Το Χρώμα

 

  Τα βασικά
χρώματα

 

  Το ιόχρουν
ως χρώμα

 

  Τα χρώματα
των επτά ακτίνων -
μέρος πρώτο

 

  Τα χρώματα
των επτά ακτίνων -
μέρος δεύτερο