Το ζώδιο του Σκορπιού | Εσωτέρα Αστρολογία

250px-scorpius_constellation_map21ο ΜΕΡΟΣ

Φτάνουμε τώρα στην εξέταση ενός ζωδίου που έχει υπέρτατη σημασία στη ζωή του εξελισσόμενου ανθρώπου. Ορισμένα ζώδια έχουν μια πολύ στενή σχέση – δια της εισροής και εκροής ενέργειας – με κάποιους κύριους αστερισμούς. Οι κύριοι αυτοί αστερισμοί σε λίγες περιπτώσεις συνδέονται περίεργα με τα σημεία του ζωδιακού.

ΖΩΔΙΑΚΑ ΣΗΜΕΙΑ ΠΟΥ ΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ “ΤΗΝ ΕΚΦΡΑΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΑΣ"
Υπάρχουν τέσσερα ζωδιακά σημεία που σχετίζονται μυστηριωδώς με ό,τι θα μπορούσε να ονομασθεί “έκφραση προσωπικότητας” (αν μπορεί να χρησιμοποιηθεί ένας τόσο ακατάλληλος όρος από έλλειψη καλύτερου) του ίδιου του ηλιακού Λόγου, ή με τη Θεία Τετράδα, την τετραπλή εκδήλωση της Θεότητας. Τα τέσσερα αυτά ζώδια είναι: Κριός-Λέων-Σκορπιός-Υδροχόος και περιλαμβάνουν την έκφραση της ενέργειας ενός Θεμελιώδους ζωδίου και τριών ζωδίων που αποτελούν τμήμα του Σταθερού Σταυρού των ουρανών. Θα μπορούσαμε να εκφράσουμε αυτή την αλήθεια μ’ έναν άλλο τρόπο: ο Θεός Πατήρ, η Θέληση για εκδήλωση, εγκαινιάζει τη δημιουργική διαδικασία που πραγματώνεται δια της δραστηριότητας του Θεού Υιού, του κοσμικού Χριστού που είναι σταυρωμένος στο Σταθερό Σταυρό των Ουρανών. Η δραστηριότητα του Θεού Άγιο Πνεύμα, που υπονοείται στο Μεταβλητό Σταυρό, σχετίζεται στενά με το προηγούμενο ηλιακό σύστημα και η ενέργεια της θείας αυτής όψης απορροφάται πρακτικά πλήρως στο χειρισμό των δυνάμεων που κληρονομήθηκαν απ’ αυτό το σύστημα και είναι έμφυτες στην καθαυτή φύση της ίδιας της ουσίας. Η θεία αυτή όψη είναι για ολόκληρη γενικά τη θεία εκδήλωση ό,τι είναι η κατώτερη φύση (μορφική ζωή ή προσωπικότητα στους τρεις κόσμους της ανθρώπινης εξέλιξης) για την ψυχή όσον αφορά το ατομικό ανθρώπινο ον. Όσον αφορά τα τρία Πρόσωπα της θείας Τριάδας θα μπορούσαμε να πούμε ότι:
Ο Κριός είναι το εστιακό σημείο έκφρασης της πρώτης όψης της θειότητας, της όψης θέληση.
  Ο Λέων είναι το εστιακό σημείο για την έκφραση της δεύτερης όψης, της αγάπης-σοφίας ή της όψης συνείδηση. Αυτό κυρίως όσον αφορά την ανθρωπότητα.
Η Παρθένος είναι το εστιακό σημείο για την έκφραση της τρίτης όψης, εκείνης της ενεργού νοημοσύνης. Σ' αυτό το ζώδιο συμβολίζεται η ανώτατη λειτουργία της ύλης.

ΚΡΙΟΣ – ΛΕΩΝ – ΣΚΟΡΠΙΟΣ ΚΑΙ Η ΣΧΕΣΗ ΤΟΥΣ ΜΕ ΤΗΝ ΜΕΓΑΛΗ ΑΡΚΤΟ, ΤΗ ΜΙΚΡΗ ΑΡΚΤΟ, ΤΟΝ ΣΕΙΡΙΟ ΚΑΙ ΤΙΣ ΠΛΕΙΑΔΕΣ
Τα τέσσερα ζώδια – Κριός, Λέων, Σκορπιός και Υδροχόος – σχετίζονται με τα ακόλουθα αστέρια τα οποία δεν απαριθμούνται στα δώδεκα ζώδια του ζωδιακού· συνιστούν ένα άλλο πεδίο σχέσεων: Ο Κριός μ’ ένα απ’ τα δύο αστέρια που βρίσκονται στον αστερισμό της Μεγάλης Άρκτου, τα οποία καλούνται οι δύο Δείκτες. Ο Λέων με τον Πολικό Αστέρα που βρίσκεται στη Μικρή Άρκτο. Ο Σκορπιός με τον Σείριο, το Άστρο του Κυνός. Ο Υδροχόος με την Αλκυόνη, μια από τις επτά Πλειάδες.300px-ophiuchusurania2 Είναι λίγα όσα μπορώ να σας πω σχετικά με τις ενέργειες που εισρέουν στα τέσσερα ζωδιακά σημεία από αυτά τα μακρινά αν και δυναμικά σημεία εξερχόμενης ενέργειας· αποτελούν τμήμα της ζωικής έκφρασης μιας Ταυτότητας, άπειρα υπέρτερης και πιο αναπτυγμένης από τον Ηλιακό μας Λόγο. Όμως κάποιες νύξεις θα είναι χρήσιμες στον αληθινά εσωτεριστή αστρολόγο που μπορεί να μελετήσει αυτές τις σελίδες, ιδιαίτερα όσον αφορά το Σκορπιό. Ο Σκορπιός στο ιδιαίτερο αυτό στάδιο της ανθρώπινης εξέλιξης κυβερνά την Ατραπό της Μαθητείας. Θα σημειώσετε επίσης εδώ πως οι Λέων-Σκορπιός-Υδροχόος σχηματίζουν ένα ιδιάζον τρίγωνο δύναμης, αλλά μ’ αυτό θα ασχοληθώ αργότερα στο Κεφάλαιο ΙΙΙ με την επικεφαλίδα Επιστήμη των Τριγώνων. Ο Κριός, όπως θα αναμενόταν, συνδέεται στενά με τη Μεγάλη Άρκτο, αλλά περίεργα και με ένα από τα αστέρια που καλούνται Δείκτες· αυτά δείχνουν τον Πολικό Αστέρα ο οποίος αυτή τη στιγμή είναι ένα μείζον “αστέρι διεύθυνσης”. Διεύθυνση, θέληση, σκοπός και σχέδιο σχετίζονται όλα με τον ηλιακό Λόγο και με τα εξελικτικά Του εγχειρήματα σε σχέση με τις πολλές ζωές που εκδηλώνονται στο φορέα έκφρασης, τον οποίο αποκαλούμε ηλιακό σύστημα.

Η ΕΠΙΡΡΟΗ ΤΗΣ ΠΡΩΤΗΣ ΑΚΤΙΝΑΣ
Όλα αυτά ανταποκρίνονται στις επιρροές της πρώτης ακτίνας η οποία είναι σε κάθε πρόθεση και σκοπό η ενέργεια της θείας ενσωματωμένης θέλησης η οποία περιγράφηκε εσωτερικά σαν “αναπόφευκτος κατευθυνόμενος σκοπός”. Μέσα στο ηλιακό μας σύστημα ο Ήφαιστος κι ο Πλούτων είναι εκφράσεις ή θεματοφύλακες της πρώτης αυτής ακτινικής ενέργειας και είναι, όπως σας είπα, εσωτερικοί πλανήτες. Η πρώτη ένδειξη της αληθινής πνευματικής θέλησης αρχίζει να εκδηλώνεται μόνο στην Ατραπό της Μαθητείας – απ’ όπου και η καθυστερημένη ανακάλυψη των δύο αυτών πλανητών (καθυστερημένη σε χρόνο και από τη σκοπιά της ανθρώπινης γνώσης), γιατί μόνο σ’ αυτή την περίοδο της Άριας φυλής η ανθρωπότητα αρχίζει σε κάποιο μεγάλο βαθμό να εκδηλώνει ενδείξεις (και προς το παρόν τίποτε παραπάνω) μιας αντίδρασης ή ανταπόκρισης στην πνευματική θέληση της θεότητας καθώς φτάνει στον πλανήτη μας κι επομένως σε μας δια του Κριού, του Ήφαιστου και του Πλούτωνα. Έχετε λοιπόν την ακόλουθη άμεση γραμμή βουλητικής ενέργειας:
Τον Δείκτη που είναι μακρύτερα από τον Πολικό Αστέρα, στον αστερισμό της Μεγάλης Άρκτου. Μιλώντας εσωτερικά, είναι η μεγάλη δεξαμενή ή το εστιακό σημείο για τη θεία ενέργεια που εκτελεί το σκοπό του Θεού. Ο Δείκτης που είναι πλησιέστερα στον Πολικό Αστέρα εκφράζει την κατώτερη όψη της θέλησης την οποία – μιλώντας για την ανθρωπότητα – ονομάζουμε αυτοβουλία.
Τον Κριό στον οποίο η θέληση για δημιουργία ή εκδήλωση κάνει την εμφάνισή της και εγκαινιάζεται το μεγάλο θείο πείραμα.
Τον Ήφαιστο και τον Πλούτωνα που σχετίζονται με τους δύο Δείκτες και μόνο τώρα αρχίζουν με κάποιο συγκεκριμένο και σαφή τρόπο να επηρεάζουν την ανθρώπινη ανταπόκριση. Το αποτέλεσμά τους είχε πλανητική φύση μέχρι σήμερα και ως τώρα δεν ήταν καθόλου αποτελεσματικό είτε στο τέταρτο είτε στο δεύτερο βασίλειο της φύσης.
Τη Σαμπάλλα, το Θεματοφύλακα του Σχεδίου για τον πλανήτη μας.

Ο Λέων είναι το ζώδιο στο οποίο αναπτύσσεται η συνείδηση της ατομικότητας, χρησιμοποιείται και τελικά αφιερώνεται στον Θείο σκοπό. Σχετίζεται με τον Πολικό Αστέρα (που βρίσκεται στη Μικρή Άρκτο) και είναι επίσης περίεργα επιδεκτικός στην επίδραση εκείνου του Δείκτη στη Μεγάλη Άρκτο, ο οποίος είναι πλησιέστερα στον Πολικό Αστέρα. Μιλώντας εσωτερικά, ο Πολικός Αστέρας θεωρείται το “άστρο του αναπροσανατολισμού” δια του οποίου αναπτύσσεται η τέχνη της “επανεκτίμησης κι επανάκτησης εκείνου που απωλέσθηκε”. Αυτή φέρνει τελικά τον άνθρωπο πίσω στην πηγή της προέλευσής του. Συνεπώς θα μπορούσε να συναχθεί σωστά ότι αυτός ο Δείκτης και η ενέργεια που εκπορεύεται απ’ αυτόν καθοδηγεί την ανθρωπότητα στην ενελικτική ατραπό και είναι διαρκώς ενεργός στην επίδρασή του στον άνθρωπο που βρίσκεται ακόμη πάνω στο Μεταβλητό Σταυρό. Τότε η ενέργεια του Δείκτη που είναι μακρύτερα από τον Πολικό Αστέρα, αρχίζει να κάνει αισθητή την παρουσία της και καταγράφεται από τον μαθητή που είναι πάνω στην Ατραπό, μια αίσθηση ορθής διεύθυνσης ή καθοδήγησης και μια τέτοια καθοδήγηση (όταν ακολουθείται) οδηγεί τον άνθρωπο πλησιέστερα στην Ιεραρχία.

Εδώ είναι που απεικονίζεται για μας στο συμβολισμό του ουρανού η θεία αναγκαιότητα να επιτευχθεί ευθυγράμμιση και όταν επιτευχθεί, υπάρχει τότε μια άμεση εισροή θείας ενέργειας και ο άνθρωπος συνδέεται με ένα νέο και δημιουργικό τρόπο με τις πηγές της θείας προμήθειας. Οι αστρολόγοι θα κάνουν καλά (σε σχέση με τα ωροσκόπια των μαθητών και ιδιαίτερα των μυημένων) να εξετάζουν τους δύο Δείκτες και τον Πολικό Αστέρα. Σχετίζονται μυστηριωδώς με τις τρεις όψεις του ενσαρκωμένου ανθρώπου – Πνεύμα, ψυχή και σώμα. Περισσότερα από αυτό δε μου επιτρέπεται να σας μεταδώσω. Μπορώ όμως να σας δώσω έναν άλλο υπαινιγμό.Τα τρία αυτά αστέρια ενσωματώνουν τις τρεις όψεις της θείας θέλησης. Είναι οι τρεις όψεις όλων των εκφράσεων της θειότητας σε εκδήλωση που υπόκεινται στην Επιστήμη των Τριγώνων. Αυτό θα το διευκρινίσω αργότερα. Εμφανίζεται επίσης ένα άλλο τρίγωνο ενέργειας: Κριός, Λέων και Πολικός Αστέρας και συνδέονται διπλά μέσω των Δεικτών.

ΣΚΟΡΠΙΟΣ ΚΑΙ ΣΕΙΡΙΟΣ
Ο Σκορπιός βρίσκεται υπό την επιρροή ή την εισρέουσα ενέργεια του Σειρίου. Αυτό είναι το μεγάλο άστρο της μύησης, επειδή η Ιεραρχία μας (μια έκφραση της δεύτερης όψης της θειότητας) βρίσκεται υπό την επιτήρηση ή τον πνευματικό μαγνητικό έλεγχο της Ιεραρχίας του Σειρίου. Αυτές είναι κύριες ελέγχουσες επιδράσεις με τις οποίες εργάζεται ο κοσμικός Χριστός πάνω στη Χριστική αρχή στο ηλιακό σύστημα, στον πλανήτη, στον άνθρωπο και στις κατώτερες μορφές ζωικής έκφρασης. Εσωτερικά αποκαλείται το “λαμπρό άστρο της ευαισθησίας”. Συνεπώς έχετε: Τον Πολικό ΑστέραΤο Άστρο της Διεύθυνσης που κυβερνά τη Σαμπάλλα. Αργότερα ένας άλλος Πολικός Αστέρας θα πάρει τη θέση του, λόγω της αλληλεπίδρασης των δυνάμεων στο σύμπαν και της γενικής μετατόπισης και κίνησης. Αλλά το όνομα και η ποιότητα αυτού του αστέρα θα αποκαλυφθούν μόνο κατά τη μύηση. Τον Σείριο – Το Άστρο της Ευαισθησίας – που κυβερνά την Ιεραρχία. Την Αλκυόνη – Το Άστρο του Ατόμου – που κυβερνά την ανθρωπότητα. Μπορείτε να δείτε από τα παραπάνω πώς εκδιπλώνεται βαθμιαία ολόκληρο το σχέδιο αυτής της Πραγματείας.

Μου ήταν αναγκαίο να σας υποδείξω τη φύση και το σκοπό των τριών Θείων κέντρων – της Σαμπάλλα, της Ιεραρχίας και της Ανθρωπότητας – προτού μπορέσω να σας αποσαφηνίσω αυτό το μέρος της διδασκαλίας ή προτού μπορέσω να σας υποδείξω τη φύση των ενεργειών που διαχύνονται από μακρινούς αστερισμούς και ζωδιακά σημεία μέσα στην πλανητική μας διάταξη. Ο Σκορπιός είναι ο μεγάλος αστερισμός που επηρεάζει το σημείο στροφής τόσο στη ζωή της ανθρωπότητας όσο και στη ζωή του ατομικού ανθρώπινου όντος. Για πρώτη φορά στην ιστορία τόσο του ανθρώπινου γένους όσο και των μαθητών η ενέργεια του Σειρίου που χύνεται στις επτά ομάδες οι οποίες σχηματίζουν την πλανητική μας Ιεραρχία, εφελκύει ανταπόκριση. Θα σας υπενθύμιζα ένα βασικό γεγονός στην εξελικτική διαδικασία, το οποίο τελικά η αστρολογία θα αποδείξει επιστημονικά και πέρα από κάθε αμφισβήτηση. Είναι το γεγονός ότι ενέργειες και δυνάμεις διαχύνονται στο σύστημά μας και τις πλανητικές μας ζωές ακατάπαυστα, δυναμικά και κυκλικά. Θεωρούνται όμως σήμερα ότι υπάρχουν μόνο όταν εφελκύεται συγκεκριμένη ανταπόκριση. Έρχονται από όλα τα είδη των πηγών, εξωτερικών στο σύστημα και στις πλανητικές μας διατάξεις, αλλά μέχρι ο άνθρωπος να ανταποκριθεί και να τις καταγράψει, τόσο οι επιστήμονες όσο και οι αστρολόγοι θα αποτυγχάνουν να τις αναγνωρίσουν και είναι σαν να μην υπάρχουν.

Είναι ένα σημείο που πρέπει να έχετε κατά νου καθώς συνεχίζω να σας διδάσκω, γιατί μπορεί να υποδείξω κάποιες πηγές δρώσας ενέργειας που μπορεί να σας είναι προς το παρόν άγνωστο ότι επιδρούν στο σύστημά μας και στα περιεχόμενά του. Η δυσκολία δε θα υπάρχει λόγω των ανακριβειών μου, αλλά εξαιτίας της έλλειψης ευαισθησίας στο μηχανισμό ανταπόκρισης που χρησιμοποιούν προς το παρόν το ανθρώπινο γένος και οι μαθητές. Συνεπώς σε σχέση με την ατραπό της μαθητείας έχετε τις ακόλουθες γραμμές “επηρεάζουσας ενέργειας”:

Τον Σείριο – που εργάζεται με επταπλό τρόπο δια των επτά ακτίνων και των επτά ομάδων τους όπως συνιστούν την ενεργό Ιεραρχία.
Τον Σταθερό Σταυρό – μια συγχώνευση τεσσάρων κύριων ενεργειών που εισρέουν στο ηλιακό μας σύστημα, στον πλανήτη μας και στην ανθρωπότητα.
Τον Σκορπιό – μια όψη του Σταθερού Σταυρού, που έχει ιδιάζουσα και εξειδικευμένη δυναμικότητα πάνω στην Ατραπό της Μαθητείας και προετοιμάζει με τις δοκιμασίες και τις εξετάσεις του: α) Τη διαδικασία αναπροσανατολισμού δια της οποίας ο άνθρωπος αναρριχάται στο Σταθερό Σταυρό και εγκαταλείπει το Μεταβλητό Σταυρό. β) Το μαθητή για την πρώτη, δεύτερη και τρίτη μύηση. Μετά την τρίτη μύηση η ιδιάζουσα δυναμικότητά του για δοκιμασία δε γίνεται πια αισθητή.
Την Ιεραρχία – Το διανεμητικό πράκτορα στα διάφορα βασίλεια της φύσης.
Τον Άρη και τον Κρόνο – Αμφότεροι αυτοί οι πλανήτες είναι υπερβολικά δυναμικοί σε σχέση με τη μύηση στη ζωή της Ιεραρχίας· ο Άρης είναι δυναμικός σε σχέση με το Σκορπιό και ο Κρόνος σε σχέση με τον Aιγόκερω.

Αυτό συνεπάγεται την εντεινόμενη δραστηριότητα της 6ης και 3ης ακτίνας και των ενεργειών τους κι όταν αυτές χρησιμοποιηθούν σωστά, προκύπτει η ελευθερία από το μορφικό έλεγχο και η αποδέσμευση του συνειδητού ατόμου. Επίσης οι αστρολόγοι θα κάνουν καλά να εργασθούν μ’ αυτή τη γραμμή των συγχωνευμένων δυνάμεων, μελετώντας τις επιπτώσεις και τα αποτελέσματά της στη ζωή του μαθητή.

 

2ο ΜΕΡΟΣ

Η ΕΓΚΑΤΑΛΕΙΨΗ ΤΗΣ ΕΠΙΘΥΜΙΑΣ ΣΤΟ ΣΚΟΡΠΙΟ
Ο Υδροχόος σχετίζει την ανθρωπότητα με τις Πλειάδες κι επομένως με τον Ταύρο με έναν ασυνήθιστο τρόπο. Το κλειδί σ' αυτή τη σχέση πρέπει να βρεθεί στη λέξη επιθυμία που οδηγεί μέσω των μετουσιωτικών διαδικασιών της ζωικής εμπειρίας στην έφεση και τελικά στην εγκατάλειψη της επιθυμίας στο Σκορπιό.

ΤΟ ΤΡΙΓΩΝΟ ΥΔΡΟΧΟΟΣ - ΑΛΚΥΟΝΗ - ΑΝΘΡΩΠΟΤΗΤΑ
Ο Υδροχόος, η Αλκυόνη και η Ανθρωπότητα αποτελούν ένα εξαιρετικά ενδιαφέρον τρίγωνο δύναμης. Η Αλκυόνη είναι μια από τις επτά Πλειάδες και αποκαλείται το “άστρο του Ατόμου” και μερικές φορές το “άστρο της νοημοσύνης”. Ήταν δυναμικά ενεργό στη διάρκεια του προηγούμενου ηλιακού συστήματος όπου το Τρίτο Πρόσωπο της Τριάδας ήταν ιδιαζόντως παντοδύναμο και ενεργό, όπως ακριβώς σήμερα ο κοσμικός Χριστός, το δεύτερο Πρόσωπο της Τριάδας, είναι ιδιαζόντως ενεργό σ’ αυτό το ηλιακό σύστημα. Οι ενέργειες που έρχονται από την Αλκυόνη διαποτίζουν την ουσία του σύμπαντος με την ποιότητα του νου. Σαν επακόλουθο της αρχαιότατης αυτής δραστηριότητας η ίδια δύναμη ήταν παρούσα την εποχή της ατομικοποίησης σ’ αυτό το ηλιακό σύστημα, γιατί σ’ αυτό το σύστημα και πρωτίστως πάνω στον πλανήτη μας, τη Γη, έγιναν αισθητά τα κύρια αποτελέσματα της προγενέστερης αυτής δραστηριότητας. Δύο από τους πλανήτες, η Γη (μη-ιερή) και ο Ουρανός (ιερός), είναι άμεσα το αποτέλεσμα της τρίτης ακτινικής αυτής δραστηριότητας. Αυτό έχει μεγάλη σπουδαιότητα για να το θυμάστε. Θα σας ζητούσα επίσης να συνδέσετε αυτή τη σκέψη με τη διδασκαλία ότι μέσω του θείου κέντρου της νοήμονος δραστηριότητας, που αποκαλούμε ανθρωπότητα, το τέταρτο βασίλειο της φύσης θα δράσει τελικά σαν μεσολαβούσα αρχή και για τα τρία κατώτερα βασίλεια. Η ανθρωπότητα είναι ο θείος Αγγελιαφόρος στον κόσμο της μορφής· είναι ουσιαστικά ο Ερμής που φέρνει φως και ζωή στις άλλες θείες εκδηλώσεις και όλοι οι θείοι παγκόσμιοι Σωτήρες είναι τα αιώνια σύμβολά του.

Η επερχόμενη αυτή διαδικασία της πλανητικής υπηρεσίας μέσω του τρίτου θείου κέντρου είναι αληθινά αποτελεσματική μόνο όταν κυβερνά ο Υδροχόος κι όταν ο ήλιος μας περνά απ’ αυτό το σημείο του ζωδιακού. Απ’ όπου και η τεράστια σπουδαιότητα των επόμενων 2000 ετών. Επομένως μόνο όταν ο άνθρωπος είναι ένας παγκόσμιος υπηρέτης και αποκτά ομαδική συνείδηση, μπορεί να αρχίσει να καταδεικνύεται ο επιθυμητός αυτός αντικειμενικός σκοπός της εκδήλωσης. Για πρώτη φορά στην πλανητική ιστορία αρχίζει να συμβαίνει σήμερα. Είναι ένας από τους πρώτους καρπούς της μύησης και μόνο στην επόμενη φυλετική ρίζα της τωρινής μας Άριας φυλής θα αρχίσουμε να καταλαβαίνουμε πραγματικά τη σπουδαιότητα της διαδικασίας και την αληθινή φύση των ενεργειών που πρέπει ν’ αποδεσμευθούν με το μέσον της ανθρωπότητας πάνω στον πλανήτη. Αυτός είναι ο λόγος που ο Δίας και ο Ουρανός (οι εκφράσεις της δεύτερης και της έβδομης ακτίνας) είναι ο εξωτερικός και ο εσωτερικός κυβερνήτης του Υδροχόου. Επομένως έχετε την ακόλουθη γραμμή δύναμης για να μελετήσετε:

Την Αλκυόνη – στις Πλειάδες, τη μητέρα των επτά όψεων της μορφικής ζωής και τις “συζύγους των επτά Ρίσι της Μεγάλης Άρκτου”. Συνδέονται με την όψη της Μητρός που γαλουχεί το νήπιο Χριστό.
Τον Υδροχόο – τον Παγκόσμιο Υπηρέτη, το διαβιβαστή ενέργειας η οποία εφελκύει μαγνητική ανταπόκριση.
Τον Δία και τον Ουρανό – πλανήτες της ευεργετικής ολοκλήρωσης. Η 2η Ακτίνα της Αγάπης και η 7η Ακτίνα που συγχωνεύει το πνεύμα και την ύλη “στην υπέρτατη δόξα” του Ηλιακού Λόγου, βρίσκονται στην πιο πλήρη τελική συνεργασία.
Την Ανθρωπότητα – το εστιακό σημείο για όλες αυτές τις ενέργειες και το θείο διανομέα τους για το άτομο και αργότερα για τα τρία κατώτερα βασίλεια στη φύση.

Έτσι βλέπετε ότι από μια γενίκευση αναφορικά με τους εξωτερικούς αστερισμούς (εξωτερικούς για το ζωδιακό και για το ίδιο το ηλιακό σύστημα) αποβαίνουμε πιο ειδικοί, δείχνοντας πώς ορισμένα άστρα σ’ αυτούς τους αστερισμούς σχετίζονται σαφώς με άμεσες γραμμές ενέργειας με τον πλανήτη μας· αυτές οι γραμμές δύναμης φτάνουν συνήθως σε μας μέσω ενός από τα ζωδιακά σημεία και – σε σπάνιες περιπτώσεις – άμεσα από έναν πλανήτη.

ΜΕΓΑΛΗ ΑΡΚΤΟΣ – ΜΙΚΡΗ ΑΡΚΤΟΣ – ΠΛΕΙΑΔΕΣ
Η τελευταία όμως περίπτωση είναι εξαιρετικά σπάνια. Φέραμε επίσης σε σχέση με το ηλιακό μας σύστημα έναν άλλο αστερισμό που ονομάζεται Μικρή Άρκτος και είναι αντανάκλαση ή απόρροια των κύριων ενεργειών του μεγαλύτερου πρωτοτύπου της, της Μεγάλης Άρκτου. Τα γεγονότα αυτά περιέχουν ένα μεγάλο μυστήριο που συνδέεται με την αλληλοσχέτιση της Μεγάλης Άρκτου, της Μικρής Άρκτου και των Πλειάδων. Αποτελούν μια από τις πιο μεγάλες και πιο σπουδαίες τριπλότητες που μπορούν να βρεθούν στους ουρανούς στο μέτρο που έχουμε διακριβώσει αστρονομικά τη φύση του άμεσου σύμπαντός μας. Πρόκειται για μια εντελώς ασήμαντη πληροφορία όσο σας αφορά και έχει σημασία μόνο για τους μυημένους του τέταρτου βαθμού. Χρησιμεύει ωστόσο για να προσθέσει τη μαρτυρία της στην ουσιώδη ακεραιότητα και τις αλληλοσυμπλεκόμενες εξαρτήσεις του σύμπαντος.

ΣΚΟΡΠΙΟΣ ΚΑΙ ΜΑΘΗΤΕΙΑ “ΣΗΜΕΙΑ ΚΡΙΣΗΣ” ΚΑΙ “ΣΤΙΓΜΩΝ ΑΝΑΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ”
Προκειμένου να κατανοηθεί καλύτερα η φύση της μαθητείας και οι διαδικασίες σταθεροποίησης και ορθής διεύθυνσης, πρέπει να προηγηθεί της εμπειρίας της μύησης του Αιγόκερου μια προσεκτική μελέτη των πνευματικών επιπτώσεων του ζωδίου του Σκορπιού και της λειτουργίας του της παροχής “σημείων κρίσης” και “στιγμών αναπροσανατολισμού”, καθώς αυτό θα έχει υπέρτατη αξία για τον ειλικρινή σπουδαστή. Μολονότι προσπαθώ να βάλω τα θεμέλια για τη νέα αστρολογία και να προσφέρω κάποιο μέτρο τεχνικής πληροφόρησης από τη σκοπιά της Ιεραρχίας, το υποκείμενο κίνητρό μου είναι πάντα το ίδιο, να υποδείξω τον τρόπο της ζωντανής διαδικασίας και να διεγείρω τη θεία εκείνη περιέργεια κι εκείνη την αίσθηση της εξωστρεφούς πνευματικής περιπέτειας και της φλογερής έφεσης για πρόοδο που λανθάνει σε όλους τους μαθητές και η οποία όταν διεγερθεί, θα τους επιτρέψει να προχωρήσουν πιο γαλήνια και φρόνιμα πάνω στην Ατραπό της Επιστροφής. Διαφορετικά η πρακτική αξία εκείνου που ζητώ να μεταδώσω δεν έχει καμιά πραγματική σπουδαιότητα· θα γίνω κατανοητός και η νέα αστρολογία θα έλθει σε ύπαρξη ανάλογα με την εσωτερική ικανότητα εκείνων που διαβάζουν και στοχάζονται τα λόγια μου.

Είμαι εξαιρετικά ανυπόμονος αυτές τις μέρες όπου η επίδραση του Σκορπιού και του πλανήτη Άρη γίνεται τόσο ισχυρά αισθητή στις παγκόσμιες υποθέσεις, να μπορέσει, να καλλιεργηθεί η αληθινή διόραση, να αναπτυχθεί η αισιοδοξία και η κατανόηση και να μπορέσει να εκτιμηθεί η αληθινή αξία της φύσης των δοκιμασιών στις οποίες υποβάλλεται σήμερα ο παγκόσμιος μαθητής, η ανθρωπότητα κι έτσι να διαχυθεί φως πάνω στο δρόμο του ανθρώπου. Μόνο μέσα από την κατανόηση θα έρθει η λύση και θα επιτευχθεί η διόρθωση του λάθους.

ΟΙ ΤΡΕΙΣ ΔΟΚΙΜΑΣΙΕΣ ΣΤΟΝ ΣΚΟΡΠΙΟ
Οι δοκιμασίες του Σκορπιού είναι αναγκαστικά τρεις σε φύση καθόσο αφορούν στενά την ετοιμότητα της τριπλής προσωπικότητας:
Να αναπροσανατολισθεί στη ζωή της ψυχής και αργότερα,
Να βεβαιώσει την ετοιμότητα για μύηση.
Να καταδείξει ευαισθησία στο Σχέδιο κι έτσι να καταστεί ο προσηλωμένος μαθητής στον Τοξότη.

Οι τρεις κύριες δοκιμασίες διαιρούνται πάλι σε τρία στάδια και πάνω στην Ατραπό της Μαθητείας ο άνθρωπος μπορεί να βρεθεί να περνά απ’ αυτό το ζώδιο για δοκιμασία και εμπειρία εννέα φορές. Το γεγονός των τριών δοκιμασιών που καθεμιά υπάρχει σε τρία στάδια μπορεί να μεταδώσει έναν υπαινιγμό στους εσωτερικούς αστρολόγους σχετικά με το σκοπό των τριών δεκανών στους οποίους διαιρείται κάθε ζώδιο – ένα σημείο που ελπίζω να θίξω όταν φτάσουμε στη μελέτη της Επιστήμης των Τριγώνων. Κάθε δοκιμασία (κι επομένως κάθε δεκανός) αφορά τις τρεις όψεις τις οποίες σ’ αυτή την Πραγματεία επί των Επτά Ακτίνων ονομάσαμε: ζωή, ποιότητα κι εμφάνιση. Έτσι οι τρεις μεγάλες δοκιμασίες στο Σκορπιό είναι στην πραγματικότητα εννέα δοκιμασίες απ’ όπου και η εννεακέφαλη Ύδρα ή Όφις που συνδέεται πάντοτε με το Σκορπιό κι απ’ όπου επίσης η φύση της εκπληκτικής νίκης που πέτυχε ο Ηρακλής, ο Θεός-Ήλιος, σ’ αυτό το ζώδιο. Έχει ενδιαφέρον να σημειωθεί ότι ο καθένας από τους μεγάλους Υιούς του Θεού, των Οποίων τα ονόματα είναι κατεξοχήν στις διάνοιες των ανθρώπων – Ηρακλής, Βούδδας και Χριστός – συνδέονται στα αρχεία της Μεγάλης Λευκής Στοάς με τα τρία ειδικά σημεία του ζωδιακού (που κατά έναν περίεργο τρόπο αποτελούν το “ζωδιακό δεκανό”) στο καθένα απ’ τα οποία πέρασαν απ’ τη δοκιμασία στη νίκη:

Στο Σκορπιό – Ο Ηρακλής έγινε ο θριαμβευτής μαθητής.
Στον Ταύρο – Ο Βούδας πέτυχε τη νίκη πάνω στην επιθυμία και έφτασε στη φώτιση.
Στους Ιχθείς – Ο Χριστός υπερνίκησε το θάνατο κι έγινε ο παγκόσμιος σωτήρας.

Οι τρεις αυτοί αστερισμοί σχηματίζουν συνεπώς ένα τρίγωνο μύησης και βαθιάς σημασίας, επειδή προσφέρει εκείνες τις συνθήκες κι εκείνη την ενέργεια που θα δοκιμάσει και θα τελειοποιήσει τις τρεις όψεις της προσωπικότητας, έτσι ώστε να γίνουν αληθινές αντανακλάσεις των τριών θείων όψεων· αφορούν κυρίως την ψυχή και το σώμα κι επομένως εκφράζονται μέσω του Μεταβλητού Σταυρού και του Σταθερού Σταυρού, αλλά όχι του Θεμελιώδη Σταυρού. Μπορούμε να προσθέσουμε στα παραπάνω τα εξής:

Ο Σκορπιός μεταφέρει τη δοκιμασία μέχρι τη ζωή του φυσικού πεδίου και τότε, όταν αντιμετωπισθεί και χρησιμοποιηθεί εκεί, η ζωή του ανθρώπου ανεβαίνει στον ουρανό και το πρόβλημα που περιλαμβάνει η δοκιμασία λύνεται με τη χρήση του ορθολογικού νου.

Ο Ταύρος κυβερνά την επιθυμία και μεταφέρει τη δοκιμασία στο συναισθηματικό ή αστρικό πεδίο και ανυψώνει την επιθυμία-ευαισθησία από τη μορφική πλευρά της ζωής σ’ εκείνο τον κόσμο της ευαίσθητης αντίληψης, τον οποίο ονομάζουμε ενορατικό πεδίο.

Οι Ιχθείς μεταφέρουν τη δοκιμασία στην περιοχή των νοητικών διαδικασιών, η οποία είναι η αντανάκλαση της όψης θέληση της θειότητας· το πρόβλημα του μυημένου σ’ αυτό το ζώδιο διατυπώθηκε από τον Χριστό με τα λόγια, “Πάτερ, πλην μη το θέλημά μου, αλλά το σον γινέσθω”. Οι δοκιμασίες εξυψώνουν την αυτοβουλία της προσωπικότητας στην περιοχή της θείας θέλησης και το αποτέλεσμα είναι η έμπνευση και η ανάδυση ενός παγκόσμιου σωτήρα.

Συλλογισθείτε τα παραπάνω και μάθετε τα μαθήματα της όρεξης, της επιθυμίας και της αυτοβουλίας, γιατί είναι πολλά και χρήσιμα. Οι τρεις δοκιμασίες στο Σκορπιό αφορούν επίσης τις τρεις όψεις του ανθρώπινου όντος καθώς συγχωνεύονται και σμίγουν στο φυσικό πεδίο.

Πρώτο, υπάρχει η δοκιμασία της όρεξης. Αυτή η όρεξη είναι οι φυσικές προτιμήσεις και τάσεις που είναι έμφυτες στη ζωώδη φύση κι αυτές είναι κυρίως τρεις: Σεξ, φυσική άνεση και χρήμα σαν συμπυκνωμένη ενέργεια.

Δεύτερο, είναι οι δοκιμασίες που συνδέονται με την επιθυμία και το αισθαντικό πεδίο. Αυτές είναι πιο λεπτοφυείς σε φύση, προκαλώντας αυτόματα αποτελέσματα στο φυσικό πεδίο· δεν είναι έμφυτες στη ζωώδη φύση, αλλά επιβάλλονται από την επιθυμητική φύση και είναι πάλι τρεις σε αριθμό: φόβος, μίσος και φιλοδοξία ή επιθυμία για δύναμη.

Τρίτο, υπάρχουν οι δοκιμασίες του κατώτερου κριτικού νου, οι οποίες είναι: υπερηφάνεια, χωριστικότητα και σκληρότητα.

Να θυμάστε ότι το χειρότερο είδος σκληρότητας δεν είναι η σκληρότητα με φυσική φύση, αλλά εκείνη που είναι περισσότερο νοητική σε χαρακτήρα. Συνεπώς έχετε στην κατηγορία εκείνου που πρέπει να δοκιμαστεί και ν’ αποδειχθεί ότι δεν υπάρχει, τις ακόλουθες κατηγορίες τις οποίες απαριθμώ πάλι επειδή έχουν βασική σπουδαιότητα:

Α1. Σεξ – η σχέση των ζευγών των αντιθέτων. Μπορούν να χρησιμοποιηθούν ιδιοτελώς ή να σμίξουν θεϊκά.
Α2. Φυσική άνεση – ζωικές συνθήκες που οικειοποιούνται ιδιοτελώς.
Α3. Χρήμα – που εγκλωβίζεται ιδιοτελώς, αν μπορώ να χρησιμοποιήσω μια τέτοια φράση.
Β1. Φόβος – που σήμερα ρυθμίζει τη δραστηριότητα.
Β2. Μίσος – που είναι ένας παράγοντας στη ρύθμιση των σχέσεων.
Β3. Φιλοδοξία – που ρυθμίζει τους αντικειμενικούς σκοπούς.
Γ1. Υπερηφάνεια – που είναι διανοητική ικανοποίηση η οποία καθιστά το νου φραγμό για τον ψυχικό έλεγχο.
Γ2. Χωριστικότητα – που είναι η απομονωμένη στάση και η οποία κάνει το νου φραγμό στις ορθές ομαδικές σχέσεις.
Γ3. Σκληρότητα – που είναι ικανοποίηση των μεθόδων της προσωπικότητας και η οποία καθιστά το νου όργανο της αίσθησης της δύναμης.

Όταν αυτά τα λάθη γίνουν αντιληπτά και υπερνικηθούν, το αποτέλεσμα είναι διπλό: η εδραίωση ορθών σχέσεων με την ψυχή κι επίσης με το περιβάλλον. Τα δύο αυτά αποτελέσματα είναι ο στόχος όλων των δοκιμασιών στο Σκορπιό. Συνεπώς οι βασικοί τόνοι αυτού του ζωδίου είναι εξέταση, δοκιμασία και θρίαμβος. Μπορούν επίσης να ονομασθούν πάλη, δύναμη και στάσεις του Τοξότη.

 

3ο ΜΕΡΟΣ

Ο ΕΝΟΙΚΟΣ ΣΤΟ ΚΑΤΩΦΛΙ

Μια άλλη άποψη της εμπειρίας στο Σκορπιό μπορεί να καλυφθεί από δύο λέξεις: ανακεφαλαίωση και αναπροσανατολισμός. Στο Σκορπιό οι δύο πιο απόκρυφοι παράγοντες αναδύονται από το παρελθόν κι αρχίζουν να απορροφούν την προσοχή του μαθητή. Ο ένας είναι η μνήμη και ο άλλος είναι σαν αποτέλεσμα της μνήμης ο Ένοικος στο Κατώφλι. Η μνήμη με την έννοια που περιλαμβάνεται εδώ, δεν είναι απλά μια ικανότητα του νου, όπως τόσο συχνά υποτίθεται, αλλά είναι ουσιαστικά μια δημιουργική δύναμη. Είναι βασικά μια όψη της σκέψης και – σε συνδυασμό με τη φαντασία – είναι ένας δημιουργικός πράκτορας επειδή, όπως ξέρετε καλά, οι σκέψεις είναι πράγματα. Από τα αρχαία βάθη της μνήμης, από ένα βαθιά ριζωμένο παρελθόν που ανακαλείται οριστικά και απ’ το φυλετικό κι ατομικό υποσυνείδητο (ή τα θεμελιωμένα κι εδραιωμένα αποθέματα σκέψης κι επιθυμιών, κληρονομημένα και έμφυτα), αναδύεται από τις περασμένες ατομικές ζωές και εμπειρία εκείνο: που είναι το άθροισμα όλων των ενστικτωδών αντιδράσεων, όλων των κληρονομημένων γοητειών και όλων των φάσεων των εσφαλμένων νοητικών στάσεων· σ’ αυτές (καθώς συνιστούν ένα συγχωνευμένο σύνολο) δίνουμε το όνομα του Ενοίκου στο Κατώφλι.

Αυτός ο Ένοικος είναι το άθροισμα όλων των χαρακτηριστικών της προσωπικότητας που δεν έχουν ακόμη κατακτηθεί και υποταχθεί και τα οποία πρέπει τελικά να υπερνικηθούν πριν μπορέσει να ληφθεί μύηση. Κάθε ζωή βλέπει να γίνεται κάποια πρόοδος· κάποιες ατέλειες της προσωπικότητας εξομαλύνονται κι επιτυγχάνεται κάποια πραγματική πρόοδος. Αλλά τα μη κατακτηθέντα υπολείμματα και οι αρχαίες ενοχές είναι πολυάριθμες και εξαιρετικά δυναμικές και όταν η ψυχική επαφή εδραιωθεί επαρκώς έρχεται μια ζωή στην οποία η πολύ αναπτυγμένη και ισχυρή προσωπικότητα γίνεται η ίδια ο Ένοικος στο Κατώφλι. Τότε ο Άγγελος της Παρουσίας και ο Ένοικος στέκουν αντιμέτωποι και πρέπει κάτι να γίνει. Τελικά το φως του προσωπικού εαυτού σβήνει και μειώνεται στη λάμψη της δόξας που εκπορεύεται από τον Άγγελο. Τότε η μεγαλύτερη δόξα εξαλείφει τη μικρότερη. Όμως αυτό είναι δυνατό μόνο όταν η προσωπικότητα έρχεται διακαώς σε σχέση με τον Άγγελο αναγνωρίζει τον εαυτό της σαν τον Ένοικο και σαν μαθητής αρχίζει τη μάχη μεταξύ των ζευγών των αντιθέτων και μπαίνει στις δοκιμασίες του Σκορπιού. Αυτές οι εξετάσεις και δοκιμασίες είναι πάντα αυτοεισαγόμενες· ο μαθητής βάζει τον εαυτό του στο θετικό ή ρυθμιστικό περιβάλλον όπου οι δοκιμασίες και η πειθαρχία είναι αναπόφευκτες και αναπότρεπτες.

Όταν ο νους φτάσει σε ένα σχετικά υψηλό στάδιο ανάπτυξης εφελκύεται η όψη της μνήμης με ένα νέο και συνειδητό τρόπο και τότε κάθε λανθάνουσα προδιάθεση κάθε φυλετικό κι εθνικό ένστικτο κάθε μη κατακτηθείσα κατάσταση και κάθε κυρίαρχο σφάλμα ανυψώνεται στην επιφάνεια της συνείδησης και τότε – αρχίζει η μάχη. Όμως ο βασικός τόνος του Σκορπιού είναι Θρίαμβος. Αυτή είναι η κύρια έκφρασή του στο φυσικό πεδίο. Σαν αποτέλεσμα της μάχης και της νίκης ο όλος θείος άνθρωπος – που δεν εκφράζεται ακόμη τέλεια, αν μπορώ να διατυπώσω έτσι την κατάσταση – αγκυροβολεί στο φυσικό πεδίο με τέτοια ακρίβεια και καθαρότητα ώστε δε διαφεύγει απ’ τα συμπεράσματα του περιβάλλοντος της οικογένειας, των φίλων και της ομάδας του μαθητή ότι είναι μαθητής.

Απ’ αυτή τη σκοπιά παρακαλουθείται σχολαστικά· μαθαίνει την έννοια της λέξης “παράδειγμα”· διαπομπεύεται απ’ όσους παρατηρούν και τώρα γίνονται τα πρώτα συνειδητά στάδια προς την ομαδική επίγνωση και την ομαδική ανταπόκριση συν την ομαδική υπηρεσία. Αυτό είναι το αποτέλεσμα και η ανταμοιβή της εμπειρίας στο Σκορπιό. Σ’ αυτό το ζώδιο ο άσωτος υιός συνέρχεται κι έχοντας φάει τα ξυλοκέρατα της ζωής κι έχοντας εξαντλήσει τα αποθέματα της εγκόσμιας επιθυμίας και φιλοδοξίας – λέει: “Αναστάς πορεύσομαι προς τον Πατέρα μου”.

Υπάρχουν δύο τέτοιες μείζονες κρίσεις στη ζωή του ζηλωτή:

Όταν ο νοήμων άνθρωπος του κόσμου συνέρχεται και αναπροσανατολίζεται τότε στην ψυχή και τις απαιτήσεις της. Αυτό οδηγεί στις δοκιμασίες του Σκορπιού.

Όταν ο μυημένος του τρίτου βαθμού – σε μια ανώτερη στροφή του σπειροειδούς – αναπροσανατολίζεται στην Ενάδα και περνά από πιο λεπτοφυείς δοκιμασίες για ορισμένες απροσδιόριστες και πνευματικές αναγνωρίσεις. Πάνω σ' αυτές δε χρειάζεται να επεκταθούμε.

ΣΚΟΡΠΙΟΣ ΚΑΙ ΣΤΑΘΕΡΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ
Υπάρχουν λίγα που μπορώ να προσθέσω σε σχέση με το γεγονός ότι ο Σκορπιός βρίσκεται σ’ έναν από τους τέσσερις βραχίονες του Σταθερού Σταυρού. Μελετώντας τα προηγούμενα ζώδια, καλύφθηκαν ήδη πολλά για το Σταθερό Σταυρό και δε χρειάζεται να επαναλάβω εδώ τις πληροφορίες. Η επιθυμία στον Ταύρο γίνεται πνευματική έφεση στο Σκορπιό. Το σκοτάδι της εμπειρίας στο Σκορπιό γίνεται φώτιση στον Ταύρο, γιατί δεν πρέπει ποτέ να λησμονείται ότι όσον αφορά τα ζεύγη των αντιθέτων, κερδίζουν και ωφελούνται αμοιβαία, γιατί υπάρχει μια άμεση γραμμή δύναμης κι επαφής μεταξύ των δύο. Είναι ένα γεγονός που σπάνια αναγνωρίζεται.

ΚΥΒΕΡΝΗΤΕΣ ΤΟΥ ΖΩΔΙΟΥ ΤΟΥ ΣΚΟΡΠΙΟΥ
Φτάνουμε πλέον στην εξέταση των Κυβερνητών που διέπουν το ζώδιο του Σκορπιού. Η επιρροή τους είναι δυναμική στη ζωή του μέσου ή υπανάπτυκτου ανθρώπου ο οποίος ανταποκρίνεται πιο εύκολα στις πλανητικές επιδράσεις στους δώδεκα οίκους του ωροσκοπίου της προσωπικότητάς του απ’ ό,τι ο πιο προχωρημένος άνθρωπος που περιέρχεται υπό την άμεση επιρροή των ζωδίων. Μέσω αυτών των Κυβερνητών δύο ακτίνες έρχονται σε μια δυναμική ελέγχουσα θέση στο Σκορπιό: είναι η 6η Ακτίνα της Αφοσίωσης και η 4η Ακτίνα της Αρμονίας μέσω Διαμάχης, όπου η τελευταία έχει μια ιδιάζουσα σχέση με τον τρόπο της ανθρώπινης ανάπτυξης και η πρώτη με τις μεθόδους της Ιχθυακής εποχής που μόλις παρέρχεται. Ο Άρης και ο Ερμής ελέγχουν και ο Άρης είναι ιδιαίτερα ενεργός, εξαιτίας του γεγονότος ότι ο Άρης είναι ο ορθόδοξος πλανήτης που ελέγχει την προσωπικότητα στο Σκορπιό κι επίσης ο εσωτερικός πλανήτης που ρυθμίζει την ανέλιξη του μαθητή.

Ο ΑΡΗΣ
Ο Άρης είναι ο κυρίαρχος παράγοντας στις δοκιμασίες και τις εξετάσεις του μαθητή πριν την εμπειρία στον Τοξότη και τη μύηση στον Aιγόκερω κι αυτό για τους εξής λόγους:

Πρώτο, ο Άρης είναι σαφώς ο πλανήτης που κυβερνά κι ελέγχει το φυσικό φορέα. Ο Άρης εμφανίζεται πρώτα απ’ όλα σαν ο ορθόδοξος κυβερνήτης του Κριού, του ζωδίου στο οποίο γίνεται η πρώτη κίνηση που φέρνει αντικειμενική εκδήλωση ή φυσική ενσάρκωση. Στο Σκορπιό το αποτέλεσμα όλων των μαχών που διεξήχθησαν στη διάρκεια του φαινομενικά ατέλειωτου προσκυνήματος γύρω από το ζωδιακό ή τον τροχό της ζωής, φτάνει σε ένα σημείο κορύφωσης πάλι μέσω της δραστηριότητας του Άρη που δεν εμφανίζεται ενεργά στα ενδιάμεσα ζώδια μεταξύ Κριού και Σκορπιού όσον αφορά τον αντεστραμμένο τροχό. Ο μαθητής πρέπει να επιδείξει τώρα τη δύναμη, το χαρακτήρα και την ποιότητα που ανέλιξε και ανέπτυξε μέσα του κατά τη διάρκεια του μακρού προσκυνήματός του.

Ξεκίνησε στον Κριό με τον Άρη να κυβερνά κι άρχισε ο μεγάλος πόλεμος ανάμεσα στις δυαδικότητες που κυβερνούν τον άνθρωπο. Έτσι τα ζεύγη των αντιθέτων έρχονται σε σχέση μεταξύ τους. Στον Σκορπιό με τον ίδιο πλανήτη να κυβερνά την ενδότερη ζωή του, ο πόλεμος συνεχίζεται και σ’ αυτή την περίπτωση ο Άρης δεν κυβερνά μόνο το φυσικό σώμα, αλλά ολόκληρο το μορφικό φορέα τον οποίο αποκαλούμε προσωπικότητα στους τρεις κόσμους. Όλες οι όψεις της κατώτερης φύσης περιλαμβάνονται σ’ αυτή την κρίση, γιατί ο Άρης είναι ο εσωτερικός κυβερνήτης στο Σκορπιό και οι εφαρμοζόμενες δοκιμασίες περιλαμβάνουν τη μορφική φύση – χονδροειδή και λεπτοφυή, ολοκληρωμένη και δυναμική. Συνεπώς ο Άρης κυβερνά τον Κριό απ’ την ορθόδοξη σκοπιά και το Σκορπιό εσωτερικά, ενώ δεν εμφανίζεται ξανά στη ζωή του ατόμου εκτός αν το άτομο αυτό ανταποκρίνεται στο μαζικό κραδασμό του Τοξότη όπου ο Άρης εμφανίζεται να κυβερνά την έκτη Δημιουργική Ιεραρχία, τους σεληνιακούς κυρίους της μορφικής φύσης, οι οποίοι πρέπει τελικά να θυσιαστούν στην ανώτερη πνευματική όψη και να περιέλθουν υπό τον έλεγχο του ηλιακού Αγγέλου. Επομένως το αποτέλεσμα του Άρη είναι κυρίως μαζικό κι έχει ομαδικές συνέπειες, προκαλώντας μεγάλες μάχες αλλά οδηγώντας τελικά σε μεγάλη αποκάλυψη.

Στον Κριό είναι η τελική αποκάλυψη της φύσης της γνώσης και του σκοπού της ενσάρκωσης· στο Σκορπιό είναι η αποκάλυψη του οράματος της απελευθέρωσης και της υπηρεσίας· στον Τοξότη είναι η αποκάλυψη του σκοπού του ψυχικού ελέγχου στα κατώτερα βασίλεια της φύσης μέσω του ανθρώπινου κέντρου ενέργειας. Δεν πρέπει συνεπώς να λησμονείται ότιο Άρης εδραιώνει σχέσεις μεταξύ των αντιθέτων και είναι ένας ευεργετικός κι όχι κακοποιός παράγοντας, όπως τόσο συχνά υποτίθεται. Όταν φτάσουμε στη μελέτη των Ιεραρχιών και της σχέσης τους με τα ζώδια, θα διευκρινισθούν ορισμένα σημεία που προς το παρόν είναι ασαφή. Θα το κάνουμε όταν ασχοληθούμε με το τελευταίο σημείο μας σ’ αυτό το τμήμα για την αστρολογία και τις ακτίνες. Τότε θα βρούμε ότι ο Σκορπιός κυβερνά και διέπει την τέταρτη Δημιουργική Ιεραρχία, την ανθρώπινη από τη σκοπιά της ψυχής κι όχι από τη σκοπιά της κατώτερης φύσης. Η τελική πάλη στο Σκορπιό λαμβάνει χώρα μόνο όταν προσεγγισθεί στο Ζυγό το σημείο ισορροπίας μεταξύ ψυχής και σώματος και στο Σκορπιό επιβάλλεται η υπεροχή της πνευματικής ενέργειας στις κατώτερες προσωπικές δυνάμεις. Ο Σκορπιός κυβερνά “τους μυημένους”, που είναι το αληθινό εσωτερικό όνομα του ανθρώπου και δια του ιεραρχικού πλανητικού του κυβερνήτη αποκαλύπτονται οι Υιοί του Νου, οι Αγγελιαφόροι της Θεότητας, αλλά η αποκάλυψη επέρχεται μέσω του Άρη και της Αρειανής δραστηριότητας.

Δεύτερο, ο Άρης σχετίζεται στενά με το σεξ το οποίο είναι μια όψη των ζευγών των αντιθέτων και το αποτέλεσμά του είναι επίσης να ζωογονήσει οριστικά τη ροή του αίματος· ζωογονεί, εξαγνίζει και διεγείρει όλες τις όψεις και τους οργανισμούς στο σώμα μέσω της ροής του αίματος. Θα σας είναι λοιπόν φανερό πώς οι δοκιμασίες στο Σκορπιό και η δραστηριότητα του Άρη είναι δυναμικές ώστε να εγείρουν ολόκληρη την κατώτερη φύση και να προκαλέσουν την τελική της εξέγερση και την τελευταία, ας πούμε, αντίσταση της προσωπικότητας ενάντια στην ψυχή. Ο Άρης είναι αυτός που φέρνει τον παγκόσμιο Αρζούνα σε ενεργό μάχη. Τότε εμπλέκεται ο όλος άνθρωπος και η “έριδα των φύλων” ανάγεται στην ανώτατη όψη της μέσω της μάχης μεταξύ της πολύ αναπτυγμένης προσωπικότητας ή μορφικής φύσης και της ψυχής που ζητά να είναι ο υπέρτατος παράγοντας ελέγχου. Όπως ξέρετε, το χρώμα που αποδίδεται στον Άρη είναι το ερυθρό κι αυτή είναι μια αντιστοιχία με το χρώμα της αιμάτινης ροής, απ’ όπου και η σχέση του Άρη με το πάθος, με την οργή και την αίσθηση της γενικής αντίθεσης.

Η αίσθηση της δυαδικότητας είναι εξαιρετικά ισχυρή. Απ’ όπου επίσης και η αναγκαιότητα να παρασυρθεί στη διαμάχη ολόκληρη η ζωή του ανθρώπου (γιατί μ’ αυτή την έννοια το αίμα είναι ζωή) χωρίς να μείνει καμιά πλευρά της ανθρώπινης φύσης ανεπηρέαστη· απ’ όπου πάλι και η ανάγκη για το μαθητή να ανυψώσει τη φυσική του φύση, τη συναισθηματική ή επιθυμητική του φύση και τις νοητικές του διαδικασίες στον ουρανό. Αυτό συμβαίνει σαν αποτέλεσμα της υπερνίκησης του “όφεως του κακού” της μορφικής φύσης με τις προσταγές και τις απαιτήσεις της, από τον “όφι της σοφίας”, που είναι το εσωτερικό όνομα το οποίο δίνεται συχνά στην ψυχή.

ΟΙ ΕΠΙΔΡΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΑΡΗ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΚΟΡΠΙΟΥ ΣΤΟ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΣΜΟ
Όσον αφορά τη συμβολική σχέση ανάμεσα στον Άρη και το αίμα, που προκαλεί την επακόλουθη διαμάχη μεταξύ ζωής και θανάτου, γιατί ο Σκορπιός είναι ένα απ’ τα ζώδια του θανάτου, είναι ενδιαφέρον να σημειωθεί ότι ο Χριστιανισμός κυβερνάται απ’ τον Άρη. Τείνουμε ν’ αναγνωρίζουμε με ευκολία ότι η έκτη ακτίνα που εργάζεται μέσω του Άρη, κυβερνά το Χριστιανισμό. Είναι μια θρησκεία αφοσίωσης, φανατισμού, μεγάλου θάρρους, ιδεαλισμού, πνευματικής έμφασης στο άτομο και την αξία και το πρόβλημά του, διαμάχης και θανάτου. Όλα αυτά τα χαρακτηριστικά μας είναι οικεία στην παρουσίαση της Χριστιανικής θεολογίας. Είναι όμως κατεξοχήν μια θρησκεία που κήρυξε ένα σκληρό και συχνά παράλογο πόλεμο ενάντια στο σεξ και τις επιπτώσεις του. Έδωσε έμφαση σε μια μαχητική αγαμία, μαχητική όσον αφορά στις γυναίκες και τα δικαιώματα και τη φύση τους· θεώρησε τη σεξουαλική σχέση σαν ένα από τα πρώτιστα κακά στον κόσμο κι έδωσε έμφαση στην απαραβίαστη φύση των γαμήλιων δεσμών όταν εγκριθούν από την Εκκλησία. Όλα αυτά ήταν αποτέλεσμα της ευεργετικής ή κακοποιού συνέπειας της κρούσης της 6ης ακτινικής δύναμης πάνω στη μορφική φύση. Ωστόσο δόθηκε ελάχιστη έμφαση στην επιρροή του Άρη στο Χριστιανισμό, η οποία τον έκανε μια σαφώς μαχητική θρησκεία, συχνά σκληρή και σαδιστική, όπως μαρτυρούν οι φόνοι και τα βασανιστήρια που έγιναν στο όνομα του Χριστού ο οποίος ήταν ο εξέχων Αντιπρόσωπος της Αγάπης του Θεού.

Σε ολόκληρη τη διδασκαλία της Χριστιανικής θεολογίας το ζήτημα του αίματος τρέχει ακατάπαυστα και η πηγή της σωτηρίας βρίσκεται στη σχέση αίματος κι όχι στη ζωική όψη την οποία συγκαλύπτει και συμβολίζει το αίμα. Η πίστη ενός σταυρωμένου και νεκρού Χριστού κυβερνά το Χριστιανισμό κι όχι εκείνη του εγερθέντος Διδασκάλου. Ένας απ’ τους λόγους αυτής της διαστρέβλωσης της αλήθειας ήταν ότι ο Απ. Παύλος, ο μεγάλος αυτός μυημένος, πριν λάβει την τρίτη μύηση που την πήρε τον καιρό που δρούσε όπως εξιστορείται στις Πράξεις των Αποστόλων, ήταν δυναμικά υπό Αρειανή επιρροή και είχε γεννηθεί στο Σκορπιό· μια μελέτη του ωροσκοπίου του θα το έδειχνε, αν ήσασταν σε θέση να μελετήσετε όπως εμείς που συνδεόμαστε με την Ιεραρχία. Ήταν αυτός που έδωσε την κλίση του Σκορπιού-Άρη στην ερμηνεία και την έκθεση της Χριστιανικής διδασκαλίας και εξέτρεψε την ενέργειά της σε αγωγούς διδασκαλίας στους οποίους ο Ιδρυτής της δεν είχε καμιά πρόθεση.

Τέτοιο είναι συχνά το ανεπιθύμητο αποτέλεσμα των δραστηριοτήτων καλοπροαίρετων μαθητών στο έργο που αναλαμβάνουν να προωθήσουν, όταν εκείνος που εγκαινίασε κάποιο έργο για την Ιεραρχία περνά στην άλλη πλευρά με το θάνατο ή εγκαταλείπει το έργο του για ν’ αναλάβει άλλα καθήκοντα. Το θέμα του αίματος και το θέμα του θανάτου, της οδύνης και της φρικτής δοκιμασίας του μαθητή, η αξία της ατομικής διαμάχης και η συνείδηση της δυστυχίας της ύπαρξης, οφείλονται βασικά στις συνδυασμένες επιδράσεις του Σκορπιού και του Άρη που κυβέρνησαν το Χριστιανισμό για τόσο πολύ και οι οποίες μόνο τώρα αρχίζουν να χάνουν κάπως την επιρροή τους.

  ΑΠΟ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ "ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΑΣΤΡΟΛΟΓΙΑ" ΣΕΛ.182-212 - ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΣ ΘΙΒΕΤΑΝΟΣ ΣΕ ΔΙΑΜΕΣΟΤΗΤΑ ΑΛΙΚΗΣ ΜΠΕΪΛΗ, ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΚΕΔΡΟΣ