Το Ιερό Πυρ και η χρήση του. Η διπλή υπηρεσία του Ιερού Πυρός

Περικοπές από ομιλία που δόθηκε στις μαθητικές τάξεις της "Bridge" το Σεπτέμβριο του 1956 στη Φιλαδέλφεια των Η.Π.Α., από την Κοσμική ΄Υπαρξη Αστρέα (Πνεύμα του Πυρός και Θείο Συμπλήρωμα του Ελωίμ της Τέταρτης Ακτίνας Claire).

"… Ο σπουδαστής στην προσπάθειά του να κατανοήσει πλήρως την κατάλληλη χρήση του Ιερού Πυρός πρέπει πρώτα να μάθει ότι το Ιερό Πυρ, ενδόμυχα, είναι μία συνειδητά διαμορφωθείσα, υπάκουη, νοήμονα ζωή που ανυπόμονα ποθεί και είναι ικανή να δώσει την εξυπηρέτηση για την οποία επικλήθηκε. Η παραδοχή στην εξωτερική συνείδηση, (ιδίως του κόσμου των αισθήσεων) των ήδη συναχθέντων δυνάμεων διαφόρων ποιοτήτων και χρήσεων του Ιερού Πυρός, (όπως εκείνες της Φλόγας της Ελευθερίας, της Φλόγας της Αναστάσεως κ.ά) είναι αναγκαία για την επιτυχία της χρήσεώς του.

"Το Ιερό Πυρ προσφέρει δύο υπηρεσίες: η μία εκδηλώνεται σαν η δύναμη της "Καταστάλλαξης", δηλαδή η αυτοσυνείδητη δημιουργία εποικοδομητικών μορφών σε οποιαδήποτε Σφαίρα, συμπεριλαμβανόμενης και εκείνης του φυσικού, φαινομενικού κόσμου. Η άλλη εκδηλώνεται σαν η δύναμη της αιθεροποίησης (διάλυσης) των μορφών κατά το τέλος της χρησιμότητάς τους.

"Οι Σαλαμάνδρες (πνεύματα του πυρός) είναι Υπάρξεις που εξυπηρετούν το Στοιχείο του Πυρός και παρέχουν μεγάλη βοήθεια στους Ηγέτες του Βασιλείου του Πυρός. Πολλές από αυτές τις Σαλαμάνδρες φτάνουν σε ύψος ίσο με 1248 πόδια, ενώ άλλες είναι τόσο μικρές όσο η κεφαλή μιας κοινής βελόνας. Εξυπηρετούν διαρκώς, κάτω από την κατεύθυνση των Ηγετών τους, για να διαλύσουν τις ακαθαρσίες που επισωρεύονται από την ανθρωπότητα, λόγω της κακής χρήσης των δημιουργικών της κέντρων (σκέψεως, αισθήματος και ομιλίας) και είναι επίσης ένα ανυπολόγιστο ευεργέτημα στα άλλα τρία Στοιχεία -Γη, Αέρα και ΄Υδωρ. Πιθανά να είναι δύσκολο για σας να κατανοήσετε Υπάρξεις Πυρός που ενεργούν σαν πράκτορες εξάγνισης δια μέσου του Στοιχείου του ΄Υδατος - αλλά είναι έτσι. Χωρίς αυτές τις Σαλαμάνδρες (πολλές από τις οποίες ήρθαν από την Ηλεκτρονική Ζώνη γύρω από τον ήλιο), οι Δυνάμεις των άλλων τριών Στοιχείων θα είχαν προ πολλού επαναστατήσει σφοδρά, προξενώντας μεγάλες κατακλυσμιαίες ζημιές, φόβο και χάος στην ανθρωπότητα. Επιθυμώ ιδιαίτερα για σας, από τώρα και στο εξής να αναγνωρίζετε και συνειδητά να ευλογείτε αυτές τις Σαλαμάνδρες για τις υπηρεσίες τους μέσα στους αιώνες, όχι μόνο στον φυσικό φαινομενικό κόσμο, αλλά επίσης, στις Εσωτερικές Σφαίρες όπου ζουν ασώματες υπάρξεις μεταξύ μετενσαρκώσεων…

"Κατόπιν της ενέργειας του Πρώτου Ζωροάστρη να επαναφέρει στην εξωτερική συνείδηση της ανθρωπότητας τη χρήση του Στοιχείου του Πυρός, το Πυρ για πολύ χρόνο αγαπιόταν και ευλογούνταν από τους Ιερείς και τον κόσμο και χρησιμοποιούνταν μόνο για εποικοδομητικούς σκοπούς. ΄Ηρθε εποχή όμως, όπου, δια μέσου των αιώνων, ασυνείδητοι Ιερείς και Ιέρειες επικαλούνταν τις δυνάμεις του Στοιχείου του Πυρός για ιδιοτελείς και καταστρεπτικούς σκοπούς. Οι Σαλαμάνδρες που ανταποκρίνονταν με υπακοή σε εκείνους που εκτελούσαν τέτοιες τελετουργίες Μαύρης Μαγείας, δεσμεύτηκαν στις ζωές εκείνων που τις επικαλέστηκαν και έκτοτε παρακολούθησαν αυτές τις υπάρξεις. Σας ζητώ τώρα να βοηθήσετε να αποκόψουμε τις Σαλαμάνδρες από αυτές τις υπάρξεις, πολλές από τις οποίες βρίσκονται ακόμη στις Εσωτερικές Σφαίρες. Εκείνοι που έχουν εμπρηστικές τάσεις, πολλές φορές διεγείρονται από τέτοιες Σαλαμάνδρες οι οποίες μιμητικά ακολουθούν την κακοήθεια των κυρίων τους.

"Χαμογελώ στη συνειδηκότητα εκείνων που αρνούνται να παραδεχτούν ότι η Γη πρέπει πρώτα να καθαριστεί και να εξαγνιστεί από μέσα προς τα έξω, πριν η πανένδοξη ραδιοβολία της Σφαίρας των Αναληφθέντων Διδασκάλων εκδηλωθεί εκ νέου επί της Γης και των εξελίξεών της. Η ιδέα αυτή είναι τόσο ανόητη ώστε να νομίζει κάποιος ότι μπορεί να αψηφήσει τα αγκάθια που γεμίζουν ένα κήπο, αν επιθυμεί να αναπτύξει ωραία και υγιή άνθη. "Η εξυπηρέτησή Μου στο Σύμπαν ΤΟΥΤΟ είναι να συνδράμω στην εξάλειψη των αιτίων και πηγών όλων των "σπόρων" της ιδιοτέλειας, δυσαρμονίας, "περιορισμού" και δεινοπάθειας, από τα τέσσερα κατώτερα σώματα της ανθρωπότητας καθώς και των συνολικών δημιουργιών που επισκιάζουν τη Γη και την ατμόσφαιρά της… "Όπως σας είπα αλλού, συνεργάζομαι με τον Αγαπητό Ελωίμ της Αγνότητας -Ελωίμ της 4ης Ακτίνας- δημιουργούσα, συντηρούσα και επεκτείνουσα δια της χρήσεως, τις ενέργειες του Κύκλου Μου και της Ρομφαίας της Κυανής Φλόγας, την οποία εξαπολύω πάνω σε οποιαδήποτε καταστρεπτική, συμπυκνωμένη ενέργεια που θα ορίσετε στην επίκλησή σας…".