Χερουβείμ και Σεραφείμ

χερουβειμ σεραφειμΣε ορισμένα σημεία της επιφάνειας της Γης υπάρχουν συγκεντρωμένα πνευματικά ρεύματα που φρουρούνται από Αγγελικές Δυνάμεις καθοδηγούμενες από Χερουβείμ και Σεραφείμ. Τα ρεύματα αυτά δημιουργήθηκαν σύμφωνα με το Κοσμικό Σχέδιο «για να κρατήσουν σε ισορροπία τις αγνές δυνάμεις της Ζωής που είναι αναγκαίες για την υποστήριξη του Ηλιακού Συστήματος». (Αρχάγγελος Μιχαήλ). Όταν τα ρεύματα αυτά αποβαίνουν αρκετά ισχυρά, διαλύουν τη δημιουργημένη από την ανθρωπότητα δυσαρμονία και όποιος βρίσκεται στα πνευματικά αυτά κέντρα, αισθάνεται αμέσως τη ραδιοβόλο δύναμη. Αυτό παρατηρείται καθαρά στο σπήλαιο της εκκλησίας της Λούρδης στη Νότια Γαλλία καθώς και στα ερημητήρια των Διδασκάλων.

Κατά τις Θείες Λειτουργίες των διαφόρων Εκκλησιών, τα Χερουβείμ και Σεραφείμ ηγούνται Αγγελικών Δυνάμεων, εξυψώνουν το πνεύμα των πιστών και δυναμώνουν τη Θεία Ευλογία. Πάνω από τις Αγγελικές Δυνάμεις βρίσκονται πανίσχυροι Δέβας που φρουρούν τα Τέμπλεα των Μεγάλων ΄Οντων, τις Εκκλησίες καθώς και τα Πνευματικά Ιδρύματα σ όλο τον κόσμο.Οι Δέβας λαμβάνουν τη ζωτική δύναμη όπως οι Υπάρξεις που βρίσκονται στα Τέμπλεα και την κρατούν στα σώματά Τους πολλές φορές για 5 ή 6 χιλιάδες χρόνια.

Σε άλλα σημεία όπου έζησαν πολύ εξελιγμένες ψυχές, με συνειδητή επίκλησή Τους, έλκυσαν και εγκατέστησαν εκεί πνευματικά ρεύματα. Από τα πνευματικά αυτά κέντρα, ραδιοβολείται συνεχώς Φως με τον ίδιο τρόπο που ραδιοβολεί και ο φυσικός ήλιος. Είναι η Αγάπη που κάνει τα Χερουβείμ και τα Σεραφείμ να περιβάλλουν τα πνευματικά αυτά κέντρα με την προστασία Τους για να εμποδίσουν την εισβολή των αναθυμιάσεων της ανθρωπότητας. Όσο περισσότερη προσοχή και ευλάβεια δίνετε στους Αγγέλους, τα Χερουβείμ, τα Σεραφείμ και το έργο Τους τόσο περισσότερο θα είναι το απόθεμα της αγάπης Τους και η ραδιοβολία της δύναμής Τους.

αγγελακι