Το τρίτο ζωδιακό σημείο “Οι Δίδυμοι”

 229px-gemini-svg (1)ΤΟ ΠΕΔΙΟ ΤΟΥ ΑΘΛΟΥ
Οι Δίδυμοι έχουν δύο αστέρες τους οποίους οι Έλληνες αποκαλούσαν Κάστορα και Πολυδεύκη ή Διδύμους. Αυτοί προσωποποιούν δύο μεγάλες ομάδες αστέρων, τις επτά Πλειάδες και τους επτά αστέρες της Μεγάλης Άρκτου, που είναι δύο αστερισμοί του Βορρά, γύρω από τους οποίους φαίνεται να περιφέρεται το Σύμπαν. Κάθε αστερισμό τον αντιπροσωπεύει ένα άστρο. Από τη σκοπιά του εσωτερισμού, το μεγάλο μυστήριο του ενσαρκωμένου στην ύλη Θεού και η σταύρωση του κοσμικού Χριστού στο Σταυρό της ύλης συνδέεται με τη σχέση (που εικάζεται ότι υπάρχει από αρχαιότατων χρόνων) μεταξύ των αστέρων των Πλειάδων και των αστέρων της Μεγάλης Άρκτου.180px-gemini2

Οι δύο αυτές ομάδες αστέρων εκπροσωπούν το Θεό, το Μακρόκοσμο, ενώ οι Δίδυμοι Κάστορας και Πολυδεύκης θεωρούνται σύμβολα του ανθρώπου, του Μικρόκοσμου. Ονομάζονται επίσης Απόλλων και Ηρακλής, Απόλλων σημαίνει ο Κυβερνήτης, ο Θεός Ήλιος και Ηρακλής “εκείνος που έρχεται για να μοχθήσει”. Αντιπροσωπεύουν, συνεπώς, τις δύο όψεις της ανθρώπινης φύσης την ψυχή και την προσωπικότητα, τον πνευματικό άνθρωπο και το ανθρώπινο ον δια του οποίου λειτουργεί η πνευματική αυτή οντότητα, ο Χριστός ενσαρκωμένος στην ύλη, ο Θεός που εργάζεται μέσω της μορφής. Ο Κάστορας θεωρείται θνητός και ο Πολυδεύκης αθάνατος. Είναι ενδιαφέρον αστρονομικό γεγονός ότι ο αστέρας Κάστορας είναι μειωμένης λαμπρότητας και δεν έχει το φως που είχε πριν πολλές εκατοντάδες χρόνια. Ενώ ο Πολυδεύκης, ο αθάνατος αδελφός, αυξάνει σε λαμπρότητα και επισκιάζει τον αδελφό του, θυμίζοντας έτσι τα λόγια του Ιωάννη του Βαπτιστή όταν είδε τον Χριστό: “εκείνον δει αυξάνειν, εμέ δε ελαττούσθαι”. (Ιωάν.ΙΙΙ, 3ο.)

Έτσι έχουμε έναν αξιοσημείωτο αστερισμό που διατηρεί πάντα μπροστά στα μάτια των ανθρώπων τη σκέψη της αυξανόμενης δυναμικότητας της πνευματικής ζωής και της ελαττούμενης δύναμης του προσωπικού εαυτού. Η ιστορία της ανάπτυξης του ανθρώπου σε ωριμότητα και η ιστορία του βαθμιαία αυξανόμενου ελέγχου της ψυχής, αναφέρονται στον αστερισμό των Διδύμων. Στον αρχαίο Ζωδιακό της πόλης Τέντυρας το ζώδιο αυτό καλείται “ο τόπος Εκείνου ο Οποίος έρχεται” και η σκέψη ενός αναδυόμενου Πνευματικού Όντος διατηρείται μπροστά μας. Εκπροσωπείται από δύο μορφές, τη μια αρσενική και την άλλη θηλυκή. Η μια θετική, πνευματική όψη και η αρνητική, υλική όψη. Το Κοπτικό και Εβραϊκό όνομα σημαίνει “ενωμένος” και αυτή είναι η κατάσταση του Ηρακλή του Ζηλωτή. Είναι ψυχή και σώμα ενωμένα. Αυτό είναι το πρόβλημα με το οποίο πρέπει να παλέψει στο σημείο των Διδύμων. Ο αντικειμενικός σκοπός είναι η ενοποίηση, του κατώτερου και ανώτερου εαυτού της θνητής και της αθάνατης όψης.

Αυτό ήταν το πρόβλημα που δημιούργησε την πολυδαίδαλη και παρατεταμένη έρευνα που ανέλαβε ο Ηρακλής, γιατί πρόσεχε τη φωνή του Νηρέα, του ανώτερου εαυτού, αλλά μερικές φορές βρισκόταν κάτω από την πλάνη και τη θυμική αυταπάτη του κατώτερου εαυτού. Η δυαδικότητα αυτή, που ιδιαίτερα τονίζεται στους Διδύμους συναντάται σ’ ένα μεγάλο αριθμό μυθικών ιστοριών. Συναντούμε, για παράδειγμα, τους ίδιους αδελφούς, τον Ρωμύλο και τον Ρώμο και τον Κάιν και τον Άβελ, όπου ο ένας αδελφός πεθαίνει και ο άλλος ζει.

Συναντούμε το αστρολογικό σύμβολο των Διδύμων στις δύο στήλες του Τεκτονισμού και πολλοί πιστεύουν ότι η Τεκτονική παράδοση θα μπορούσε ν’ ανιχνευθεί, αν είχαμε τη δύναμη να το πιστέψουμε, σ’ αυτή την περίοδο που προηγείται της εποχής του Ταύρου, όταν ο Ήλιος ήταν στους Διδύμους και στο μεγάλο εκείνο κύκλο στον οποίο η Λεμούρεια φυλή, η πρώτη καθαρά ανθρώπινη φυλή, ήρθε σε Ύπαρξη, όπου η νοητική όψη άρχιζε να προβάλει και η δυαδικότητα στο ανθρώπινο γένος έγινε γεγονός της φύσης. Η Λεμούρεια φυλή ήταν η τρίτη φυλή και ο άθλος αυτός που συμβολικά ανέλαβε ο Ηρακλής, είναι ο τρίτος άθλος. Η έρευνα που ανέλαβε αφορούσε στην ψυχή και αυτή ήταν πάντα η ανεπίγνωστη αναζήτηση του ανθρώπινου όντος, μέχρι να έρθει ο καιρός που θα γνωρίσει τον εαυτό του ότι είναι ο Ηρακλής και θ’ αρχίσει να συγκεντρώνεται στην αναζήτηση των Χρυσών Μήλων της Μάθησης και της Σοφίας.

Έτσι έχουμε στην Τεκτονική παράδοση την αναζήτηση της απεικονιζόμενης ανθρώπινης οικογένειας, την αναζήτηση του Φωτός, την αναζήτηση της Ενότητας και την αναζήτηση της Θεότητας. Κι έτσι οι δύο στήλες, Βοάζ και Ιαχίν, είναι τα εμβλήματα αυτής της δυαδικότητας. Στην Κίνα, ο Κάστορας κι ο Πολυδεύκης λέγονται “θεοί της θύρας”, δείχνοντας την τεράστια ισχύ που μπορεί να προσλάβει ο θεός της ύλης και επίσης και τη δυναμικότητα της Θεότητας. Οι Δίδυμοι είναι κατεξοχήν το ζωδιακό σημείο της διανόησης κι έχει ένα ιδιάζον ζωτικό αποτέλεσμα στην Αρεία φυλή μας. Στη φυλή αυτή η ικανότητα του νου και η διανόηση έχουν αναπτυχθεί σταθερά. Γι’ αυτό οι Δίδυμοι επηρεάζουν τρία τμήματα που αφορούν στις ανθρώπινες σχέσεις.

Πρώτο, διέπουν την όλη εκπαίδευση. Ασχολούνται με τη γνώση, με τις επιστήμες και θέτουν τα θεμέλια της σοφίας. Ένας εκπαιδευτής είπε ότι, “Ο έσχατος σκοπός της παιδείας είναι η απόκτηση της γνώσης για να ληφθεί η ανώτερη αποκάλυψη. Ο απαίδευτος μπορεί να τη δεχθεί, αλλά δε θα μπορέσει να την ερμηνεύσει”. Στον άθλο αυτό ο Ηρακλής δέχεται μια εξέχουσα αποκάλυψη και στα πέντε στάδια της έρευνάς του η εκπαίδευσή του προωθείται σταθερά. Ο εξωτερικός κυβερνήτης των Διδύμων και του πρώτου δεκανού είναι ο Ερμής, γιατί όπως μας λέει ο Alan Leo: “Ο Ερμής στον εξωτερικό κόσμο σημαίνει σχολεία, κολλέγια και κάθε τόπο όπου προάγεται η διδασκαλία και η μάθηση από επιστημονικά και φιλολογικά ιδρύματα. Στη συνείδηση υποδηλώνει σκέψη, κατανόηση, λογική, νοημοσύνη, διανόηση και μάλλον τα αφηρημένα πράγματα παρά τα συγκεκριμένα, τη γνώση για τη γνώση. Η ανώτατη εφαρμογή της φαίνεται να είναι αυτό που αποκαλούμε “καθαρός λόγος”. Στο φυσικό σώμα διέπει τον εγκέφαλο και το νευρικό σύστημα, τη γλώσσα και τα όργανα της ομιλίας και τα χέρια σαν όργανα νοημοσύνης.” (Alan Leo, Πλήρες Λεξικό Αστρολογίας, σελ. 163.)

Κατά δεύτερο λόγο, οι Δίδυμοι αντιπροσωπεύουν τις μεταξύ των ανθρώπων σχέσεις. Διέπουν συνεπώς τη γλώσσα, τη συνάφεια, την επικοινωνία και το εμπόριο. Είναι ενδιαφέρον να σημειωθεί ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Λονδίνο κυβερνώνται από τους Διδύμους, ότι η Αγγλική γλώσσα είναι η κατεξοχήν παγκόσμια γλώσσα, ότι οι μεγαλύτερες γραμμές των υπερπόντιων επικοινωνιών έχουν αφετηρία τη Νέα Υόρκη ή το Λονδίνο και ότι οι δύο αυτές πόλεις έγιναν παγκόσμιες αγορές και παγκόσμια κέντρα διανομής.

cropped-twi_sign1Ο Ερμής, ο Κυβερνών πλανήτης του Ζωδιακού αυτού σημείου, είναι ο Ερμηνευτής, ο Αγγελιαφόρος των Θεών. Είναι επίσης αξιοσημείωτο στο σημείο αυτό πώς ο Ηρακλής βρίσκεται υπό την επιρροή δύο δασκάλων του Νηρέα, του ανώτερου δασκάλου και του Βούσιρι, του κατώτερου ή ψυχικού δασκάλου και έτσι τονίζεται πάλι η δυαδικότητα των Διδύμων και η νοητική τους ποιότητα. Όταν το σημείο αυτό είναι εμφανές όπως είναι σήμερα, όντας ένα δυναμικό μεταβλητό σημείο, εγκαινιάζει πολλές αλλαγές. Νέες ιδέες κατακλύζουν τον κόσμο, νέες παρορμήσεις κάνουν αισθητή την παρουσία τους, νέες ανεξέλικτες γραμμές προσέγγισης στην πνευματική αλήθεια προβάλλουν πολλοί δάσκαλοι εμφανίζονται παντού για να καθοδηγήσουν τη φυλή σε μια νέα κατάσταση πνευματικής επίγνωσης.
Όντας σημείο του αέρα, βλέπουμε ότι η κατάκτηση του αέρα (διαστήματος) προχωρεί γοργά και ότι επίσης καταβάλλεται μια σταθερή προσπάθεια για την ενοποίηση και το συντονισμό των πολλών και ποικίλων όψεων του ανθρώπινου μόχθου. Η Αφροδίτη είναι ο εσωτερικός Κυβερνήτης των Διδύμων και διέπει το δεύτερο δεκανό, γιατί η Αφροδίτη ενοποιεί και με την επιρροή της δρα ο νόμος της έλξης και συμβαίνει η συνένωση των πολικών αντιθέτων. Όλες όμως αυτές οι αλλαγές και ενοποιήσεις εγκαινιάζουν φυσικά μια νέα κατάσταση επίγνωσης, μια νέα κατάσταση ύπαρξης και εισάγουν μια νέα εποχή, σ’ ένα νέο κόσμο. Προκύπτουν συνεπώς νέες δυσκολίες και βρίσκουμε τον Κρόνο να κυβερνά τον τελευταίο δεκανό, γιατί ο Κρόνος είναι ο πλανήτης της μαθητείας, ο πλανήτης που φέρνει δυσκολίες, προβλήματα και δοκιμασίες που προσφέρουν στο μαθητή μια άμεση ευκαιρία. Ο Κρόνος ανοίγει την Πύλη στην ενσάρκωση, ο Κρόνος επίσης ανοίγει την Πύλη στην ατραπό της μύησης. Ερμής, ο ερμηνευτής και η διάνοια που φωτίζει, Αφροδίτη, η αρχή της έλξης και της ενοποίησης και Κρόνος, ο γεννήτορας των ευκαιριών, αυτοί οι τρεις παίζουν το ρόλο τους στη ζωή του ζηλωτή καθώς ενοποιεί το ανώτερο με το κατώτερο,  περνά τα πέντε στάδια αυτής της δοκιμασίας και οραματίζεται το στόχο που πρέπει τελικά να επιτευχθεί.

ΟΙ ΤΡΕΙΣ ΣΥΜΒΟΛΙΚΟΙ ΑΣΤΕΡΙΣΜΟΙ
Οι τρεις αστερισμοί που συνδέονται με αυτό το ζώδιο είναι ο Λαγός, ο Μικρός Κύων και ο Μεγάλος Κύων και στην αλληλοσχέτισή τους και τη σύνδεσή τους με τον Ηρακλή, το ζηλωτή, απεικονίζεται πάλι έντονα η όλη ιστορία του ανθρώπινου όντος. Στο Μεγάλο Κύνα βρίσκουμε το Σείριο, το Άστρο του Κυνός, που σε πολλά αρχαία βιβλία αποκαλείται “ο Αρχηγός ολόκληρου του ουράνιου πλήθους”, γιατί είναι δέκα ή δώδεκα φορές λαμπρότερος από κάθε άλλο αστέρι πρώτου μεγέθους. Ο Σείριος συνδεόταν πάντα με τον ισχυρό καύσωνα, απ’ όπου έχουμε και τη φράση “σκυλίσιες μέρες” στα μέσα του καλοκαιριού, όταν η ζέστη είναι μεγάλη. Geminiurania. Από τη σκοπιά του αποκρυφιστή ο Σείριος έχει βαθιά σημασία. “Ο Θεός ημών πυρ καταναλίσκον”, ο Σείριος είναι το σύμβολο της παγκόσμιας ψυχής καθώς και της ατομικής ψυχής. Συνεπώς, θεωρούμενος εσωτερικά, είναι το άστρο της μύησης. Στη γλώσσα του συμβολισμού μας λένε ότι έρχεται μια στιγμή όπου ένας αστέρας αστραποβολεί μπροστά στο μυημένο, πράγμα που σημαίνει την πραγματοποίηση της συνάντησής του με την παγκόσμια ψυχή και διακρίνεται αιφνίδια μέσω της δικής του ψυχής, του δικού του αστέρα. Ο Μεγάλος Κύων είναι ο αθάνατος Κυνηγός των Ουρανών, που κυνηγά συνεχώς το μικρό Κύνα, τον άνθρωπο στη φυσική του ενσάρκωση.

Αυτό το κυνηγητό αποθανατίστηκε από τον Francis Thomson στο ποίημά του  ‘ο Κυνηγός των Ουρανών’ “Νύχτες και μέρες ξέφευγα απ’ Αυτόν, Καιρούς και χρόνια ξέφευγα απ’ Αυτόν. Από τους δαιδαλώδεις δρόμους ξέφευγα του ίδιου μου του νου και μέσα στων δακρύων την καταχνιά κρυβόμουν απ’ Αυτόν, γελώντας ψηλά θωρούσα κι ήλπιζα, βόλια πολλά ξαπόλυσα και μέσα μου Τιτάνεια σκοτάδια αβυσσαλέων φόβων, από τα ρωμαλέα εκείνα πόδια που μ’ ακολουθούσαν.”

Στο Ζωδιακό της Τεντύρας, αρχαίας πόλης της Άνω το αστέρι αυτό ονομάζεται Apes, η κεφαλή. Μας λένε (στο παράρτημα της Βίβλου του Εταίρου, σελ. 1518 αγγλ. έκδ.) ότι το λαμπρότερο αστέρι του Μεγάλου Κυνός είναι ο Σείριος, ο Πρίγκιπας, που καλείται στα Περσικά ο Αρχηγός. Υπάρχουν τρία άλλα αστέρια στον ίδιο αστερισμό: το ένα ονομάζεται “ο μαντατοφόρος”, το άλλο “ο φωτεινός” και το τρίτο “ο ένδοξος” και όλα αυτά τονίζουν τη μεγαλοπρέπεια του Μεγάλου Κυνός και εσωτερικά το θαύμα και τη δόξα του ανώτερου εαυτού.
Στο Μικρό Κύνα, τον “προκύωνα”, η ίδια γραφή μας λέει ότι το όνομα του λαμπρότερου αστέρα σημαίνει “Λυτρωτής”, ότι ο επόμενος σε λαμπρότητα είναι “αυτός που φέρει το φορτίο” ή “εκείνος που υποφέρει για τους άλλους”. Στην έννοια των δύο αυτών ονομάτων έχουμε λοιπόν την εικόνα του Ηρακλή καθώς εργάζεται για τη σωτηρία του και καθώς φέρει το βαρύ φορτίο του Άτλαντα και μαθαίνει την σημασία της υπηρεσίας.

Ο Λαγός που συνδέεται με τους δύο αυτούς αστερισμούς, περιλαμβάνει ένα αστέρι με πολύ έντονο άλικο χρώμα που μοιάζει με σταγόνα αίματος. Το κόκκινο συμβολίζει πάντα την επιθυμία για υλικά πράγματα. Στο Ζωδιακό της Τεντύρας του δόθηκε το όνομα Βαστιβέκι που σημαίνει ‘Πεπτωκώς, κατηραμένος’. Ο Άρατος, που έγραψε περί το 250 π.Χ., λέγει για το Λαγό ότι είναι ο “αιώνια διωκόμενος” και έχει ενδιαφέρον να σημειωθεί ότι τα Εβραϊκά ονόματα μερικών αστέρων που βρίσκονται σ’ αυτό τον αστερισμό σημαίνουν “ο εχθρός του Ερχόμενου”, που είναι η έννοια του ονόματος του λαμπρότατου αστέρα Arneb, ενώ τα τρία άλλα άστρα έχουν ονόματα που σημαίνουν “ο τρελός”, “ο δέσμιος”, “ο δόλιος”. Όλες αυτές οι λέξεις χαρακτηρίζουν τον κατώτερο εαυτό που αιώνια διώκεται από τον ανώτερο Εαυτό, την ανθρώπινη Ψυχή, διωκόμενη από τον Κυνηγό των Ουρανών.

Καθώς παρατηρούμε τον έναστρο ουρανό τη νύκτα κι εντοπίζουμε το Σείριο, το Άστρο του Κυνός, έντονα εικονίζεται η ιστορία του παρελθόντος, του παρόντος και του μέλλοντός μας. Έχουμε την ιστορία του παρελθόντος μας στο Λαγό, γρήγορο στα πόδια, δόλιο, τρελό, δεμένο στον τροχό της ζωής, ταυτισμένο με την υλική όψη και πάντοτε εχθρό του “Ερχόμενου Πρίγκιπα”. Στο Μικρό Κύνα έχουμε την ιστορία του ζηλωτή, της τωρινής μας μοίρας. Ενοικών μέσα μας, είναι ο εσώτερος Κυβερνήτης, η κρυμμένη Θεότητα, ο Λυτρωτής. Προχωρούμε κατακτώντας και προχωρούμε προς νέες κατακτήσεις, αλλά αυτό πρέπει να το κάνουμε σαν το φορτωμένο μαθητή που φέρει τα βάρη των άλλων που υπηρετεί. Στο Μεγάλο Κύνα εικονίζεται το μέλλον μας και μια ένδοξη κορύφωση πέρα από την τωρινή μας κατανόηση. Κι αν ακόμη όλες οι θρησκείες και όλες οι γραφές του κόσμου χαθούν κι αν ακόμη δεν έμενε τίποτε εκτός από τον έναστρο ουρανό, η ιστορία του Ζωδιακού και η σημασία των ονομάτων των διαφόρων αστέρων, που βρίσκονται στους διάφορους αστερισμούς, θα μας έκανε ικανούς ν’ ανιχνεύσουμε την ιστορία του ανθρώπου, να ανακαλύψουμε τη γνώση του τελικού σκοπού μας και να μάθουμε τον τρόπο της επίτευξής του.

   από το βιβλίο "ΑΘΛΟΙ ΤΟΥ ΗΡΑΚΛΗ", Αλίκη Μπέυλη, εκδόσεις Κέδρος