Το Νοητικό Σώμα

YouTube Playlist (περιλαμβάνει 11 βίντεο)

 

 

Εσωτερική Αυτογνωσία, Αναλυτικά Περιεχόμενα και Κείμενα |11o DVD

Αναλυτικά Περιεχόμενα του 11ου DVD Εσωτερικής Αυτογνωσίας

Το Νοητικό Σώμα
11ο DVD μια σειρά 11 μαθημάτων
11ο DVD μια σειρά 11 διαλογισμών

ΝΟΗΤΙΚΟ ΣΩΜΑ -  Το 3ο μεγάλο πεδίο
1. Η σχέση του νοητικού και του νευρικού συστήματος.
2. Η εξάρτηση του αστρικού σώματος από το νου.
3. Οι καταστάσεις της συνείδησης στο σημερινό άνθρωπο.
4. Η σημασία της εκπαίδευσης ως προς τον τρόπο σκέψης.
5. Η σημασία της γνώσης των διεργασιών του νου.
Ο ανθρώπινος νους, το όργανο με το οποίο γνωρίζουμε, σκεφτόμαστε και αισθανόμαστε, πρέπει να μελετηθεί σοβαρά ώστε να κατανοήσουμε βαθύτερα και να αποκτήσουμε μεγαλύτερο έλεγχο στη ζωή μας.
Αυτό χρειάζεται γιατί τα τρία σώματά μας: φυσικό, αισθαντικό, νοητικό βρίσκονται σε στενή αλληλεπίδραση μεταξύ τους. Η υγεία και η καλή κατάσταση του φυσικού σώματος επιδρά θετικά και στα ανώτερα σώματα και το αντίστροφο, καθώς η νοητική και η συγκινησιακή ζωή έχουν ισχυρή επίδραση και στο φυσικό σώμα. Βλέπουμε για παράδειγμα, πώς τάσεις σκέψης, κακές συνήθειες αλλά και αρετές αφήνουν τα ίχνη τους στα φυσικά χαρακτηριστικά του προσώπου. Έτσι, στον "εξελιγμένο" άνθρωπο της τωρινής Πέμπτης Φυλής το φυσικό σώμα επηρεάζεται ευρέως από το νοητικό: οι έγνοιες και όλες οι νοητικές ταλαιπωρίες προκαλούν ένταση στο νευρικό σύστημα και επηρεάζουν τις οργανικές λειτουργίες προκαλώντας προβλήματα και ασθένειες. Αντίθετα, η ορθή νοητική στάση και η ηρεμίαευνοούν τη φυσική υγεία, γιατί ο άνθρωπος σήμερα ζει κυριολεκτικά τη φυσική ζωή μέσα από το νευρικό του σύστημα.
Με αναλογο τρόπο μάθαμε πως η οργάνωση και ο έλεγχος του αστρικού σώματος εξαρτώνται από το νου.
Αυτά είναι παραδείγματα της γενικής αρχής σύμφωνα με την οποία κάθε σώμα διαμορφώνεται από τη συνείδηση του αμέσως ανώτερου επιπέδου. Γι αυτό λέμε πως: ένας οργανωμένος νους, πειθαρχημένος και δυνατός, πειθαρχεί το αστρικό σώμα και το αναπτύσει με τα ανάλογα αποτελέσματα και στο φυσικό. Κάθε σώμα ελέγχεται από το αμέσως ανώτερο. Μόνο η πλευρά του Εαυτού-Ψυχής που εκδηλώνεται σα σκέψη μπορεί να κυριαρχήσει επάνω στην πλευρά του εαυτού-προσωπικότητας που εκδηλώνεται σαν επιθυμία.
Η πραγματική αίσθηση της ελευθερίας στην επιλογή των συναισθημάτων δείχνει πως μεσολάβησε κάτι ανώτερο από την ίδια την επιθυμία, το "μάνας" κατώτερο νοητικό. Όπως δηλαδή οι δονήσεις της νοητικής ύλης διεγείρουν την αστρική ύλη, με τον ίδιο τρόπο οι σκέψεις διεγείρουν τα συναισθήματα. Άρα είναι πολύ σημαντικό να ελέγχουμε τις σκέψεις μας.
Ποιές όμως είναι οι καταστάσεις συνείδησης σήμερα;
1.    Στους κοινούς ανθρώπους, τους λιγότερο πνευματικά εξελιγμένους, το "κάμα"-επιθυμία ακόμα κυριαρχεί και όχι η κρίση.
2.    Οι πιο αναπτυγμένοι αρχίζουν να κυριαρχούν στην επιθυμία μέσα από τη λογική.
3.    Όσο προοδεύει ο άνθρωπος, αργά το κέντρο της συνείδησης ανυψώνεται και αρχίζει να κυριαρχείται από τις ιδέες περισσότερο παρά από το ατομικό συμφέρον και την επιθυμία.
Επομένως, αν κάποιος επιθυμεί να έχει ένα ισχυρό νοητικό σώμα, ικανό να αφομοιώνει τις πιο υψηλές ιδέες, πρέπει να εργασθεί σοβαρά και να εκπαιδευτεί στον τρόπο της σκέψης. Η δική του επίδραση στη σύνθεση του νοητικού του σώματος είναι πιο ισχυρή από την αντίστοιχη οποιουδήποτε εξωτερικού παράγοντα. Μόνο ο ίδιος είναι εκείνος που καθορίζει την ικανότητα ορθής δόνησης του νου του.
Η σημασία της γνώσης των νοητικών μας λειτουργιών είναι πολύ μεγάλη γιατί καθίσταται αναγκαίο, ιδιαίτερα στις μέρες μας, να διατηρήσουμε την ψυχολογική μας ισορροπία.
Με τη βαθύτερη γνώση των διεργασιών του νου μπορούμε να σκεφτόμαστε υγιώς για να αποφεύγουμε λάθη και να μπορέσουμε να αναπτύξουμε τις λανθάνουσες ικανότητές μας μέσω της πρακτικής εφαρμογής στην καθημερινή μας ζωή. Έτσι, μέσα από αυτή τη διαδρομή θα μπορέσουμε να πετύχουμε και την πνευματική μας ανέλιξη.

ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΝΟΗΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ
ΣΥΝΘΕΣΗ & ΔΟΜΗ
To νοητικό επίπεδο είναι ένας κόσμος αυθύρπακτος και πολύ σημαντικός. Διαιρείται και αυτός σε επτά υποπεδία από τα οποία τα τρία ανώτερα ονομάζονται τεχνικά αρούπα ή χωρίς σώμα εξαιτίας της τέλειας λεπτότητάς τους και αποτελούν το ανώτερο νοητικό που αποκαλείται Αιτιατό σώμα και τα τέσσερα κατώτερα που ονομάζονται ρούπα ή με σώμα και αποτελούν το κατώτερο νοητικό.
Το Ανώτερο Νοητικό – Ανώτερο Μάνας είναι το μόνιμο σώμα του Εγώ-του ανθρώπου που διαρκεί αιώνια. Ενώ Το Κατώτερο Νοητικό – Κατώτερο Μάνας που αποτελείται από νοητική ύλη που αντιστοιχεί στις τέσσερις κατώτερες υποδιαιρέσεις της αστρικής ύλης και στη στερεή, υγρή, αέρια και αιθερική ύλη του φυσικού επιπέδου, μετά το θάνατο εισέρχεται στο "Ντεβαχάν" και διαλύεται μόλις τελειώσει η ζωή του σε αυτό το επίπεδο. Αυτό το σώμα εργάζεται με το αστρικό και το φυσικό σε κάθε νοητική εκδήλωση.
Το νοητικό σώμα είναι ο φορέας του Εγώ, του Διανοητή, επειδή το έργο του σχετίζεται με συλλογισμούς. Όμως, κατά τη διάρκεια της επίγειας ζωής είναι ελάχιστα οργανωμένο επειδή επηρεάζεται από τις συνθήκες του αστρικού και φυσικού σώματος.
Η ύλη του νοητικού σώματος ανήκει στα πιο εκλεπτυσμένα είδη ύλης. Ο Ανώτερος Εαυτός εκδηλώνεται δια μέσου αυτής της ύλης σαν νους, όπως εκδηλωνόταν σαν ευαισθησία μέσω της αστρικής ύλης.
Η μορφήτου νοητικού σώματος έχει σχήμα ίδιο με εκείνο του φυσικού σώματος και είναι περικυκλωμένη από ένα ωοειδές περίγραμμα που ονομάζεται "αύρα".
Υπάρχει μια ιδιαιτερότητα στο σώμα αυτό το οποίο ωριμάζει, οργανώνεται και αυξάνει σε μέγεθος ανάλογα με τη διανοητική ανάπτυξη και εξέλιξη του ανθρώπου ενώ τα άλλα σώματα δε μεγεθύνονται.
Το νοητικό σώμα δέχεται ταυτόχρονα και με σαφήνεια το σύνολο των εντυπώσεων χωρίς περιορισμούς της ύλης, γι αυτό έχει συνείδηση ολόκληρης της έκτασης αυτού που πρόκειται να του εντυπωθεί.
Ο νους είναι σαν ένα πρίσμα που συλλέγει πέντε διαφορετικές ακτίνες αισθήσεων και τις συνδυάζει σε μία και μοναδική ακτίνα. Έτσι, ο νους διαμορφώνει μία σκέψηη οποία είναι μία σύνθετη δόνησημέσα στηνοητική ύλη. Γι αυτό, όποιος εκφράζεται και λειτουργεί μέσα από το νοητικό του σώμα, απελευθερώνεται από τους περιορισμούς των οργάνων των αισθήσεων και είναι δεκτικός σε ένα σύνολο κραδασμών που στο φυσικό κόσμο θα παρουσιάζονταν διαχωρισμένοι.
Το νοητικό σώμα συνδέεται με την κοινή δεξαμενή, τον Συμπαντικό Νου, όπου έλκει αυτόματα εκείνο το είδος της ύλης που κάθε φορά χρειάζεται. Έτσι, τα μόρια αυτού του σώματος αλλάζουν συνεχώς ανάλογα με τις ανάγκες και το εξελικτικό επίπεδο του ανθρώπου.
Επομένως, όταν ο άνθρωπος αντιλαμβάνεται πως έχει λάθος σκέψεις και αρχίζει να τις μετασχηματίζει, ενεργοποιεί νέους κραδασμούς οι οποίοι τον ωθούν να μην υποκύπτει σε χαμηλές σκέψεις αλλά αντίθετα να αφιερώνεται σε υψηλές οι οποίες παράγουν δονήσεις στην ανώτερη ύλη του νοητικού σώματος. Με αυτό τον τρόπο η νοημοσύνη εξυψώνεται, εξελίσσεται και αφιερώνεται όλο και περισσότερο στο να εμβαθύνει σε θέματα αγνά και ανώτερα.
Η δύναμη της σκέψης παράγει λάμψη ενώ η πνευματικότητα παράγει λεπτότητα χρωμάτων στο νοητικό πεδίο

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΝΟΗΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ
1. Τι αντιπροσωπεύει ο νους
2. Ποιο είναι το νοητικό σώμα
3. Ο μηχανισμός της συγκεκριμένης σκέψης
4. Οι κύριες λειτουργίες του νοητικού σώματος
5. Η σημασία της διανοητικής μας ανάπτυξης
Ο νους είναι η αντανάκλαση του Εαυτού σαν Γνώστη. Είναι ο Εαυτός που δρα μέσα από το νοητικό σώμα.
Το νοητικό αυτό σώμα είναι το όχημα δια μέσου του οποίου ο Εαυτός εκδηλώνεται και εκφράζεται με τη μορφή της συγκεκριμένης σκέψης-μορφοσκέψης ή σκεπτομορφής. Αυτό το σώμα είναι ο φορέας της συνείδησης στο κατώτερο νοητικό πεδίο και εργάζεται επίσης στο αστρικό και φυσικό σώμα ως “διάνοια”.
Πριν μπορέσει μια συγκεκριμένη σκέψη να μεταφραστεί σε ενεργή συνείδηση του εγκεφάλου πρέπει να μεσολαβήσει ένας συγκεκριμένος μηχανισμός: η συγκεκριμένη σκέψη κάνει την ύλη του νοητικού σώματος να δονείται. Αυτή η δόνηση μεταφέρεται πιο χαμηλά, στην πυκνότερη ύλη του αστρικού σώματος, στη συνέχεια αγγίζει τα αιθερικά μόρια του εγκεγάλου και τελικά μέσα από αυτά τα μόρια ενεργοποιείταιη ακόμα πιο πυκνή φαιά ουσία του πυκνού σώματος.
Επομένως, οι κύριες λειτουργίες του νοητικού σώματος είναι:
να χρησιμεύει κυρίως ως όχημα του Εαυτού με σκοπό να συγκεντρώνει τις σκέψεις
να εκφράζει αυτές τις σκέψεις μέσα από το φυσικό σώμα, αφού προηγουμένως δράσει μέσα από το αστρικό σώμα, τον αιθερικό εγκέφαλο και το εγκεφαλονωτιαίο σύστημα
να αναπτύσσει την ικανότητα της μνήμης και της φαντασίας
να γίνεται ένα ξεχωριστό όχημα της συνείδησης στονοητικό πεδίο καθώς προχωρά η εξέλιξη
να αφομοιώνει τα αποτελέσματα των εμπειριών της κάθε γήινης ζωής και να τα μεταφέρει στο Εγώ που βρίσκεται στο Αιτιατό σώμα
Η διανοητική μας ανάπτυξη έχει έναν καθοριστικό ρόλο στην πνευματική μας αναβάθμιση.
Γι αυτό, αν θέλουμε το νοητικό και το αστρικό μας σώμα να εκδηλώνουν τις ιδιότητες και τις αρχές ενός πνευματικού ανθρώπου, πρέπει να εργαζόμαστε συστηματικά με διάκριση στην επιλογή των δονήσεων που μας προσεγγίζουν και με θέληση για την εφαρμογή των τεχνικών που μαθαίνουμε.

ΝΟΗΤΙΚΟ ΣΩΜΑ (ΣΥΝΕΧΕΙΑ Α')
1. Η πορεία της συνείδησης από το “εγώ” της προσωπικότητας-τον μη-Εαυτό, στο “Εγώ” της ψυχής-τον Εαυτό.
2. Μνήμη – Ακασικά χρονικά – Καρμικά Αρχεία
3. Το έργο του νου
4. Χρώματα – σχήματα – γραμμές ιδιοτήτων και μορφών-σκέψεων
5. Αιτίες νοητικών διαταραχών
Ποιά είναι η πορεία της συνείδησης από το “εγώ” της προσωπικότητας στο “Εγώ” της ψυχής;
1. Πρώτα η συνείδηση έχει επαφή με το φυσικό σώμα. Έχειτην αίσθηση της ύπαρξης
2. Μετατρέπεται από το νοητικό σώμα σε αντίληψη μέσωτων αισθήσεων
3. Τα προϊόντα της αντίληψης ολοκληρώνονται σε έννοιες οποίες αποτελούν τα υλικά του νοητικού πεδίου τα οποία χρησιμεύουν για τις μελλοντικές σκέψεις.
Επομένως συμπεραίνουμε πως κάθε επαφή της συνείδησης με τον εξωτερικό κόσμο - τον μη Εαυτό, διαφοροποιεί το νοητικό σώμα, επειδή ένα μέρος του υλικού του μετατρέπεται σε ένα διαφορετικό κάδρο ή εικόνα του εξωτερικού αντικειμένου-φυσικού κόσμου. Έτσι, η διαδικασία του σκέπτεσθαι συνίσταται στη σχέση που υπάρχει ανάμεσα σε αυτές τις εικόνες.
Όταν ο νους σχηματίζει εκ νέου τις ίδιες εικόνες που βρίσκονται στο νοητικό σώμα από τις έννοιες που αυτό έχει ήδη παράξει μέσα στο χρόνο, εμφανίζεται η μνήμη.
Επομένως, μνήμη είναι η τάση για επανάληψη των δονήσεων που έχουν ήδη παραχθεί στο νοητικό σώμα, κάτω από την επίδραση της θέλησης.
Τα Ακασικά χρονικά αποτελούν την ιστορία του κόσμου που αναφέρεται και σαν η μνήμη της φύσης ή σαν τα Καρμικά Αρχεία.
Τα “Χρονικά” διαβάζονται στο “Ακασά” ή την ύλη του ανώτερου νοητικού πεδίου.
Επομένως, ο νους εργάζεται χρησιμοποιώντας το ανάλογο υλικό που του προμηθεύεται.
Συνδέει τα προϊόντα της αντίληψης μεταξύ τους, ενώνοντας τα διάφορα νήματα των αισθήσεων σε ένα και αναδεικνύοντας έτσι μία εικόνα. Αυτό το έργο της δημιουργίας σχέσεων και σύνθεσης είναι το ειδικό έργο του νου. Η ειδικότητά του. Ο νους συλλέγει όσα προέρχονται από τις πέντε αισθήσεις και σχηματίζει μία και μοναδική αντίληψη εξάγοντας από αυτή μία ιδέα.
Τα χρώματα, τα σχήματα και οι γραμμές ιδιοτήτων και μορφοσκέψεων διαμορφώνονται στο νοητικό σώμα ανάλογα με το εξελικτικό επίπεδο του ανθρώπου. Έτσι, υπάρχουν ανάλογες διαφοροποιήσεις στη δομή του νοητικού σώματος ή αλλαγές στην επιφάνειά του.
Οι δε διαταραχές του νοητικού σώματος είναι παρόμοιες με εκείνες του αστρικού και το ίδιο καταστροφικές στα αποτελέσματά τους.
Αιτίες διαταραχών είναι: η υπερβολική ανησυχία για κάποιο πρόβλημα που φέρνει συνεχώς στο νου του, η νευρικότητα, ο εγκλωβισμός της σκέψης σε κάποιο θέμα-κρυστάλλωση που παρουσιάζει ένα είδος συμφόρησης που παράγει την προκατάληψη, κλπ.

ΔΥΝΑΜΕΙΣ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΤΗΣ ΝΟΟΤΡΟΠΙΑΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ ΣΤΟΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΟ & ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΙΚΟ ΝΟΥ
1. Κάμα και Μάνας
2. Η διεύρυνση της συνείδησης στο νοητικό σώμα
3. Όνειρα – Σχέση σκέψης και ονείρου
4. Νοητικό επίπεδο και ύπνος
5. Ο ύπνος ως μέθοδος επίλυσης προβλημάτων
6. Οι κύριοι παράγοντες που παίρνουν μέρος στηνπαραγωγή των ονείρων – Πού οφείλονται τα συγκεκριμένα όνειρα
7. Προϋποθέσεις για τον επιτυχή έλεγχο των ονείρων
Με τη βοήθεια των γνώσεών μας που αφορούν στο αστρικό και στο νοητικό σώμα, στη φύση και στη χρήση των σκεπτομορφών, μπορούμε να κατανοήσουμε πώς το “κάμα”- επιθυμία και το “μάνας” - νοητικό είναι ενωμένα και πώς μπορούν να διαχωριστούν με μεγάλο όφελος και για τα δύο. Και αυτό μπορούμε να το πετύχουμε γιατί με τη σκέψη μπορούμε να τροποποιήσουμε την επιθυμία και τελικά να την ελέγξουμε.
Στο βαθμό που το νοητικό μαθαίνει να κυριαρχεί στην επιθυμία, τότε αυτή τροποποιείται κατά βούληση και τα ερεθίσματα δεν προέρχονται πια από τα εξωτερικά γεγονότα που έλκουν ή απωθούν, αλλά από το ανθρώπινο πνεύμα, το Εγώ.
Τότε, ακόμα κι όταν αισθανόμαστε ισχυρή επιθυμία, η δημιουργική σκέψη καθορίζει τη δράση μας.
Για να επιτευχθεί αυτό, χρειάζεται διεύρυνση της συνείδησης στο νοητικό σώμα η οποία επιτυγχάνεται σταδιακά.
Ποια η σχέση σκέψης και ονείρου;
Η ζωή των ονείρων μπορεί να κατευθυνθεί έμμεσα από τη σκέψη. Έτσι, μία όχι αγνή σκέψη θα τραβήξει ρεύματα και οντότητες καθόλου αγνές που θα θελήσουν να επηρεάσουν το νου και το αστρικό σώμα. Αντίθετα, αν αποκοιμηθούμε με τη σκέψη μας σε ανώτερα θέματα, αυτόματα θα τραβήξουμε γύρω μας στοιχειακά που δημιουργήθηκαν από ανάλογες σκέψεις άλλων ανθρώπων και κατά συνέπεια τα όνειρα θα είναι ανώτερα. Είναι σημαντικό να προσέχουμε ώστε οι τελευταίες σκέψεις πριν κοιμηθούμε να είναι ανώτερες, διότι από αυτές θα εξαρτηθεί σε μεγάλο βαθμό η φύση των ονείρων που θα ακολουθήσουν.
Για να προσεγγίσει κάποιος το νοητικό επίπεδο όταν κοιμάται, είναι αναγκαία η αγνότητα στη ζωή του και στις προθέσεις του.
Ο ύπνος είναι “καλός σύμβουλος” και για την επίλυση προβλημάτων αν τον χρησιμοποιεί κάποιος με σωστή προετοιμασία. Τότε, κατά τη διάρκεια του ύπνου ο “Στοχαστής - ψυχή απε-λευθερωμένη από το φυσικό εγκέφαλο, θα μπορέσει να ασχοληθεί με το πρόβλημα και να το ρυθμίσει κατάλληλα εντυπώνοντας τη λύση στον εγκέφαλο, έτσι ώστε να παραμείνει στη συνείδηση και μετά το ξύπνημα.
Οι κύριοι παράγοντες που παίρνουν μέρος στα όνειρα είναι: ο κατώτερος φυσικός νους, το αιθερικό μέρος του εγκεφάλου, το αστρικό σώμα και το “Εγώ” μέσα στο αιτιατό σώμα. Αυτοί οι παράγοντες αρκούν για να δημιουργήσουν όνειρα αλλά και για να φέρουν στο φυσικό εγκέφαλο μια συγκεχυμένη ανάμνηση των εμπειριών που απέκτησαν τα διάφορα σώματα κατά τον ύπνο.
Αυτά τα συγκεχυμένα όνειρα οφείλονται:
1. σε ασύνδετες εικόνες που αφορούν τη δράση του κατώτερου φυσικού εγκεφάλου,
2. σε ένα ρεύμα σκέψης που ίσως να διέσχισε το αιθερικό μέρος του εγκεφάλου,
3. στα συνεχή κύματα επιθυμίας για τα γήινα που επενεργούν στο αστρικό σώμα και πιθανό προέρχονται από αστρικές επιρροές,
4. σε μια ατελή προσπάθεια ενός μη αναπτυγμένου Εγώ,
5. σε ένα μείγμα μερικών ή όλων των παραπάνω επιρροών.
Για να επιτύχουμε τον έλεγχο των ονείρων μας και να έχουμε μία χρήσιμη εσωτερική-εκπαιδευτική ζωή, πρέπει να τηρούμε κάποιες προϋποθέσεις όπως:
να ελέγχουμε τις σκέψεις μας
να διατηρούμε τον εγκέφαλο ήρεμο όταν δε χρησιμοποιείταιαπό το “Εγώ” για να μην επηρεα-στεί από τα ρεύματα σκέψεων του περιβάλλοντος
να ελέγχουμε τα πάθη μας
να εστιάζουμε το νου μας πριν από τον ύπνο σε ανώτερες και αγνές σκέψεις.

ΝΟΗΤΙΚΟ ΣΩΜΑ (ΣΥΝΕΧΕΙΑ Β')
1. Ανακεφαλαίωση
2. Παράγοντες οργάνωσης της σκέψης για να παραχθείμορφή, να υλοποιηθεί
3. Τι είναι σκέψη
4. Ενέργεια και σκέψη
5. Επισήμανση: Αυτοσυνειδησία, Διάκριση, Διαύγεια
Οι σκέψεις που παράγει ο κοινός άνθρωπος σήμερα, είναι κυρίως αντανακλάσεις του περιβάλλοντος πάνω στο αστρικό του σώμα. Έτσι γεννιέται η επιθυμία. Καθετί που επιθυμούμε φτιάχνει μία εικόνα στο νου μας η οποία διεγείρει τα σχετικά όργανα, αδένες και κέντρα αναγκάζοντάς τα να υπερλειτουργήσουν.
Οι παράγοντες για να οργανωθεί η σκέψη και να υλοποιηθεί είναι:
α) ο Στοχαστής=συλλαμβάνει την ιδέα, διαλογίζεται, δημιουργεί την εικόνα.
β) οι μάστορες=υλοποιούν τα μέρη της ιδέας, την κάνουνμορφή.
γ) τα υλικά=είναι στοιχειακά κατώτερα των στοιχειακών-μαστόρων.
Για να γεννηθεί ένας παλμός σημαίνει ότι αυτό που γεννιέται είναι μία ώθηση. Αυτό που ενώνει και τους τρεις παράγοντες είναι το ομοιοκραδασμικό της ώθησης. Ο παλμός που γεννήθηκε είναι αυτός που επιτυγχάνει το σκοπό της ιδέας του στοχαστή.
Τί είναι η σκέψη; “Η σκέψη είναι διάπλαση της ενέργειας και αποκρυστάλλωση ιδεών και οραμάτων”
Κατά τη διάρκεια της σκέψης παίρνουμε ενέργεια και την προσαρμόζουμε στις ανάγκες μας. Της δίνουμε μορφή και κατεύθυνση, της δίνουμε ποιότητα και νόημα και φτιάχνουμε σκεπτομορφές από νοητική ύλη-ουσία.
Οι αρχαίοι έλεγαν: ”Γνώθι σ αυτόν”.
Η αυτοσυνειδησία, όπως επίσης η διάκριση και η διαύγεια, είναι απαραίτητες σε όσους επιζητούν την πρόοδο. Μόνο με αυτό τον τρόπο δε θα επιτρέψουν στον εαυτό τους να παρασυρθεί στη χωριστικότητα που δημιουργεί σχίσματα στο νοητικό, αστρικό, αιθερικό σώμα και μέσα στη συνείδησή τους.

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΑ ΑΠΟ:
1) “ΤΟ ΚΟΣΜΙΚΟ ΠΥΡ”, ΚΕΦΑΛΑΙΟ:”ΆΝΘΡΩΠΟΣ, Ο ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΣΣΕ ΝΟΗΤΙΚΗ ΥΛΗ”
Τρία στάδια στη διαδικασία δόμησης των σκεπτομορφών
7 φάσεις μέσα στο φυσικό εγκέφαλο
Περί ομιλίας

2) ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΜΑΡΙΑΣ ΠΕΤΡΙΤΣΗ “ΑΣ ΣΚΕΦΤΟΥΜΕ”ΑΠΟ ΤΙΣ “ΓΡΑΜΜΕΣ ΣΚΕΨΗΣ”
Το αιτιώδες σώμα του μέλλοντος
Το μεταβατικό σώμα του παρόντος
Η ενόραση στην επιστημονική έρευνα
Επίλογος: Πρέπει να ασκούμε τη βούληση μέχρι να καταφέρουμε να εργάζεται για μας η σκέψη και να την οδηγούμε. Η σκέψη είναι η μήτρα όλης της δημιουργίας. Ο Θεός με τη σκέψη δημιούργησε τα πάντα. Άρα και εμείς μπορούμε κάθε σκέψη να την κάνουμε πανίσχυρη και να την υλοποιήσουμε. “Η σκέψη είναι ζωή και η ζωή κινείται από τη σκέψη”

ΚΑΤΩΤΕΡΟΣ ΝΟΥΣ
Η ΛΟΓΙΚΗ
1. Ο Ορθολογισμός
2. Η διαδικασία του Παρατηρητή οδηγεί στη διάνοια μέσααπό το άνοιγμα του ανώτερου νου
3. Η ορθή νοητική δραστηριότητα
Ο κατώτερος νους- η λογική είναι απαραίτητος στον άνθρωπο για να διευθετεί πρακτικά ζητήματα της καθημερινότητας και να οριοθετεί το χρόνο σε σχέση με το χώρο. Γιατί διαφορετικά θα βρισκόμασταν σε ένα χάος που δε θα μπορούσαμε να ελέγξουμε. Ο έλεγχος και ο προγραμματισμός για τη διαβίωσή μας είναι απαραίτητα. Αλλά όμως, πολλές φορές ο κατώτερος νους, αν τον αφήσουμε ανεξέλεγκτο, είναι ένα εμπόδιο γιατί προσπαθεί -και εμείς τον αφήνουμε- να αντικαταστήσει τον ανώτερο νου.
Ο ορθολογισμός εν πολοίς επικρατεί στην εποχή μας γιατί η ύλη θριαμβεύει και ζητά να επικρατήσει. Γι αυτό, αν θέλουμε να καλλιεργήσουμε την αίσθηση στο ανώτερο , το υπερβατικό και να προχωρήσουμε πνευματικά, πρέπει να θέσουμε υπό έλεγχο τον κατώτερο νου για να μην αποβεί καταστροφικός και μας απομακρύνει από τον πραγματικό μας προορισμό.
Μόνο μέσα από τη διαδικασία του παρατηρητή μπορούμε να πειθαρχήσουμε και να περιορίσουμε τον κατώτερο νου. Ο αληθινός παρατηρητής βρίσκεται στη δικαιοδοσία του ανώτερου νου και μας οδηγεί στη διάνοια μέσα από το άνοιγμα της συνείδησης. Μπορούμε να αφήσουμε τη λογική να μεθοδεύει, να οργανώνει, να ταξινομεί. Το σωστό όμως, δε μπορεί να το κρίνει. Γιατί αυτό είναι δουλειά του ανώτερου νου ο οποίος στην πραγματικότητα δεν κρίνει, διακρίνει. Μόνο τότε είναι σε θέση να δει την αλήθεια και να αποδώσει δικαιοσύνη.
Σοφή νοητική δραστηριότητα έχει εκείνος που ανοίγει το νου του στην αληθινή ζωή που περιέχει το βίωμα, την εμπειρία, την πίστη σε μια άλλη πραγματικότητα μέσα από την οποία μαθαίνει, ανοίγει την καρδιά του και υψώνει το πνεύμα του.

Η ΔΥΝΑΜΗ ΤΗΣ ΣΚΕΨΗΣ
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΣΚΕΨΗ-ΦΑΝΤΑΣΙΑ (A')
1. Τι συμβαίνει σήμερα
2. Πώς κατασκευάζεται το νοητικό σώμα
3. Η συνήθεια και η Δύναμη της Θέλησης
4. Έλεγχος νοητικού σώματος
5. Στάδια που πρέπει να ακολουθήσουμε για να εργασθεί ησυνείδησή μας
6. Μελλοντικά αποτελέσματα νοητικού
Η σκέψη είναι μία σπουδαία δημιουργική δύναμη.
Σήμερα, ο αριθμός εκείνων που μπορούν να εργαστούν με την ενέργεια της σκέψης είναι πολύ μεγάλος. Είναι πολλοί εκείνοι που είναι προσανατολισμένοι στο φως, που κινητοποιούνται πνευματικά και προσπαθούν συνειδητά με την πειθαρχία στη ζωή τους και τη σταθερή τους πρόθεση και υπηρεσία να γνωρίσουν το σωστό δρόμο για όλη την ανθρωπότητα και να εξακριβώσουν τη θέληση του Θεού.
Το νοητικό σώμα κατασκευάζεται από την αγνότητα ή όχι της ύλης που καθορίζεται από την ποιότητα των δονήσεων που παράγονται από τη συνείδηση.
Η συνήθεια είναι ένας νόμος στον οποίο υπόκειται το νοητικό σώμα όπως και τα άλλα σώματα. Οπότε, αν συνηθίσουμετο νοητικό μας σε έναν συγκεκριμένο τύπο δόνησης, μαθαίνει να τον αναπαράγει εύκολα και γρήγορα. Με αυτό τον τρόπο εμφανίζονται και οι προκαταλήψεις.
Πολλοί είναι εκείνοι που έχουν τη συνήθεια να σκέφτονται αρνητικά. Τους είναι εύκολο γιατί έχουν συνηθίσει στις αρνητικές δονήσεις. Όμως, είναι το ίδιο εύκολο να συνηθίσουν να σκέφτονται θετικά. Και αυτό μπορούν να το πετύχουν με τη Δύναμη της Θέλησης.
Για να ενεργοποιήσουμε το νοητικό μας μηχανισμό πρέπει να ακολουθήσουμε κάποια στάδια για να δούμε πώς εργάζεται η συνείδησή μας:
α) να αντιληφθούμε ποιες από τις σκέψεις που κάνουμε είναι δικές μας και από πού προέρχονται.
β) να παρατηρήσουμε ποια διαφοροποίηση υπάρχει στη φύσητων σκέψεων όταν βγαίνουν από εμάς σε σχέση με τη φύση τους όταν μπήκαν. Δηλαδή τι προσθέσαμε ή αφαιρέσαμε κατά την παραμονή τους μέσα μας. Με τον τρόπο αυτό ο νους γίνεται πιο ενεργός και αναπτύσσει τις δημιουργικές του ικανότητες.
γ) στη συνέχεια, πρέπει να αποφασίσουμε ελεύθερα τι θέλουμε να αφήσουμε μέσα στο νου μας. Να κάνουμε επιλογή των σκέψεων εκείνων που θα επιτρέψουμε να μείνουν στο νου μας.
Με αυτό τον τρόπο, κάνοντας διάκριση, κρατώντας τις θετικές και χρήσιμες σκέψεις και διώχνοντας τις άσχημες, θα παρατηρήσουμε σύντομα πως ο νους μας θα αρχίσει να γίνεται πιο δεκτικός στις θετικές σκέψεις ενώ οι αρνητικές θα λιγοστεύουν διαρκώς.
Έτσι αλλάζει η νοητική μας ύλη. Το νοητικό σώμα τότε αποκτά εκείνα τα χαρακτηριστικά που το βοηθούν να επεξεργάζεται τις θετικές σκέψεις ενώ ταυτόχρονα συσσωρεύει έναν όγκο νοητικού υλικού που συνεχώς εμπλουτίζεται. Αυτό έχει ιδιαίτερη σημασία, γιατί κατά το θάνατο, όταν ο άνθρωπος θα αποβάλλει το φυσικό και αστρικό του σώμα για να περάσει στον κόσμο του νου, θα πάρει μαζί του όλο αυτό το υλικό -το περιεχόμενο της συνείδησης, και θα το χρησιμοποιήσει εκεί - στη ντεβαχανική ζωή του - για να το μετατρέψει σε ικανότητες και δυνάμεις οι οποίες θα μεταφερθούν στην επόμενη ενσάρκωση.

Επομένως, το νοητικό σώμα της επόμενης ενσάρκωσης εξαρτάται από την εργασία που έχουμε κάνει στο νοητικό σώμα της παρούσας ενσάρκωσης. Εδώ έγκειται η τεράστια σημασία του νοητικού σώματος και η συμβολή του στην εξέλιξη. Η ορθή συστηματική χρήση της δύναμης του νου μπορεί να κάνει τη ζωή μας ευκολότερη, ευχάριστη, δημιουργική, περισσότερο πνευματική και συμβάλει ώστε να αποκτήσει το νοητικό σώμα την κατάλληλη νοητική ύλη και για τη μελλοντική μας εξέλιξη.

Η ΔΥΝΑΜΗ ΤΗΣ ΣΚΕΨΗΣ
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΣΚΕΨΗ-ΦΑΝΤΑΣΙΑ (B')
1. Πώς να σκεφτόμαστε – Ενδοσκόπηση
Έλεγχος φυσικού σώματος
Έλεγχος συναισθημάτων
Έλεγχος του νου
2. Δημιουργικότητα – Πώς δημιουργούμε
3. Δημιουργική φαντασία – Οραματισμός
4. Νους – Η σημασία του διαχωρισμού Νου-Συναισθήματος

ΑΣΚΗΣΗ
Καταγράψτε μέσα στην ημέρα τις σκέψεις που έρχονται στο νου σας: Τι χρώμα έχουν; Τι είδους σκέψεις είναι, θετικές ή αρνητικές;
Ποιες υπερισχύουν
Ποια είναι -αν υπάρχει- η σκέψη που σας ταλαιπωρεί για καιρό ή και χρόνια
Εφαρμόζετε κάποια μέθοδο σκέψης; (πχ. Του mind control – Δύναμη της σκέψης;)
Το πιο ουσιαστικό για να γνωρίσουμε πώς να σκεφτόμαστε, πώς να χρησιμοποιούμε τη δύναμη της σκέψης και πώς να την καλλιεργούμε, είναι η Ενδοσκόπηση.
με αυτή, ελέγχουμε πρώτα το φυσικό μας σώμα –τις παρορμήσεις, τις τάσεις του, τις αισθήσεις του, γιατί ξέρουμε πως αν το σώμα δεν ελέγχεται, τότε θα μας ελέγχει αυτό.
με τη σκέψη μπορούμε να ελέγχουμε και τα συναισθήματάμας και όταν αποκτήσουμε επάνω τους έναν αξιόλογο βαθμό κυριαρχίας, τότε μπορούμε να ελέγξουμε τις αντιδράσεις μας και στα αισθήματα των άλλων έτσι ώστε να θωρακίσουμε τον εαυτό μας από τις εκπορεύσεις τους.
και βέβαια, καθώς ο νους μας αναπτύσσεται και μαθαίνει πώς να σκέφτεται, γινόμαστε πιο δημιουργικοί.
Η δημιουργικότητα είναι ένα σημάδι κυριαρχίας μας στο νου: μπορούμε να μεταμορφώσουμε το σώμα, τα συναισθήματα, το νου μας, μπορούμε να αυτοθεραπευθούμε, αν γνωρίζουμε πώς να σκεφτόμαστε.
Και στη συνέχεια, γινόμαστε ικανοί να μεταμορφώσουμε και το περιβάλλον μας - να προσφέρουμε το νέο εαυτό μας στο γενικό καλό.
Και πώς θα μάθουμε να είμαστε δημιουργικοί;
Το πρώτο βήμα είναι να καλλιεργήσουμε τη φαντασία και τη δύναμη του οραματισμού. Η φαντασία είναι συναισθηματική & ο οραματισμός είναι νοητική πράξη. Οραματιζόμαστε λοιπόν τη νοητική μορφή που θέλουμε να δημιουργήσουμε, τη δομούμε και τη συσχετίζουμε με τη ζωή μέσω της φαντασίας. Ακόμα και αν έχουμε έμπνευση, την κρατάμε στις νοητικές περιοχές μέχρι να συλλάβουμε τη μορφή. Από τη στιγμή που θα γίνει η σύλληψη, θα αναπτυχθεί και θα εκδηλωθεί. Κάθε πράξη προκύπτει από τη σκέψη. Ακόμα κι όταν η πράξη -όπως συχνά λέμε- γίνεται χωρίς να το σκεφτούμε, αποτελεί και τότε, την ενστικτώδη έκφραση της σκέψης, της επιθυμίας ή του συναισθήματος που αφήσαμε να μεγαλώσουν μέσα μας σε προηγούμενη χρονική περίοδο. Άρα, αυτό που πρέπει να προσέξουμε σε αυτό τον τρόπο σκεπτοδιαδικασίας είναι ο έλεγχος του νοητικού σώματος.
Η σκέψη μπορεί να είναι ανώτερη αλλά μπορεί να είναι και περιττή, βασανιστική.
Αν για παράδειγμα πηγάζει από μία έμμονη ιδέα, μπορεί να γίνει ακόμα και δολοφονική, αν δεν διαχωρίσουμε το νου από το συναίσθημα. (Υπάρχουν άνθρωποι που σκέφτονται συναισθηματικά και αισθάνονται ορθολογιστικά.) Ο διαχωρισμός αυτός έχει μεγάλη σημασία. Γιατί, μπορεί η ενέργεια να είναι μία, όμως γεμίζοντας το κάθε μας σώμα -φυσικό, αισθαντικό, νοητικό- διαφοροποιείται και παίρνει άλλη μορφή.
Αυτό που ο καθένας πρέπει να έχει ως σημείο αναφοράς – ως οδοδείκτη είναι: να προσπαθεί σταθερά να κρατηθεί ο νους του μέσα στο Φως της Ψυχής.  Να έχει μία δυναμική ευθυγράμμιση & για να υπάρξει ευθυγράμμιση πρέπει να υπάρχεινοητική ανάπτυξη καινοητικός έλεγχος.

 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΑ ΑΠΟ:
1. “ΜΑΘΗΤΕΙΑ ΣΤΗ ΝΕΑ ΕΠΟΧΗ” - ΥΠΑΙΝΙΓΜΟΣ ΤΕΣΣΕΡΑ
2. “ΠΡΟΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΜΑΘΗΤΕΙΑ” - ΜΑΘΗΤΕΙΑ ΚΑΙ ΈΡΓΟ
Η Υπηρεσία είναι μια μεγάλη ευκαιρία για την ανάπτυξη της σκέψης. Στην υπηρεσία βλέπουμε την ανάγκη και προσπαθούμε να βρούμε την απάντηση στην ανάγκη και τους τρόπους για να την αντιμετωπίσουμε.
Επομένως, η υπηρεσία αναπτύσσει τη σκέψη μας και την κάνει περιεκτική, ακριβή και πρακτική.
Όταν η συνείδησή μας εστιάζεται στο νοητικό πεδίο, τότε αρχίζει και ο ανώτερος ψυχισμός μας και μόνο τότε οι νοητικές μας αισθήσεις βρίσκονται στη διαδικασία της ανάπτυξης. Μιας ανάπτυξης που μας οδηγεί σε έναν καθαρό και έντιμο νου ο οποίος με τη σειρά του μας οδηγεί σε έντιμο λόγο και δράση.
Αυτό που έχει σημασία είναι η σωστή σχέση ανάμεσα στον Εαυτό και στο νου, το Πνεύμα και το σώμα-την ύλη.
Να είναι ανοιχτό το μυαλό μας, να δέχεται τα ερεθίσματα της ψυχής μας και να γίνονται ένα.

Αυτό θα πρέπει να είναι:
Ο ΣΚΟΠΟΣ – Η ΠΡΟΣΔΟΚΙΑ – Η ΘΕΛΗΣΗ ΜΑΣ – Η ΠΙΣΤΗ ΜΑΣ
Εργασθείτε έχοντας πίστη στο έργο αλλά και στο αποτέλεσμα για να μπορείτε να πείτε:
“Θεέ μας, Σε ευχαριστούμε που με τη Χάρη Σου μεταμορφωνόμαστε από αυτό που δεν είμαστε σε αυτό που αληθινά είμαστε”
(από: ”Όραμα Ζωής” του Νατζέμυ)

Έντεκα καθοδηγούμενοι Οραματικοί Διαλογισμοί για την οργάνωση του εαυτού σύμφωνα με τη θεματολογία του 11ου dvd μαθημάτων.
Στους διαλογισμούς χρησιμοποιούνται οι ενέργειες της Καλής Θέλησης και της Αγάπης