Το ζώδιο του Τοξότη | Εσωτέρα Αστρολογία

684px-sagittarius_constellation_map2 (1)ΤΟΞΟΤΗΣ

Αυτό το ζώδιο, όπως ξέρετε, είναι ιδιαζόντως ιδιαίτερα ανθρώπινο ζώδιο και συνδέεται με ένα συγκεκριμένο τρόπο με την εμφάνιση της ανθρωπότητας πάνω στη Γη. Υπάρχουν τρία ζωδιακά σημεία που συνδέονται στενότερα με τον άνθρωπο απ’ όλα τα άλλα. Αυτά είναι ο Λέοντας, ο Τοξότης και ο Υδροχόος. Μ’ έναν ιδιάζοντα, που προς το παρόν δεν μπορεί να αποδειχθεί, τρόπο σχετίζονται με τις τρεις όψεις του σώματος, της ψυχής και του πνεύματος. Ο ακόλουθος πίνακας ή συνοπτική αναφορά κάποιων σπουδαίων σημασιών, μπορεί να βοηθήσει σε κάποια αποσαφήνιση:

Λέων Τοξότης Υδροχόος
Ο Λέων Ο Κένταυρος Ο Υδροφόρος
Ο Άνθρωπος Ο Τοξότης Ο Εξυπηρετητής
Αυτοσυνείδηση Εστιασμένη συνείδηση Ομαδική συνείδηση
Μορφική φύση Συναισθηματική φύση Κατώτερη νοητική φύση
Ολοκληρωμένος άνθρωπος Ανατείνων άνθρωπος Ενορατικός νοητικός άνθρωπος
Ανθρώπινη ψυχή Πνευματική ανθρώπινη ψυχή Πνευματική ψυχή
Ατομικοποίηση Μαθητεία Μύηση
Προσωπικότητα Εγωική εστίαση Εναδική εστίαση
Ο Σταθερός Σταυρός Ο Μεταβλητός Σταυρός Ο Σταθερός Σταυρός
Επικέντρωση Προσανατολισμός Αποκέντρωση
Ατομική ενότητα Αισθητή δυαδικότητα Παγκόσμια ενότητα
Πυρ Πυρ Αήρ
Εγωισμός Αγώνας Υπηρεσία
Εξέλιξη Η τελική ατραπός Απελευθέρωση

Θα μπορούσα να συνεχίσω να συνοψίζω τις ποιότητες και τα χαρακτηριστικά αυτών των τριών και την ιδιάζουσα αλληλοσχέτισή τους, αλλά τα παραπάνω αρκούν για να δείξουν τη σχέση που υπάρχει ανάμεσά τους και την προοδευτική τους επίδραση πάνω στο άτομο που περνά περιοδικά και κυκλικά κάτω από την επιρροή τους. Συχνά αναφέρονται σαν τα ζώδια που, όταν μελετηθούν, θα αποκαλύψουν τη Θεία Πρόθεση στον άνθρωπο, θα σημαδέψουν τα σημεία κρίσης στην πρόοδό του και όταν οι τρεις επιρροές που εκφράζουν, θα έχουν κάνει το έργο τους, θα μεταφέρουν τον άνθρωπο “από θύρα σε θύρα, γιατί ο Λέων είναι το επόμενο ζώδιο του Καρκίνου και ο Τοξότης είναι το ζώδιο που προηγείται του Αιγόκερου”. Το παραθέτω από ένα αρχαίο βιβλίο για τα ζώδια.

Ο ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ ΚΑΙ Ο ΤΟΞΟΤΗΣ

Ο Τοξότης απεικονίζεται μερικές φορές σαν τοξότης πάνω σ’ ένα λευκό άλογο και η μελέτη της έννοιας αυτού του συμβολισμού θ’ αποκαλύψει πολλά από την εσωτερική διδασκαλία. Αυτός είναι ένας από τους πρόσφατους τρόπους απεικόνισης αυτού του αστερισμού. Προηγουμένως στην εποχή της Ατλαντίδας, από την περίοδο που κληρονομήσαμε ό,τι ξέρουμε για την αστρολογία, το ζώδιο του Τοξότη απεικονιζόταν συχνά με τον Κένταυρο – το μυθικό ζώο που το μισό ήταν άνθρωπος και το άλλο μισό άλογο. Ο συμβολισμός του αλόγου επικρατούσε στους μύθους και σύμβολα της Ατλαντίδας, όπως ακριβώς ο κριός και ο αμνός υπάρχουν κυρίως στις σύγχρονες παρουσιάσεις μας. Το προγενέστερο αυτό ζώδιο του Κενταύρουσυμβόλιζε την εξέλιξη και την ανάπτυξη της ανθρώπινης ψυχής, με τους ανθρώπινους στόχους της, τον εγωισμό της, την ταύτισή της με τη μορφή, την επιθυμία της και τις εφέσεις της.

Ο Τοξότης πάνω στο άσπρο άλογο, που είναι αυστηρά ένα Άρειο σύμβολο γι’ αυτό το ζώδιο, υποδηλώνει τον προσανατολισμό του ανθρώπου σε ένα συγκεκριμένο στόχο. Τότε ο άνθρωπος δεν είναι τμήμα του αλόγου, αλλά είναι ελεύθερος απ’ την ταύτιση μαζί του και είναι ο ελέγχων παράγοντας. Ο συγκεκριμένος στόχος του Κενταύρου, που είναι η ικανοποίηση της επιθυμίας και των ζωωδών κινήτρων, γίνεται στα μετέπειτα στάδια ο στόχος της μύησης, που ανταποκρίνεται ικανοποιητικά στον Aιγόκερω, αφού γίνει το προκαταρκτικό έργο στον Τοξότη. Ο βασικός τόνος του Κενταύρου είναι η φιλοδοξία. Ο βασικός τόνος του Τοξότη είναι η έφεση και η κατεύθυνση και αμφότερες είναι εκφράσεις των ανθρώπινων στόχων, αλλά η μια είναι της προσωπικότητας και η άλλη της ψυχής. Από τη φιλοδοξία στην έφεση, από την ιδιοτέλεια στην έντονη επιθυμία για ανιδιοτέλεια, από το ατομικά προσηλωμένο συμφέρον στο Λέοντα στην προσήλωση του μαθητή στον Τοξότη και από εκεί στη μύηση στον Aιγόκερω. 

Αξίζει να σημειώσετε ότι το αστρολογικό σύμβολο που χρησιμοποιείται τώρα γι’ αυτό το ζώδιο, απεικονίζει μόνο το βέλος με ένα τμήμα του τόξου. Ο Τοξότης όπως κι ο Κένταυρος εξαλείφθηκαν από την εικόνα και αυτό επειδή κυρίως η έμφαση ή η εστίαση της ανθρώπινης ζωής δε βασίζεται σήμερα στα αντικειμενικά εξωτερικά γεγονότα της ζωής πάνω στο φυσικό πεδίο, αλλά πάνω σε κάποια μορφή εσωτερικής εστίασης ή έμφασης, η οποία ποικίλλει από τα πολλά στάδια της αστρικής και συναισθηματικής φιλοδοξίας μέχρι την πνευματική έφεση και από τις δραστηριότητες του κατώτερου νου που στρέφεται στο ιδιοτελές συμφέρον μέχρι τη φώτιση του ίδιου νου δια της εστίασης στην ψυχή. Μια αρχαία κατήχηση που πρέπει να κατανοήσουν όλοι οι μαθητές, διατυπώνει τις παρακάτω ερωτήσεις και προσφέρει τις αναγκαίες απαντήσεις:

“Πού είναι το ζώο, ω Λανού; Και πού είναι ο Άνθρωπος; Συγχωνευμένοι σ’ ένα, ω Διδάσκαλε της Ζωής μου. Οι δύο είναι ένας. Αλλά και οι δύο εξαφανίσθηκαν και δεν απομένει κάτι, παρά η βαθιά φωτιά της επιθυμίας μου. Πού είναι το άλογο, το άσπρο άλογο της ψυχής; Πού είναι ο καβαλλάρης αυτού του αλόγου, ω Λανού; Πήγε στην πύλη, ω Διδάσκαλε της Ζωής μου. Αλλά κάτι τρέχει μπροστά ανάμεσα στους στύλους μιας ανοιχτής θύρας, κάτι που εγώ ο ίδιος άφησα. sagittariusurania2 (1)Και τι απομένει σε σένα, ω σοφέ Λανού, τώρα που τα δύο ειδών άλογα σε άφησαν και ο καβαλλάρης, ανέγγιχτος, στέκει ελεύθερος; Τι απομένει τώρα; Τίποτε παρά το τόξο και το βέλος μου, ω Διδάσκαλε της Ζωής μου, αλλά αρκούν κι όταν έρθει η σωστή στιγμή, εγώ ο Λανού σου, θ’ ακολουθήσω γοργά το βέλος που έστειλα. Τα άλογα θα τα αφήσω από αυτή τη μεριά της θύρας, γιατί δεν τα χρειάζομαι πια. Εισέρχομαι ελεύθερος, ξανακερδίζω το βέλος που έστειλα και σπεύδω πάνω στο δρόμο μου, περνώντας από θύρα σε θύρα και κάθε φορά το βέλος φεύγει μπροστά.”

ΒΑΣΙΚΟΙ ΤΟΝΟΙ ΤΟΥ ΤΟΞΟΤΗ

Αυτός είναι ο λόγος που οι βασικοί τόνοι του Τοξότη είναι πέντε:
Προσκολημμένη ή συγχωνευμένη δυαδικότητα – ο Κένταυρος. Δυαδικότητα χωρίς προσκόλληση – ο Τοξότης. Ελευθερία ή προσήλωση – το Τόξο και το Βέλος.
Ανθρώπινη φιλοδοξία που οδηγεί τελικά στην πνευματική έφεση.
Ένα διαυγές φωτεινό βέλος που είναι η ενορατική και εστιασμένη στάση του δεσμευμένου μαθητή.
Το “επιστρεφόμενο βέλος της ενόρασης”, όπως καλείται μερικές φορές. Γιατί το βέλος της έφεσης επιστρέφει στον αποστολέα σαν βέλος της ενόρασης. Ο Τοξότης είναι ένα από τα ενορατικά ζώδια, γιατί μόνο η ενόραση αρκεί για να μεταφέρει τον άνθρωπο στους πρόποδες του όρους της μύησης στον Aιγόκερω.
Ο ιδεαλισμός που είναι η δύναμη να βλέπουμε το όραμα και να κατευθύνουμε την πορεία μας σ’ αυτό. Αυτό είναι το έργο του Άρη, της έκφρασης της Έκτης Ακτίνας.

Αν μελετηθούν οι χάρτες της ανθρώπινης οικογένειας σε όλα τα διαφορετικά στάδια από τη στιγμή της εμπειρίας στο Μεταβλητό Σταυρό όπου η προσωπικότητα δομείται, κατασκευάζεται, αναπτύσσεται και ολοκληρώνεται, μέχρι την τελική σταύρωση της προσωπικότητας στο Σταθερό Σταυρό των Ουρανών, θ’ αποκαλύψουν ότι κάθε φορά που ο άνθρωπος βρίσκει τον εαυτό του κάτω από την επιρροή του Τοξότη, έχει τον αντικειμενικό σκοπό να προσανατολισθεί σε κάποιο νέο και ανώτερο σκοπό μαζί με το χρέος να επανεστιασθεί σ’ έναν ανώτερο στόχο και να αναπτύξει κάποιο βασικό και κατευθυντήριο σκοπό. Οι αναπτυσσόμενοι αυτοί σκοποί μπορεί να εκτείνονται από την καθαρά ζωώδη επιθυμία μέσα από την εγωιστική φιλοδοξία μέχριτον αγώνα του ανατείνοντος ζηλωτή ή μυημένου προκειμένου να επιτύχει την αναγκαία απελευθέρωση προς την οποία τον έχει εξωθήσει η όλη εξελικτική διαδικασία.

Η ΑΝΕΛΙΞΗ ΤΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ ΣΥΝΕΙΔΗΣΗΣ
Σε σχέση με αυτό είναι ενδιαφέρον να ερευνήσουμε την ανέλιξη της ανθρώπινης συνείδησης δια της επιρροής των ενεργειών που απελευθερώνονται από τα διάφορα ζωδιακά σημεία:
Ένστικτο που κυβερνά την επιθυμία – Καρκίνος. Μαζική ανεξέλικτη συνείδηση. Επιθυμώ.
Διανόηση που κυβερνά τη φιλοδοξία – Λέων. Ατομική συνείδηση. Γνωρίζω.
Ενόραση που κυβερνά την έφεση – Τοξότης. Συνείδηση της ψυχής στα πρώιμα στάδια. Μύηση 1 και 2. Οραματίζομαι.
Φώτιση που κυβερνά την ενόραση – Aιγόκερως. Συνείδηση της ψυχής στα μεταγενέστερα στάδια.  Αντιλαμβάνομαι.
Έμπνευση που κυβερνά την υπηρεσία – Υδροχόος. Ομαδική συνείδηση. Προχωρώ.
Ταύτιση που κυβερνά την απελευθέρωση – Ιχθείς. Θεία συνείδηση. Εγώ και ο Πατέρας είμαστε ένα.
Σ’ αυτά τα ζώδια – Καρκίνος, Λέων, Τοξότης, Αιγόκερως, Υδροχόος και Ιχθείς – έχετε τα έξι ζώδια που συνιστούν τον εξάκτινο αστέρα της ανθρώπινης ή τέταρτης Δημιουργικής Ιεραρχίας. Ο Καρκίνος και οι Ιχθείς χαρακτηρίζουν τα δύο άκρα. Ο Κάβουρας συμβολίζει τη φυλάκιση, το σκληρό κέλυφος και τους βράχους κάτω από τους οποίους βρίσκει πάντα καταφύγιο ο κάβουρας, και ο Ιχθύς υποδηλώνει ελευθερία. Στο ενδιάμεσο – στο Λέοντα, τον Τοξότη, τον Aιγόκερω και τον Υδροχόο – υπάρχουν τα τέσσερα στάδια ανάπτυξης της προσωπικότητας, η πάλη με τα ζεύγη των αντιθέτων και τελικά η απελευθέρωση μέσα στην πλήρη πνευματική υπηρεσία.

Η ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΔΙΑΝΟΗΣΗΣ ΣΕ ΕΝΟΡΑΣΗ ΚΑΙ ΤΕΛΙΚΑ ΣΕ ΘΕΙΑ ΕΦΕΣΗ
Σε σχέση με την ανάπτυξη της διανόησης σε ενόραση και την αποκορύφωσή της σαν θεία έφεση της προσωπικότητας, “που εμπνέεται από ψηλά”, όπως καλείται τεχνικά αυτό το στάδιο, οι ακόλουθες ιδέες μπορεί να φανούν χρήσιμες. Απλώς τις υπαινίσσομαι και αφήνω το σπουδαστή να επεξεργασθεί για τον εαυτό του τις διάφορες σημασίες. Είδαμε ότι ο Καρκίνος είναι το ζώδιο της ενστικτώδους ζωής και ότι στο Λέοντα η διανόηση ή ο νους έγινε τμήμα του ατομικού εξοπλισμού του ανθρώπου. Η διανοητική αυτή επίγνωση είναι το αποτέλεσμα μια αργής εξέλιξης της ενστικτώδους φύσης, η οποία όταν φτάσει ένα ορισμένο στάδιο ανάπτυξης, περιέρχεται υπό την άμεση επιρροή της Ιεραρχίας του πλανήτη μ’ ένα νέο τρόπο. Τότε – υπό τη διέγερση των ενεργειών του πλανήτη Αφροδίτη – συμβαίνει μια συγχώνευση που καταλήγει στην ανάδυση του ατομικού αυτοσυνείδητου ανθρώπου. Βαθμιαία, με την πάροδο των αιώνων η ενστικτώδης φύση υποχωρεί σταθερά στο περιθώριο ή κάτω από το κατώφλι της συνείδησης, ενώ η διανόηση γίνεται όλο και πιο επικρατέστερη και ένας αυξανόμενα δυναμικός παράγοντας.

Στο Σκορπιό, ο νους απελευθερώνεται σε μια πλήρη κυρίαρχη δραστηριότητα. Αυτή η αποδέσμευση γίνεται σε δύο στάδια:

 Στάδιο 1 Όταν η διανόηση γίνεται κυρίαρχη και ισχυρή και ελέγχει τελικά τη συναισθηματική φύση.
 Στάδιο 2 Όταν η διανόηση φωτίζεται από το φως της ψυχής.

Όταν ασχολούμαστε με δόκιμους μαθητές και με τη συνήθη ανθρωπότητα, οι εξυπηρητητές της ανθρωπότητας θα κάνετε καλά να θυμάστε τα δύο αυτά στάδια και να μην τα συγχέετε καθώς επιχειρείτε να βοηθήσετε εκείνους που βρίσκονται στο ένα ή το άλλο στάδιο. Στην πρώτη περίπτωση η έμφαση δίνεται στην πάλη της προσωπικότητας να αποδεσμευθεί από το άδραγμα της κατώτερης επιθυμίας. Στη δεύτερη περίπτωση να αποδεσμευθεί από τον κόσμο της θυμαπάτης που τον περιβάλλει, ο οποίος αποκαλύπτεται όταν ρίχνεται σ’αυτόν το φως της ψυχής μέσα από το στοχαστικό και φωτισμένο νου. Στο στάδιο 1 η δύναμη του εκγυμνασμένου έλλογου και ορθολογικού νου καλείται σε δραστηριότητα από την ψυχή. Στο στάδιο 2 η φώτιση της ψυχής πρέπει να διαχυθεί στο νου και τότε ν’ ανακλασθεί σαν προβολέας πάνω στο αστρικό πεδίο. Αυτό συμβαίνει πάνω στη Δοκιμαστική Ατραπό και ονομάζεται η εμπειρία του μαθητή στα βάθη ή τις κοιλάδες.

Στον Τοξότη η διανόηση που αναπτύχθηκε, χρησιμοποιήθηκε και τελικά φωτίσθηκε, γίνεται ευαίσθητη σ’ έναν ακόμη πιο ανώτερο τύπο νοητικής εμπειρίας και που ονομάζουμε ενορατική αντίληψη. Τότε φτάνουν αναλαμπές φωτός πάνω στα προβλήματα. Ένα μακρινό αλλά πιθανό όραμα επίτευξης γίνεται ορατό. Ο άνθρωπος αρχίζει να σκαρφαλώνει από τα βάθη στα οποία κατήλθε στο Σκορπιό και βλέπει μπροστά του το όρος του Αιγόκερου, στο οποίο γνωρίζει ότι πρέπει τελικά να αναρριχηθεί. Δε βαδίζει πλέον στο σκοτάδι, γιατί βλέπει τι πρέπει να κάνει και επομένως σημειώνει γοργή πρόοδο και ταξιδεύει “γοργά πάνω στο Δρόμο”. “Πετά από σημείο σε σημείο, ψάχνοντας τα βέλη που έριξε”. Μιλώντας σχηματικά, αφιππεύει διαρκώς από το άσπρο του άλογο, την αναπτυγμένη και εξαγνισμένη προσωπικότητά του, για να βρει πού τον οδηγούν τα βέλη της ενορατικής έφεσης.

Ταξιδεύει πάνω στα “φτερά της ψυχής”, σημειώστε τη σχέση με τα φτερωτά πόδια του Ερμή, του αγγελιαφόρου των Θεών, και γίνεται ο ίδιος για την προσωπικότητά του ο φτερωτός Θεός: ο Ερμής που, όπως ξέρετε, κυβερνά τους Διδύμους, το πολικό αντίθετο του Τοξότη. Αυτό το κάνει μέχρι να εδραιώσει μια ισορροπημένη σχέση μεταξύ προσωπικότητας και ψυχής και να μπορεί να λειτουργεί σε κάθε επιθυμητή στιγμή με την ίδια ευκολία. Αυτό συμβαίνει πάνω στην Ατραπό της Μαθητείας και καλείται η εμπειρία του μαθητή πάνω στις πεδιάδες της Γης. Γιατί η ατραπός μεταξύ των ζευγών των αντιθέτων διατρέχει ευθεία και προς τα πάνω, αφήνοντας εκατέρωθεν τα βάθη της εμπειρίας της προσωπικότητας και τα ύψη της εμπειρίας της ψυχής σ’ αυτό το σημείο ανάπτυξης.

Στον Aιγόκερω ο μυημένος μαθαίνει ν’ αντιλαμβάνεται την έννοια του αυξανόμενου φωτός που χαιρετίζει την πρόοδό του καθώς σκαρφαλώνει στη βουνοκορφή. Οι αναλαμπές της ενόρασης με τις οποίες εξοικειώνεται, μεταβάλλονται στο αστραποβόλο και σταθερό φως της ψυχής, που ακτινοβολεί το νου και προσφέρει εκείνο το σημείο συγχώνευσης που πρέπει να είναι πάντα “η συγχώνευση των δύο φώτων, του μεγαλύτερου και του μικρότερου φωτός”, στο οποίο αναφέρθηκα στην Πραγματεία επί της Λευκής Μαγείας. Το φως της προσωπικότητας και το φως της ψυχής σμίγουν. Σ’ αυτό δε χρειάζεται να επεκταθώ, γιατί ό,τι και να πω δε θα είναι κάτι παραπάνω από αυτό που είναι – η θεωρία της μύησης. Αυτό συμβαίνει πάνω στην Ατραπό της Μύησης και ονομάζεται η εμπειρία της κορυφής του βουνού. Όλα είναι αναγκαία – τα βάθη, οι πεδιάδες και η κορυφή του βουνού .

ΤΟΞΟΤΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΛΗΤΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ
Όπως ξέρετε, ο Τοξότης είναι ένας από τους τέσσερις βραχίονες του Μεταβλητού Σταυρού. Μια ιδέα του γενικού συμβολισμού αυτού του Σταυρού από τη σκοπιά της ποιότητας μπορεί ν’ αποκτηθεί αν δώσουμε τις δύο σειρές χαρακτηριστικών που διακρίνουν τον άνθρωπο πάνω σ’ αυτό το Σταυρό – τον ανεξέλικτο άνθρωπο και το ζηλωτή για τη θειότητα.Μπορούμε να τις εμφανίσουμε όπως παρακάτω, βρίσκοντας για κάθε σταυρό μια διακριτή φράση:

Δίδυμοι Μεταβλητότητα. Αστάθεια. Αλληλεπίδραση.
Ανεξέλικτος άνθρωπος Τοξότης Φιλόδοξη επιθυμία. Κατεύθυνση. Προσανατολισμός.
Παρθένος Υλική ζωή. Η γαλούχηση μιας ιδέας.
Ιχθείς Αίσθηση. Διαμεσότητα. Ρευστότητα.
Δίδυμοι Αναγνώριση ψυχής και μορφής. Ψυχική αλληλεπίδραση.
Εξελιγμένος άνθρωπος Τοξότης Προσηλωμένη πνευματική έφεση. Μαθητές.
Παρθένος Η μητέρα του Παιδιού Χριστός. Κυοφορία.
Ιχθείς Ο Παγκόσμιος Σωτήρας. Μεσολάβηση.

Αναφορικά με τα παραπάνω έχει ενδιαφέρον να σημειωθεί ότι οι Δίδυμοι που είναι διαχωρισμένοι και αποσπασμένοι στο ζώδιο των Διδύμων, γίνονται στον Τοξότη ο Κένταυρος, ο άνθρωπος-ζώο, ενώ η Παρθένος γίνεται η θεά-Ιχθύς στο πολικό της αντίθετο, τους Ιχθείς. Θα μπορούσε να γραφτεί μια πραγματεία πάνω στο θέμα της σχέσης των αντιθέτων στο ζωδιακό κύκλο, γιατί εκφράζουν το πνεύμα και την ύλη και την αλληλοσχέτισή τους μαζί με τη δράση των ποιοτικών ενεργειών. Την ίδια στιγμή προσφέρουν μαρτυρία για το γεγονός πως αυτά τα δύο είναι ένα και είναι απλά η έκφραση από μεγάλες μεταβλητές, και όμως σταθερές και μυημένες πνευματικές Ζωές.

Η ΣΧΕΣΗ ΤΟΥ ΖΥΓΟΥ ΜΕ “ΤΗ ΣΤΙΓΜΗ ΤΗΣ ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΗΣ ΤΟΥ ΤΡΟΧΟΥ”
Αυτός είναι ο λόγος που ο αστερισμός του Ζυγού κατέχει μια μοναδική θέση στο Μεγάλο Τροχό,γιατί η ενέργεια που έρχεται από αυτό τον αστερισμό ελέγχει αυτό που θα μπορούσε να ονομασθεί, από έλλειψη καταλληλότερης λέξης, ο “άξονας του τροχού”. Αυτός είναι εκείνο το σημείο στον ενδιάμεσο χώρο όπου συναντώνται και διασταυρώνονται οι δώδεκα ζωδιακές ενέργειες. Επομένως ο Ζυγός ελέγχει τη “στιγμή της αντιστροφής του τροχού” στη ζωή κάθε ζηλωτή, γιατί έρχεται μια στιγμή στον κύκλο των ζωών όπου προσεγγίζεται ένα σημείο ισορροπίας και επιτυγχάνεται μια σχετική εξισορρόπηση και σ’ αυτό το γεγονός προΐσταται ο Ζυγός. Κάποια μέρα θα είναι ενδιαφέρον να κάνετε μια επιστημονική έρευνα και αναζήτηση για τη δύναμη της ισορροπίας που χειρίζεται ο Ζυγός και την επακόλουθη ανάλυση του αποτελέσματος του Ζυγού στην ατομική ζωή.

Θα είναι τότε δυνατό ν’ ανακαλύψετε κατά πόσο μια ιδιαίτερη ζωή στην οποία ο άνθρωπος προωθεί τη διαδικασία της αντιστροφής, ίσως είναι μια ζωή στην οποία ο Ήλιος βρίσκεται στο Λέοντα με ωροσκόπο το Ζυγό. Τέτοιες στατιστικές μελέτες δεν έχουν γίνει ακόμη, αλλά υπάρχουν πολλά που μπορούν να γίνουν πάνω σ’ αυτές τις γραμμές. Κάνω μόνο εισηγήσεις, αλλά νομίζω ότι θα διαπιστωθεί πως έτσι συμβαίνει. Επίσης μια κατάλληλη έρευνα για την ιστορία της ζωής του πνευματισμού και των μέντιουμ που συνδέονται με αυτόν, θ’ αποδείξει ότι η πλειονότητα των μέντιουμ στον κόσμο, που είναι χαμηλού τύπου ή καθαρά μέντιουμ ύπνωσης – αρνητικά και συνήθως χωρίς νοημοσύνηέχουν γεννηθεί στον Καρκίνο με ωροσκόπο τους Ιχθείς, ή στους Ιχθείς με ωροσκόπο τον Καρκίνο.

Τέτοιες μελέτες θα πρέπει αναγκαστικά ν’ ασχοληθούν με εκατοντάδες περιπτώσεων και να διεξαχθούν σε μια μεγάλη χρονική περίοδο προκειμένου να αποδείξουν το σημείο που θέλω να διευκρινίσω. Θα ήταν επίσης ενδιαφέρον να γίνει μια ανάλυση των ιδιαίτερων εκείνων ενσαρκώσεων και των ωροσκοπίων τους, στις οποίες τα πολικά τους αντίθετα εμφανίζονται να σχετίζονται μεταξύ τους, το ένα σαν ήλιος και το άλλο σαν ωροσκόπος, γιατί αυτές οι ζωές εκφράζουν συνήθως κάποιο βαθμό εξισορρόπησης ή ολοκλήρωσης. Σε καμιά περίπτωση δεν είναι αρνητικές ζωές ούτε τους λείπει η κατεύθυνση, η αποτελεσματικότητα ή ο σκοπός. Αυτό συμβαίνει ιδιαίτερα πάνω στο Σταθερό Σταυρό των Ουρανών. Θα σημειώσετε πως ο σκοπός μου σ’ αυτό το τμήμα της πραγματείας μας είναι να εφελκύσω το ενδιαφέρον και την αναζήτηση και να προτρέψω τους σπουδαστές σε επιστημονική, στατιστική και αναλυτική έρευνα. Μόνο μ’ αυτό τον τρόπο θα αποδειχθούν οι βασικές μου θέσεις και θα αντικαταστήσουν τελικά τις τωρινές ανεπαρκείς μεθόδους – μεθόδους τις οποίες οι περισσότεροι αστρολόγοι οι οποίοι έχουν κάποια αληθινή ικανότητα και βαθιά γνώση, τις θεωρούν θλιβερές και μη ικανοποιητικές.

Η ΕΠΙΡΡΟΗ ΤΟΥ ΔΙΑ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΡΜΗ ΣΤΟ ΜΕΤΑΒΛΗΤΟ ΣΤΑΥΡΟ

Ο κυβερνήτης του Τοξότη από την παραδοσιακή σκοπιά είναι ο Δίας και από τη σκοπιά της ατραπού της μαθητείας είναι η ίδια η Γη. Από τη σκοπιά των ενεχόμενων Ιεραρχιών ο Άρης κυβερνά αυτό το ζώδιο. Το πιο ενδιαφέρον γεγονός που προβάλλει καθώς μελετούμε το Μεταβλητό Σταυρό σαν σύνολο, συνδέεται με τους κυβερνήτες και των τεσσάρων ζωδίων. Από τη σκοπιά της παραδοσιακής αστρολογίας μόνο δύο πλανήτες κυβερνούν ή διέπουν και τα τέσσερα ζώδια. Αυτοί είναι ο Δίας και ο Ερμής. Ο Ερμής κυβερνά τους Διδύμους και την Παρθένο, ενώ ο Δίας κυβερνά τον Τοξότη και τους Ιχθείς. Ο λόγος γι’ αυτό είναι φανερός αν μελετήσετε τη φύση των ακτίνων που εκφράζονται μέσω αυτών των ζωδίων. Ο Ερμής είναι ο ο αγγελιαφόρος της Τέταρτης Ακτίνας της Αρμονίας μέσω Διαμάχης, ενώ ο Δίας είναι το μέσο για την έκφραση της Δεύτερης Ακτίνας της Αγάπης-Σοφίας.

Η Τέταρτη και η Δεύτερη Ακτίνα κυβερνούν τη μάζα των ανθρώπων πάνω στο Μεταβλητό Σταυρό και σχετίζονται στενά με τη μαζική ενσάρκωση της τέταρτης Δημιουργικής Ιεραρχίας. Η λειτουργία τους είναι να συγχωνεύουν και να σμίγουν σε ένα συνεργατικό σύνολο τις μεγάλες δυαδικότητες που εκφράζονται μέσα από το τέταρτου βασίλειο της φύσης. Η σημασία είναι προφανής. Γίνεται εύκολα φανερό πώς, μέσα από τις επιρροές του Ερμή και του Δία, η υλική επιθυμία μπορεί να μετουσιωθεί σε θεία αγάπη και η διαμάχη που είναι το διακριτικό χαρακτηριστικό της ανθρώπινης οικογένειας, μπορεί να γίνει το όργανο της επίλυσης της διαφωνίας σε αρμονία. Το συγκεκριμένο σχέδιο και η κατεύθυνση αυτής της διαδικασίας πρέπει να πάρουν μορφή πάνω στο Μεταβλητό Σταυρό πριν οι ενέργειες του Σταθερού Σταυρού μπορέσουν να αλλάξουν το φιλόδοξο ιδιοτελή άνθρωπο σε ανιδιοτελή μαθητή.

Όλα αυτά πρέπει να εγκαινιασθούν κατ’ ανάγκη πάνω στο Μεταβλητό Σταυρό που είναι ουσιαστικά και σημαντικά ο Σταυρός του μεταβλητού, ρευστού και αεικίνητου νου. Πάνω σ’ αυτόν το Σταυρό αναπτύσσεται τελικά η φύση του νου και αρχίζει τον έλεγχο της ολοκλήρωσης πάνω στην προσωπικότητα. Όταν προχωρεί αυτή η διαδικασία, η εμπειρία του Μεταβλητού Σταυρού τερματίζεται και ο Σταυρός της Μαθητείας αρχίζει να παίζει το ρόλο του. Η υπόθεση είναι εντελώς διαφορετική σε σχέση με την υποκειμενική πλευρά της ανέλιξης.Εσωτερικά, ο μαθητής που βρίσκεται σε ενσάρκωση κάτω από την επιρροή του Μεταβλητού Σταυρού στη ζωή της προσωπικότητάς του, ενώ ο ίδιος σαν ψυχή βρίσκεται πάνω στο Σταθερό Σταυρό, περιέρχεται κάτω από την κατευθυνόμενη ενέργεια τεσσάρων πλανητών, τρεις από τους οποίους είναι μη-ιεροί πλανήτες. Συνήθως αυτοί οι τέσσερις αντικαθιστούν ή μάλλον αρχίζουν να κυριαρχούν στην επίδραση του Ερμή και του Δία, παρέχοντας μεγαλύτερη ευκολία έκφρασης και ασκώντας εκείνη την επιρροή που θα φέρει την προσωπικότητα σε ορθή σχέση με την ψυχή, γιατί αυτό είναι ουσιαστικά το έργο του Σταθερού Σταυρού και ο στόχος του μαθητή.

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΙ ΚΥΒΕΡΝΗΤΕΣ
Σε σχέση με τους πλανήτες που κυβερνούν τον Τοξότη, εξωτερικά και εσωτερικά, μπορεί να αποκτηθεί εύκολα κάποια ιδέα για την πολυπλοκότητα των δυνάμεων με τις οποίες πρέπει ν’ αγωνισθεί κάθε μαθητής καθώς και για τη σημασία των ακτινικών δυνάμεων που διαχύνονται μέσα του και διαμέσου του. Πάρτε για παράδειγμα τον αστερισμό που εξετάζουμε τώρα και θυμηθείτε ότι τα ίδια βασικά ρεύματα ενέργειας θα πρέπει να σημειωθούν σε σχέση με κάθε άλλο ζώδιο στο οποίο μπορεί ο άνθρωπος να λάβει ενσάρκωση. Διαπιστώνουμε ότι πρέπει  να εξετάσουμε:
Το Ζώδιο του Ήλιου. Σ’ αυτή την περίπτωση ο Τοξότης καθορίζει τις συνθήκες, υποδεικνύοντας την κληρονομικότητα και αναγκάζοντας το περιβάλλον να είναι επεξηγηματικό σε σχέση με το άτομο.
Το Ζώδιο που Ανατέλλει. Ο ωροσκόπος μπορεί να είναι ένα από τα υπόλοιπα ένδεκα ζώδια.
Τo Μεταβλητό Σταυρό. Οι τέσσερις ενέργειες που συναντώνται “στο μεσαίο σημείο” και έχουν ένα ενωμένο και συγκεκριμένο αποτέλεσμα πάνω στο άτομο. Η ίδια δήλωση ισχύει και για τους δύο άλλους Σταυρούς.
Τους Παραδοσιακούς Πλανήτες. Αυτοί καθορίζουν την προσωπικότητα. Σ’ αυτή την περίπτωση έχουμε τον Ερμή και το Δία. Οι δώδεκα οίκοι που κυβερνώνται από τους πλανήτες έχουν επίσης μεγάλη σημασία από τη σκοπιά της διαβιβαζόμενης ενέργειας.
Τους Εσωτερικούς Πλανήτες. Αυτοί εισάγουν ανανεωμένη ή αυξημένη πλανητική ενέργεια και Ακτινική ενέργεια μ’ έναν πιο δυναμικό τρόπο. Στην περίπτωση του Τοξότη αυτές οι ενέργειες είναι της Αφροδίτης, της Σελήνης, η της Γης και του Πλούτωνα.
Τον Πλανητικό Κυβερνήτη μιας Ιεραρχίας. Στην ιδιαίτερη αυτή περίπτωση πλανήτης είναι ο Άρης που κυβερνά την έκτη Δημιουργική Ιεραρχία, τους σεληνιακούς Κυρίους, τα στοιχειακά της τριπλής προσωπικότητας, που ήρθαν κάτω από τον έλεγχο του ηλιακού Κυρίου.

ΑΚΤΙΝΙΚΕΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ ΚΑΙ ΠΛΑΝΗΤΕΣ

Μια μελέτη των παραπάνω θα αποκαλύψει πολύ ενδιαφέρουσες σχέσεις και θα αποδείξει τη θέση μου σχετικά με την πολλαπλότητα των ενεργειών στις οποίες μπορεί να ανταποκριθεί ο πανέμορφος μηχανισμός του ανθρώπου και στις οποίες, καθώς βαίνει η εξέλιξη, μπορεί να γίνει όλο και περισσότερο ευαίσθητος. Δεν μπορώ να υπεισέλθω σε μια πιο λεπτομερή ανάλυση των πολλών ενεργειών που διαχύνονται μέσα από το μαθητή καθώς φτάνει στα τελικά στάδια πάνω στο Μεταβλητό Σταυρό, και στον Τοξότη καταλήγει στην απόφαση να κατευθύνει τα βήματά του σε έναν άλλο τρόπο ζωής και με φλογερή αποφασιστικότητα να ανέβει σε έναν άλλο Σταυρό”, όπως το θέτει το Αρχαίο Σχόλιο. Μπορώ να υποδείξω μόνο τις παρακάτω Ακτινικές δυνάμεις που διαχύνονται στον άνθρωπο μέσα απο τους ακόλουθους πλανήτες:

Ερμής 4η Ακτίνα Αρμονία μέσα από Διαμάχη.
Εξωτερικοί Δίας 2η Ακτίνα Αγάπη-Σοφία.
Αφροδίτη 5η Ακτίνα Συγκεκριμένη Επιστήμη. Νους.
Εσωτερικοί Σελήνη 4η Ακτίνα Αρμονία μέσα από Διαμάχη.
Γη 3η Ακτίνα Ενεργός Νοημοσύνη.
Πλούτων 1η Ακτίνα Καταστροφική όψη.
Ιεραρχικός Άρης 6η Ακτίνα Αφοσίωση. Πόλεμος για το θάνατο της προσωπικότητας ή της μορφής.

Μια ανάλυση θα δείξει ότι οι “δυνάμεις της διαμάχης” είναι ισχυρές στο ζώδιο του Τοξότη, πρωτίστως στη ζωή του μαθητή. Η αρμονία μέσα από Διαμάχη είναι ακατάπαυστα ενεργός και εμφανίζεται τόσο στις παραδοσιακές όσο και στις εσωτερικές αποδόσεις. Η καταστροφική δύναμη της Πρώτης Ακτίνας που εστιάζεται στον Πλούτωνα, φέρνει αλλαγή, σκοτάδι και θάνατο. Σ’ αυτή την ένταση και τη δυναμικότητα του Πλούτωνα πρέπει να προστεθεί η ισχυρή και δυναμική ενέργεια του πλανήτη Άρη. Αυτή φέρνει ολόκληρη την ανθρώπινη οικογένεια καθώς και το άτομο κάτω από το νόμο της προστριβής που αυτή τη φορά βασίζεται πάνω στην Έκτη Ακτίνα της αφοσίωσης σε ένα ιδανικό, υψηλό ή χαμηλό. Όλα αυτά επιδρούν πάνω στο άτομο που γεννήθηκε στο ζώδιο του Τοξότη, καθώς και πάνω στην τέταρτη Δημιουργική Ιεραρχία σαν σύνολο.

Αυτό, όπως μπορείτε να δείτε μόνοι σας, εισάγει μια τρομακτική κατάσταση και οι δυνάμεις που επιδρούν στο μαθητή έχουν μια πανίσχυρη φύση – υπό την προϋπόθεση ότι ο μηχανισμός επίγνωσης είναι σε θέση να ανταποκριθεί. Οι δυνάμεις αυτές είναι πάντα παρούσες σ’ όλα τα ζώδια, αλλά η ανταποκριτικότητα και η ευαισθησία στην κρούση τους εξαρτάται από τη φύση του μηχανισμού ανταπόκρισης. Συλλογισθείτε αυτή τη σκέψη, γιατί αυτή η ευαισθησία χαρακτηρίζει τη διαφορά ανάμεσα στο μαθητή και το μέσο άνθρωπο. Οι πλανητικές αυτές επιρροές που είναι διακριτικές για τους Υιούς του Νου, έχουν την καταγωγή από την Αφροδίτη. Είναι χαρακτηριστικές των Κυρίων της Θυσίας και της Θέλησης, οι οποίοι λειτουργούν σε χρόνο και χώρο σαν η τέταρτη Δημιουργική Ιεραρχία. Η ζωή της μορφής κυβερνάται από τη Σελήνη που συγκαλύπτει έναν κρυμμένο πλανήτη. Αυτοί οι Υιοί του Νου ζουν στη Γη και έτσι μέσα στο σώμα του πλανητικού Λόγου.

Έχουν μια συγκεκριμένη νοητική φύση που τους κάνει Κυρίους της Γνώσης, επιτυγχάνοντας το στόχο τους μέσα από το φως του νου και μέσα από τη μεθόδο της διαμάχης, γιατί είναι επίσης Κύριοι της Αέναης και Καρτερικής Αφοσίωσης. Οι σπουδαστές πρέπει να θυμούνται από τη Μυστική Δοξασία όλα τα παραπάνω ονόματα που σχετίζονται με τους πλανήτες οι οποίοι κυβερνούν τον Τοξότη.Είναι τα “ονόματα ιδιοτήτων” των Θείων Μανασαπούτρα, των Αγκνισβάττα που είμαστε εμείς. Μια εξέταση της παραπάνω παραγράφου θα σας υποδείξει τη σπουδαιότητα του ζωδίου του Τοξότη στη ζωή των Υιών του Θεού που ενσαρκώνονται. Θα ήθελα να σας υποδείξω επίσης ότι, μέσα από το Δία και τις επιρροές του, ο Τοξότης σχετίζεται με τρεις άλλους κύριους αστερισμούς:

1 Τους Ιχθείς Εξωτερικά υποδεικνύοντας τον τελικό στόχο του ανθρώπου.
2 Τον Υδροχόο Εσωτερικά υποδεικνύοντας το σκοπό όλης της υλικής εξέλιξης και τον αντικειμενικό στόχο όλων των διαδικασιών της ενσάρκωσης.
3 Την Παρθένο Ιεραρχικά υποδεικνύοντας το σκοπό του Κοσμικού Χριστού.

Τόσο η Γη όσο και ο Κρόνος, ένας μη ιερός και ένας ιερός πλανήτης, είναι παραδείγματα ή εκφράσεις της Τρίτης Ακτίνας της Ενεργού Νοημοσύνης. Η Ακτινική αυτή σχέση εξυπηρετεί στο να φέρει τις επιρροές του Αιγόκερου σε σχέση με τον Τοξότη, προσφέροντας έτσι ένα πεδίο ενέργειας όπου ο προσηλωμένος μαθητής μπορεί να καταστεί τελικά μυημένος. Αυτός είναι ο τεθείς στόχος για το άτομο που γεννήθηκε στον Τοξότη, είτε είναι ο τεθείς στόχος για μύηση σε κάποια μορφή αισθητήριας εμπειρίας, ή για πνευματική ανάληψη και συνείδηση. Το αποτέλεσμα κάθε εμπειρίας σε κάθε ζώδιο του ζωδιακού πρέπει να πραγματωθεί οριστικά σαν διεύρυνση της συνείδησης και αδιάφορα με τη μορφή που θα πάρει η εμπειρία, κορυφώνεται σε κάποιου είδους μύηση.

Οι σπουδαστές θα κάνουν καλά να θεωρούν τη μύηση σαν καθοριστική διαδικασία της ζωής και πρέπει να προσπαθούν ώστε κάθε εμπειρία της ζωής ή κύκλος εμπειριών της ζωής να αντιμετωπίζεται σαν μύηση σε ένα ευρύτερο πεδίο επίγνωσης, έκφρασης και επακόλουθης επαφής. Υπάρχουν λίγα ακόμη που χρειάζεται να πω και ελάχιστα που χρειάζεται να σχολιάσω σ’ αυτό το στάδιο της μελέτης. Ο άνθρωπος που πλησιάζει την ατραπό της μαθητείας ή που είναι ήδη μαθητής – δεσμευμένος ή κάτω από επίβλεψη – θα ωφεληθεί πολύ αν μελετήσει βαθιά και συστηματικά αυτό το ζώδιο. Θα πρότεινα στο σπουδαστή να έχει κατά νου τη θέση αυτού του ζωδίου. Ο Σκορπιός στέκει στο ενδιάμεσο ανάμεσα σε δύο ζώδια ισορροπίας ή ισοστάθμισης – τον Τοξότη και το Ζυγό. Ο Ζυγός σημαδεύει ένα διάλειμμα ή ένα αξιόλογο σημείο ισορροπίας πριν την έντονη δοκιμασία και εξέταση στο Σκορπιό.

Ο Τοξότης σημαδεύει ένα άλλο σημείο ισορροπίας που ακολουθεί αυτή τη δοκιμασία, γιατί ο Τοξότης πρέπει ν’ αποκτήσει και να διατηρήσει ένα σταθερό βλέμμα, χέρι και μια στάση προτού ρίξει το βέλος το οποίο, όταν κατευθυνθεί ορθά και ακολουθηθεί ορθά, θα τον μεταφέρει στην πύλη της μύησης. Μελετώντας τον Τοξότη, γίνεται φανερό ότι ένα από τα κύρια υποκείμενα θέματα είναι εκείνο της Κατεύθυνσης. Ο Τοξότης καθοδηγεί το άλογό του σε κάποιο ειδικό αντικειμενικό σκοπό. Εξαποστέλλει ή κατευθύνει το βέλος του σε κάποιο επιθυμητό σημείο. Σκοπεύει σε κάποιο συγκεκριμένο στόχο. Αυτή η αίσθηση της κατεύθυνσης ή καθοδήγησης χαρακτηρίζει το φωτισμένο άνθρωπο, το ζηλωτή και το μαθητή και αυτή είναι μια αυξανόμενη αναγνώριση. Όταν αυτή η ικανότητα της ευαίσθητης κατεύθυνσης αναπτυχθεί ορθά, αποβαίνει στα πρώτα στάδια μια προσπάθεια να ταυτίσει κάθε δραστηριότητα της ψυχής και της προσωπικότητας με το Σχέδιο του Θεού.

Σε τελική ανάλυση αυτό είναι η διατεταγμένη κατεύθυνση της σκέψης του Θεού. Δεν υπάρχει αληθινή κατεύθυνση ξέχωρη από τη σκέψη και θα ήθελα να θυμάστε ότι η σκέψη είναι δύναμη. Αυτή είναι μια δήλωση την οποία πρέπει να συλλογισθούν όλοι οι μαθητές, γιατί δεν μπορούν να επιτύχουν καμιά πραγματική κατανόηση της κατεύθυνσης του Σχεδίου του Θεού εκτός και αν εργάζονται με μια φάση της δικής τους ζωής, η οποία να υπόκειται στη δική τους νοητική κατεύθυνση. Τότε και μόνο τότε θα μπορέσουν να καταλάβουν. Πάνω στο συνήθη τροχό της ζωής ο άνθρωπος που γεννήθηκε σ’ αυτό το ζώδιο ή έχει ωροσκόπο αυτό το ζώδιο, θα επηρεάζεται από αυτό που οι Ινδικές Γραφές αποκαλούν καμα-μάνας που μεταφράζεται ανεπαρκώς με τις λέξεις επιθυμία-νους. Η διπλή αυτή δύναμη ελέγχει και επηρεάζει τη ζωή. Στα πρώτα στάδια της ανάπτυξης η εστίασή της είναι στην επιθυμία και την ικανοποίηση αυτής της επιθυμίας και στα επόμενα στάδια της καθαρής ανάπτυξης της προσωπικότητας η εστίαση είναι στον έλεγχο της επιθυμίας από το νου. Ο κύριος σκοπός αυτή τη στιγμή είναι η νοήμων χρήση όλων των δυνάμεων που θα επιφέρουν μια επαρκή ικανοποίηση της επιθυμίας η οποία πολύ συχνά είναι σ’ αυτή την περίπτωση μόνο η φιλοδοξία να φτάσει κάποιο στόχο ή να επιτύχει κάποιο σκοπό. Αυτή η διαδικασία ικανοποίησης της προσωπικότητας λαμβάνει χώρα στο συνήθη τροχό.

Πάνω στον αντεστραμμένο τροχό ο στόχος είναι η έκφραση της Αγάπης-Σοφίας και αυτή αναπτύσσεται πάντοτε με ανιδιοτέλεια και είναι αφιερωμένη πάντοτε στο καλό του συνόλου και όχι στην ικανοποίηση του ατόμου. Μας έχουν πει ότι ο Τοξότης κυβερνά τους μηρούς που είναι το κύριο κέντρο της φυσικής ισχύος και της προστατευτικής δύναμης, καθώς και το ιερό κέντρο που προσφέρει την ενέργεια που θα χρησιμοποιηθεί από τις δημιουργικές δυνάμεις της φυσικής ζωής. Αυτό είναι επίσης συμβολικά αλήθεια. Στον Τοξότη ο μαθητής πρέπει ν’ ανακαλύψει μέσα του δύο πράγματα. Αυτά είναι η δύναμη να προοδεύει πάνω στην ατραπό και να βαδίζει την Οδό και επίσης η ικανότητα να δημιουργεί με ανώτερη και πνευματική έννοια. Αυτό αφορά στη σχέση ανάμεσα στο ιερό κέντρο και στο κέντρο του λαιμού. Αυτές οι δυνάμεις, οι ανώτερες δυνάμεις, είναι προς το παρόν εμβρυακές στην πρώιμη εμπειρία του μαθητή στον Τοξότη, αλλά αναπτύσσονται και αποβαίνουν δυναμικότερες καθώς επιστρέφει κυκλικά στην εμπειρία της ζωής σ’ αυτό το ζώδιο. Είναι ενδιαφέρον να σημειώσετε ότι στον Τοξότη κάποιος πλανήτης δε βρίσκεται σε έξαρση ή πτώση. Μόνο ένα πράγμα συμβαίνει και αυτό είναι ότι η δύναμη του Ερμή μειώνεται υπερβολικά. Γι’ αυτό το λόγο ο Τοξότης θεωρείται εσωτερικά το ζώδιο της ισορροπίας και όχι των άκρων. Δεν υπάρχει κάποια πτώση ή έξαρση.

Το γεγονός αυτό υποδεικνύει, πως ο μαθητής πρέπει να βαδίσει μια ευθεία οδό ανάμεσα στα ζεύγη των αντιθέτων, ανεπηρέαστος  είτε από “τη δύναμη της έξαρσης ή τη δυναμικότητα εκείνου που πέφτει”. Ούτε η κοιλάδα ούτε τα ύψη δημιουργούν ένα αποτέλεσμα που μπορεί να φανεί. Ο Ερμής, που είναι η έκφραση της Τέταρτης Ακτίνας καθώς και ο Θεός των νοητικών διαδικασιών, σ’ αυτό το ζώδιο έχει μειώσει τη δύναμή και αυτό για δύο λόγους, μιλώντας εσωτερικά:  Πρώτο, προτού λάβει ο μαθητής τη μύηση, έχει πάψει οριστικά να ταυτίζεται είτε με τη δική του ανθρώπινη προσωπικότητα και διαδικασίες, είτε με το ανθρώπινο βασίλειο. Η έμφασή του είναι, για το μέλλον, πάνω στην πνευματική ψυχή και στο πέμπτο βασίλειο της φύσης. Στον Τοξότη αρχίζει να εκφράζει το πρώτο αυτό στάδιο. Αυτό περιλαμβάνει μια πλήρη απόσυρση, με την έννοια της προσωπικότητας, από τη μορφική πλευρά της ζωής. Αυτό πάλι συνεπάγεται, σε κάποιο σημείο κρίσης, ένα σημείο ισορροπίας. Δεύτερο, η δύναμη του νου, που έχει αναπτυχθεί, δοκιμαστεί και βρεθεί αληθινή στο ζώδιο του Σκορπιού, αρχίζει να μειώνει τη δραστηριότητά της και τη θέση της αρχίζει να παίρνει η ενόραση. Αυτό είναι ουσιαστικό, πριν εισέλθει ο μαθητής στο ζώδιο του Αιγόκερου και αρχίσει η προετοιμασία για μύηση. Όσον αφορά στους τρεις δεκανούς του Τοξότη, ο Σεφάριαλ μας δίνει ως πλανήτες που τον κυβερνούν, τον Ερμή, τη Σελήνη και τον Ήλιο, ενώ ο Άλαν Λήο μας δίνει το Δία, τον Άρη και τον Ήλιο, δίνοντας έμφαση, όπως κάνει συνήθως, στον τρόπο των εσωτεριστών. Συνήθως συντονίζεται με τις εσωτερικές σημασίες, αλλά όχι πάντα.

Ο Δίας δίνει διεύρυνση, αντικαθιστώντας τον Ερμή, γιατί ο νους του Ερμή είναι πάντα ένας περιορισμός, αν και προσωρινός. Η Σελήνη δίνει τη θέση της στον Άρη, ο οποίος παρέχει την ιδιότητα της έφεσης και την ικανότητα της μάχης για ένα ιδανικό. Η ιδεαλιστική αυτή αντίληψη και μέθοδος εργασίας χαρακτηρίζει πάντοτε τη μαθητεία στα πρώτα στάδια ανέλιξης πάνω στην Ατραπό. Ο Ήλιος, καθώς αντιπροσωπεύει τον ηλιακό Άγγελο, παραμένει διαρκώς τόσο μέσα από τις εξωτερικές όσο και από τις εσωτερικές διαδικασίες και επομένως η αστρολογία τον αναγνωρίζει σαν μια σταθερή πίεση και παρουσία. Το γεγονός αυτό υποδεικνύει μια σημαντική αλήθεια. Η ψυχή παραμένει αιώνια παρούσα – στο παρελθόν, στο παρόν και στο μέλλον. Κλείνοντας, θα σας αναφέρω απλά τους δύο βασικούς τόνους αυτού του ζωδίου, τόσο καθώς προχωρά πάνω στον παραδοσιακό τροχό όσο και στον αντεστραμμένο τροχό. Η έννοια και η σημασία τους είναι τόσο έκδηλες ώστε δε χρειάζονται διευκρίνιση. Η εντολή στον άνθρωπο πάνω στον παραδοσιακό τροχό είναι η εξής: Και ο Λόγος είπε: “Ας αναζητηθεί η τροφή”.

Για τον άνθρωπο πάνω στον αντεστραμμένο Τροχό εκφωνείται ο Λόγος: “Βλέπω το στόχο. Φτάνω στο στόχο και βλέπω έναν άλλο.” Είθε οι λέξεις της τελικής αυτής εντολής προς το μαθητή να μεταδώσουν κάποιο νόημα στην καρδιά και το νου.

  ΑΠΟ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ‘ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΑΣΤΡΟΛΟΓΙΑ’ ΣΕΛ. 165 – 182 ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥ ΘΙΒΕΤΑΝΟΥ ΔΙΑΜΕΣΟΤΗΤΑ ΑΛΙΚΗ ΜΠΕΪΛΗ ΕΚΔΟΣΕΙΣ "ΚΕΔΡΟΣ"