Το Φυσικό – Αιθερικό Σώμα

YouTube Playlist (περιλαμβάνει 9 βίντεο)

 

 

Εσωτερική Αυτογνωσία, Αναλυτικά Περιεχόμενα και Κείμενα |8ο DVD

Αναλυτικά Περιεχόμενα του 8ου DVD Εσωτερικής Αυτογνωσίας

Το Φυσικό – Αιθερικό Σώμα
8ο DVD μια σειρά 9 μαθημάτων
8ο DVD μια σειρά 5 διαλογισμών

ΤΟ ΠΑΧΥΛΟ ΣΩΜΑ
1. Δραστηριότητες του πυκνού υλικού σώματος
2. Δομή
Το πυκνό υλικό σώμα είναι εκείνο το τμήμα του φυσικού, που είναι παχυλή ύλη και η μορφή του είναι απτή και ορατή. Αποτελεί το πλέον εξωτερικό ένδυμα του ανθρώπου, την κατώτερη, περιορισμένη στο χωρό-χρονο και ατελή έκφραση του Εαυτού. (ατελή, διότι ο Εαυτός εκφράζεται και με τα άλλα σώματα)
Υπάρχουν δύο ομάδες δραστηριοτήτων στο πυκνό σώμα που λειτουργούν δια μέσου του νευρικού συστήματος, αν και η κάθε μία από αυτές εκφράζεται από διαφορετικό τμήμα του.
α) Η μία ομάδα δραστηριοτήτων ξέφυγε από τον έλεγχο της θέλησης και εργάζεται αυτόματα. Καθορίζει τις ενέργειες που διατηρούν το σώμα στη ζωή, όπως η αναπνοή των πνευμόνων, οι παλμοί της καρδιάς και οι αντιδράσεις της χώνεψης. (ακούσιο νευρικό σύστημα)
β) Η άλλη ομάδα δραστηριοτήτων εκφράζεται με το όργανο της σκέψης μέσα από το οποίο αισθανόμαστε και ζούμε στο υλικό πεδίο. (εκούσιο νευρικό σύστημα) Με αυτό το σύστημα ο άνθρωπος εκφράζει τη θέληση και τη συνείδησή του που βρί-σκονται εγκατεστημένες στον εγκέφαλο. Χωρίς τον εγκέφαλο και το νευρικό σύστημα δε μπορεί να γίνει τίποτε στο υλικό πεδίο!
Τα νευρικά αυτά συστήματα, όπως και κάθε μέρος του σώματος, αποτελούνται από κυψέ-λες και σωματίδια που συνίστανται από μόρια, τα οποία με τη σειρά τους αποτελούνται από ά-τομα τα οποία συνδυάζονται με αμέτρητους τρόπους και σχηματίζουν τα αέρια, τα υγρά και τα στερεά του παχυλού σώματος.
Αυτά τα άτομα και οι συνδυασμοί τους είναι ζωντανές οντότητες ικανές να έχουν τη δική τους ξεχωριστή ζωή, βρίσκονται σε διαρκή κίνηση, είναι χωριστές και ανεξάρτητες, σχηματίζουν τα κύτταρα του φυσικού σώματος και έρχονται και παρέρχονται σταθερά. Έτσι το σώμα μας αλλάζει συνεχώς υπόσταση. Υφίσταται μία διαδικασία φθοράς και ανασχηματισμού. Από αυτή τη διαρκή κίνηση των σωματιδίων, εξαρτάται ο εξαγνισμός του σώματος και η μετατροπή του σε κατάλληλο φορέα όπου θα ενοικήσει η συνείδηση.

ΣΤΟΙΧΕΙΑΚΑ
Τα στοιχειακά είναι οι αναρίθμητες εκείνες μικροσκοπικές οντότητες του αιθέρα, του αέρα, του ύδατος, του πυρός και της γης οι οποίες έχουν τη δική τους ζωή, είναι χωριστές και ανεξάρτητες, ελέγχονται από την "πράνα" - την "Ενεργοποιούσα Ζωτικότητα" η οποία τις συγκρατεί μέσω του φορέα της που είναι το αιθερικό σώμα και η οποία τις αναγκάζει να εργάζονται για τη δόμηση των κυττάρων και του σώματος με αρμονία και τάξη.
Τα στοιχειακά εκπαιδεύονται μέσα στη φυσική μορφή του ανθρώπου και υπακούν στο νοητικό του διότι και αυτά έχουν νοημοσύνη. Ο άνθρωπος θεωρείται ο μακρόκοσμος των στοιχειακών και είναι υποχρέωσή του να δημιουργεί ορθές συνθήκες περιβάλλοντος στα στοιχειακά τα οποία αποτελούν τα όργανά του και επηρεάζονται ανάλογα
α΄) από τον ορθό ή μη χειρισμό της ύλης,
β΄) από την επίδραση των συναισθημάτων και
γ΄) από τη επίδραση του νοητικού επάνω τους (εμμονές ή οραματισμός).
Πρέπει να μάθουμε ότι εμείς είμαστε οι εντολείς των στοιχειακών μας και μπορούμε να προστατεύουμε το σώμα μας με μία ενεργή θέληση, αγνή και μαγνητική η οποία θα απωθεί κάθε ακαθαρσία.

Η ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΟ
Ποια υλικά προσφέρονται στη δόμηση του φυσικού σώματος
Το σώμα μας, το πιο ανίσχυρο αλλά συγχρόνως το πιο αναγκαίο κομμάτι της ύπαρξής μας πάνω στη γη, είναι:
το σπίτι της ψυχής μας
ο ναός του πνεύματός μας
Γι αυτό έχουμε καθήκον και υποχρέωση να κάνουμε το καλύτερο για το σώμα μας.
Ο εξαγνισμός του σώματος είναι μία διαδικασία σκόπιμης επιλογής των υλικών που θα το αποτελέσουν.
Το σώμα μας γίνεται ο οχετός όχι μόνο των ακατάλληλων ουσιών με τις οποίες τρέφεται αλλά και των συναισθηματικών και νοητικών αποβλήτων μας. Κάθε σκέψη, κάθε συναίσθημα με μορφή ενέργειας διαπερνά το σώμα μας μέσω του νευρικού συστήματος και το δηλητηριάζουν. Αντίθετα, η αύξηση των αγνών υλικών, μέσα από τα οποία παίρνουμε ενέργεια-πράνα, παίρνουμε Ζωή, δημιουργεί έναν αμυντικό στρατό ο οποίος διαλύει τα άχρηστα στοιχεία που έχουν εισέλθει και προσκολληθεί στο σώμα μας.
Το φυσικό μας σώμα κρατά την πιο αδύναμη θέση σε σχέση με τα άλλα σώματα. Εάν όμως, αυτό είναι μπλοκαρισμένο, κανένα από τα υπόλοιπα λεπτοφυέστερα δε μπορεί να εκφράσει το δυναμικό του.
Το σώμα μας είναι ο αγωγός της ηλεκτρομαγνητικής ενέργειας που δεχόμαστε από ψη-λά. Εάν δεν είμαστε αγώγιμοι, εάν το κανάλι μας δεν είναι ανοιχτό-καθαρό, τότε βραχυκυ-κλώνουμε.
"Αγαπώ το σώμα μου" σημαίνει "το φροντίζω"

ΑΣΚΗΣΗ
1. Πώς βιώνω τη σχέση με το σώμα μου;
2. Ποιες καλές και κακές συνήθειες έχω υιοθετήσει;
3. Για πόσα πράγματα πρέπει να πω “ευχαριστώ” στο σώμα μου;
4. Για πόσους λόγους θα πρέπει να του ζητήσω συγγνώμη;
5. Εάν είχα τη δυνατότητα αυτόματα να επιφέρω κάποιες αλλαγές επάνω του, ποιες θα ήταν αυτές;
Ας πούμε ένα μεγάλο "συγγνώμη" στο σώμα μας. Σ αυτό το σώμα που, εκτός των άλλων υλικών στοιχείων, το δηλητηριάζουμε με τις σκέψεις και τα συναισθήματά μας. Όλοι γνωρίζουμε πως ο άνθρωπος έχει ψυχή. Δεν είναι μόνο σώμα. Όμως, βρομίζουμε το ναό της ψυχής μας και αυτή η ψυχή είναι δυστυχισμένη μέσα σε ένα δυσαρ-μονικό σώμα. Αυτό το σώμα που μας εμπιστεύθηκε ο Θεός για να φυλάξει μέσα την ουσία Του. Όλοι βρισκόμαστε εδώ στη γη για να βρούμε την ψυχή μας.
Πώς μπορούμε να ανακαλύψουμε την ψυχή μας εάν αυτό το ισχυρό κανάλι δεν ξεμπλοκαριστεί ώστε να περάσει ελεύθερη μέσα από αυτό η Θεία Ενέργεια και να γειωθεί, να ενωθεί με τα γήινα μαγνητικά πεδία;

ΑΙΘΕΡΙΚΟ ΣΩΜΑ
1. Ποιο είναι το αιθερικό σώμα
2. "Πράνα"
3. Τα επτά κύρια ενεργειακά κέντρα του ανθρώπου
Το αιθερικό σώμα είναι το ακριβές αιθεριώδες αντίγραφο του υλικού φορέα μέσω του ο-ποίου διέρχονται τα ηλεκτρικά και ζωτικά ρευστά από τα οποία εξαρτάται η δραστηριό-τητα του φυσικού σώματος.
Έχει χρώμα.
Είναι τραχύ ή λεπτεπίλεπτο ανάλογα με το πυκνό-υλικό σώμα.
Η ποιότητα του φυσικού σώματος και του αιθερικού, αλληλεξαρτώνται.
Εκείνος επομένως που σκόπιμα και συνειδητά εκλεπτύνει το φυσικό του σώμα, επιδρά ανάλογα και στο αιθερικό ασυνείδητα.
Το αιθερικό είναι ο φορέας της "πράνα", της ζωικής αρχής ή ζωτικότητας, μέσω του ο-ποίου εξασκεί την ελεγκτική και συντονιστική της δύναμη.
Αυτή η δύναμη διαποτίζει, διαπερνά τα νεύρα και τις νευρικές κυψέλες του σώματος και τα κα-θιστά φορείς κινητήριας δύναμης και ευαισθησίας στις εξωτερικές καταστάσεις.
Η "πράνα" είναι η δημιουργική ενέργεια του Εαυτού.
Τα επτά αιθερικά ενεργειακά κέντρα βρίσκονται μέσα στο σώμα μας, επάνω στο χρυσό μας ά-ξονα, το καθένα από τα οποία είναι και ένας σταθμός εξέλιξης.
Αυτά είναι με τα φυσικά τους αντίστοιχα, τα εξής:
Το 7ο κέντρο της κεφαλής- Η επίφυση
Το 6ο κέντρο άζνα - Η υπόφυση
Το 5ο κέντρο του λαιμού - Ο θυρεοειδής
Το 4ο κέντρο της καρδιάς - Ο θύμος αδένας
Το 3ο κέντρο του ηλιακού πλέγματος - Το πάγκρεας
Το 2ο κέντρο, το ιερό - Οι γονάδες
Το 1ο κέντρο στη βάση της σπονδυλικής στήλης - Τα επινεφρίδια

Ο ΚΟΣΜΟΣ ΤΩΝ ΑΙΣΘΗΣΕΩΝ
1. Τι σημαίνει ενεργοποιώ τις αισθήσεις μου
2. Εξωτερικές και εσωτερικές αισθήσεις
Οι αισθήσεις μπορεί να είναι για όλους μας κάτι δεδομένο, όμως δεν έχουν υλική υπόσταση. Απλώς τις αισθανόμαστε. Οτιδήποτε αντιλαμβανόμαστε σ αυτό τον κόσμο, το αντιλαμβανόμαστε μέσω των πέντε αισθήσεων: της όρασης, της ακοής, της όσφρησης, της γεύσης, της αφής. Λειτουργούμε με αυτές τις αισθήσεις αλλά σε ένα μικρό ποσοστό γιατί η κάθε μία κατέχει και μία τεράστια δύναμη που ενυπάρχει στον καθένα. Δεν ξέρουμε όμως πώς να τη χρησιμοποιήσουμε αυτή τη δύναμη.
Ενεργοποιώ τις αισθήσεις μου σημαίνει, έχω συνείδηση των αισθήσεών μου. Δεν λειτουργώ μηχανικά. Αναπτύσσω τη διάκριση και επιλέγω την "τροφή" τους.
Οι αισθήσεις μας διαμορφώνουν τα συναισθήματά μας και το αντίθετο, τα συναισθήματα επηρεάζουν τις αισθήσεις μας. Το κάθε σώμα είναι άρρηκτα συνδεδεμένο με το άλλο.
Ενεργοποιείστε τις αισθήσεις σας. Δώστε τους την καλύτερη τροφή και εκείνες θα σας ανταμείψουν.
Οι αισθήσεις διακρίνονται: στις εξωτερικές του τρισδιάστατου κόσμου&στις εσωτερικές που έχουν δυνατότητα ενορατική.
Προσοχή όμως: θα πρέπει να αποκτήσουμε εμπειρία και διάκριση στην ερμηνεία των εσωτερικών αισθήσεων και αυτό κατακτάται σταδιακά με ανάλογο τρόπο και στον ανάλογο χρόνο. Η χρήση τους είναι που έχει σημασία:
αν ξέρουμε πότε να μιλάμε &
αν είναι στην υπηρεσία του καλού

Α) ΕΡΓΑΣΙΑ
1. Πώς αντιλαμβάνομαι τον κόσμο μέσα από τις αισθήσεις μου;
2. Ποια από τις αισθήσεις μου πιστεύω πως είναι περισσότερο ενεργοποιημένη;
3. Πώς θα ήθελα να γίνει ο κόσμος μου; Τι θα ήθελα να βλέπω, να ακούω, να γεύομαι, να αγγίζω, να οσφραίνομαι;
4. Μέσα από ποια αίσθησή μου καταγράφω μεγαλύτερη αποστροφή για πράγματα που δε μου αρέσουν;

Β) ΤΟ ΑΙΘΕΡΙΚΟ ΣΩΜΑ ΚΑΙ ΤΑ ΚΕΝΤΡΑ

Γ) ΕΠΙΛΟΓΟΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ
Όλοι οι ζωντανοί οργανισμοί βρίσκονται μέσα σε ένα ηλεκτρομαγνητικό πεδίο. Το πεδίο αυτό είναι ένα λεπτό πρότυπο γύρω από το οποίο και με το οποίο δομείται το φυσικό σώμα. Το ηλεκτρομαγνητικό αυτό πρότυπο έχει δύο τύπους ενέργειας:
δυναμική (πνευματική, Θέλησης)
μαγνητική (ψυχική)
Καθώς οι δύο αυτές ενέργειες δρουν και αντιδρούν η μία πάνω στην άλλη, δημιουργούν δίνες δύναμης- ενέργειας που ονομάζονται ενεργειακά κέντρα. Αυτές οι δίνες χειρίζονται αιθερική, αστρική και νοητική ύλη, εγκαθιδρύοντας μία γραμμή επικοινωνίας ανάμεσα στο φυσικό, αστρικό, νοητικό επίπεδο και στα ανώτερα πεδία.
Το αιθερικό σώμα, μέσω των κέντρων, ζωογονεί, ενεργοποιεί το φυσικό σώμα και το φέρνει σε επαφή:
με τα ανώτερα πεδία
με την ενέργεια του σώματος του πλανήτη και
με το ηλιακό σύστημα
Η υλική και αιθερική μορφή του φυσικού σώματος αποτελούν τα "ενδύματα" του Εγώ- Ψυχής για να μπορέσει να εργασθεί στο φυσικό πεδίο.
Επομένως, το φυσικό σώμα πρέπει να είναι υγιές για συγκεκριμένο και ουσιαστικό λόγο: γιατί κάθε οργανική βλάβη παρεμποδίζει τις δραστηριότητες του Εγώ και τείνει να αποδιοργανώσει τις εσωτερικές εντυπώσεις που δέχεται, καθώς και τις ωθήσεις που εκτοξεύει προς τα έξω. Ένα αγνό, υγιές σώμα πρέπει να δομείται συνειδητά και να ολοκληρώνεται μέσα από μία σταδιακά επίμονη και σταθερή εργασία.
Aυτή η εργασία είναι ιδιαίτερα σημαντική, γιατί αν ο κατώτερος φορέας της συνείδησής μας είναι υγιής, τότε και τα άλλα μας σώματα θα μπορούν να είναι περισσότερο εκλεπτυσμένα, ευαίσθητα, ισορροπημένα, δυνατά, έτσι ώστε να συμβάλλουν στην προσωπική μας εξέλιξη αλλά και στο έργο της προόδου της ανθρωπότητας και ολόκληρου του πλανήτη.

Πέντε καθοδηγούμενοι Οραματικοί Διαλογισμοί για την οργάνωση του εαυτού σύμφωνα με τη θε-ματολογία του 8ου dvd μαθημάτων.
Στους διαλογισμούς χρησιμοποιούνται οι ενέργειες της Καλής Θέλησης και της Αγάπης,