Το ζωικό βασίλειο και η 7η Ακτίνα

Πολλά που έχουν βαθύ ενδιαφέρον επίκεινται σαν αποτέλεσμα της Έβδομης αυτής Ακτινικής δραστηριότητας. Και παρότι το ζωικό βασίλειο αντιδρά ελάχιστα σ’ αυτό τον τύπο επίδρασης, ωστόσο θα υπάρξουν πολύ συγκεκριμένα αποτελέσματα μέσα στην ψυχή της ζωώδους μορφής. Η θύρα της ατομικοποίησης ή της εισόδου στο ανθρώπινο βασίλειο έχει κλείσει από τις μέρες της Ατλαντίδας, αλλά δυνάμει της νέα επίδρασης θ’ ανοίξει μερικώς. Θα μισανοίξει, έτσι ώστε μερικά ζώα να ανταποκριθούν στην ψυχική διέγερση και ν’ ανακαλύψουν ότι η σωστή τους θέση είναι από την ανθρώπινη πλευρά της διαχωριστικής θύρας. Μέρος της αναδιοργάνωσης που θα πραγματοποιηθεί σαν αποτέλεσμα της Έβδομης Ακτινικής δραστηριότητας θα αφορά στη σχέση της ανθρωπότητας με το ζωικό βασίλειο και στην εδραίωση καλύτερων και στενότερων σχέσεων. Αυτή θα ωθήσει τους ανθρώπους να εκμεταλλευθούν ένα άλλο αποτέλεσμα της Έβδομης Ακτίνας, που είναι η δύναμή Της να εκλεπτύνει την ύλη με την οποία δομούνται οι μορφές.

Το ζωώδες σώμα του ανθρώπου έγινε αντικείμενο μεγάλης προσοχής στη διάρκεια των εκατό τελευταίων χρόνων και η ιατρική και η χειρουργική έφτασαν σε μεγάλα ύψη επίτευξης. Ο σκελετός του ανθρώπου, το σώμα του και τα εσωτερικά του συστήματα, με τα ποικίλα τυπικά τους, κατανοούνται τώρα όσο ποτέ άλλοτε και αυτό ήταν αποτέλεσμα της εισρέουσας Ακτινικής ενέργειας και της δύναμής Της να εφαρμόζει τη γνώση στο μαγικό έργο. Όταν η γνώση αυτή εφαρμοστεί εντατικά στον κόσμο των ζώων, θα ανακαλυφθούν πολλά νέα και ενδιαφέροντα δεδομένα. Όταν οι διαφορές μεταξύ των φυσικών σωμάτων των ζώων και εκείνων της ανθρωπότητας ερευνηθούν πιο στενά, θα προβάλει ένα νέο και πολύ καρποφόρο πεδίο μελέτης.

Οι διαφορές αυτές βρίσκονται κυρίως στην περιοχή των νευρικών συστημάτων. Δεν έχει δοθεί, λόγου χάρη, αρκετή προσοχή στο γεγονός ότι ο εγκέφαλος του ζώου βρίσκεται στην πραγματικότητα στην περιοχή του ηλιακού πλέγματος, ενώ ο ανθρώπινος εγκέφαλος, ο ρυθμιστικός, ελέγχων, παράγοντας, βρίσκεται στο κεφάλι και εργάζεται χρησιμοποιώντας ως μέσον τη σπονδυλική στήλη. Όταν οι επιστήμονες μάθουν επακριβώς γιατί το ζώο δε χρησιμοποιεί τον εγκέφαλο που βρίσκεται στο κεφάλι, όπως ο άνθρωπος, θα αποκτήσουν πληρέστερη γνώση του Νόμου που διέπει τους κύκλους. Πολλά είναι αυτά που θα μπορούσαν να λεχθούν, αλλά ελάχιστα θα κατανοηθούν προς το παρόν.

Προτού η εισερχόμενη Ακτινική δύναμη και όλα όσα συνοδεύουν την είσοδό της προκαλέσουν τις απαιτούμενες μεταβολές στο νευρικό σύστημα, δε θα είναι δυνατό να διευκρινισθούν περισσότερα. Εγκεφαλικά κύτταρα που ως τώρα υπνώττουν ακόμη και στους πιο προχωρημένους διανοητές, πρέπει να έλθουν σε λειτουργική δραστηριότητα και όταν αυτό κορυφωθεί, τότε θα είναι εφικτή περισσότερη διδασκαλία και περαιτέρω διευκρίνιση, αλλά όχι νωρίτερα. Πρέπει να παρέλθει λίγος χρόνος προτού οι τωρινοί ανθρώπινοι μηχανισμοί προσαρμοσθούν για την αποτύπωση εκείνου που είναι νέο και προς το παρόν άγνωστο. Θα ήθελα να θίξω τρία τελευταία σημεία.