Το Πρώτο Τετράδιο

Εργαζόμαστε με μελέτη βιβλίων που έχουμε επιλέξει προς αυτή την κατεύθυνση.

Εργαζόμαστε με στοχασμό, – “επώαση” ονομάζουμε το στοχασμό αυτό – γιατί χρειάζεται χρόνος για να γίνει μια βαθύτερη εσωτερική επεξεργασία, για να μη μείνουμε στο πρώτο μήνυμα, αυτό που εισπράττουμε και το οποίο πολλές φορές αφορά αποκλειστικά εκείνο το οποίο είναι ήδη προγραμματισμένο από την κοινωνία και τον εξωτερικό υλικό πολιτισμό στο κεφάλι.
Χρειάζεται χρόνος για να μπορέσουμε να ακούσουμε “με την καρδιά” και πιστέψτε μας, ”είναι αλλιώτικο”.

Για να σας δείξουμε τη γραμμή την οποία θα δουλέψουμε μαζί και για να μπορέσετε να αποφασίσετε εάν είστε σύμφωνοι προς την κατεύθυνση αυτή ώστε η συνεργασία μας να προχωρήσει, σας στέλνουμε δύο τετράδια του “Ροδιού” που θεωρούμε ότι είναι κεντρικός πυρήνας της διαδικασίας και της πορείας μας.

Το 1ο τετράδιο ονομάζεται “Η ΕΥΚΑΙΡΙΑ ΤΟΥ ΙΟΧΡΟΥ ΠΥΡΟΣ ΣΗΜΕΡΑ”
Πρόκειται για την ευκαιρία της χρήσης της Ιερής Φλόγας της Έβδομης Ακτίνας του Αγίου Γερμανού.
Δίνεται ο ορισμός της Ιόχρου Ενέργειας. Εξηγεί:
  πως το Ιόχρου Ρεύμα είναι μέρος της Μιας Αδιαίρετης Ενέργειας,
  πως ο Άγιος Γερμανός είναι αντιπρόσωπος του Ιόχρου Πυρός σήμερα,
  πως η Ιόχρους Ακτίνα γίνεται Ιόχρους Φλόγα
  τη δράση και τον σκοπό του Ιόχρου Πυρός
  την Επίκληση και την Εφέλκυση του Ιόχρου Πυρός
  πώς διανέμεται και τι ρόλο παίζει η ομάδα και ο μεσολαβητής στην εφέλκυση– γείωση του Ιόχρου Πυρός.

Επίσης περιλαμβάνει δύο Επικλήσεις: η πρώτη ονομάζεται “Εντολή του μαθητή προς την Ιόχρου Καθαρτήρια Φλόγα” και η δεύτερη ονομάζεται “Επίκληση προς την Ιόχρου Ενέργεια”.
Στο τέλος περιλαμβάνεται ένα κείμενο που περιγράφει το Ιόχρου Πυρ ως “Φλεγόμενο Έδαφος”.
Μαζί με το τετράδιο αυτό σας στέλνουμε και το CD του όπου υπάρχει εκφώνηση του περιεχομένου αυτού.
Είναι μια αυστηρή εκφώνηση - και τη λέμε έτσι γιατί πολλοί μας είπαν για τον τόνο που χρησιμοποιείται - αλλά αυτό μας δίνει την ευκαιρία να σας κάνουμε την εξής διευκρίνιση: είναι άλλο ο τόνος της επικοινωνίας στις διάφορες φάσεις μιας μετάδοσης και είναι άλλο ο Επικλητικός τόνος και ο Γειωτικός τόνος.
Πρόκειται για μία εγγραφή ενεργειακή και άρα ο τόνος είναι ανάλογος.