Υποδεχόμαστε τους Πυρήνες του Αναστάντος Χριστού

Τον Μάιο του 2021, την εβδομάδα της Πανσελήνου των Διδύμων, που είναι αφιερωμένη στην Ανθρωπότητα και τον Χριστό που έχει δεχτεί να την εκπροσωπεί, υποδεχτήκαμε μέσα από διαλογιστική, συνειδητή, οραματική διαδικασία, τους Κοσμικούς Ηλεκτρικούς Πυρήνες του Αναστάντος Χριστού.

Αρχικά προετοιμάσαμε τα Ατομικά μας Κανάλια με Μωβ Καθάρσεις και τοποθετηθήκαμε μέσα στο 12άκτινο Αστέρι, το Ένα Ενιαίο Κανάλι της Ανθρωπότητας. Στη συνέχεια συντονίσαμε τη συνείδησή μας στην Παρουσία του Αναστάντος Χριστού. Τον είδαμε, τον βιώσαμε στη Σαμπάλλα και στην Ιεραρχία. Συντονιστήκαμε με το Έργο Του μέσα στην Ανθρωπότητα. Μέσα σε όλα της τα τμήματα: τα Θεία, τα υπερανθρώπινα, τα ανθρώπινα και τα υπανθρώπινα. Συντονιστήκαμε με το Έργο Του μέσα στα υπανθρώπινα και στοιχειακά Βασίλεια, εκτελέσαμε το έργο μας ως Διαμεσολαβητές από το Ανώτερο στο Κατώτερο και από το Κατώτερο στο Ανώτερο.

Οι Κοσμικοί Ηλεκτρικοί Πυρήνες του Αναστάντος μεταφέρουν το οξυγόνο της Κοσμικής Νοήμονος Αγάπης-Σοφίας.

Είναι σύνθεση και των τριών μεγάλων Κοσμικών Ακτίνων, της 1ης της Ισχύος, της 2ης της Αγάπης και της 3ης της Νοημοσύνης.  Το οξυγόνο αυτό μεταφέρεται μέσα από τα κοσμικά, συστημικά και πλανητικά δίκτυα κυττάρων του Αναστάντος Χριστού μας. Διοχετεύεται μέσα στα κύτταρα του πλανήτη μας και στα κύτταρα όλων των ζωών που βρίσκονται μέσα του. Όσοι το αναπνέουν ανασταίνονται.

Το αποτέλεσμα ονομάζεται ΚΥΤΤΑΡΙΚΗ ΑΝΑΣΤΑΣΗ.

Πρώτα εγκαθίσταται η Αγάπη, γίνεται λειτουργική, με ένσοφη δράση και μετά έρχεται η Ανάσταση και ο Αναστάσιμος Νέος Πολιτισμός οικοδομείται στην Ανθρωπότητα.

Οι Κοσμικοί Ηλεκτρικοί Πυρήνες του Αναστάντος κατέρχονται από τον Ιερό Βορρά στις ανθρώπινες και ντεβαϊκές ενάδες. Και το θαύμα της Αναστάσεως συντελείται. Η κοσμική Ανάσταση εισχωρεί μέσα σε ολόκληρη την πλανητική φύση, ανθρώπινη, υπανθρώπινη και στοιχειακή.

Πώς γίνεται αυτό;

Ο ένσαρκος άνθρωπος συντονισμένος από τον Ιερό Κοσμικό Βορρά του και τον Ιερό Κοσμικό του Νότο και εμψυχωμένος από την πνευματική του Τριάδα, άτμα-βούδι-μάνας, τους υποδέχεται μέσα του. Οι φορείς του παραλαμβάνουν, τα κύτταρά του παραλαμβάνουν, τα στοιχειακά του παραλαμβάνουν.

Έτσι, το Κοσμικό Ηλεκτρικό Πεδίο του Αναστάντος Χριστού μας, παράγει για κάθε Ατομικό Πύρινο Κανάλι, ένα νέο Ηλεκτρικό Πεδίο. Κοσμικό, Ηλεκτρικό, και Πάλλευκο, Αέρινο, Αναστάσιμο. Η καρδιά μας και σταδιακά όλα μας τα ενεργειακά κέντρα γίνονται Κοσμικά, Ηλεκτρικά, Πάλλευκα, Αέρινα, Αναστάσιμα. Το Αστέρι της Ενσάρκωσης του ανθρώπου γίνεται Κοσμικό.

Οι Κοσμικοί Ηλεκτρικοί Πυρήνες του Αναστάντος Χριστού, διεισδύουν στον Άδη της Γης και εκεί πραγματοποιείται η Κοσμική Ανάσταση των στοιχειακών της Γης.

Έτσι ο πλανήτης της Γης γίνεται Κύτταρο Κοσμικής Αναστάσεως και αναπνέει το Νέο Κοσμικό Οξυγόνο του Υπερνού που διαθέτει Καρδιά, που Αγαπά και στέλνει τη Νοήμονα και Ένσοφη, Θεληματική Του Αγάπη παντού για να παράξει Αρμονία, Γαλήνη, Σύνθεση, Ενότητα, Ολοκλήρωση, Ανάσταση Αγάπης μέσα στο Όλον. 

Τι ιδιότητες αποκτά η Γη με την Κυτταρική της Ανάσταση;

Αποκτά ιδιότητες αναστάσιμης σκοποθεσίας, προσαρμοστικότητας των φορέων της, δύναμη για να διανύσει την Ατραπό της Ανάστασης, δυνατότητα να ενώσει την Ανάσταση με κάθε Ακτινική  Σύνθεση της Ενέργειας της Αγάπης. 

Πώς αποδεικνύεται όλο αυτό;

Αποδεικνύεται από την Είσοδο της Γης σε Νέα Ανελικτική Ιερή Αναστάσιμη Τροχιά σε Αρμονία και Σύνθεση με την Ανάσταση και Ανέλιξη του Ηλιακού και Κοσμικού μας Συστήματος.

Η Γη γειώνει μέσα Της. Μέσα στις ζωές που φέρει και που αποτελούν τους φορείς της και τα υλικά και ενεργειακά της κέντρα.

Πού η Γη θα αποδώσει;

Η Γη θα αποδώσει, θα καταθέσει, δια του Αναστάντος Χριστού, τα 12άκτινα Αστέρια της - τους 12πέταλους Λωτούς της, στο Ηλιακό και Κοσμικό Σύστημα, για να συμπληρώσει το Όλον. Το Ιερό,  Θείο Όλον.

Το Έργο της μικρής μας Γης είναι Κοσμικό!