Το ζώδιο του Ζυγού | Εσωτέρα Αστρολογία

Libra_constellation_map1ο ΜΕΡΟΣ (ΣΕΛ. 213-218)

ΕΝΟΡΑΤΙΚΗ ΑΝΤΙΛΗΨΗ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΚΗ ΑΠΑΘΕΙΑ
Το ζώδιο του Ζυγού έχει ιδιάζον ενδιαφέρον, αλλά με έναν πολύ παράδοξο τρόπο, γιατί μεγάλο μέρος του ενδιαφέροντός του βασίζεται στο γεγονός ότι στερείται κάθε θεαματικού ενδιαφέροντος – εκτός από την περίπτωση των μαθητών ή όσων προσεγγίζουν την Ατραπό. Είναι ένα ζώδιο εξισορρόπησης, προσεκτικής εκτίμησης των αξιών και επίτευξης ορθής ισορροπίας ανάμεσα στα ζεύγη των αντιθέτων. Μπορεί να θεωρηθεί το ζώδιο στο οποίο εμφανίζεται το πρώτο πραγματικό όραμα της Ατραπού και του στόχου προς τον οποίο ο μαθητής πρέπει τελικά να κατευθύνει τα βήματά του. Αυτή η Ατραπός είναι η στενή σαν κόψη ξυραφιού Ατραπός που διασχίζει τα ζεύγη των αντιθέτων και που– αν πρόκειται να διανυθεί με ασφάλεια – απαιτεί την ανάπτυξη της αίσθησης των αξιών και την ικανότητα να χρησιμοποιείται ορθά η εξισορροπητική, αναλυτική ικανότητα του νου. Είναι επίσης το ζώδιο της ενορατικής αντίληψης και πάνω στο συνήθη τρόπο προόδου γύρω απ’ το ζωδιακό έρχεται μετά την κανονικά δραστική εμπειρία του ανθρώπου στο Σκορπιό.

Αυτή έχει συνήθως τέτοια φύση ώστε το ένστικτο της αυτοσυντήρησης έχει διεγερθεί σε τέτοιο βαθμό ώστε από τη φρικτή ανάγκη του ανθρώπου, όχι του μαθητή αυτή τη φορά, έχει σταλεί μια κλήση στην ψυχή και έχει εφελκυσθεί ανταπόκριση.300px-Libraurania Οι πρώτες λίγες αμυδρές αναλαμπές ενόρασης έχουν γίνει αισθητές κι έχουν αμυδρά αναγνωρισθεί. Τότε ακολουθεί η εμπειρία στο Ζυγό όπου η ζωή διάγεται σε ήρεμη, στοχαστική περισυλλογή ή σε μια κατάσταση στατικής απάθέιας. Μπορεί να είναι μια ζωή ισοστάθμισης, ζυγίσματος εκείνου ή του άλλου και προσδιορισμού προς τα πού θα γύρει η ζυγαριά, έτσι ώστε στο επόμενο ζώδιο να προκύψουν ορισμένα σχεδιασμένα αποτελέσματα.

Η ζωή της Παρθένου που ακολουθεί θα είναι είτε η ζωή μιας προσωπικότητας με υλιστική φύση, που θα διάγεται υπό την επιρροή της υλικής όψης της Παρθένου, της Μητρός, είτε θα υπάρχει η μαρτυρία ενός βραδέως αναδυόμενου ψυχικού κραδασμού που θα υποδεικνύει την κρυμμένη πνευματική ζωή της οποίας η Παρθένος Μητέρα είναι η προκαθορισμένη θεματοφύλακας. Καθώς επιτελείται πρόοδος, επαναληπτική ή κυκλική γύρω απ’ τον τροχό της ζωής, αυτές οι εμπειρίες και οι κραδασμικές δραστηριότητες εντείνονται σε χαρακτήρα ώσπου να έρθει ο καιρός που λαμβάνει χώρα η αντιστροφή του τροχού. Τότε ο Ζυγός οδηγεί στο Σκορπιό και η ενεργός ζωή της ψυχής, ενεργός με τη μεσολάβηση της φύσης της προσωπικότητας και όχι απλώς πάνω στο πεδίο της, καταγράφεται, αποτυπώνεται και σημειώνεται στην Παρθένο και ζυγίζεται και αποτιμάται στο Ζυγό, επιφέροντας τελικά τις εξετάσεις και τις δοκιμασίες μεταξύ της ψυχής και της προσωπικότητας η οποία αγωνίζεται αργότερα με δύναμη και αποφασιστικότητα να διατηρήσει την επιτευχθείσα κατάσταση της ισορροπημένης έκφρασης αυτών των δύο όπου δεν είναι δυνατή η υπεροχή της προσωπικότητας.

ΔΙΑΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ
Ο Ζυγός μπορεί επίσης να περιγραφεί με όρους της διαλογιστικής διαδικασίας όπως διδάσκεται τόσο στην Ανατολή όσο και στη Δύση. Μπορεί συνεπώς να θεωρηθεί σαν το “διάλειμμα μεταξύ δύο δραστηριοτήτων”, που είναι η εξήγηση που δίνεται σ’ εκείνο το στάδιο του διαλογισμού που αποκαλούμε ενατένιση. Στα πέντε στάδια του διαλογισμού, όπως διδάσκεται συνήθως, έχετε τα ακόλουθα, Συγκέντρωση, διαλογισμό, ενατένιση, φώτιση και έμπνευση. Τα πέντε αυτά στάδια παραλληλίζονται με τα πέντε αυστηρά ανθρώπινα σημεία του ζωδιακού:
Λέων – Συγκέντρωση – Η ζωή της ψυχής που εστιάζεται στη μορφή. Ατομικοποίηση. Αυτοσυνείδηση. Υπανάπτυκτος και μέσος άνθρωπος. Ανθρώπινη εμπειρία.
Παρθένος – Διαλογισμός – Η ζωή της ψυχής όπως γίνεται αισθητή στον άνθρωπο, η περίοδος της κύησης. Το στάδιο του κρυμμένου Χριστού. Νοήμων άνθρωπος. Προσωπικότητα που κρύβει τη Χριστική ζωή.
Ζυγός – Ενατένιση – Η ζωή της ψυχής και της μορφής ισορροπούν. Δεν επικρατεί κάποια. Εξισορρόπηση. Ένα διάλειμμα όπου η ψυχή οργανώνεται για μάχη και η προσωπικότητα αναμένει. Είναι η δοκιμαστική ατραπός. Η γνωστή Δυαδικότητα.
Σκορπιός – Φώτιση – Η ψυχή θριαμβεύει. Η εμπειρία στον Ταύρο ολοκληρώνεται. Η αστρική θυμαπάτη διασκορπίζεται. Το φως της ψυχής εισρέει. Η Ατραπός της Μαθητείας. Ο Μαθητής.
Τοξότης – Έμπνευση – Προετοιμασία για μύηση. Η ψυχή εμπνέει τη ζωή της προσωπικότητας. Η ψυχή εκφράζεται μέσω της προσωπικότητας. Ο Μυημένος. Θα ήθελα εδώ να σας υπενθυμίσω ότι αν και η μύηση λαμβάνεται στον Aιγόκερω, ο άνθρωπος είναι μυημένος προτού μυηθεί. Αυτό είναι το αληθινό μυστικό της μύησης.

Η ΤΑΛΑΝΤΕΥΣΗ
Επομένως έχετε τη δραστηριότητα όπου η προσωπικότητα αυξάνει κι αναπτύσσεται κι όμως την ίδια στιγμή συγκαλύπτει και κρύβει τον κρυμμένο “άνθρωπο της καρδιάς”, που είναι ο Χριστός μέσα σε κάθε ανθρώπινη μορφή. Τότε έχετε το διάλειμμα όπου προσεγγίζεται το σημείο ισορροπίας μεταξύ αυτών των δύο και δεν επικρατεί κάποιο. Η “ζυγαριά κλίνει από τη μια ή την άλλη” κατεύθυνση ή – όπως εκφράζεται μερικές φορές – ο άνθρωπος ταλαντεύεται μεταξύ των ζευγών των αντιθέτων. Απ’ όπου και η σπουδαιότητα αυτού του ζωδίου στην έκφραση της ζωής του ανθρώπου κι απ’ όπου επίσης η ιδιάζουσα δυσκολία του. Προσφέρει την περίεργη εμπειρία της τραμπάλας που αποδεικνύεται ότι μπερδεύει τόσο θλιβερά πρώτα τον άνθρωπο που ζητά να είναι ολοκληρωτικά ανθρώπινος, αλλά βρίσκει μέσα του εμπόδια και παρορμήσεις που τον οδηγούν σε κάτι που είναι ανώτερο από το ανθρώπινο και δεύτερο για το ζηλωτή και το μαθητή. Το κύριο σημείο του ενδιαφέροντος και ο σκοπός του είναι η ζωή της ψυχής. Όμως βρίσκει μέσα του εκείνο που ζητά πάντοτε να τον σύρει πίσω στους παλιούς τρόπους, τις παλιές συνήθειες και τις παλιές επιθυμίες.

Η ΚΡΙΣΗ
Αυτό το ζώδιο ονομάζεται μερικές φορές “ο τόπος της κρίσης” γιατί εδώ λαμβάνεται η απόφαση και ρίχνεται ο κύβος που διαχωρίζει τα “πρόβατα απ’ τα ερίφια” ή εκείνους τους αστερισμούς που κυβερνώνται από τον Κριό (το Πρόβατο) κι εκείνους που κυβερνώνται από τον Aιγόκερω, το Ερίφιο. Σημαδεύει πραγματικά τη διάκριση ανάμεσα στο συνήθη τροχό της ζωής και τον αντεστραμμένο τροχό.

ΤΟ ΜΕΣΑΙΟ ΣΗΜΕΙΟ
Την εποχή πριν από τη διαίρεση του Λέοντα-Παρθένου σε δύο ζώδια, ο Ζυγός ήταν κυριολεκτικά το μεσαίο σημείο. Τότε η κατάσταση ήταν ως εξής: Κριός. Ταύρος. Δίδυμοι. Καρκίνος. Παρθένος-Λέων [ΖΥΓΟΣ] Σκορπιός - Τοξότης - Αιγόκερως - Υδροχόος - Ιχθείς και σ’ αυτό τον κύκλο του ζωδιακού, όσον αφορά στην ανθρωπότητα, απεικονίζεται η όλη ιστορία της φυλής. Αυτή περιλαμβάνει τις νοητικές της απαρχές στον Κριό, τη θέληση για εκδήλωση, και την έναρξη της εξερχόμενης ζωής. Έχετε την κατευθυνόμενη επιθυμία της στον Ταύρο που δημιουργεί την εκδήλωση. Έπειτα προβάλλει η διπλή της συνείδηση στους Διδύμους ή η αντίληψη της ψυχής-σώματος. Οι διαδικασίες της φυσικής ενσάρκωσης προωθούνται στον Καρκίνο, που ακολουθούνται από τη διπλή ανάπτυξη της ψυχής-σώματος ή της υποκειμενικής και της αντικειμενικής συνείδησης και του Θεού-ανθρώπου στο Λέοντα-Παρθένο. Μετά έρχεται ο Ζυγός όπου προσεγγίζεται τελικά το σημείο ισορροπίας ανάμεσα στον πνευματικό άνθρωπο και τον προσωπικό άνθρωπο και προβάλλει το στάδιο για την τελική πενταπλή διαδικασία που είναι στην πραγματικότητα η υποκειμενική αντιστοιχία της εξωτερικής εκδήλωσης πάνω στην Ατραπό της Εξόδου, και που προωθείται πάνω στην Ατραπό της Εισόδου ή την Ατραπό της Επιστροφής. Τότε λαμβάνει χώρα η αντιστροφή του τροχού και η έναρξη του νέου προσανατολισμού και της μαθητείας στο Σκορπιό. Η κατευθυνόμενη, ελεγχόμενη ζωή του μαθητή στον Τοξότη. Η μύηση στον Aιγόκερω, που ακολουθείται από την υπηρεσία στον Υδροχόο και το έργο του παγκόσμιου σωτήρα στους Ιχθείς και την τελική απελευθέρωση.

ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ ΖΩΔΙΩΝ
Σ’ αυτή την παγκόσμια περίοδο έχουμε τη διαίρεση του ζωδίου της Σφίγγας σε δύο ζώδια, του Λέοντα και της Παρθένου, της ψυχής και της μορφής, επειδή η κατάσταση της ανθρώπινης εξέλιξης και της συνειδητής αντίληψης είναι εκείνη της αναγνωρισμένης δυαδικότητας.Μόνο σε εκείνο που αποκαλείται η “τελική κρίση” θα λάβει χώρα μια άλλη συγχώνευση. Τότε η Παρθένος και Ζυγός θα σχηματίσουν ένα ζώδιο, γιατί τότε θα τερματισθεί η αίσθηση του ανταγωνιστικού δυαδισμού του ανθρώπου και η ζυγαριά θα κλίνει υπέρ εκείνου που η Παρθένος-Μητέρα κρύβει από την έκφραση επί αιώνες. Η τελική αυτή κρίση, στο μέτρο που σχετίζεται ο τωρινός πλανητικός κύκλος, θα συμβεί στον επόμενο μεγάλο παγκόσμιο κύκλο και την εποχή που τα δύο τρίτα της ανθρώπινης φυλής θα έχουν αναπτύξει τη Χριστική αρχή στο ένα ή το άλλο από τα διάφορα στάδια ανέλιξης και θα βρίσκονται στα τελικά στάδια της ατραπού της εξέλιξης. Θα είναι είτε δόκιμοι είτε αποδεγμένοι μαθητές, είτε στην Ατραπό της Μύησης. Τελικά, με κάποιο μυστηριώδη τρόπο, θα υπάρχουν πάλι μόνο δέκα σημεία του ζωδιακού. Ο Κριός και οι Ιχθείς θα σχηματίσουν ένα ζώδιο, γιατί “το τέλος είναι ίδιο με την αρχή”. Αυτό το διπλό και συγχωνευμένο ζώδιο καλείται σε μερικά αρχαία βιβλία “το ζώδιο του Ιχθύος με το κεφάλι του Κριού”. Τότε θα έχουμε:1. Κριός-Ιχθείς, 2. Ταύρος, 3. Δίδυμοι, 4. Καρκίνος, 5. Λέων, 6. Παρθένος-Ζυγός, 7. Σκορπιός, 8. Τοξότης, 9. Aιγόκερως και 10. Υδροχόος.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Τότε το πυρ και το ύδωρ θα σμίξουν, συγκαλύπτοντας το παρελθόν που θα έχει απομακρυνθεί αντί να καλύπτουν το μέλλον όπως συμβαίνει τώρα. Τότε η γη και ο αέρας θα συγχωνευθούν και μ’ αυτό τον τρόπο θα αποδειχθεί η παλιά προφητεία που επαναλαμβάνεται στη Βίβλο ότι “ουκ έστιν θάλασσα έτι”. Τότε ο αέρας, ουρανός, θα “κατέλθει στη Γη” και θα εδραιωθεί η συγχώνευση. Τότε με την κοσμική κι όχι την ατομική έννοια θα εκδηλωθεί η ανέλιξη του κοσμικού Χριστού, την οποία “ολόκληρη η κτίσις αναμένει”. Έτσι θα έρθει η ολοκλήρωση της επιθυμίας σαν αποτέλεσμα αφιερωμένης έφεσης. Τότε και μόνο τότε θα “ικανοποιηθεί η επιθυμία των εθνών” και Αυτός που όλοι οι άνθρωποι περιμένουν, θα εμφανισθεί.

Η ΕΠΙΘΥΜΙΑ
Η ιστορία της επιθυμίας μπορεί να βρεθεί στα τέσσερα ζώδια του Ταύρου, του Ζυγού, του Σκορπιού και των Ιχθύων:
Ταύρος – ο Ταύρος της Επιθυμίας – Κυβερνά η υλική επιθυμία, (Ζωή)
Ζυγός – η εξισορρόπηση της επιθυμίας – Το αντίθετο αντικείμενο της επιθυμίας βρίσκεται στη ζυγαριά, (Ισορροπία)
Σκορπιός – η νίκη της πνευματικής επιθυμίας – Η θριαμβεύτρια ψυχή, (Ποιότητα)
Ιχθείς – ολοκλήρωση της θείας επιθυμίας – Η “Επιθυμία όλων των εθνών”. Ο Κοσμικός Χριστός, (Εμφάνιση)

Υπάρχει συνεπώς στο Ζυγό η ατομική εμπειρία της ζωής που ζυγίζεται στην οποία επιτελούνται πειράματα με την επακόλουθη κλίση της ζυγαριάς στη μια ή την άλλη πλευρά μέχρι να βαρύνει επαρκώς η επιθυμία ή η πνευματική έφεση και να υποδείξει το δρόμο που πρέπει τότε να πάρει ο άνθρωπος. Υπάρχει στο Ζυγό η εμπειρία της ανθρωπότητας στην οποία επιτελούνται οι ίδιες προσαρμογές και πειράματα, αλλά αυτή τη φορά περιλαμβάνεται ολόκληρη η φυλή των ανθρώπων κι όχι μόνο το άτομο. Η ομαδική αυτή εμπειρία που προωθείται πάνω στο νοητικό πεδίο, θα συμβεί μόνο όταν όλοι οι άνθρωποι πολωθούν νοητικά και θα λάβει χώρα και θα αποτελέσει την ημέρα της Κρίσης που προαναφέρθηκε. Πρόδρομός της είναι τα “σημεία κρίσης” στο Ζυγό και η τωρινή παγκόσμια κατάσταση και η αναγκαία διευθέτηση. Όμως αυτή τη φορά η εξισορρόπηση γίνεται στο αστρικό πεδίο και οι επιθυμίες των ανθρώπων είναι ο κατεξοχήν αποφασιστικός παράγοντας, ενώ στον επόμενο μεγάλο κύκλο την απόφαση θα πάρουν οι διάνοιες των ανθρώπων. Σήμερα οι προχωρημένοι άνθρωποι της εποχής – μαθητές, ζηλωτές και ιντελλιγκέντσιαεξετάζονται κάτω απ’ την εμπειρία του Σκορπιού, ενώ οι μάζες κάτω απ’ την εμπειρία του Ζυγού. Το βάρος της επιθυμίας των μαζών θα τις στρέψει είτε προς τα πάνω στην πνευματική απόφαση είτε προς τα κάτω στους υλιστικούς και ιδιοτελείς σκοπούς.

 

2ο ΜΕΡΟΣ (ΣΕΛ. 218-224)

ΣΕΞ: Η ΕΞΙΣΟΡΡΟΠΗΣΗ ΠΟΛΙΚΟΤΗΤΩΝ
Εξαιτίας της εξισορροπητικής αυτής ποιότητας του Ζυγού μπορεί ο αστερισμός αυτός να συνδεθεί ειδικότερα από κάθε άλλον με το πρόβλημα του σεξ. Το σεξ συνδέεται συνήθως στο νου του μέσου αστρολόγου σπουδαστή με τα ζώδια του Ταύρου και του Σκορπιού. Αυτό πιθανόν να οφείλεται στο γεγονός ότι ο Ταύρος θεωρείται συχνά σύμβολο των τρελλών παρορμήσεων της ανεξέλεγκτης σεξουαλικής αρχής κι επειδή στο Σκορπιό εφαρμόζονται οι θεμελιώδεις δοκιμασίες. Για τους περισσότερους σπουδαστές στα πρώτα στάδια το σεξ δεν αποτελεί θεμελιώδες πρόβλημα. Εσωτερικά όμως στο Ζυγό προβάλλει το όλο ζήτημα και απαιτεί απάντηση και στο Ζυγό πρέπει να λάβει χώρα η εξισορρόπηση των ζευγών των αντιθέτων και να προσεγγισθεί η λύση δια της δραστηριότητας του κριτικού νου και της εδραίωσης ενός σημείου ισορροπίας μεταξύ αρσενικής και θηλυκής αρχής. Αυτό πάλι, γιατί είναι μέρος του επανερχόμενου συμβολισμού, είναι το πρόβλημα που υπάρχει βασικά μεταξύ Προβάτων κι Εριφίων, μεταξύ αρνητικού και θετικού και μεταξύ εκείνων που ακολουθούν τυφλά το ένστικτο ή τη συνήθεια κι εκείνων που αναρριχώνται ελεύθερα όπου διαλέξουν και είναι αυτοκατευθυνόμενοι στη συμπεριφορά και τη στάση.

Αυτή η αυτοκατεύθυνση μπορεί να τους οδηγήσει σε κάθε κατεύθυνση πάνω στον τροχό της ζωής, ακολουθώντας είτε την εγωιστική επιθυμία είτε την πνευματική έφεση, αλλά το σημείο που πρέπει να έχετε υπόψη είναι ότι κάνουν ό,τι θέλουν κι ό,τι τους φαίνεται ορθό κι επιθυμητό. Αυτό από μόνο του έχει βασική χρησιμότητα και συνεπώς μαθαίνουν. Γιατί κάθε δραστηριότητα προκαλεί αποτελέσματα και ο αμερόληπτος νους ζυγίζει το αίτιο και το αποτέλεσμα ορθότερα από κάθε άλλον. Δεν έχω πρόθεση να υποδείξω εδώ τη λύση στο πρόβλημα του σεξ. Η ανθρωπότητα θα την πραγματώσει αναπόφευκτα με την πάροδο των αιώνων και καθώς το ένστικτο της αγέλης θα δίνει τη θέση του στις προμελετημένες και αυτοσυνείδητες στάσεις του ζηλωτή και της ιντελλιγκέντσια. Θα ήθελα όμως να σας υπενθυμίσω ότι το ένστικτο της αγέλης σε σχέση με το σεξ έχει τη βάση του είτε στην κανονική και φυσική ενστικτώδη ζωώδη επιθυμία είτε στις συναισθηματικές τάσεις. Αυτή η τελευταία κατηγορία είναι πολύ χειρότερη και μεταφέρει μαζί της τα πολύ πιο βαθιά ριζωμένα σπέρματα δυσχέρειας. Εκτείνονται απ’ τον ελεύθερο έρωτα και τη γενική ελευθεριότητα ως την ορθόδοξη στενή και φανατική Χριστιανική άποψη όπως κατανοείται κανονικά αν κι όχι με την έννοια που είδε ο Χριστός τη ζωή.

Η στενή αυτή άποψη και η κανονική Αγγλοσαξωνική στάση, προϊόν της διδασκαλίας του Μεσαίωνα, θεωρούν το σεξ ασυνήθιστα αμαρτωλό, πάντοτε ανεπιθύμητο και κάτι που πρέπει να υποβιβαστεί και να ξεπεραστεί και να μένει κρυφό στο περιθώριο της Χριστιανικής συνείδησης όπου κρύβεται σαν ένα λάγνο μυστήριο. Αυτό πάλι οφείλεται στην επιρροή του Απ. Παύλου κι όχι στη διδασκαλία του Χριστού. Απ’ αυτές τις στάσεις προέκυψε μια βίαιη αντίδραση που βρίσκεται σήμερα στο κορύφωμά της κι αυτό με τη σειρά του είναι ανεπιθύμητο κι επικίνδυνο, όπως όλες οι βίαιες αντιδράσεις, γιατί είναι αναληθής όπως και η άλλη. Στο κέντρο της Ζυγαριάς ή στον άξονα του τροχού μπορεί να ιδωθεί ορθά η αληθινή προοπτική και η ενδεικνυόμενη δράση. Όταν εδραιωθεί τελικά η βασική “σεξουαλική” σχέση και η ψυχή και το σώμα, αρνητικό και θετικό, σχετισθούν μόνιμα στη ζωή των παγκόσμιων ζηλωτών, τότε θα δούμε τον ορθό χειρισμό της παγκόσμιας διδασκαλίας πάνω στο θέμα του φυσικού σεξ. Η διδασκαλία αυτή θα προέλθει απ’ τη συγχώνευση και σύνθεση των καλύτερων απόψεων όλων των πνευματικά σκεπτόμενων δασκάλων και των δύο ημισφαιρίων, ενσωματώνοντας την εμπειρία της Ανατολής και της Δύσης και τις μυστικιστικές κι επιστημονικές προσεγγίσεις σ’ ένα μυστήριο που είναι τόσο φυσικό, απαιτώντας επιστημονική κατανόηση, και πνευματική ερμηνεία.

Θα περιλάβει την αρωγή και τα συμπεράσματα του ιατρικού επαγγέλματος για να δώσει την αναγκαία συνετή, φυσική καθοδήγηση, καθώς και τη βοήθεια της πολιτιστικής γνώσης των γιόγκι της Ινδίας σε σχέση με την ενέργεια που ρέει δια των κέντρων σ’ αυτή την περίπτωση του ιερού κέντρου. Τελικά μέσω της νοήμονος δραστηριότητας των αμερόληπτων και νομοταγών ανθρώπων του κόσμου η έρευνα θα καταλήξει σε μια ισορροπημένη κι επιθυμητή άποψη. Μέσα από τα πολλά σεξουαλικά πειράματα που γίνονται τώρα, η ερχόμενη γενιά θα φτάσει σ’ ένα σημείο ισορροπίας και τότε σαν επακόλουθο θα γείρει τη ζυγαριά στην επιθυμητή κατεύθυνση. Γι’ αυτό δεν υπάρχει καμιά αμφιβολία. Υπάρχει μόνο το σημείο μέσα στο χρόνο κι αυτό θα καθορισθεί αστρολογικά. Μέσα από το θεμητό νου και μέσα από την ορθή νομοθεσία το σεξ θα αντιμετωπίζεται σαν μια κατάλληλη και θεία λειτουργία και τότε θα διαφυλαχθεί σωστά με την ορθή εκπαίδευση των νέων και των αμαθών και την ορθή δράση της νέας και της υπερβολικά νοήμονος προσεχούς γενιάς – των σημερινών παιδιών και νηπίων.

Η διδασκαλία των εσφαλμένων σεξουαλικών συνηθειών, το παράδειγμα της διαδεδομένης πορνείας, χρησιμοποιώ αυτή τη λέξη σε σχέση με τους άνδρες όσο και τις γυναίκες, η αύξηση της ομοφυλοφιλίας, όχι στις σπάνιες φυσιολογικές μορφές και προδιαθέσεις της, αλλά από την πλευρά μιας διεστραμμένης νοητικότητας και μιας ανώφελης φαντασίωσης που βρίσκεται σήμερα πίσω απ’ τις περισσότερες εκφράσεις της, η στενόμυαλη Χριστιανική κληρονομιά ενός “ένοχου συμπλέγματος” όσον αφορά στο σεξ και η κληρονομιά των ασθενών και υπερ- ή υπο-σεξουαλικών σωμάτων έφεραν τη φυλή στον τωρινό χαώδη και μη νοήμονα χειρισμό του σημαντικού προβλήματος.

Η λύση δε θα βρεθεί μέσα από τις θρησκευτικές διακηρύξεις που βασίζονται σε μια ξεπερασμένη θεωρία ή μέσα από φυσιολογικές απαγορεύσεις ή νομικές άδειες. Ούτε θα προέλθει μέσα από τη νομοθεσία που εμπνέεται μέσα από διάφορες σχολές σκέψεις σε οποιαδήποτε κοινότητα ή έθνος. Θα είναι το αποτέλεσμα της ενωμένης δραστηριότητας της πνευματικά σκεπτόμενης συνείδησης, της αμερόληπτης στάσης, της διανοητικής αντίληψης και της σταθερής ώθησης της εξελικτικής διαδικασίας. Τίποτε δεν μπορεί να εμποδίσει το αναπόφευκτο της λύσης και την εμφάνιση των επιθυμητών στάσεων και συνθηκών στις οποίες το σεξ μπορεί να βρεί ορθή έκφραση.

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ: Ο ΖΥΓΟΣ ΣΕ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ
Ο Ζυγός, όπως ξέρετε, κυβερνά την επιστήμη της νομικής και κρατά την ισορροπία μεταξύ του λεγόμενου καλού και κακού, μεταξύ αρνητικού και θετικού κι επίσης μεταξύ Ανατολής και Δύσης. Το τελευταίο αυτό σημείο διευθέτησης μπορεί να σας φανεί σαν μια άνευ νοήματος φράση, αλλά όταν εδραιωθεί η αληθινή και ορθή σχέση ανάμεσα στον Ανατολίτη και το Δυτικό, που δε συμβαίνει ακόμη, θα επέλθει μέσω της δραστηριότητας του Ζυγού και του έργου του νομικού επαγγέλματος. Ο Ζυγός είναι ο “εγγυητής του νόμου”. Μέχρι τώρα η νομοθεσία απορροφήθηκε στην επιβολή εκείνων των αρνήσεων κι εκείνων των στάσεων του φόβου, που διατηρήθηκαν από το Μωσαϊκό νόμο και μας επιβλήθηκαν μέσα από την τιμωρία της παράβασης. Υπήρξε ένα μάλλον αναγκαίο στάδιο για τις παιδικές φυλές και για τη διατήρηση ενός “προστατευτικού συστήματος διακυβέρνησης” για τους ανθρώπους. Αλλά το ανθρώπινο γένος προσεγγίζει την ωριμότητα και απαιτείται πλέον μια διαφορετική ερμηνεία των σκοπών και των προθέσεων του Ζυγού μέσα από τη χρήση του νόμου. Ο νόμος πρέπει να γίνει θεματοφύλακας της θετικής ορθότητας κι όχι απλώς το όργανο του εξαναγκασμού.

Καθώς προσπαθούμε να εξαλείψουμε τη δύναμη από τις διεθνείς σχέσεις μας και καθώς είναι φανερό σήμερα ότι η διαδικασία των δραστικών τιμωριών δεν κατάφερε να εμποδίσει το έγκλημα ή ν’ αποτρέψει τους ανθρώπους από το βίαιο εγωισμό, γιατί αυτό είναι όλο κι όλο το έγκλημα και καθώς η κοινωνική στάση, σε αντιδιαστολή με την αντικοινωνική θέση όλων των παρανόμων, θεωρείται επιθυμητή και διδάσκεται στα σχολεία μας, έχει αρχίσει να ανατέλλει στη δημόσια συνείδηση ότι η εγχάραξη των ορθών σχέσεων και η διάδοση του αυτοελέγχου και η ανάπτυξη της ανιδιοτέλειας, κι αυτά είναι σίγουρα ο στόχος, υποκειμενικός και συχνά μη αντιληπτός, της όλης νομικής διαδικασίας, αποτελούν την αναγκαία προσέγγιση στους νέους. Η επιρροή του Ζυγού πρέπει να επιβληθεί στην παιδική ηλικία πάνω σε πνευματικές γραμμές. Το έγκλημα θα εκριζωθεί όταν βελτιωθούν οι περιβαλλοντικές συνθήκες στις οποίες ζουν τα παιδιά, όταν στα πρώτα πέντε διαμορφωτικά χρόνια δοθεί φυσική προσοχή στην ορμονική ισορροπία καθώς και στα δόντια, τα μάτια και τα αυτιά, στην ορθή στάση και τη σωστή διατροφή κι όταν υπάρχει επίσης ένας καταλληλότερος επιμερισμός του χρόνου.

Όταν η εσωτερική ψυχολογία και η εσωτερική αστρολογία συνεισφέρουν με τη γνώση τους στην ανατροφή των νέων. Οι παλιές μέθοδοι πρέπει να δώσουν τη θέση τους στις νέες και η συντηρητική στάση πρέπει ν’ απορριφθεί για χάρη της θρησκευτικής, ψυχικής και φυσικής εκπαίδευσης και πειραματισμού, που θα εφαρμόζονται επιστημονικά και θα υποκινούνται μυστικιστικά. Όταν λέω θρησκευτική, δεν αναφέρομαι στη δογματική ή θεολογική διδασκαλία. Εννοώ την καλλιέργεια εκείνων των στάσεων και συνθηκών που θα εφελκύσουν την πραγματικότητα στον άνθρωπο, θα φέρουν τον εσώτερο πνευματικό άνθρωπο στο προσκήνιο της συνείδησης κι έτσι θα παράγουν τη Πανταχού Παρουσία του Θεού. Δεν πρέπει να γράψω περισσότερα πάνω σ’ αυτές τις γραμμές. Επεκτάθηκα κάπως στο ζήτημα του σεξ και του νομικού συστήματος καθώς αμφότερα κυβερνώνται και ρυθμίζονται από το Ζυγό κι αυτό θα συμβαίνει όλο και πιο πολύ. Το θέμα είναι τόσο αχανές και τόσο σημαντικό για να κάνω κάτι περισσότερο από το να υποδεικνύω γραμμές προσέγγισης. Ένας επιπόλαιος χειρισμός του προβλήματος δεν έχει καμιά πραγματική χρησιμότητα.

ΤΩΡΑ Ο ΖΥΓΟΣ ΚΥΒΕΡΝΑ
Σ’ αυτή τη μεταβατική περίοδο που περνά τώρα ο κόσμος και σ’ αυτό το διάλειμμα ανάμεσα σε δύο δραστηριότητες – εκείνη της Ιχθυακής Εποχής που φεύγει κι εκείνη της Υδροχοϊκής που έρχεται – θα κυβερνά τελικά ο Ζυγός. Η επιρροή του Ζυγού έρχεται σταθερά σε ολοένα έντονο έλεγχο και σε θέση ισχύος στο πλανητικό ωροσκόπιο. Συνεπώς δεν υπάρχει λόγος πραγματικής ανησυχίας. Μια ορισμένη σχέση ή διαμόρφωση άστρων – ένα απ’ τα οποία είναι το άστρο του Βασιλίσκου στο Λέοντα – θα επιφέρει μια κατάσταση κατά την οποία θα συμβεί ένας αναπροσανατολισμός της στάσης προς το νομικό επάγγελμα. Η λειτουργία και τα καθήκοντά του θα επικεντρωθούν στο σκοπό της παγκόσμιας χρησιμότητας και σ’ αυτή τη διαδικασία η νομοθεσία για τα παιδιά θα προσλάβει μεγάλη σπουδαιότητα και θα γίνει κινητήριος δύναμη. Το νομικό αυτό βήμα θα υπερασπισθεί πρωταρχικά από τη Ρωσσία και θα υποστηριχθεί από τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. Μια τέτοια νομοθεσία θα είναι παγκόσμια πριν το 2035 μ.Χ. στη σφαίρα επιρροής της και στον έλεγχό της. Όλα αυτά θα προκύψουν επειδή ο Ζυγός κυβερνά το τωρινό διάλειμμα και μπορεί να θεωρηθεί “ο διδάσκαλος του ανθρώπου χωρίς χώρα”, όπως τον αποκάλεσε πρόσφατα ένας από τους Διδασκάλους της Σοφίας.

Η ΜΑΧΗ ΤΟΥ ΑΡΤΖΟΥΝΑ ΣΤΟ ΖΥΓΟ
Η μελέτη της Μπαγκαβάτ Γκιτά και του προβλήματος του Αρζούνα όταν κάθησε με απόγνωση ανάμεσα στους δύο αντιμαχόμενους στρατούς, θα είναι πολύ διαφωτιστική σε σχέση με το Ζυγό. Η μεγάλη μάχη που σχετίζεται με την αρχαία αυτή γραφή της Ινδίας έλαβε χώρα για πρώτη φορά στα μέσα της Ατλάντειας εποχής και στο ζώδιο του Ζυγού. Η μεγαλύτερη διαμάχη της τωρινής Αρείας περιόδου διεξάγεται σε μια ανώτερη στροφή του σπειροειδούς και βρίσκεται υπό την επιρροή του Σκορπιού. Εκείνη του παρελθόντος ετοίμασε τον παγκόσμιο δόκιμο μαθητή, την ανθρωπότητα, για την ατραπό της αληθινής μαθητείας. Εκείνη του παρόντος ετοιμάζει τον παγκόσμιο μαθητή να λάβει μύηση. Στη διάρκεια του αχανούς διαστήματος ανάμεσα στο αποφασιστικό γεγονός της Ατλαντίδας και την τωρινή εποχή συνέβη ένας μεγάλος αναπροσανατολισμός πάνω στον τροχό της ζωής. Από τότε εκατομμύρια άνθρωποι πέρασαν από το Σκορπιό στο Ζυγό, μιλώντας συμβολικά, και “ζυγίστηκαν στις ζυγαριές” και μετά επανεστίασαν την επιθυμητική ζωή τους στην πνευματική έφεση κι ενδυνάμωσαν την απόφασή τους να προχωρήσουν κι έτσι να επιστρέψουν στο Σκορπιό πάνω στον αντίστροφο τροχό. Συλλογισθείτε αυτή τη σκέψη, γιατί αποτελεί το αληθινό πρόβλημα των μαζών των νοήμονων ανθρώπων αυτή την εποχή.

 

3ο ΜΕΡΟΣ (ΣΕΛ. 224-229)

Ο ΘΕΜΕΛΙΩΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ
Όπως ήδη γνωρίζετε, ο Ζυγός είναι ένας από τους τέσσερις βραχίονες του Θεμελιώδη Σταυρού. Αυτό εξηγεί τη δυσκολία μας να κατανοήσουμε την πραγματική φύση της επιρροής του. Η σημασία των ενεργειών που δρουν μέσα στο ηλιακό μας σύστημα μέσα από τους τέσσαρες βραχίονες αυτού του Σταυρού, ή μέσα από τους τέσσερις αστερισμούς του Κριού, Καρκίνου, Ζυγού και Αιγόκερου μπορεί να συνοψισθεί στις τέσσερις λέξεις: Δημιουργία, Εκδήλωση, Νομοθεσία και Μύηση. Δίνοντάς σας αυτές τις λέξεις, είναι δύσκολο να κατανοήσετε την καθαυτή προοπτική και σημασία τους. Κοσμικά εννοούν τη δραστηριότητα της Θεότητας όταν πνεύμα και ύλη έρχονται σε συγκεκριμένη σχέση και κάτω από το Θείο Σκοπό δημιουργούν εκείνη τη συγχώνευση των ζωντανών ενεργειών που είναι επαρκώς ισχυρές σε χρόνο και χώρο για να φέρουν αυτό το σκοπό στην επιθυμητή του ολοκλήρωση.

Αυτό είναι Δημιουργία, ή ο Κριός σε δραστηριότητα. Εννοούν επίσης την αντικειμενική εμφάνιση της μορφής σκέψης που δημιούργησε έτσι ο Θεός και στην οποία ενσωμάτωσε την επιθυμία Του, τη θέλησή Του, το σκοπό Του και το σχέδιο Του. Αυτό είναι Εκδήλωση, ή ο Καρκίνος σε δραστηριότητα. Εννοούν ακόμη την πραγμάτωση του σχεδίου υπό τον πνευματικό και φυσικό νόμο που είναι εξελικτικός σε έκφραση. Αυτός είναι ο στόχος της εξέλιξης και η έκφρασή της και αποκαλύπτει σταθερά τη φύση του Θεού, γιατί οι νόμοι απ’ τους οποίους διέπεται το ηλιακό μας σύστημα είναι εκφράσεις της ποιότητας και του χαρακτήρα του Θεού. Αυτή είναι Νομοθεσία, ή ο Ζυγός σε δραστηριότητα. Εννοούν τελικά τη διαδικασία της μύησης στην οποία βήμα με βήμα και στάδιο με στάδιο, σύμφωνα με το νόμο και τη μέθοδο της αποκτηθείσας εμπειρίας κατά την εκδήλωση, το δημιουργικό σχέδιο γίνεται αντιληπτό στη συνείδηση.

Έτσι προωθείται η ανέλιξη του Σχεδίου μέσω μιας προοδευτικής σειράς ενάρξεων, εκδηλώσεων και ολοκληρώσεων – που είναι όλες σχετικές σε φύση αλλά οδηγούν σε μια απόλυτη ολοκλήρωση. Αυτή είναι Μύηση, ή η δραστηριότητα στον Aιγόκερω. Όλα αυτά είναι σε μια κάπως απέραντη κι ακατάληπτη κλίμακα όσον αφορά στην ανθρώπινη κατανόηση. Αλλά τελικά στα τελευταία στάδια της εξελικτικής διαδικασίας πρέπει να συνειδητοποιηθείκαι να κατανοηθεί ο μεγαλύτερος σκοπός που βρίσκεται πίσω από την πιο εξωτερική πρόθεση της ανέλιξης της συνείδησης σ’ αυτό το ηλιακό σύστημα, στον πλανήτη και στον άνθρωπο. Όταν ανελίσσεται αυτή η κατανόηση, τότε ο άνθρωπος αποβαίνει μυημένος, εγκαταλείπει τη θέση του πάνω στο Σταθερό Σταυρό και αρχίζει τη σχετικά αργή διαδικασία της ανόδου στο Θεμελιώδη Σταυρό. Τότε γίνεται συνεργάτης στη μεγάλη δημιουργική διαδικασία και σκοπό. Αρχίζει να δημιουργεί το δικό του σώμα έκφρασης πάνω στο Θεμελιώδη Σταυρό κι αρχίζει να εμφανίζεται σ’ αυτόν η ώθηση του Κριού. Προς το παρόν δεν την κατανοεί.

Εκδηλώνει συνειδητά στον κόσμο αυτό που σκοπεύει να προωθήσει και τότε ο Καρκίνος του αποκαλύπτει το μυστικό του. Αποβαίνει ο δικός του νομοθέτης, κυβερνώντας συνετά τη διαγωγή του, ελέγχοντας διανοητικά τις παρωθήσεις του και τότε ο Ζυγός του επιτρέπει να ισορροπήσει τον υλικό και τον πνευματικό νόμο. Όταν τα έχει κάνει όλα αυτά, ανακαλύπτει ότι είναι έτοιμος να εισέλθει σε νέα και βαθύτερα πειράματα, να τα αποκαλέσω άραγε εμπειρίες; και σαν συμμέτοχος στο Θείο Σχέδιο και σαν συνεργάτης στο Θείο Σκοπό αποβαίνει τότε ο δικός του μυσταγωγός κι έτσι είναι έτοιμος να λάβει μύηση. Τέτοια είναι τα παράδοξα της πνευματικής ζωής. Αλλά το μυστικό του Θεμελιώδη Σταυρού αποκαλύπτεται μόνο στον άνθρωπο που ανέβηκε στο Σταθερό Σταυρό και πέρασε μέσα απ’ την τετραπλή του εμπειρία. Δεν είναι δυνατό να πω περισσότερα απ’ όσα είπα.

ΤΑ ΖΩΔΙΑ ΤΟΥ ΑΕΡΑ
Ο Ζυγός είναι ένα ζώδιο του αέρα. Στο ζωδιακό υπάρχουν τρία ζώδια του αέρα και η αλληλοσχέτισή τους συνιστά μια πολύ ενδιαφέρουσα μελέτη κι αξίζει την προσεκτική έρευνα του σπουδαστή καθώς αυτές είναι μείζονες τριπλότητες. Καθένα απ’ αυτά τα ζώδια μπορεί να βρεθεί σε κάποιον απ’ τους τρεις Σταυρούς: 1) Δίδυμοι Μεταβλητός Σταυρός Δυαδικότητα, 2) Ζυγός Θεμελιώδης Σταυρός Ισορροπία και 3) Υδροχόος Σταθερός Σταυρός Μύηση. Αυτά τα τρία εκπροσωπούν συνεπώς τη δυαδικότητα – που γίνεται αισθητή, υπερνικάται και ανάγεται στη σύνθεση του μεγάλου Παγκόσμιου Εξυπηρετητή ο οποίος ταυτίζεται με τον Ουράνιο Άνθρωπο και δίνει τη συνεισφορά του, που έχει αποσπαστεί με κόπο από την εμπειρία του πάνω στον τροχό της ζωής από το άθροισμα της ενέργειας για την υπηρεσία του Όλου. Μην ξεχνάτε ότι η μύηση δεν είναι παρά ένα άλλο όνομα για τη σύνθεση και τη συγχώνευση. Από μια άλλη σκοπιά έχετε, 1) Δίδυμοι Νους Αιτία της δυαδικότητας, 2) Ζυγός Υπερνούς Αιτία της σύνθεσης, και 3) Υδροχόος Παγκόσμιος Νους Ψυχή.

Τα τρία αυτά ζώδια είναι κατεξοχήν ζώδια του Νου του Θεού καθώς εκφράζεται μέσω του ανθρώπου. Αρχικά επικρατεί ο κατώτερος νους, προκαλώντας την αναγνώριση του Εαυτού και του Μη-Εαυτού, ή τον ουσιαστικό δυαδισμό που βρίσκεται πίσω από όλη την εκδήλωση. Όμως ο ανώτερος νους αυξάνει σταθερά τη δύναμη και τον έλεγχό του, προκαλώντας την ισορροπία των ζευγών των αντιθέτων από τη φώτιση που επιφέρει μέσα στον κατώτερο νου. Τότε η Ψυχή, ο αιώνιος Yιός του Νου, αποβαίνει η υπέρτατη σύνθεση που εστιάζει και σχετίζει τον παγκόσμιο νου με τιςκατώτερες όψεις του Νου του Θεού. Αυτές οι νύξεις χρησιμεύουν για να σας δείξουν τις μεγάλες αλληλοσχετίσεις που υφίστανται ανάμεσα στους τρεις Σταυρούς. Μ’ αυτούς θα ασχοληθούμε αργότερα όταν θα τους συζητήσουμε λεπτομερέστερα σε άλλο μέρος αυτού του τμήματος της εσωτερικής αστρολογίας.

Η ΠΑΡΑΛΕΙΨΗ
Έχει ενδιαφέρον ότι στην υποσημείωση του Πίνακα V (ΕΣ. ΑΣΤΡΟΛΟΓΙΑ σελ 70 “Η μη παραδοσιακή αστρολογική σχέση αστερισμών και πλανητικών κυβερνητών σε σχέση με τους μαθητές και μυημένους') τόσο ο Ζυγός όσο και οι Δίδυμοι παραλείφθηκαν από την απαρίθμηση. Αυτό δεν ήταν παράβλεψη αλλά ένα σημείο αληθινής σημασίας και μια παράλειψη που απαιτεί αναγνώριση. Η παράλειψη αυτή βασίζεται σε δύο γεγονότα:
Πρώτο, ότι υπήρξε μια εποχή, όπως έχετε ακούσει, που υπήρχαν μόνο δέκα ζώδια και στις αρχαίες εκείνες μέρες όπως και στην τωρινή εποχή υπήρχε διάσταση γνώμης μεταξύ των επιστημόνων αστρολόγων. Διαφωνούσαν ποια ήταν τα δέκα ζώδια και ως προς αυτό υπήρχαν διάφορες σχολές σκέψης αλλά κυρίως δύο σημαντικές. Η μια ομάδα συγχώνευε ή θεωρούσε σαν ένα ζώδιο του Λέοντα και της Παρθένου και διαιώνισε την πίστη της με τη Σφίγγα. Η άλλη παρέλειπε τελείως τους Διδύμους και το Ζυγό. Ανήκε σε μια προγενέστερη εποχή από την τελευταία που είχε στην πραγματικότητα ένα ζωδιακό ένδεκα ζωδίων. Αυτό αποτελεί σήμερα ένα σημαντικό γεγονός για σας.
Το άλλο σημείο που έχει σχετική σπουδαιότητα είναι ότι οι Δίδυμοι και ο Ζυγός είναι δύο καθαρά ανθρώπινα ζώδια. Είναι τα ζώδια του συνηθισμένου ανθρώπου. Οι Δίδυμοι στο Μεταβλητό Σταυρό συμβολίζουν τον άνθρωπο της ανθρωπότητας, ενώ ο Ζυγός πάνω στο Θεμελιώδη Σταυρό κυβερνά την υποκειμενική και πνευματική ζωή του ανθρώπου.Τα άλλα ζώδια κατά την ολοκλήρωσή τους μεταφέρουν τον άνθρωπο πέρα απ’ το στάδιο της συνηθισμένης ανθρωπότητας και παράγουν τις ακόλουθες καταστάσεις συνείδησης:
Κριός και Παρθένος – Ο Κοσμικός Χριστός. Παγκόσμιος και ατομικός.
Ταύρος και Ιχθείς – Οι παγκόσμιοι Σωτήρες· π.χ. Βούδδας και Χριστός.
Λέων και Υδροχόος – Οι παγκόσμιοι Εξυπηρετητές· π.χ. Ηρακλής.
Τοξότης και Aιγόκερως – Οι παγκόσμιοι Μυημένοι· π.χ. Διδάσκαλοι.
Καρκίνος και Σκορπιός – Οι θριαμβευτές Μαθητές.
Όμως η έμφαση στους Διδύμους και το Ζυγό όσον αφορά την ανθρωπότητα, είναι η ανθρώπινη επίτευξη και η δημιουργία ενός σημείου ισορροπίας πριν γίνουν εφικτές οι άλλες επιτεύξεις.

ΟΙ ΚΥΒΕΡΝΗΤΕΣ ΤΟΥ ΖΥΓΟΥ
Επίσης είναι ιδιαίτερα διδακτικό να μελετηθούν οι κυβερνήτες αυτού του ζωδίου. Από τη σκοπιά της ορθόδοξης αστρολογίας η Αφροδίτη κυβερνά το Ζυγό, ενώ – μιλώντας εσωτερικά – κυβερνά ο Ουρανός.

ΚΡΟΝΟΣ
Ο Κρόνος είναι ο κυβερνήτης σ’ αυτό το ζώδιο της εκπληκτικής εκείνης Δημιουργικής Ιεραρχίας που είναι μια από τις τρεις μείζονες ομάδες Δομητών που σχηματίζουν την τρίτη όψη της θειότητας. Ο στόχος τους είναι να δώσουν μορφή στους Υιούς του Νου κι επομένως να προσφέρουν μια ευκαιρία για θυσία και υπηρεσία. Μια μελέτη της σχέσης αυτής της Ιεραρχίας μ’ εκείνη των ανθρώπινων εγώ, της τέταρτης Δημιουργικής Ιεραρχίας, θα αποδειχθεί πολύ διαφωτιστική και ασχολήθηκα προηγουμένως μ’ αυτή στην Πραγματεία επί του Κοσμικού Πυρός. Η φύση κι ο σκοπός των τριών κυβερνητών θα προβάλει με διαύγεια αν γίνει αυτό. Συνεπώς το ζώδιο αυτό συνδέεται στενά με την τρίτη όψη της Θεότητας κι επομένως είναι ένα κυβερνών ζώδιο κι ένας μεγάλος ρυθμιστικός παράγοντας όσον αφορά το Νόμο, το Σεξ και το Χρήμα.
Συλλογισθείτε σ’ αυτό.
Και οι τρεις θείες όψεις από μόνες τους είναι τριαδικές κι εκδηλώνονται με τρεις τρόπους ή δια των τριών κατώτερων όψεων και η τρίτη όψη δεν αποτελεί εξαίρεση σ’ αυτό τον κανόνα που υπόκειται σ’ όλες τις τριπλότητες που ρυθμίζουν τις διαδικασίες της εξέλιξης και της εκδήλωσης. Με τη μελέτη του Ζυγού θα πέσει φως πάνω στην τρίτη όψη. Η πρώτη όψη της θέλησης ή δύναμης εκφράζεται σ’ αυτό ζώδιο σαν Νόμος, σαν νομοθεσία, νομιμότητα, δικαιοσύνη. Η δεύτερη όψη εκδηλώνεται σαν σχέση ανάμεσα στα ζεύγη των αντιθέτων, που οι άξονες της ζυγαριάς είναι το σύμβολό τους και πάνω στο φυσικό πεδίο εμφανίζεται σαν Σεξ. Η τρίτη όψη εκδηλώνεται σαν συμπυκνωμένη ενέργεια κι αυτή την ονομάζουμε Χρήμα. Είναι κυριολεκτικά χρυσός κι αυτό είναι το εξωτερικευμένο σύμβολο εκείνου που δημιουργείται όταν συνενώνεται το πνεύμα με την ύλη πάνω στο φυσικό πεδίο.
Όπως ξέρετε, η τρίτη όψη είναι η όψη του δημιουργού και η ενέργεια που παράγει το εξωτερικό απτό πεδίο της εκδήλωσης – η μορφική πλευρά της ζωής. Αν λοιπόν οι μαθητές μελετήσουν προσεκτικά αυτά τα τρία – νόμο, σεξ, χρήμα – όπως εκφράζονται σήμερα κι όπως μπορούν να εκφρασθούν στο μέλλον, θα έχουν μια πολύ διδακτική κι αξιόλογη εικόνα της φυσικής ανθρώπινης επίτευξης και της μελλοντικής πνευματικής έκφρασης. Ολόκληρη η διαδικασία ερμηνεύεται με τη δραστηριότητα των τριών κυβερνητών του Ζυγού: της Αφροδίτης, του Ουρανού και του Κρόνου.

ΑΦΡΟΔΙΤΗ
H Αφροδίτη κυβερνά τον Ταύρο, το Ζυγό και τον Aιγόκερω και είναι η πηγή του νοήμονος νου που δρα είτε δια της επιθυμίας (στα πρώτα στάδια) είτε της αγάπης (στα τελευταία στάδια). Στον Ταύρο αυτό σημαίνει ότι ο νους εκφράζεται δια της νοήμονος επιθυμίας, γιατί αυτός είναι ο στόχος της γνώσης για το νοήμονα άνθρωπο. Στο Ζυγό το σημείο ισορροπίας ή ισοστάθμισης επιτυγχάνεται μεταξύ της υλικής προσωπικής επιθυμίας και της νοήμονος πνευματικής αγάπης, γιατί στο Ζυγό οι δύο ποιότητες της κοσμικής επιθυμίας έρχονται στο προσκήνιο της συνείδησης και ισορροπούν αμοιβαία. Στον Aιγόκερω εκπροσωπείται η πνευματική αγάπη που εκφράζεται τέλεια όταν ολοκληρωθεί το έργο στον Ταύρο και το Ζυγό. Έτσι μπορεί το χρυσό νήμα της εξελικτικής προόδου ν’ ανιχνευθεί στη ζωδιακή ατραπό από ζώδιο σε ζώδιο κι έτσι μπορεί να ιδωθεί η ιστορία της ανθρωπότητας και να οραματισθεί ο στόχος της.
Σε κάποια μετέπειτα εποχή το ίδιο χρυσό νήμα μπορεί να ανιχνευθεί σε σχέση με τα άλλα βασίλεια στη φύση, αλλά δεν ήρθε ακόμη ο καιρός κι ένα τέτοιο θέμα θα αποδεικνυόταν περιττό κι ασήμαντο. Όταν όμως η συνείδηση του ατόμου διανοιχθεί με τέτοιο τρόπο ώστε να μπορεί να καταγράφει αυτό που γίνεται και συμβαίνει στα τρία κατώτερα βασίλεια της φύσης, τότε θα δοθεί περισσότερο φως και πληροφόρηση. Αυτό θα συμβεί σε μια περίοδο της ανθρώπινης ιστορίας όπου θα επικρατεί ο Ζυγός και οι τρεις θείες όψεις του τρίτου Προσώπου της Τριάδας, το Άγιου Πνεύμα, ο Δημιουργός – Νόμος, Σεξ, Χρήμα – θα δώσουν το κλειδί για τα τρία κατώτερα βασίλεια.
Ο νόμος, ο φυσικός νόμος, η εξωτερίκευση του υποκειμενικού πνευματικού νόμου, θα δώσει το κλειδί για το ζωικό βασίλειο. Το σεξ ή η συνείδηση της συγγένειας, θ’ αποκαλύψει το μυστήριο του φυτικού βασιλείου. Το χρήμα θ’ αποκαλύψει το μυστικό του ορυκτού βασιλείου κι όλα αυτά θα γίνουν με τη δραστηριότητα της Αφροδίτης κι όταν αυτή η δραστηριότητα κατανοηθεί καλύτερα στα τρία ζώδια του Ταύρου, του Ζυγού και του Αιγόκερου. Αυτό θα το διευκρινίσω περαιτέρω όταν μελετήσουμε αργότερα την Επιστήμη των Τριγώνων. Αρκεί να πω εδώ ότι το καθένα από τα τρία ζώδια σχετίζεται με μια απ’ τις τρεις αυτές όψεις της θείας ζωής:
Ταύρος – ζωικό βασίλειο – νόμος – φυσικός νόμος.
Ζυγός – φυτικό βασίλειο – σεξ – φυσική συγγένεια.
Aιγόκερως – ορυκτό βασίλειο – χρήμα – συγκεκριμένη έκφραση του Νόμου της Προμήθειας κι όλα αυτά σχηματίζουν ένα τρίγωνο με το Ζυγό να δεσπόζει στην κορυφή.

   Από το βιβλίο ‘ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΑΣΤΡΟΛΟΓΙΑ’ ΑΛΙΚΗΣ ΜΠΕΙΛΗ, ΣΕΛ. 231-234, Εκδόσεις ΚΕΔΡΟΣ