Το Γάλα της Παναγίας

Το Γάλα της Παναγίας είναι μια λευκή Θεία ενέργεια που εκπορεύεται από το κέντρο του Ήλιου. Στην Κοσμική της διάσταση μπορεί να προέρχεται από τις Πλειάδες, την Ανδρομέδα ή τον Σείριο.

Έχει τις ακόλουθες ιδιότητες:

- Είναι θεραπευτικός κραδασμός με δυνατότητα διείσδυσης σε πολύ πυκνότερα στρώματα.
- Δρα σε όλα μας τα σώματα και μέσα στην πυκνή στοιχειακή μας ύλη.
- Ενδυναμώνει, τρέφει, ανακουφίζει, ηρεμεί, μαλακώνει, θεραπεύει, αναπληρώνει, επαναφέρει και επανασυντονίζει.
- Δρα ως μεσολαβητικός παράγοντας για την απορρόφηση νέων ενεργειών από τα σώματά μας.
- Δρα προπαρασκευαστικά, μεταδίδοντας τον κραδασμό της Αγάπης με έναν τρόπο ήπιο και τον εγκαθιστά. Ο ρυθμός είναι βαρύτερος αλλά βρίσκεται στην ίδια αρμονική.
- Βοήθα τους φορείς μας να γίνουν συμβατοί με την ενέργεια της ψυχής μας και η ενέργεια της ψυχής μας να εκφραστεί μέσα από τα όργανα αυτά, μέσα από τη νόηση, το συναίσθημα, την αισθαντικότητα, το ένστικτο.
- Βοηθά τους δεσμούς σύμπραξης μεταξύ ψυχής και νου, τους δεσμούς σύμπραξης μεταξύ ψυχής και αισθήσεων, τους δεσμούς σύμπραξης μεταξύ ψυχής και αιθεροφυσικής ζωτικότητας, τους δεσμούς σύμπραξης μεταξύ ψυχής και κυττάρων.
- Βοηθά στην αποκόλληση και αφαίρεση κάθε τι μη συμβατού.
- Λειτουργεί ως ασπίδα προστασίας που αποτρέπει την εισχώρηση του κακού καθώς έχει “παρενέργειες” πάνω στο κακό.

Μπορούμε να το χρησιμοποιήσουμε οραματικά μετά από καθάρσεις ή σε συνδυασμό με αυτές:

- Ως πάχνη, βροχή ή πυκνές ροές που πέφτουν από ψηλά
- Ως σύστημα ροών που μας διαπερνά και διαπερνά και όλο τον πλανήτη
- Ως δίκτυο ενεργειών
- Ως ενέργεια που εισέρχεται και πληροί τον εκκενωθέντα από τις καθάρσεις χώρο
- Ως ενέργεια στην οποία βυθιζόμαστε
- Ως ασπίδα - ροή προστασίας για το Κανάλι μας ή τον πλανήτη

Μπορούμε να το οραματιστούμε μόνο του ή εμποτισμένο με άλλες ενέργειες για τις οποίες λειτουργεί ως μέσο για να μπορέσουν να προσληφθούν και να αφομοιωθούν από τα συστήματά μας.

Το Γάλα της Παναγίας ρέει σε ολόκληρη την πλανητική φύση. Θρέφει τα πάντα προετοιμάζει τα πάντα. Παραλαμβάνουμε το Γάλα της Παναγίας, ανακουφίζουμε την υπανθρώπινη και στοιχειακή μας υπόσταση.