Το ορυκτό βασίλειο διέπεται από την 7η ακτίνα

cebccebfceb2-cf80ceb5cf84cf81ceb110Όπως έχουμε δει, το ορυκτό βασίλειο διέπεται από την Έβδομη Ακτίνα, στη δυναμικότητα δε της εισροής αυτής της Ακτίνας μπορεί ν’ αποδοθεί η ανακάλυψη της ραδιενέργειας της ύλης. Η Έβδομη Ακτίνα εκφράζεται στο ορυκτό βασίλειο δια της παραγωγής ακτινοβολίας και θα διαπιστώσουμε ότι όλο και περισσότερο οι ακτινοβολίες αυτές, πολλές από τις οποίες μένει ακόμη να ανακαλυφθούν, θα σημειώνονται, τα αποτελέσματά τους θα κατανοούνται και οι δυναμικότητές τους θα συλλαμβάνονται.

Ένα σημείο δεν είναι ακόμη αντιληπτό από την επιστήμη και αυτό είναι ότι οι ακτινοβολίες αυτές έχουν κυκλική εμφάνιση. Υπό την επιρροή της Έβδομης Ακτίνας έγινε εφικτό για τον άνθρωπο ν’ ανακαλύψει και να εργασθεί με το ράδιο. Το ράδιο πάντοτε υπήρχε, αλλά δεν ήταν πάντοτε ενεργό με τέτοιο τρόπο ώστε να μπορούμε να το ανιχνεύσουμε. Μόνο με την επίδραση της εισρέρουσας Έβδομης Ακτίνας έγινε εφικτή η εμφάνισή του ράδιου και μέσω της ίδιας επίδρασης θ’ ανακαλύψουμε νέες κοσμικές Ακτίνες.

Οι Νέες Κοσμικές Ακτίνες υπάρχουν πάντοτε στο σύμπαν μας, αλλά χρησιμοποιούν την ουσία της εισρέουσας Ακτινικής ενέργειας σαν την οδό κατά μήκος της οποίας θα μπορέσουν να ταξιδέψουν στον πλανήτη μας και έτσι ν’ αποκαλυφθούν. Είναι πολλές χιλιάδες χρόνια αφ’ ότου αυτό που ερευνάται τώρα ως Κοσμικές Ακτίνες, που ανακάλυψε ο Μίλλικαν, είχαν συγκεκριμένη επίδραση στον πλανήτη μας και την εποχή εκείνη η Πέμπτη Ακτίνα δεν ήταν ενεργός όπως τώρα. Γι’ αυτό η επιστημονική γνώση της δραστηριότητάς τους δεν ήταν δυνατή.