Το ενδέκατο ζωδιακό σημείο “Ο Υδροχόος”

Δεκανοί, Κυβερνήτες και Αστερισμοί
Ο Υδροχόος, όπως και τα άλλα ζωδιακά σημεία, διαιρείται σε τρεις δεκανούς. Εισερχόμαστε τώρα στον πρώτο δεκανό που κυβερνάται από τον Κρόνο, απ’ όπου και οι τωρινές δυσκολίες η πολιτική αναταραχή, η διαίρεση της παγκόσμιας σκηνής σε μεγάλες ομάδες με ανθρώπους που είναι εθνικιστές, πατριώτες και εκείνους που αρχίζουν να οραματίζονται το διεθνές πνεύμα. Στις εκκλησίες, στο θρησκευτικό πεδίο, πάλι διαίρεση μεταξύ εκείνων που έχουν μια εικόνα της παγκοσμιότητας της αγάπης του Θεού κι – εκείνων που υποκλίνονται στην αυθεντία και το δόγμα. Στο πεδίο των οικονομικών προκαλείται μια τεράστια ταραχή από τον Κρόνο, μεταξύ εκείνων που υποκύπτουν στα υλικά πράγματα κι εκείνων που τα εγκαταλείπουν για ν’ αποκτήσουν καλύτερα πράγματα, – μεταξύ εκείνων που αρπάζουν αποκτήματα για τους ίδιους κι εκείνων που τα εγκαταλείπουν για να αποκτήσουν ό,τι ο Χριστός αποκαλεί “θησαυρούς εν ουρανώ”.

Σχεδόν σε κάθε πεδίο σκέψης βρίσκουμε τις δύο αυτές ανταγωνιστικές δυνάμεις λόγω της σύγκρουσης των ανθρώπων των Ιχθύων και των ανθρώπων του Υδροχόου. Υπάρχουν δύο αντίθετες ομάδες: εκείνες που είναι δεμένες στο παρελθόν και στην υλική όψη και εκείνες που αποκτούν το όραμα και βλέπουν τη ζωή τη συνείδηση, το σκοπό και το σχέδιο να προβάλλουν διαμέσου όλων αυτών. Το θαυμάσιο πράγμα, αν μελετήσετε τον κόσμο ενορατικά, αν συμβαδίσετε με ό,τι συμβαίνει στα διάφορα τμήματα της ανθρωπότητας, είναι πως θα δείτε ότι παρά τις επιφανειακές ταραχές και τα φρικτά γεγονότα το πνεύμα του ανθρώπου είναι υγιές και αγνό, ανταποκρίνεται στις περιστάσεις και θ’ ανταπεξέλθει σ’ αυτές, αλλά μη νομίζετε ότι αυτό θα γίνει σε μια εβδομάδα ή σ’ ένα χρόνο!

Μπορεί να έχουμε καλύτερες συνθήκες και βελτιώσεις εδώ, εκεί και παντού. Εξαρτάται από μας πόσο γρήγορα θα μάθουμε το μάθημα πώς να εγκαταλείπουμε, για ν’ αντικατασταθεί η εποχή των Ιχθύων του υλισμού και της αυθεντίας της ιδιοκτησίας και της νοητικότητας από την εποχή της πνευματικότητας, της ενόρασης και της παγκόσμιας συνείδησης. Ο δεύτερος δεκανός του Υδροχόου διέπεται από τον Ερμή και μετά από την παρούσα εποχή θα έρθει η φώτιση. Η φώτιση που ήρθε στο Λέοντα, το αντίθετο του Υδροχόου, ήταν “Είμαι ο εαυτός”, η φώτιση που αποκαλούμε αυτοσυνείδηση. Η φώτιση που θα έρθει στον Υδροχόο είναι “Είμαι Αυτό”, έχω ομαδική συνείδηση. Η συνείδηση του εαυτού μου απορρίφθηκε η ατομικότητά μου δεν έχει ενδιαφέρον η προσωπικότητά μου είναι μόνο ένας μηχανισμός η συνείδησή μου είναι ένα με όλα όσα υπάρχουν. Στον τρίτο δεκανό που διέπεται από την Αφροδίτη, έχουμε την ανάδυση της περιεκτικής αγάπης. Περίπου δύο χιλιάδες χρόνια από τώρα θα μπορούμε πραγματικά να εκφράζουμε αδελφική αγάπη. Θα είναι, πρέπει να είναι, ένα εκδηλωμένο γεγονός πριν η ανθρωπότητα σαν σύνολο μπορέσει να περάσει στον Αιγόκερω. Θα εισέλθει σ’ αυτό το ζωδιακό σημείο με πνεύμα αγάπης. Ο ζηλωτής ατομικά δεν μπορεί να λάβει μύηση, προτού μάθει ν’ αγαπά με ανιδιοτέλεια, ν’ αγαπά όχι μόνο εκείνους που σκέφτονται όπως αυτός και κάνουν ό,τι επιθυμεί.

Οι Νομοθέτες
Υπάρχουν δύο νομοθέτες στο ζωδιακό, ο Βασιλίσκος κι ο Κηφέας. Στο Λέοντα έχουμε έναν από τους τέσσερις βασιλικούς αστέρες, το Βασιλίσκο, το νομοθέτη, το νόμο για το άτομο, το νόμο της ιδιοτέλειας, αν θέλετε, το νόμο του ανταγωνισμού, το νόμο που θέτει κάθε άνθρωπο ενάντια στο συνάνθρωπό του, το νόμο που τον κάνει ν’ αρπάζει και να παίρνει, το νόμο κάτω από τον οποίο ζούμε, το νόμο του ανταγωνισμού. Ο Βασιλίσκος, ο νόμος του ατόμου, πρέπει να δώσει τη θέση του στον Κηφέα, το νόμο του Υδροχόου, όπου θα έχουμε ένα νέο νόμο που θα βασίζεται στην οδύνη, τη φώτιση και την αγάπη. Είναι ενδιαφέρον να αντιληφθείτε πόσο δύσκολα εσείς οι ίδιοι, μπορείτε να συλλάβετε, ποιοι θα είναι εκείνοι οι τύποι του νόμου, που βασίζονται στα δεινά του ατόμου, τα οποία τον οδήγησαν να χάσει το ενδιαφέρον για τον εαυτό του. Όταν υποφέρουμε αρκετά, δε νοιαζόμαστε πια για τον εαυτό μας. Θα δείτε ότι ο μόνος δρόμος για την ευτυχία δεν είναι ν’ απαλλαγείτε από τα δεινά, αλλά να χάσετε τον εαυτό σας σε κάτι (για κάτι) που είναι πέρα απ’ αυτόν.
Ο Υδροχοϊκός νόμος βασίζεται στην πνευματική φώτιση, στην ενορατική αντίληψη και στην αδελφική αγάπη που είναι η ταύτιση με κάθε μορφή σε κάθε Βασίλειο της Φύσης.  Ένα εκπληκτικό μέλλον βρίσκεται μπροστά μας. Θα χρειασθούν δύο χιλιάδες πεντακόσια χρόνια. Είμαστε στο δρόμο μας. Να θυμάστε ότι όσο εκλεπτύνονται οι μορφές μέσω των οποίων δρα η ζωή, τόσο γοργές είναι οι αντιδράσεις. Αυτός είναι ο λόγος που έχουμε αυτή την τρομακτική ταχύτητα σε κάθε τμήμα της ζωής, που είμαστε τόσο τεντωμένοι. Έχουμε Ιχθυακά σώματα και προσπαθούμε οι κραδασμοί μας να είναι κραδασμοί του Υδροχόου. Δεν είμαστε ακόμη Υδροχοϊκοί. Δεν υπάρχουν αληθινοί Υδροχοϊκοί. Δεν είμαστε ακόμη εξοπλισμένοι.

Αυτή την εποχή έρχονται μερικά παιδιά που έχουν τα γνωρίσματα, αλλά είναι λίγα κι απομακρυσμένα. Η Υδροχοϊκή εποχή θα εκδηλωθεί σ’ όλο τον κόσμο όταν θα γεννηθούν παντού Υδροχοϊκοί, γιατί θα πραγματωθεί το υποκειμενικό πνεύμα σε κάθε μέρος του πλανήτη. Είναι πιθανόν ότι στην Αμερική, τον Καναδά, την Αυστραλία, τη Νέα Ζηλανδία και τη Νότια Αφρική θα υπάρξουν εστιακά σημεία αυτής της ενέργειας. Εκείνο όμως, που πραγματικά θα συμβεί, είναι η έλευση σε ενσάρκωση σ’ όλο τον κόσμο, σε κάθε βασίλειο της φύσης, εκείνων των ανθρώπινων όντων καιάλλων μορφών Ζωής, που θα τελούν υπό την επίδραση της νέας Υδροχοϊκής Εποχής. Ένα θαυμάσιο πράγμα λαμβάνει χώρα. Ας ετοιμάσουμε τον κόσμο έτσι ώστε τα παιδιά μας και τα παιδιά των παιδιών μας να μπορέσουν να το δουν να συμβαίνει. Ο Χριστός ήχησε το φθόγγο “της συντελείας του αιώνος” όταν είπε, “Εντολήν καινήν δίδωμι υμίν ίνα αγαπάτε αλλήλους”. Η ενδέκατη εντολή, το ενδέκατο ζωδιακό σημείο. Τώρα μόλις ανακαλύπτουμε πόσο θαυμάσιος αστρολόγος υπήρξε ο Χριστός. Γνώριζε ότι ο κύκλος που Αυτός εγκαινίασε θα πέθαινε, ότι έπρεπε ν’ αναδυθεί μια νέα μέθοδος εργασίας με την οποία θα χρησιμοποιούσαν οι Διδάσκαλοι ένα νέο τρόπο προσέγγισης της ανθρωπότητας, αλλά προετοίμαζε το δρόμο για το δικό του μεταγενέστερο έργο. Υπάρχουν στον Υδροχόο τρεις αστερισμοί. Ο Νότιος Ιχθύς που εικονίζει μαζί με τον Υδροχόο τον ερχόμενο Σωτήρα του Κόσμου. Σημειώστε ότι εδώ, στην κορύφωση των Ιχθύων, έχουμε έναν Ιχθύ, τον Αβατάρ, όχι τους δύο ιχθείς δεμένους μαζί. Ο δεύτερος αστερισμός είναι ο Πήγασος, ο φτερωτός ίππος, το εμπνέον σύμβολο του ανώτερου νου, της αγάπης, που λακτίζει τη γη και κατοικεί στον αέρα. Σε κατώτερο επίπεδο μας θυμίζει τα φτερωτά πόδια του Ερμή, πάντοτε φτερά του νου και θυμόμαστε επίσης ότι ένας ορισμός της αγάπης είναι “το ψυχρό, διαυγές φως της λογικής”. Ο τρίτος αστερισμός παίρνει μια μεγαλύτερη έξαρση, γιατί έχουμε τον Κύκνο που πετά μεσούρανα. Ο κύκνος της αιωνιότητας, που πετά στο Χρόνο και στο Χώρο, είναι το σύμβολο της ίδιας της Ζωής, τα καθαρτήρια, εξαγνιστικά “ζώντα ύδατα” του Υδροχόου.

ΑΠΟ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ "ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΑΣΤΡΟΛΟΓΙΑ" ΑΛΙΚΗΣ ΜΠΕΪΛΗ, ΣΕΛ.235-264, ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΚΕΔΡΟΣ