Το 12άκτινο Αστέρι της Ανθρωπότητας – Ιούνιος 2020

Τον Ιούνιο του 2020 στο πλαίσιο της 8ης Γιορτής της Ιόχρου Φλόγας οικοδομήσαμε οραματικά με τις συνειδήσεις μας ΤΟ 12ΑΚΤΙΝΟ ΑΣΤΕΡΙ ΤΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΤΗΤΑΣ
μέσα από 7 καθημερινούς διαλογισμούς υπηρεσίας.

Ο καθένας συμμετείχε οραματιζόμενος το Ατομικό του Κανάλι ως μέρος ενός από τα Τρίγωνα του 12άκτινου Αστεριού που είναι το Ένα Ενιαίο Κανάλι της Ανθρωπότητας.

Τους 7 αυτούς διαλογισμούς, μαζί με τον διαλογισμό προετοιμασίας και
τον διαλογισμό βίωσης των ενεργειών του 12άκτινου Αστεριού,
τους συγκεντρώσαμε και σας τους παραδίδουμε ως οδηγό πλανητικής υπηρεσίας.

Γιατί 12άκτινο;
Ο αριθμός 12 ανήκει στους ιερούς αριθμούς. Αντιπροσωπεύει έναν πλήρη κύκλο.
Για αυτό και είναι 12 οι Κοσμικές Δημιουργικές Ιεραρχίες, 12 οι Αστερισμοί του ζωδιακού κύκλου, 12 οι θεοί του Ολύμπου, 12 οι άθλοι του Ηρακλή, 12 οι μαθητές του Χριστού, 12 οι μήνες του χρόνου, 12 οι ώρες της ημέρας και 12 της νύχτας…

Ο Διδάσκαλος Θιβετανός, Ιεράρχης της Πνευματικής Πλανητικής Ιεραρχίας των Διδασκάλων της Αγάπης - Σοφίας, περιγράφει το κοσμικό μας σύστημα και το ηλιακό μας σύστημα σαν 12πέταλους λωτούς – 12άκτινα αστέρια.

Για αυτό και στη Γη μας, τα πάντα πρέπει στην τελείωσή τους να γίνουν 12πέταλοι λωτοί - 12άκτινα αστέρια.

Η Ανθρωπότητα είναι ένα από τα 3 ανώτερα ενεργειακά πλανητικά κέντρα. Αντιστοιχεί στο κέντρο του Λαιμού, το 5ο πλανητικό κέντρο της Ιερής Πλανητικής μας Οντότητας.

Πώς θα ενεργοποιηθεί;
Η ενεργοποίηση της γίνεται μέσα από τον αιθέρα, το 5ο στοιχείο του σύμπαντος, που αντιστοιχεί στο τρισδιάστατο κανονικό 12εδρο.

Για να χτίσουμε το 12άκτινο Αστέρι της Μίας Ενιαίας Ανθρωπότητας με τις Ενέργειες της Αναστάσεως, κινητοποιούμε τον αιθέρα και δημιουργικά τον συντονίζουμε στις ενέργειες του Αναστάντος και της Αγάπης – Σοφίας.

Πώς;
Με την διαλογιστική οραματική μας διαδικασία, μέσα από την ευθυγράμμιση των καρδιών μας και την ενιαία συντονισμένη δράση μας:
• τοποθετούμαστε ο καθένας μας σε μία από τις 12 Κορυφές-Σημεία,
• γινόμαστε ΕΝΑ με όλους τους άλλους, γνωστούς και αγνώστους, που τοποθετήθηκαν στο ίδιο Σημείο,
• δομούμε 12 Ομάδες, μία για κάθε τέτοιο ΕΝΑ,
• φτιάχνουμε Τρίγωνα Δύναμης, ένα για κάθε τριάδα Ομάδων που στέκονται αντικριστά,
• φτιάχνουμε 2 Εξάγωνα Δύναμης, ένα για κάθε ζεύγος Τρίγωνων.

Έτσι η Ανθρωπότητα αναδύεται ως ένας λωτός που για να φτάσει στην τελείωση, θα πρέπει να ανοίξει πλήρως τα πέταλά του και να γίνει 12πέταλος.
Γίνεται κανονικό 12γωνο - κανονικό 12γραμμο, ένα αστέρι με 12 κορυφές.
.