Υπηρεσιακοί Διαλογισμοί Πανσελήνων

Τη περίοδο των πανσελήνων απελευθερώνεται ένα εξαιρετικά μεγάλο ποσοστό ενεργειών από Ανώτερες Πηγές, το οποίο κατευθύνεται προς τη γη.  Αυτός ο ποταμός πνευματικών εντυπώσεων που ξεχύνεται από τα ανώτερα πνευματικά πεδία προσφέρεται σαν δώρο για το πλανήτη και την ανθρωπότητα.

Τι μπορούμε να κάνουμε εμείς;
Για να συμμετέχουμε σε αυτό το έργο πρέπει να προετοιμαστούμε γαληνεύοντας τους φορείς μας ώστε να μη διαστρεβλώνουν τις ενέργειες και τις εντυπώσεις, στη συνέχεια να συνθέσουμε και να αφομοιώσουμε τις εντυπώσεις και να διοχετεύσουμε τις ενέργειες αυτές με Σκοπό να συμβάλλουμε στη διανομή των Δώρων του Φωτός.

Για να επιτύχουμε σε αυτό το έργο η Ιεραρχία μας έχει δώσει μία τεχνική που διαρκεί 7ημέρες. Κάθε ημέρα έχει μια ενδεικτική ονομασία εσωτερικής εργασίας που αφορά στην κατεύθυνση που πρέπει με εγρήγορση δυνάμεων να τηρούμε.

    Οι πρώτες τρεις ημέρες ονομάζονται ‘Ημέρες Προετοιμασίας – Αφιέρωσης
    Ακολουθεί η ακριβής ημέρα της πανσελήνου ως ‘Ημέρα Επαφής – Σιωπής’ και
    Οι τρεις ημέρες μετά αποτελούν τις ‘Ημέρες Διανομής – Υπηρεσίας

ΗΛΙΑΚΟΙ ΔΙΑΛΟΓΙΣΜΟΙ ΠΑΝΣΕΛΗΝΟΥ 2020

ΗΛΙΑΚΟΙ ΔΙΑΛΟΓΙΣΜΟΙ ΠΑΝΣΕΛΗΝΟΥ 2019

ΗΛΙΑΚΟΙ ΔΙΑΛΟΓΙΣΜΟΙ ΠΑΝΣΕΛΗΝΟΥ 2018

ΗΛΙΑΚΟΙ ΔΙΑΛΟΓΙΣΜΟΙ ΠΑΝΣΕΛΗΝΟΥ 2017