Το Τέμπλεο του Αρχάγγελου Ζακχιήλ και τι αυτό δίδασκε

αρχαγγελος ζακχιηλΣτο Κεντρικό και τα επτά μικρότερα Τέμπλεα, διδάσκονταν από τους Ιερείς και τις Ιέρειες του Αρχάγγελου Ζακχιήλ ο τρόπος της συνειδητής επίκλησης του Ιερού Πυρός της Εξάγνισης από την καρδιά της Θεότητας σε εκείνους τους προσκυνητές που επιθυμούσαν να εξαγνίσουν τα έθνη και τις ηπείρους τους. H ΄Εβδομη Ακτίνα ως ενέργεια επίκλησης, διδάχτηκε στους μαθητές του Αρχάγγελου Ζακχιήλ. Επίσης διδάχτηκε η δύναμη της συγκέντρωσης του νου στην Πανσυμπαντική «Εγώ Ειμί» Παρουσία. Μέσω αυτής της δύναμης το Έλεος της Θεότητας μαγνητίζονταν για να αποβεί δύναμη του καλού την εποχή που οι αντίπαλες δυνάμεις του Φωτός και του σκότους πάλευαν για επικράτηση.

Τα βασικά στοιχεία της διδασκαλίας που γίνονταν στα Τέμπλεα του Αρχάγγελου Ζακχιήλ ήταν η Ρυθμική Επίκληση, η Αφοσίωση και αφιέρωση στην εκ των άνω μαγνήτιση και η Συντήρηση και επέκταση του Ιερού Πυρός μέσω διαλογισμού και με τη μέθοδο της αποτελεσματικής Επίκλησης που είναι η χρήση των Επιβεβαιώσεων. Οι Ιερείς και Ιέρειες ήταν γνώστες της δύναμης του Φωτός αυτού και γι αυτό έρχονταν να λουσθούν στην εξαγνιστική ουσία της Φλόγας. Επίσης έστελναν τους μαθητές τους που, αφού παρέμεναν στο Τέμπλεο για κάποιο χρονικό διάστημα, επέστρεφαν με εξαγνισμένο νου, αισθήματα και αιθερική συνείδηση.

αγγελακι