία της Εξουσίας”
“Η πλάνη της Δύναμης”

ΕΠΙΛΟΓΟΣ ΑΣΤΡΙΚΟΥ – ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ
Η βελτίωση του αστρικού σώματος εξαρτάται από το φυσικό και επηρεάζεται από την αγνότητα ή την έλλειψη καθαρότητάς του καθώς επίσης και από τον εξαγνισμό και την ανάπτυξη του νου.
Όλο το αστρικό πεδίο βρίσκεται σε διαρκή μεταβολή εξαιτίας της επίδρασης των κραδασμών της σκέψης που προέρχεται είτε από το νου των άλλων ανθρώπων είτε από τον δικό του. Στη συνέχεια, καθώς κραδαίνεται από τις εντυπώσεις των σκέψεων, το αστρικό σώμα διαπερνά το φυσικό και επεκτείνεται προς κάθε κατεύθυνση σαν χρωματιστό σύννεφο.
Το τμήμα του αστρικού που βρίσκεται έξω από το φυσικό σώμα, αποκαλείται καμική αύρα επειδή ανήκει στο “κάμα” ή σώμα των επιθυμιών που ονομάζεται επίσης και αστρικό σώμα του ανθρώπου.
Επομένως: το σώμα της επιθυμίας κατά τη διάρκεια της γήινης ζωής δέχεται και αντιδρά σε όλους τους εξωτερικούς ερεθισμούς, όπως επίσης, δέχεται συνεχώς και ανταποκρίνεται σε ερεθισμούς από το κατώτερο Μάνας.
Εδώ ακριβώς βρίσκεται το πρόβλημα της “θυμαπάτης”: Όταν η νοητική πλάνη εντείνε-ται από την επιθυμία. Αυτό που ονομάζουμε “κάμα-μάνας” παράγει θυμαπάτη=πλάνη στο αστρικό πεδίο.
Χαρακτηριστικό του σώματος αυτού είναι ο ισχυρός αυτοματισμός συνηθειών που είναι τάσεις για αυτόματη επανάληψη γνωστών και οικείων δονήσεων κάθε είδους σκέψης και επιθυμίας που απεικονίζουν περασμένες εμπειρίες.
Το αστρικό σώμα είναι ο φορέας της καμικής συνείδησης. Η βάση κάθε ζωώδους πάθους και επιθυμίας. Το κέντρο από όπου προέρχονται όλες οι αισθήσεις.
Καθώς κραδαίνεται από τις εντυπώσεις των σκέψεων, αλλάζει συνέχεια χρώματα.
Όταν οι σκέψεις κάποιου είναι κατώτερες και ζωώδεις, τότετο αστρικό σώμα του είναι παχυ-λό, θαμπό, τραχύ, σκοτεινόχρωμο.
Το αστρικό σώμα του εξελιγμένου ανθρώπου είναι εκλεπτυσμένο, διαυγές, φωτεινό, λαμπε-ρό, όμορφο.
Άρα: η εκλεκτική δράση του νου εκλεπτύνει την αστρική ύλη. Με τις υψηλές σκέψεις εξαγνίζουμε το αστρικό σώμα, ακόμη και χωρίς να είναι συνειδητή η πρόθεσή μας.
Ας μην ξεχνάμε πως οι δυνατότητες του αστρικού σώματος εξαρτώνται σε μεγάλο βαθμό από τη φύση των υλικών που του προσφέρουμε.
Επομένως, οι πιθανότητες να κυριαρχήσουμε τον αστρικό κόσμο και να μπορέσουμε να εξελιχθούμε και να υπηρετήσουμε, εξαρτώνται, σε πρώτη φάση, από τη διαδικασία του εξαγνισμού.
Μία διαδικασία που χρειάζεται επίμονη προσπάθεια, γιατί η αυταπάρνηση των κακών συνηθειών δεν είναι καθόλου εύκολη. Αξίζει όμως τον κόπο, γιατί ο εξαγνισμός αποκαλύπτει νέες, ανώτερες δυνατότητες.

Δεκατέσσερεις καθοδηγούμενοι Οραματικοί Διαλογισμοί για την οργάνωση του εαυτού σύμφωνα με τη θεματολογία του 9ου dvd μαθημάτων.
Στους διαλογισμούς χρησιμοποιούνται οι ενέργειες της Καλής Θέλησης και της Αγάπης,