Το ιόχρουν πυρ επί των εσωτερικών σφαιρών

"Επί των Εσωτερικών Σφαιρών… κάτω από τις Σφαίρες της Τελειότητας, τι ακριβώς εξυπηρετεί το Ιόχρουν Πυρ και ποιο είναι το έργο των διακόνων Αγγέλων Του;

΄Όπως γνωρίζετε, υπάρχουν αναρίθμητες Λεγεώνες Αγγέλων ελέους και ευσπλαχνίας (ποιότητες του Ιόχρου Πυρός) οι οποίες δίνουν όσο το δυνατόν περισσότερη βοήθεια και εξυπηρέτηση στο Αστρικό Πεδίο. Αυτό είναι το Πεδίο που αποτελεί το περισσότερο μέρος της ατμόσφαιρας της Γης, στο παρελθόν και μέχρι σήμερα (28 Σεπτεμβρίου 1957) γιατί εκτείνεται μέχρι 10.000 πόδια πάνω από την επιφάνεια της Γης. Στη Σφαίρα αυτή βρίσκονται όλες οι ποταπά διαμορφωμένες σκέψεις και τα ποταπά αισθήματα του ανθρώπου, που προέρχονται από κάθε διαβίωσή του και, μέχρι πριν από έναν χρόνο, ψυχές που άφηναν το φυσικό σώμα και που, λόγω ορισμένων μαγνητικών έλξεων προς τις δυσαρμονίες της Γης… πολλές φορές δεσμεύονταν να παραμείνουν σ αυτό το πεδίο για πολύ χρονικό διάστημα. Η κατάσταση αυτή, όπως γνωρίζετε, έχει πλέον διορθωθεί και καμία ψυχή δεν επιτρέπεται να διαμείνει στην ατμόσφαιρα της Γης μετά την εγκατάλειψη του φυσικού σώματος. Οδηγούνται κατ ευθείαν στις Εσωτερικές Σφαίρες, όπου επιβοηθούνται να λάβουν την ελευθερία τους το ταχύτερο. Αυτό είναι μία από τις πολλές ελεήμονες ενέργειες του Μεγάλου Κοσμικού Νόμου, που έγινε δυνατό κατά τα τελευταία λίγα χρόνια με τις επικλήσεις από την ανθρωπότητα που δεν έχει ακόμα αναληφθεί, δια μέσου της χρήσης της Ιόχρου Φλόγας και άλλων ενεργειών του Ιερού Πυρός.

"Σήμερα δεν επιτρέπεται στις ασώματες ψυχές να παραμείνουν στην ατμόσφαιρα της Γης. Τώρα, όταν μία ψυχή, μετά το θάνατο, αφήνει τον φυσικό της φορέα, η ψυχή αυτή συναντάται με ορισμένους Αγγέλους οι οποίοι δίνουν αυτή την εξυπηρέτηση. Οι ψυχές αυτές οδηγούνται τότε -και εδώ μιλάω για εκείνες τις ψυχές οι οποίες είναι τελείως ανεξέλικτες και δεν έχουν γνώση ή ιδέα για το Ιόχρουν Πυρ- στον Ποταμό εκείνο της Ιόχρου Φλόγας, γνωστό στην αρχαιότητα ως ο "Ποταμός Στύγγας". Αυτός ο "Ποταμός" προμηθεύτηκε στις Εσωτερικές Σφαίρες για την εξάγνιση εκείνων των ζωών και της δυσάρμονης ενέργειάς τους, πριν εισέλθουν στην "Σφαίρα των Κοιμωμένων" (εάν αυτό είναι αναγκαίο) ή πριν παρουσιαστούν προ της Καρμικής Επιτροπής προς διαδικασία…

"Ο "Ποταμός Στύγγας" του Ιόχρου Πυρός, στον οποίο αναφερθήκαμε, ελκύστηκε από Εκείνους οι Οποίοι εξυπηρετούν την ΄Εβδομη Ακτίνα, με τον εξής τρόπο: Ελκύοντας πρώτα την Ακτίνα με επίκληση προς τη Θεότητα, στο ΄Ονομα και την Εξουσία της δημιουργικής λέξης "Εγώ Ειμί" ( "I AM"). ΄Επειτα, όταν η Ακτίνα φτάσει στο τέρμα στο οποίο κλήθηκε, αμέσως στρέφεται προς τα άνω σε μορφή ζώσας, ενεργής Φλόγας, καθώς επιστρέφει προς την Πηγή Της, συμπληρώνοντας έτσι τον κύκλο της ύπαρξής Της. Καθώς η επίκληση εξακολουθεί ρυθμικά, ημέρα με την ημέρα, χρόνο με το χρόνο και αιώνα με αιώνα (το τελευταίο στην περίπτωση των Αγγέλων οι Οποίοι έλκυσαν τον "Ποταμό του Ιόχρου Πυρός") Αυτή η Ακτίνα και Φλόγα αποβαίνει πολύ ισχυρή και επεκτείνεται σε μέγεθος, μέχρις ότου γίνει πραγματικός "Ποταμός" της ελεήμονος και εξαγνιστικής ουσίας, μέσα στην οποία οι εξελίξεις της Γης μπορούν να τεθούν, μεταξύ ενσωματώσεων, για όση το δυνατόν περισσότερη εξάγνιση. Αυτός ο "Ποταμός" συντηρήθηκε με την επίμονη και αδιάκοπη ρυθμική επίκληση αυτών των Αγγέλων, η οποία εξακολουθούσε να γίνεται κάθε ώρα του ημερονυκτίου.

"Η ωραιότητα αυτού του Ιόχρου "Ποταμού" Πυρός είναι απερίγραπτη. Επομένως, η παρουσία του δεν φοβίζει τις ψυχές εκείνες που διέρχονται κατά την μεταλλαγή του "θανάτου", καθώς προσκαλούνται να εισέλθουν σε αυτόν και να λουσθούν μέσα στην εξαγνιστική του ουσία. Το Ιόχρουν αυτό Πυρ τότε διαλύει αρκετό ποσοστό των αιτίων και πηγών της φυσικής δυσαρμονίας της προηγούμενης επίγειας ζωής του ιδιώτη, ιδίως εκείνες που επέφεραν την παρούσα αποβίωση.

"Λεγεώνες Αγγέλων του Ιόχρου Πυρός περιβάλλουν τις Αίθουσες του Κτιρίου του Κάρμα, καθώς η ψυχή που εγκατέλειψε την επίγεια ζωή, προσκαλείται να παρουσιαστεί προ της Καρμικής Επιτροπής. Οι ΄Αγγελοι Αυτοί προμηθεύουν εκεί μία ατμόσφαιρα εξαγνιστικού Ιόχρου Πυρός, ώστε κάθε ψυχή που παρουσιάζεται προ της Καρμικής Επιτροπής πρέπει να περάσει μέσα από την ραδιοβολία Τους, καθώς εισέρχεται στις Αίθουσες. Τότε, όταν στις ψυχές δίνεται η ιδιαίτερή τους διευθέτηση για διδασκαλία και βοήθεια μεταξύ των ενσαρκώσεων, κάποιοι από Αυτούς τους Αγγέλους του Ιόχρου Πυρός τις συνοδεύουν στο μέρος της διαμονής τους, στις Εσωτερικές Σφαίρες. Για όσο διάστημα βρίσκονται εκεί, αυτοί οι ΄Αγγελοι πολλές φορές, μεταχειρίζονται μία πολύ ελαφρά δόση Ιόχρου Πυρός… με τέτοιο τρόπο ώστε να μη διεγείρουν την ισχυρή έχθρα και αποστασία αυτών των ψυχών…

"Πάλι, προτού εισέλθει στις πύλες της γέννησης, όταν η ψυχή επιθυμεί να μετενσαρκωθεί και βρίσκεται προ της Μεγάλης Καρμικής Επιτροπής ζητώντας την άδεια γι αυτό, οι ωραίοι αυτοί ΄Αγγελοι του Ιόχρου Πυρός στέκονται γύρω από τις Καρμικές Αίθουσες -σε πολλούς κύκλους και σειρές, σε τόσο βάθος όσο ο οφθαλμός μπορεί να δει. Η Αγάπη και ωραιότητα των Αγγέλων αυτών είναι αληθινά πέρα από κάθε περιγραφή. Εδώ πάλι προμηθεύουν μία ατμόσφαιρα ελέους και εξάγνισης για να βοηθήσουν την ψυχή η οποία χρειάζεται τη βοήθειά Τους.

"Ιδίως με την είσοδο της ΄Εβδομης Ακτίνας στον Πλανήτη κάθε φορά που είναι αυτό δυνατόν, οι ΄Αγγελοι του Ιόχρου Πυρός συνοδεύουν την ερχόμενη ψυχή…. μερικές φορές σε μέρη που χρειάζονται μεγάλη εξάγνιση. Προσπαθούν να προετοιμάσουν το σπίτι και την ατμόσφαιρά του (καθώς και τους γονείς, όσο είναι αυτό δυνατόν) για το βρέφος που πρόκειται να έρθει. Σε ορισμένες περιστάσεις, ο ΄Αγγελος αυτός επιτρέπεται να παραμείνει με το βρέφος για κάποιο διάστημα -τουλάχιστον μέχρι την εποχή κατά την οποία η μικρή διάνοια του βρέφους χάσει την πίστη της ως προς την πραγματικότητα των Αγγέλων και τους αρνηθεί. Όταν αυτό συμβεί, ο ωραίος αυτός ΄Αγγελος οφείλει να αποσυρθεί και να επιστρέψει στις Εσωτερικές Σφαίρες. (Μέχρι συνειδητά η διάνοια να ξαναστραφεί στην πραγματικότητά Τους και επικαλεστεί την παρουσία Τους).

"΄Αγγελοι του Ελέους και της ευσπλαχνίας εξυπηρετούν, όσο αυτό είναι δυνατόν, σε νοσοκομεία, φρενοκομεία και άλλα κέντρα της ανθρώπινης ανάγκης…. Σήμερα, κάποιοι από Αυτούς ζουν στην πραγματικότητα, στις αύρες των μαθητών (εκείνων από εσάς οι οποίοι επικαλείστε καθημερινά και συνειδητά την Ιόχρου Φλόγα -τουλάχιστον (6) έξι από Αυτές τις ένδοξες Υπάρξεις, στέκονται γύρω από κάθε συνειδητό μαθητή ο οποίος επικαλείται καθημερινά το Ιόχρουν Πυρ της εξάγνισης…). Οι ΄Αγγελοι Αυτοί περιμένουν την καθημερινή σας αναγνώριση και επίκληση για να εξαπολύσουν προς εσάς την μεγαλύτερή τους δυνατή βοήθεια με τη χρήση του Ελεήμονος Πυρός της Ελευθερίας…

"Εισερχόμαστε σήμερα σε μία Νέα Εποχή. Στους Ιερείς και τις Ιέρειες της Τάξεως του Zακχιήλ, τους δίνεται η ευκαιρία όχι μόνο να εκδηλώσουν το Ιόχρου Πυρ, αλλά επίσης, διατάσσονται να το κάνουν… να φέρουν σε φυσική εκδήλωση, παραδοχή από όλους και χρήση της Ιόχρου Φλόγας. Αυτό είναι διάταγμα που δόθηκε από Αυτή την ΄Ιδια τη Θεότητα -του Δημιουργού σας. "